Nieuws

Nieuw boek van Theo Laumans: missionarissen uit Tegelen, Belfeld en Steyl

In de 19e en 20e eeuw vertrokken veel missionarissen vanuit Steyl naar verre oorden. Zij verlieten huis en haard om als pater, broeder of zuster aan de andere kant van de wereld de blijde boodschap van het evangelie te verkondigen. Ze gingen er een onzekere, eenzame en gevaarlijke toekomst tegemoet. Theo Laumans, woonachtig in Steyl,…

Lees meer

Twee scholenprojecten met de Heem

Onze voorzitter Frank Giesen zei het al in de ledenvergadering: “We willen de jeugd meer bij de historie van Tegelen betrekken.” De komende maand hebben we twee leuke scholenprojecten.   Rondje door Steyl met De Schalm De kinderen van basisschool De Schalm in Steyl werken in mei en juni aan het thema ‘Leren van de…

Lees meer

Bezoek met de Heem de L1 studio’s én buffet bij de Gastronoom

Op vrijdag 7 juli organiseert de activiteitencommissie van de Heem onze halfjaaractiviteit. We brengen een bezoek aan de Regionale Omroep L1. Daar gaan we met eigen ogen zien hoe radio en tv-programma’s worden gemaakt. Na ontvangst met koffie/thee en vlaai bekijken we eerst een bedrijfsfilm. Aansluitend brengen we een bezoek aan de studio’s, technische ruimtes…

Lees meer

Herken je opa en oma op 22 mei in Vriendenkring – foto- en filmavond

Op maandag 22 mei (in plaats van het eerder gecommuniceerde donderdag 11 mei) organiseert de Heemkundige Kring Tegelen haar jaarlijkse foto- en filmavond “Herken je opa en oma”. Wij vragen u om actief deel te nemen. Uw kennis en kunde over Tegelen en haar inwoners is nodig om de foto’s te duiden waarvan we de…

Lees meer

Nieuw boek: Het Tegelen van opa en oma

Speeltuin Klein Zwitserland, Tegelen in oorlogstijd, schutterijen, duivensport, sigarenfabrieken, de SPAR, de bewaarschool en het katholieke leven. Het zijn zomaar enkele onderwerpen die veel herinneringen oproepen in het leven van de oudere inwoners van Tegelen en Steyl. Schrijfster Gertie Schouwenberg brengt deze en vele andere onderwerpen uit de 20e eeuw tot leven in woord en…

Lees meer

Informatieborden bij wandelknooppunten onthuld

Afgelopen vrijdag, 14 april 2023, zijn door wethouder Frans Schatorjé en Wijkraad De Noordkern de informatieborden bij enkele wandelknooppunten onthuld. Op zes plekken in Tegelen zijn borden geplaatst die de wandelaars informatie geven over de historie van de locatie én de wandelknooppunten die gevolgd kunnen worden. De borden staan op Plein 1817, halverwege de Stationsstraat,…

Lees meer

De Ford V-Bikkers brandspuit van de Steyler brandweer

In mei 2022 heeft Stichting Behoud Monumenten Steyl de oude brandweerwagen van de Steyler brandweer terug naar Steyl gebracht. Deze wagen wordt momenteel grondig opgeknapt en is daarna te bezichtigen in het Ketelhuis in Steyl. Ons lid Carel van Nisselroy doorzocht de gemeentelijke archieven en diverse documenten om de historie van deze Steyler brandweerwagen uit…

Lees meer

Kaart rommelroute Op de Heide – zondag 11 juni 2023

Op zondag 11 juni 2023 vindt Op de Heide in Tegelen (vanaf het station Tegelen tot aan de grens) de Rommelroute plaats tussen 10.00 en 16.00 uur. De kaart met verkoopadressen kan je hier enkele dagen vóór de 11e downloaden en printen. Je kan ‘m dan ook openen in Google Maps. Op veel plaatsen is…

Lees meer

Wat doet de Heemkundige Kring Tegelen?

Op 20 november 1978 werd de Heemkundige Kring Tegelen opgericht. Sindsdien is er veel gebeurd. We zetten ons in voor het Tegels dialect, behoud van de karakteristieke gebouwen en lokale natuur. De Heem heeft ten doel: de kennis van- en de belangstelling voor het eigen heem (lees Tegelen en Steyl) te bevorderen en te streven naar het behoud, herstel en bescherming van die waardevolle cultuurelementen, die eigen zijn aan het heem. De vereniging…

Lees verder…