Op onze jaarvergadering van jl. dinsdag 18 februari namen we afscheid van Twan Dings als lid van het bestuur. Twan was bestuurslid vanaf 1991. Hij is al die jaren erg actief geweest

Voorzitter Jos Wolbertus bedankt Twan Dings voor zijn jarenlange inzet

Voorzitter Jos Wolbertus bedankt Twan Dings voor zijn jarenlange inzet

niet alleen als bestuurder maar ook als lid van de archiefgroep. Zijn kennis van Tegelen is zo ongeveer onuitputtelijk. Hij werd op de jaarvergadering in het zonnetje gezet. Als dank ontving hij een bronzen beeldje van de kunstenaar Schobbers.

Als Twan zijn opvolger werd Petra Geraads door de vergadering  als nieuw bestuurslid gekozen. Petra gaat zich onder andere bezig houden met het opzetten en onderhouden van de website.

 

Met de keuze van Petra  is het vrouwelijk element in het bestuur versterkt. Yolanda Coppers-Huijs en voorzitter Jos Wolbertus werden met algemene stemmen door de

Yolanda en Petra

Yolanda en Petra ( Miep Reitsma was helaas wegens ziekte afwezig)

vergadering  herkozen voor een nieuwe zittingsperiode van 3 jaar.

Verder werd het jaarverslag en de rekening over het jaar 2013 goedgekeurd en de begroting voor 2014 vastgesteld.

Daarna werd de befaamde, door Jos Wolbertus gemaakte, Tegelen quiz gehouden. Winnaar van de editie 2014  was de heer Chrit van Horck.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie