Hans Bos verzorgt in april en mei weer een cursus genealogie. Heb je ook bijzondere interesse in het uitzoeken van familiegeschiedenis en stambomen? De cursus is bedoeld voor mensen met geen of beperkte ervaring in het genealogisch onderzoek. Aan de cursus van 6 donderdagavonden in de KOSO kunnen maximaal 8 mensen deelnemen. De cursusdagen zijn op 6, 13, 20 en 27 april, 25 mei en 1 juni. Deelname kost voor leden van de Heem € 40,- en voor niet-leden € 50,-. Na afronding van de cursus kunnen de deelnemers (indien gewenst) deel gaan uitmaken van de werkgroep genealogie om kennis uit te wisselen en genealogische vragen over Tegelse en Steylerse families te beantwoorden. Heb je interesse of vragen? Laat dit dan weten via telefoon 06 29 381 351 of email info@hktegelen.nl.

 

Het programma ziet er (ongeveer) als volgt uit:

1e avond: Introductie en inleiding. Wat is genealogie; welke gegevens kunnen worden verzameld; hoe kunnen onderzoeksresultaten worden gepresenteerd; wat is een stamboom, een kwartierstaat, een parenteel enz. Start met onderzoek in de 19de en 20ste eeuw.

2e avond: Vervolg onderzoek in de 19de en 20ste eeuw; burgerlijke stand, bevolkingsregisters, militie, persoonskaarten, volkstellingen, bidprentjes enz. Welke digitale bronnen zijn hierbij beschikbaar.

3e en 4e avond: Onderzoek in de vóór-Napoleontische tijd: de invoering van de kerkregisters in de 16e eeuw; vorm en functie van de doop-, trouw- en begraafregisters; het ontstaan van familienamen, de gebruiken bij het geven van voornamen; idem bij het optreden van de peetouders bij de doop; huwelijksdispensaties enz. Welke digitale bronnen zijn hierbij beschikbaar.

5e avond: Secundaire bronnen: notariaatsregisters en akten, schepenbankarchieven, cijnsregisters, memories van successie, kadastrale gegevens enz. Welke digitale bronnen zijn hierbij beschikbaar.

6e avond: Andere digitale bronnen zoals bijvoorbeeld: Geneanet.org, Genbronnen, Wiewaswie, Archieven.nl, FamilySearch.org, enz. Evaluatie van de cursus.

Het is de bedoeling om als afsluiting van de cursus een gezamenlijk bezoek aan het archief in Venlo te organiseren.

1 reactie

  1. Bij de kwartierstaat van de familie Geraeds,Geraats,Geraads, wil ik toch het een en ander uit komen leggen als dat mogelijk is. Ik heb dit toen met mijn destijds schoonzusje uitgezocht en heb wat aanvullingen, gekregen van Billa Noten, die mij deze info toen gegeven heeft en wil dit graag vertellen ook info die ik nog heb gekregen van Tante Mien, de dochter van Geraads, die zij mij destijds gegeven heeft want de man Geraads die verdronken gevonden is in de haven van Venlo was niet Geraads. Graag wil ik uitleggen waarom men de naam aan deze verdronken man gegeven heeft.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie