Frank Giesen | Voorzitter | voorzitter@hktegelen.nl
Gé Jonkers | Penningmeester | penningmeester@hktegelen.nl | 0621313096
John Raijer | secretaris | secretaris@hktegelen.nl | 0629381351
Petra Geraads-Martens | algemeen bestuurslid | info@hktegelen.nl | 077-3730295
Mark Rudolph | algemeen bestuurslid
Mark Rudolph | algemeen bestuurslid | mark@hktegelen.nl

Het concept verslag van onze laatste jaarvergadering op 21 maart 2024 vind je hier.

Definitieve verslagen van onze voorgaande jaarvergadering staan hier: