We hebben aan de gemeente Venlo openheid gevraagd over het erfgoed uit het raadhuis van Tegelen. Met een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur hopen we eindelijk duidelijkheid te krijgen of cultuurhistorische kunstwerken verdwenen zijn, welke nog aanwezig zijn en/of beschadigd zijn. Naar deze duidelijkheid zoeken we al langer.

De in 1947 aan de gemeente Tegelen geschonken glas in lood panelen van Charles Eyck. De officiële akte van de Hoge Raad van Adel waarin het wapen van Tegelen officieel werd vastgesteld. De collectie van 6 Tegelse portretten van Will Eggen. Het bronzen beeld Tegels Hert van Jos Oehlen, geschonken door Stichting Burgercomité Tegelen. Het koperen borstbeeld van koning Juliana, vervaardigd door Piet Killaars. Het beeld van koning Beatrix van geglazuurde klei, gemaakt door Dries Engelen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van Tegelse kroonjuwelen die in het voormalig raadhuis aan de Raadhuislaan zijn achtergelaten bij het vertrek van de gemeentelijke organisatie meer dan 10 jaar geleden.

Als goed huisvader zou de gemeente Venlo de zorg voor dit roerend erfgoed op zich nemen. We hebben geregeld aandacht gevraagd voor de staat van het gebouw en behoud van de cultuurhistorische elementen. Ook in de gemeenteraad werden zorgen geuit door Leon van den Beucken (EENlokaal) en Maurice Houba (VVD). Deze aandacht en zorgen hebben nog niet geleid tot een gerust gevoel. Een bezoek van enkele van onze leden in juni aan het raadhuis versterkte deze zorgen. “De kroonjuwelen lagen op verschillende plekken in het gebouw en zijn opgeslagen tussen spullen van onder meer Ithaka. Een niet-kenner zou de spullen hebben opgeruimd, die dan voorgoed verdwenen zouden zijn” aldus Jos Wolbertus.

Met het Wob-verzoek hebben we gevraagd inzicht te geven in de inventarisaties van erfgoed die tussen 1999 en heden zijn uitgevoerd. Op basis van de inventarisaties krijgen we in beeld of kroonjuwelen verdwenen zijn, welke nog aanwezig zijn en wat hun conditie is.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie