Voorzitter - vacature
Netty Derks
Netty Derks | interim voorzitter | voorzitter@hktegelen.nl
Gé Jonkers | Penningmeester | penningmeester@hktegelen.nl | 0621313096
John Raijer | secretaris | secretaris@hktegelen.nl | 0629381351
Petra Geraads-Martens | algemeen bestuurslid | info@hktegelen.nl | 077-3730295
Frans Maas | algemeen bestuurslid | frans@hktegelen.nl | 0622208818

Het concept verslag van onze laatste jaarvergadering op 11 februari 2020 is  hier te lezen.

Definitieve verslagen van onze voorgaande jaarvergadering staan hier: