Activiteiten 2023: 

13-1-2023         Plaatsing en onthulling door burgemeester Scholten en Karel Helmes van het glas-in-lood van Helmes in Helmeshof bij de PLUS in Steyl. Met hulp van Antares heeft het kunstwerk een mooie plek gekregen.

15-1-2023         Opening van het verenigingsjaar met heilige mis en drankje bij brasserie RACH. Door 55 leden werd gezellig gekletst onder genot van koffie en vlaai.

28-2-2023         Harrie Bär van het AEZEL Erfgoed project verzorgde een informatieavond over het raadplegen van historische/genealogische informatie via AEZEL (32 aanwezigen).

16-3-2023         Jaarvergadering met Tegelenquiz (58 leden).

2-4-2023            De Heem bemande een kraam op de Lentebraderie op de Kerkstraat in Tegelen.

5-4-2023            Het beeld ‘Christus geneest de blindgeborene’ komt vanuit Venlo terug naar Tegelen. De Heem heeft bemiddeld om het beeld van Matthieu Oehlen weer in Tegelen te krijgen. Het staat sindsdien in de centrale hal van St. Julia aan de Venloseweg.

14-4-2023         Wethouder Frans Schatorjé en Wijkdraad De Noordkern onthulden de informatieborden bij zes wandelknooppunten in Tegelen. De Heem verzorgde de teksten en historische foto’s op de borden.

19-4-2023         Het boek ‘Het Tegelen van opa en oma’ van Gertie Schouwenberg, met foto’s van Adriaan de Roode, ging in de verkoop. In het boek brengt Gertie vele onderwerpen uit de 20e eeuw tot leven in woord en beeld.

25-4-2023         Lezing van Paul Seelen over Het National – de feestzaal van Venlo in de Harmoniezaal in Tegelen (22 aanwezigen).

16-5-2023         Kinderen van basisschool De Schalm maken een rondje door Steyl als opening van hun thema ‘Leren van de mensen van vroeger’. Op 6 plekken vertellen leden van de Heem een verhaal over de historie.

22-5-2023         Herken je opa en oma. Voor de pauze puzzelden de aanwezigen in de Vriendenkring op diverse foto’s van personen en plekken om te achterhalen wie op de foto staan en waar deze gemaakt werd. Na de pauze toonden we een film over de motorwegraces rond kasteel de Holtmühle (35 aanwezigen).

30-5-2023         Leerlingen van basisschool Maasveld liepen een kunstroute door het centrum van Tegelen. Leden van de Heem verzorgde bij 8 kunstwerken een toelichting.

16-6-2023         Kruis op de hoek Spoorstraat-Industriestraat is geplaatst. Het kruisbeeld is afkomstig van het tegenoverliggende pand en daarna gerestaureerd door Jan Lucker. Pastoor Antony Anu zegende het kruis op 23-8-2023.

7-7-2023            Onthulling van de herinneringssteen van de 1e lagere school van Steyl op de hoek Parkstraat-Tuinstraat. De steen werd onthuld door kinderen van De Schalm, die hiervoor ook eigen kunstwerkjes hadden gemaakt vóór de steen.

7-7-2023            Excursie naar de radio- en televisiestudio’s van L1 in Maastricht en hierna een buffet bij de Gastronoom (36 aanwezigen).

3-9-2023            Steylerdag.  Heem verzorgde een kraam en informatieborden op de St. Michaelstraat. Er was veel aanloop bij de kraam van de Heem.

12-9-2023         Lezing van Hugo Luijten over de kermistradities in Limburg en de kermis in Tegelen (40 deelnemers).

19-10-2023       Lezing door Marcel Dings over de Tegelse pannenfabrieken in de 20e eeuw (136 aanwezigen).

16-11-2023       Lezing door Jan Klerken en potje beugelen op de Beugelbaan aan de St. Vincentiusstraat  (12 aanwezigen).

17-11-2023       Het 1e exemplaar van het boek ‘Tegelse en Steylerse families in beeld’ van de werkgroep Genealogie werd voor  de verkoop aan de werkgroep aangeboden. In het boek zijn 35 kwartierstaten en bijbehorende foto’s opgenomen tot 5 generaties terug (tot circa 1700).

18-12-2023       Jaarafsluiting dialectavond. Leden van de Sjrieverskrink Noord-Limburg droegen enkele verhaaltjes en gedichtjes in hun dialect voor. De 55 aanwezigen genoten vervolgens van de heerlijke hapjes die door leden vervaardigd waren.

27-12-2023       Thei en Marij namen het eerste exemplaar van het verzamelalbum met 262 stickers van de PLUS in ontvangst. Diverse leden hebben schitterende foto’s verzameld en teksten samengesteld. Vanaf januari 2024 kan er bij beide PLUS-supermarkten gespaard worden.

30-12-2023       Boekpresentatie van het boek ‘Trappisten Ulingsheide Tegelen’ in Abdij Ulingsheide. Carel van Nisselroy gaf een korte toelichting op het boek en het eerste exemplaar werd overhandigd aan dhr. Frans Peters. Koor van de St.-Martinuskerk zong enkele liederen.

 

Activiteiten 2022: 

Door de coronamaatregelen moesten we de jaaropening van 16 januari uitstellen tot 6 maart.

7-1-2022       Op de hoek Spoorstraat-Betouwstraat plaatste de Heem met hulp van Antares een buste van Egidius ‘Giedje’ Janssen. De buste, die afkomstig is uit de fabriek in Belfeld, werd onthuld door de achter-achter-achterkleinkinderen van Giedje; het bijgeplaatste informatiebord door Wil en Wil Janssen, beide achterkleinkinderen van Egidius.

15-2-2022     Jaarvergadering met Tegelenquiz (63 leden en 2 gasten).

6-3-2022       Opening van het verenigingsjaar met heilige mis en drankje bij brasserie RACH. Door 44 leden werd gezellig gekletst onder genot van koffie en vlaai.

17-3-2022     Lezing door Henk Bongaerts over het keramische leven van vader Jac. Bongaerts’. In de Harmoniezaal waren 53 aanwezigen.

26-4-2022     Lezing door Leny Crins over haar boek ‘Eindstation; de hel van Brüx’; het leven van haar vader Alois Probst, die als krijgsgevangene ‘de hel van Brüx’ overleefde. In het Schutterijmuseum waren 23 aanwezigen.

4-5-2022       Onthulling bij de dodenherdenking van de drie Corten-staal panelen met de namen van de 100 Tegelse en Steylerse oorlogsslachtoffers nabij het oorlogsmonument. De panelen werden onthuld door burgemeester Scholten en Ger Giesen, broer van de vier kinderen Giesen die in WOII omkwamen.

12-5-2022     Lezing door Jan Titulaer over Limburgse Maasschippers van de 16e tot de 19e eeuw. In de Harmoniezaal waren 35 aanwezigen.

25-6-2022     Open dag bij KOSO, met diverse activiteiten. De gehele middag was er een voorstelling ‘oude ansichten’ uit Tegelen en gelegenheid tot stellen van vragen aan de Heem. ’s Middags traden de winnaars van Veldeke Declamatiewedstrijd op, waren er boekpresentaties van Gertie Schouwenberg, Frank Poeth en Marcel Dings, was er een korte presentatie van Toine Ambaum over Tegels laeze en sjriéve én was er een fotospeurtocht voor kinderen en volwassenen op de Kerkstraat.

4-9-2022       Steylerdag.  Heem verzorgde een kraam en informatieborden op de St. Michaelstraat. Er was veel aanloop in de kraam van de Heem.

10-9-2022     Hof van Heden festival. Tijdens het kleinschalig festival bij Abdij Ulingsheide gaf de Heem diverse rondleidingen en werd een kraam met Tegelse attributen bemand.

1-10-2022     Najaarsactiviteit Jochumhof. Zo’n 45 leden kregen rondleidingen door de Jochumhof en brachten daarna een bezoek aan Quatre Bras voor een heerlijk buffet.

20-10-2022   Herken je opa en oma. Voor de pauze puzzelden de 50 aanwezigen op diverse foto’s van personen en plekken om te achterhalen wie op de foto staan en waar deze gemaakt werd. Na de pauze toonden we een film uit onze webshop (50 aanwezigen).

15-11-2022   Mart Deckers verzorgde een lezing over de bodemvondsten die hij in de regio heeft gedaan (36 aanwezigen).

1-12-2022     Het nieuwe werk van Gertie Schouwenberg en Adriaan de Roode kwam van de drukker. In de wandelgids ‘Hoven, tuinen en parken’ staan vier wandelroutes langs de rijksmonumenten. Een exemplaar werd aangeboden aan Br. Theissen van Missiehuis.

15-12-2022   Jaarafsluiting dialectavond. Stephan Thoden van Velzen verzorgde een lezing over zijn onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten van de dialecten in de regio Venlo. Hierna droegen de leden van de Sjrieverskrink Noord-Limburg enkele verhaaltjes en gedichtjes in hun dialect voor. De 76 aanwezigen genoten vervolgens van de heerlijke hapjes die door Cabooter Facility, Riet Leenen en crew vervaardigd waren.

 

Activiteiten 2021: 

Door de coronamaatregelen konden in 2021 ook een groot aantal activiteiten geen doorgang vinden. De activiteiten die doorgang vonden:

11-05-2021   De foto- en filmavond ‘Herken je opa en oma’ kon niet in een zaal plaatsvinden. Net als in 2020 hebben we diverse foto’s waarvan we de locatie of de personen niet herkenden, online geplaatst. Van 13 van de 42 foto’s kregen we voldoende informatie binnen. De overige foto’s zijn nog online blijven staan in ons Facebookalbum.

30-05-2021   Het eerste exemplaar van het boek “Passiespel en tijdgeest” werd door de schrijvers Willem Kurstjens en Carel van Nisselroy aangeboden aan voorzitter Jos Teeuwen en regisseur Cees Rullens van de Passiespelen.

22-06-2021   De ledenvergadering van de Heem kon niet in een zaal doorgaan. Deze werd zodoende schriftelijk gehouden. Leden konden reageren op de stukken en vragen stellen. Hier werd door diverse leden gebruik van gemaakt.

05-09-2021   Steylerdaag. De Heem bemande een stand op deze dag dat de organisaties van Steyl zich lieten zien. In de stand waren diverse historische fotopanelen geplaatst, werden Tegelse en Steylerse attributen getoond én werden boeken verkocht. Het weer was super, de aanloop was geweldig en de reacties waren erg fijn.

12-09-2021   Schieten en barbecue bij broederschap St. Martinus. In totaal 50 leden losten een schot op de schijven binnen en genoten van een heerlijke barbecue. Het was, na een lange periode van weinig activiteiten, een gezellig samenzijn.

14-09-2021   Jos Wolbertus gaf een rondleiding door Tegelen aan de kunstenaars die in het pand van Vossen-Breuers exposeerden. De kunstenaars kregen informatie over het Tegelse sigarenverleden én bezochten sigarenmaker Hovens.

26-09-2021   Zegening van de grafplaat van oud-burgemeester Gerard de Rijk door pastoor Antony Anu. Na de zondagmis werd in het bijzijn van de aanwezige kerkbezoekers de grafplaat gezegend.

07-10-2021   Door Pierre Geelen werd een boeiende presentatie verzorgd in ’t Zaelke over de fabrieksschoorstenen (80 deelnemers).

25-10-2021   Door de Heem is met hulp van woningcorporatie Antares het kunstwerk van De Globe opgehangen aan de gevel van het appartementencomplex Krekelsberghof.

09-11-2021   Maurice Heemels gaf in ’t Zaelke een lezing over de Limburgse begraafcultuur. Met onder meer diverse voorbeelden van de Tegelse en regionale grafzerken werd inzicht gegeven in de veranderende tradities van het begraven (38 deelnemers).

15-11-2021   Op deze dag is de website van het Erfgoednet Limburg online gegaan. Ook de Heem gebruikt deze website om afbeeldingen, bibliotheek en depotmateriaal aan het grote publiek beschikbaar te stellen. De komende periode wordt dit verder uitgebouwd.

11-12-2021   Van schrijfster Gertie Schouwenberg, fotograaf Adriaan de Roode en bestuursleden Netty Derks en John Raijer ontvingen de roze zusters de eerste exemplaren van het boek ‘Roze zusters bekennen kleur’. Een filmpje van het overhandigen is opgenomen op onze website.

 

Activiteiten 2020: 

12-01-2020       Opening verenigingsjaar 2020 met H. Mis en gezellig samenzijn (42 deelnemers)

11-02-2020       Jaarvergadering en aansluitend Tegelen-Quiz door Jos Wolbertus (62 leden aanwezig)

08-03-2020       Bevrijdingsconcert in De Haandert, waarbij tevens het boek ‘Zoeëdet weej ’t noeëts vergaete’ werd gepresenteerd.

12-03-2020       Lezing Leny Crins over ‘Hel van Brüx’. Geannuleerd i.v.m. corona.

14-04-2020       Herken je opa en oma. Geannuleerd i.v.m. corona. We hebben via Facebook opgeroepen om te reageren op onbekende foto’s. Van de 70 foto’s is ongeveer de helft volledig duidelijk geworden en heeft een kwart nog duidelijke aanwijzingen.

In januari, augustus en september verzorgden we 9 rondleidingen door de voormalige abdij Ulingsheide voor 83 mensen. Een groot aantal rondleidingen moest door de corona-maatregelen worden geannuleerd.

16-05-2020     Schieten bij de schutterij. Geannuleerd i.v.m. corona.

09-06-2020     Lezing. Geannuleerd i.v.m. corona.

06-09-2020       Fiets- en wandeltocht ‘Kóm èns doeënderbeej’ (naar het gelijknamige boek van Gertie Schouwenberg) en inzegening van de klok op de hoek Spoorstraat-Grotestraat. Bij de inzegening van de klok waren 80 aanwezigen. Aan de fiets- en wandeltocht namen 292 mensen deel, verdeeld over 45 wandelgezelschappen en 105 fietsgezelschappen. Tijdens de toch konden diverse plekken worden bezocht:

08-10-2020       Twee lezingen door Aad Streng en Otto Beaujon over Cyrus rijwielen (60 deelnemers). Lezing werd opgenomen en op Youtube gezet.

08-11-2020     De inzegening van de grafplaat en presentatie van het boek ‘Kerken, kloosters en kastelen’ van Gertie Schouwenberg en Adriaan de Roode kon in de Martinuskerk niet doorgaan. In plaats daarvan is het boek aangeboden aan onze hoeders van de Rijksmonumenten. Een film van de aanbieding is door Adriaan gemaakt en online geplaatst.

10-11-2020    Lezing door Maurice Heemels. Geannuleerd i.v.m. corona.

15-12-2020     Jaarafsluiting. Geannuleerd i.v.m. corona.

 

Activiteiten 2019: 

13-01-2019      Opening verenigingsjaar 2019 met H. Mis en gezellig samenzijn (36 deelnemers).

12-02-2019      Jaarvergadering en aansluitend Tegelen-Quiz door Jos Wolbertus (56 leden aanwezig).

07-03-2019      Lezing door Jan Klerken over de beugelsport en aansluitend een partijtje beugelen (20 leden).

09-04-2019     Zesde keer “Herken je Oma en Opa” (68 personen aanwezig).

April en mei 2019 Expositie gedurende zes zaterdagen en Koningsdag over de gezondheidszorg in Tegelen in de expositieruimte op de Kerkstraat (750 bezoekers).

April tot en met november verzorgen we rondleiding door de voormalige abdij Ulingsheide. Dit jaar worden er bijna 70 groepen rondgeleid met in totaal ruim 1.200 personen.

18-05-2019      Halve dagexcursie naar de binnenstad van Venlo (25 deelnemers).

20-06-2019      Lezing door wiel Schins over professor Dubois (41 aanwezigen).

29-06-2019      Halfjaarafsluiting met rondleiding door Ons Fort te Blerick (16 deelnemers).

19-09-2019      Halve dagexcursie en rondleiding door Straelen (19 deelnemers).

08-10-2019      Lezing ‘een enkeltje Venray’ door Harry Frencken in samenwerking met KVG Tegelen (65).

12-10-2019      Rondleiding door de Trappisten voor onze leden, inclusief koffie en gebak (17).

25-10-2019      Etentje met bestuur en vrijwilligers als dank voor inzet in 2019.

07-11-2019      Lezing van Sander Mattheijssen over de vastelaovend (29).

02-11-2019      Boekpresentatie van “Het begon aan de Stationsstraat; Geschiedenis van de Tegelse metaalbedrijven W. Doesborgh & Zonen, Breuer & Doesborgh, J. Breuer Jr. / LMT en Werktuigkundig Adviesbureau Dötsch” in ’t Zaelke te Tegelen.

16-11-2019      Oplevering boek ‘Kóm èns doeënderbeej’ met 25 verhalen over de bijzondere plekken, die met foto’s op de mozaïekbank Spoorstraat-Grotestraat staan vermeld.

10-12-2019      Dialectavond en jaarafsluiting voor leden (79).

 

Activiteiten 2018:

01-01-2018      Expositie met enkele borden op OBS ’t Maasveld.

14-01-2018      Opening verenigingsjaar 2018 met H. Mis en gezellig samenzijn (40 leden).

19-02-2018      Jaarvergadering en aansluitend Tegelen-Quiz door Jos Wolbertus (50 leden).

06-03-2018      t/m 22-05-2018 cursus Tegels sjrieve onder leiding van Toine Ambaum (13 geslaagden).

16-03-2018      Presentatie Katern gemeentehuis Tegelen, expositie en open dag in het gemeentehuis

22-03-2018     Lezing door Willem Kurstjens over 200 jaar Tegelen in Vogelvlucht.

20-04-2018      Boekpresentatie Metaalgieterij Giesen; het bedrijf en zijn oprichter, Sjraar Giesen, 2018

24-04-2018      Vijfde keer “Herken je Oma en Opa” (52 personen).

27-04-2018      en 28-04-2018 expositie en open dag in het voormalig gemeentehuis in Tegelen

22-05-2018     Halve dagreis naar de Kantfabriek in Horst (18 deelnemers).

26-05-2018     t/m 16-06-2018 expositie ‘Tegele wie ’t waas’ ter gelegenheid van 40-jarig jubileum met historische foto’s, film en speciale aandacht voor oprichter Piet Poeth.

12-06-2018      Lezing door Marcel Hogenhuis over gevangen in Kamp Vught die zijn ingezet in Tegelen en Venlo.

30-06-2018      Fietstocht ‘Traeje door Tegele’ ter gelegenheid van 40-jarig jubileum met 175 deelnemers, tevens mogelijkheid om watertoren te beklimmen.

01-09-2018     Medewerking met stand aan het pleinfeest met infokraam in Wijk de Nieuwe Munt.

09-10-2018     Lezing door Frans Hoebens over de kasteellandschappen met in het bijzonder De Munt.

19-10-2018      Receptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Heem bij Poeth Machinefabriek.

20-10-2018      Dagreis naar Villa Hügel in Essen en Gasometer in Oberhausen (40 deelnemers).

20-11-2018      Feestavond in het kader van 40 jaar Heem bij ’t Zaelke met buffet en muziek van Steyler Staar (84 deelnemers).

29-11-2018      Deelname met een kraam aan de VIP-night in de passage in Tegelen.

13-12-2018      Lezing door Sef Derkx over de veranderende tradities rond kerst (45 deelnemers).

 

Activiteiten 2017:

15-01-2017 Opening verenigingsjaar 2017 met H. Mis en gezellig samenzijn (40 leden).
14-02-2017 Jaarvergadering en aansluitend Tegelen-Quiz door Jos Wolbertus (55 leden).
18-03-2017 Opening tentoonstelling “Groeten uit Tegelen” op de Kerkstraat 2a tot 20-5 (ca. 950 bezoekers).
08-03-2017 Ophangen 10 mooie foto’s van historisch Tegelen bij Brasserie de Nieuwe Munt.
23-03-2017 Lezing door Ragdy van den Hoek over “De invloed van de landsgrens op de inwoners van Venlo, Tegelen, Straelen en Nettetal” (53 aanwezigen, waarvan 9 niet-leden).
18-04-2017 Vierde keer “Herken je Oma en Opa” (47 personen, waarvan 10 niet-leden).
09-05-2017 Halve dagreis naar het witte stadje Thorn (31 deelnemers).
20-05-2017 Opening tentoonstelling Passiespelen” op de Kerkstraat 2a tot 19-08 (circa 550 bezoekers).
13-06-2017 Lezing door oud-burgemeester Jan Schrijen en oud-gemeentesecretaris Wim Verbeeten over de herindeling van Tegelen en Venlo in 2001 (96 aanwezigen, waarvan 60 niet-leden).
01-07-2017 Halfjaarafsluiting bij de Tiendschuur in Tegelen (36 leden).
01-07-2017 Opening thema-knooppuntwandelroute Groot-Venlo/Kaldenkirchen (80 deelnemers).
19-08-2017 Opening tentoonstelling “Toen en Nu” op de Kerkstraat 2a tot 14-10 (ruim 500 bezoekers)
09-09-2017 Medewerking aan de Open Monumentendag in Tegelen (in de voormalige Trappistenabdij).
21-09-2017 Dagreis met rondleidingen naar Feste Zons en Kloster Knechtstede (32 deelnemers).
24-09-2017 Tegelen-Kaldenkirchen Grenstreffen in het kader van Tegelen200 met o.a. een interview met de burgemeesters van Nettetal en Venlo en de onthulling van info-en fotoborden aan en bij de grenspaal bij het voormalige grensgebouw Heidenend (95 personen).
12-10-2017 Lezing door Ineke Strouken over huwelijksgebruiken (34 persoenen).
22-10-2017 Medewerking met eigen stand aan de heemkundebeurs in het Limburgs Schutterij Museum.
14-11-2017 Lezing door Marcel Dings in het kader van “Verdwenen Tegelen” over het gebied “op de Heide” (96 personen, waarvan 34 niet-leden).
12-12-2017 Jaarafsluiting m.m.v. Truus Verbong, Elvire Kückemanns en een korte lezing door Daan Hovens met aansluitend gezellig samenzijn van eigen leden (78 deelnemers).

 

Activiteiten 2016:

17-01-2016 Opening verenigingsjaar 2016 met H. Mis en gezellig samenzijn (35 leden).
26-01-2016 Jaarvergadering en aansluitend fotoquiz Tegelen door Hans Willemsen (54 leden).
24-03-2016 Lezing Maarten Dolmans. Helaas niet doorgegaan wegens plotselinge ziekenhuis-opname van Maarten.
19-04-2016 Derde keer “Herken je Oma en Opa” (53, waarvan 13 niet-leden).
04-05-2016 Onthulling plaquette Jo Wilms op de Veldstraat, samen met o.a. Sjraar Wilms en burgemeester Scholten (150).
26-05-2016 Halve dagreis naar kasteel Keverberg in Kessel (37 leden).
14-06-2016 Lezing door Bas Billet over Tegelse brouwerijen en de SS-limonadefabriek (76/12).
24-06-2016 Medewerking aan opening van de Gouden Berg.
26-06-2016 Presentatie eigen uitgave van “Eeuweling, vertel eens”. Boek over 100 jaar lagere schoolgebouw St. Jozef.
26-06-2016 Opening fototentoonstelling 100-jaar lagere schoolgebouw St. Jozef. Inclusief de openstelling op de twee aansluitende zaterdagen waren en circa 250 bezoekers.
02-07-2016 Halfjaarafsluiting bij het Schutterijmuseum op Steyl (66 eigen leden).
10-09-2016 Medewerking met stand aan het pleinfeest met infokraam in Wijk de Nieuwe Munt.
29-09-2016 Dagreis en rondleiding naar Schloss Rheydt en Schloss Dyck (45 deelnemers).
13-10-2016 Lezing door Guus Urlings van Dagblad de Limburger over Limburg en alles wat Limburg Limburgs maakt (45/3).
15-11-2016 Lezing door ons lid Marcel Dings over familieclusters binnen de Tegelse grofkeramiek (102/39).
13-12-2016 Overhandiging van 10 grootformaatfoto’s van oud-Tegelen voor verzorgingshuis Julia.
13-12-2016 Jaarafsluiting met lezing door Frens Bakker over dialecten binnen de gemeente Venlo en aansluitend gezellig samenzijn (91 leden).

 

Activiteiten 2015:

11-01-2015 Opening verenigingsjaar met H. Mis en aansluitend koffietafel.
23-01-2015 Lezing i.s.m. zustervereniging uit Reuver over Nederlands-Indië in de jaren 1945-1950.
24-02-2015 Lezing door Anton Kirkels, lid van de Prov. Staten, over het behoud van erfgoed.
01-03-2015 Opening tentoonstelling: “Tegelen 70 jaar bevrijd”.
03-03-2015 Jaarvergadering met aansluitend Tegelen-Quiz.
07-03-2015 Tentoonstelling “Tegelen 70 jaar bevrijd” met 453 bezoekers.
14-03-2015 Tentoonstelling “Tegelen 70 jaar bevrijd” met 535 bezoekers.
21-03-2015 Tentoonstelling “Tegelen 70 jaar bevrijd” met 261 bezoekers.
28-03-2015 Tentoonstelling “Tegelen 70 jaar bevrijd” met 225 bezoekers.
maart 2015 Bezoek van 124 kinderen uit groep 8 van de basisscholen aan de tentoonstelling “Tegelen 70 jaar bevrijd”.
09-04-2015 Start vitrine-presentatie van Tegelse tabaks- en sigarenindustrie bij bibliotheek Tegelen. Dit heeft geduurd tot 24 december.
23-04-2015 Lezing door Marcel Hogenhuis: Mythe of waarheid over bijzondere oorlogsverhalen.
02-06-2015 Presentatie fotoarchief onder het motto “Herken je Opa”.
18-06-2015 Excursie naar Roermond met bezoek aan de Caroluskapel.
27-06-2015 Halfjaarafsluiting met bezoek en rondleiding aan het Stadhuis te Venlo.
05-07-2015 Organisatie en Informatie met kleine stand over de vorderingen van de restauratie aan “de Gouden Berg” m. m .v. architect Joep Seelen en vereniging Hendrik de Keyser.
Augustus Oproep en vorming werkgroep van vrijwilligers voor rondleidingen in de watertoren.
September Oproep en vorming werkgroep van vrijwilligers voor klein onderhoud Tegels kerkhof.
22-09-2015 Dagbusreis naar “Haus der Geschichte” in Bonn en Apollinariskerk in Remagen.
15-10-2015 Lezing door zoon Henk over het leven van vader Jacques Bongaerts, keramist.
06-11-2015 Presentatie eigen uitgave van boek over machinefabriek Henri Mulder.
November Oproep en vorming werkgroep voor het in kaart brengen van het fotoarchief van Pierre Lommen in het gemeentearchief van Venlo.
26-11-2015 Lezing door Twan Ernst over de grofkeramiek in de Romeinse tijd in onze streek.
15-12-2015 Jaarafsluiting met Toine Ambaum, presentatie wijzigingen website en gezellige avond.

 

Activiteiten 2014:

12-01-2014 Opening verenigingsjaar met H. Mis en aansluitend koffietafel.
18-02-2014 Jaarvergadering met aansluitend Tegelen-Quiz.
11-03-2014 Presentatie fotoarchief onder het motto “Herken je Opa”.
20-03-2014 Lezing en diapresentatie door Henk van Dijk over de natuur rond de Snelle Sprong.
20-05-2014 Lezing door Hans Bos over genealogie.
27-05-2014 Dagtocht naar Spa. Bezoek Spa Monopole en het wasserijmuseum.
05-07-2014 Bezoek aan Sequoia-farm in Kaldenkirchen en halfjaarafsluiting in het Galgenven.
13-07-2014 Deelname aan de Tegula Cultura boekenbeurs.
13-09-2014 Deelname aan Abdijmanifestatie.
16-10-2014 Lezing door Marcel Dings over de Tegelse dakpannenindustrie.
18-10-2014 Bezoek aan de Gouden Berg o.l.v. Joep Seelen.
24-10-2014 Presentatie fotoboek (eigen uitgave) in de kunstgalerie op de Kerkstraat “Tegelenaren van toen, hoe ze werkten, woonden en leefden”
11-11-2014 Excursie naar dakpannenfabriek Wienerberger aan de Trappistenweg.
18-11-2014 Lezing door Piet Kessels over zijn 50-jarige kosterperiode in de Sint Martinuskerk.
16-12-2014 Dialectavond, presentatie nieuwe website en jaarafsluiting.

 

Activiteiten 2013:

13-01-2013 Opening verenigingsjaar met H. Mis en aansluitend koffietafel.
19-02-2013 Jaarvergadering met aansluitend Tegelen-Quiz.
26-03-2013 Lezing door Jos Engelen over de Zouaven.
11-05-2013 Bezoek aan en rondleiding door het Kranenbreukershuis.
30-05-2013 Lezing door Marcel Dings over het Verdwenen Tegelen (Beekstraat/Engerstraat)
13-05-2013 Dagtocht naar Oudenbosch. Bezoek aan Basiliek, Arboreum en Zouavenmuseum.
29-06-2013 Bezoek aan museum “Van Wasrol tot DVD” in de Boekend. Tevens halfjaarafsluiting.
27-09-2013 Tegula Cultura in de Trappistenabdij.
28-09-2013 Tegula Cultura in de Trappistenabdij.
29-09-2013 Tegula Cultura in de Trappistenabdij.
01-10-2013 Halve dagtocht naar de Clauscentrale in Maasbracht.
15-10-2013 Lezing door Wim Rhebergen over Dom Amandus Prick: “de Sprekende Trappist”.
14-11-2013 Lezing door Marcel Dings over het gebied Koningsstraat/Bergstraat.
17-12-2013 Dialektavond en jaarafsluiting.

 

Activiteiten 2012:

15-01-2012 Opening verenigingsjaar met H. Mis en aansluitend koffietafel.
31-01-2012 Lezing door Joost Welten i.s.m. Maas-en Swalmdal. Soldaten voor Napoleon.
14-02-2012 Jaarvergadering met aansluitend Tegelen-Quiz.
22-03-2012 Lezing door Cees Prinsen. De Meidenkist.
31-03-2012 Bezoek aan het Kranenbreukershuis.
10-05-2012 Dagtocht naar klooster in Vaals en Braunkohletagebauwerk te Inden.
01-06-2012 Bezoek aan jubileumexpositie in de Tiendschuur. 75 jaar pottenbakkersmuseum.
29-06-2012 Familienamen in Noord-Limburg. Lezing door Prof. Dr. M. de Vaan.
07-07-2012 Rondleiding door de brandweerkazerne. Tevens halfjaarafsluiting.
01-09-2012 Bezoek aan en beklimming van de watertoren van Tegelen.
13-09-2012 Halve dagtocht naar museum “Terug in de Tijd” te Horn.
11-10-2012 Paramenten van de Christoffelkathedraal en Munsterkerk. Lezing door Mevr. E. Beelen.
13-11-2012 Grafkruizen rondom de Sint Martinuskerk, Tegelen. Lezing door Dhr. Jo Billen.
11-12-2012 Dialektavond en jaarafsluiting.

 

Activiteiten 2011:

09-01-2011 Opening verenigingsjaar met H. Mis en aansluitend koffietafel.
22-02-2011 Jaarvergadering met aansluitend Tegelen Quiz.
24-03-2011 Lezing door Dhr. Theo Janssen over de Peel.
16-04-2011 Historische wandeling door Baarlo.
17-05-2011 Dagtocht naar de Schlösser in Brühl.
07-06-2011 Lezing door Dhr. Harry Knipschild over pionierswerk van Steyler missionarissen in China.
02-07-2011 Rondleiding door klooster van de Blauwe Zusters in Steyl. Tevens halfjaarafsluiting.
29-09-2011 Halve dagtocht naar Nationaal Beiaard-en Natuurmuseum in Asten.
13-10-2011 Lezing door Drs. Marcel Dings over Tegelen en omgeving in de Franse Tijd.
15-11-2011 Lezing door Drs. Theo Franssen over de Vastenavond in de regio.
13-12-2011 Dialektavond en jaarafsluiting.

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie