De Heemkundige Kring Tegelen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40165001. RSIN is 8164.52.349.

 

ANBI-status

De Heemkundige Kring heeft een aanvraag ingediend voor het ontvangen van een status als ‘algemeen nut beoogde instelling’, kortweg ANBI. Deze ANBI-status heeft voor de vereniging en individuele leden en donateurs diverse voordelen. Zo hebben donateurs en vrijwilligers van culturele ANBI’s een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Ook betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt. Om de ANBI status te krijgen en behouden, dienen diverse documenten gepubliceerd te worden. Deze vind je hier:

Verslagen van de jaarvergaderingen zijn opgenomen op onze bestuurspagina.

Beloningsbeleid vereniging: de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De onkosten gemaakt in het kader van de uitoefening van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De vereniging heeft geen personeel in dienst.

 

Statuten

De statuten van de Heemkundige Kring Tegelen vind je hier als pdf-bestand. Klik op de link en de statuten worden in een afzonderlijk venster of tabblad geopend. Vergeet niet dat venster of tabblad na het lezen te sluiten. Je komt dan weer hier terecht.

Statuten Heemkundige Kring Tegelen

 

Huishoudelijk reglement

In de algemene ledenvergadering van 16 maart 2023 is het huishoudelijk reglement vastgesteld.

Huishoudelijk reglement Heemkundige Kring Tegelen