Voorzitter - vacature
Frank Wijnands | penningmeester | penningmeester@hktegelen.nl
Frank Wijnands | penningmeester | penningmeester@hktegelen.nl
Netty Derks
Netty Derks | interim voorzitter | voorzitter@hktegelen.nl
John Raijer | secretaris | secretaris@hktegelen.nl | 0629381351
Petra Geraads-Martens | algemeen bestuurslid | info@hktegelen.nl | 077-3730295
Mark Rudolph | algemeen bestuurslid
Mark Rudolph | algemeen bestuurslid | mark@hktegelen.nl

Het concept verslag van onze laatste jaarvergadering op 22 juni 2021 is hier te lezen.

Definitieve verslagen van onze voorgaande jaarvergadering staan hier: