Nieuws

Huis Croonen in Tegelen

Het was een bekende en ook markante woning in Tegelen, die bekend staat onder de naam het huis Croonen. Zeker zoals het er heeft uitgezien vóór 1926/1927 toen ’t Aad hoés Croëne gesloopt werd in verband met de verbreding van de Grotestraat en 10 meter naar het noorden een nieuwe huis voor het gezin werd…

Lees meer

Lezing op 9 november: begraafcultuur in Limburg

Op dinsdag 9 november verzorgt Maurice Heemels op ons verzoek in ‘t Zaelke een lezing over ‘Begraafcultuur in Limburg’ n.a.v. zijn proefschrift, getiteld ‘Op den akker des doods, waar allen gelijk worden’ over de begraafcultuur in Roermond 1870-1940. In het proefschrift staat de begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’ te Roermond centraal. Daar vonden in…

Lees meer

Heem eist openheid: waar zijn de Tegelse kroonjuwelen uit het raadhuis?

We hebben aan de gemeente Venlo openheid gevraagd over het erfgoed uit het raadhuis van Tegelen. Met een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur hopen we eindelijk duidelijkheid te krijgen of cultuurhistorische kunstwerken verdwenen zijn, welke nog aanwezig zijn en/of beschadigd zijn. Naar deze duidelijkheid zoeken we al langer. De in…

Lees meer

Kwartierstaten

Ons lid Hans Bos beschikt over een gigantische hoeveelheid aan genealogische informatie over onder meer de inwoners van Tegelen en Steyl. Informatie dus van je opa en oma, diens opa en oma en ga zo maar door. In veel gevallen tot in de 18e eeuw. Periodiek plaatst Hans op deze pagina een nieuwe kwartierstaat van…

Lees meer

Nieuw boek over de Roze Zusters komt in december uit!

We zijn trots om te mogen melden dat begin december onze nieuwste publicatie uitkomt: het boek ‘Roze zusters bekennen kleur’ van Gertie Schouwenberg en Adriaan de Roode. Het boek wordt uitgebracht ter ere van het 125-jarig jubileum van de congregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding, ofwel de ‘roze zusters’…

Lees meer

Grafplaat oud-burgemeester De Rijk gezegend

Pastoor Anu Antony zegende vandaag de grafplaat van oud-burgemeester Gerard de Rijk. Na de zondagmis waren de aanwezige leden en overige geïnteresseerden getuige van de zegening van de grafplaat. Met de zegening wensen we de familie De Rijk en alle nabestaanden het goede toe. Het is een mooi gebruik dat we graag in ere willen…

Lees meer

Wat doet de Heemkundige Kring Tegelen?

Op 20 november 1978 werd de Heemkundige Kring Tegelen opgericht. Sindsdien is er veel gebeurd. We zetten ons in voor het Tegels dialect, behoud van de karakteristieke gebouwen en lokale natuur. De Heem heeft ten doel: de kennis van- en de belangstelling voor het eigen heem (lees Tegelen en Steyl) te bevorderen en te streven naar het behoud, herstel en bescherming van die waardevolle cultuurelementen, die eigen zijn aan het heem. De vereniging…

Lees verder…