Archivering

Heemschut en wat eraan vooraf ging

dozen1Al vóórdat op 20 november 1978 de Heemkundige Kring Tegelen – toen nog onder de naam Heemschut – werd opgericht, waren er veel mensen, óók in Tegelen, die foto’s, documenten, kranten, bidprentjes, gedichten en verhalen in dialect enzovoort bewaarden om datgene wat eigen was áán en van het dorp en de gemeenschap Tegelen te behouden.

Dat gold natuurlijk niet alleen voor documenten en foto’s, maar óók voor streekeigen voorwerpen. Toen de vereniging eenmaal was opgericht werd steeds meer van dit verzamelde materiaal bij elkaar gebracht.

IMG_4135a

IMG_4134a

Ontstaan archief

IMG_4132In de loop van de jaren is de Heem de bewaarde materialen en zeker de oude documenten gaan sorteren en op een betere, toegankelijker manier gaan ordenen.

Zo is er in de loop van de tijd een echt archief – nog steeds in opbouw – ontstaan, dat een bron was en is voor velen die zoeken naar informatie over specifieke onderwerpen of personen.

Met het oog op de toekomst en in het licht van de doelstellingen van de Heem, móet de Heem eenvoudig aan het archief blíjven werken. Want voor ons nageslacht is dat wat nú gebeurt en te zien is óók van wezenlijk belang.

Werkgroep Archief

IMG_4131In het archief van de Heem – ondergebracht in de Bongerd – wordt op vrijwel alle dinsdagmiddagen en woensdagavonden door meerdere vrijwilligers gewerkt aan de verdere opbouw van ons archief als basis voor verder onderzoek of als raadpleegfunctie voor velen.

Het archief beschikt over tienduizenden digitale foto’s, krantenartikelen, foto’s op papier, boeken en veel andere publicaties die je kunt raadplegen en waarop je jouw opa’s, oma’s, ooms en tantes, neven en nichten, kunt “ontmoeten”. Daarnaast verzamelen de vrijwilligers van het archief óók informatie over gebeurtenissen en ontwikkelingen die in Tegelen hebben plaatsgevonden.

We hebben de ambitie om de archiefstukken te digitaliseren en via de website toegankelijk te maken voor iedereen.

Inventaris

IMG_4126Over werkelijk honderden onderwerpen verzamelen we zoveel mogelijk gegevens en foto’s: over personen, verenigingen, gebouwen, gebeurtenissen, volksfeesten, bedrijven, kloosters, straten en buurten, wedstrijden en monumenten.

Onder tab Inventaris tref je een overzicht aan van de inventarislijst die in ons archief wordt gehanteerd. Je kunt er de lijst ook downloaden.

En natuurlijk willen we dit archief verder uitbreiden. Daarbij hebben we jouw hulp hard nodig. Heb je informatie in de vorm van documenten, foto’s, objecten of zelfs herinneringen aan één of meerdere onderwerpen? Laat het ons eenvoudig weten! Graag komen we je ook bezoeken voor je verhaal of scannen we je foto’s. Op die wijze kunnen we veel mooie dingen bewaren en met elkaar delen.

Je kunt ons via e-mail bereiken op archief@hktegelen.nl. Wil je iemand van ons telefonisch benaderen? Kijk dan onder contact of klik hier om te zien wie er deel uitmaken van de Werkgroep Archief en wie je wilt bereiken.

Over werkelijk honderden onderwerpen verzamelen we zoveel mogelijk gegevens en foto’s: over personen, verenigingen, gebouwen, gebeurtenissen, volksfeesten, bedrijven, kloosters, straten en buurten, wedstrijden en monumenten.

Onder tab Inventaris tref je een overzicht aan van de inventarislijst die in ons archief wordt gehanteerd. Je kunt er de lijst ook downloaden.

En natuurlijk willen we dit archief verder uitbreiden. Daarbij hebben we jouw hulp hard nodig. Heb je informatie in de vorm van documenten, foto’s, objecten of zelfs herinneringen aan één of meerdere onderwerpen? Laat het ons eenvoudig weten! Graag komen we je ook bezoeken voor je verhaal of scannen we je foto’s. Op die wijze kunnen we veel mooie dingen bewaren en met elkaar delen.

Je kunt ons via e-mail bereiken op archief@hktegelen.nl. Wil je iemand van ons telefonisch benaderen? Kijk dan onder contact of klik hier om te zien wie er deel uitmaken van de Werkgroep Archief en wie je wilt bereiken.

In onderstaand overzicht zijn de archiefmappen opgenomen die de Heemkundige Kring Tegelen in beheer heeft. Je kan het beste in de lijst zoeken door een specifiek onderwerp in te typen. In verband met de grootte van de bestanden kan het laden van het bestand langer duren. De pagina is volledig geladen als het zoekveld zichtbaar wordt. 

Onderwerp - archiefmap
1 A73-A74 - A 73 -
1 A73-A74 - A 74 -
1 A73-A74 - A 74 - Besluit, Detailkaarten en Toelichting - Besluit (I) -
1 A73-A74 - A 74 - Besluit, Detailkaarten en Toelichting - Detailkaarten (II) -
1 A73-A74 - A 74 - Besluit, Detailkaarten en Toelichting - Toelichting (III) -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 10 - Akoestisch onderzoek -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 11A - Rapport externe veiligheid -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 11B - Verantwoordingsplichtnotitie externe veiliheid -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 12 - Rapport Natuurcompensatieplan -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 13 - Toetsen Natuurbeschermingswet -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 14 - Inventarisatie Archeologisch Onderzoek -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 15 - Waterbeheersplan -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 1A - TrajectnotaMER Rijksweg 74BAB61 -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 1A - TrajectnotaMER Rijksweg 74BAB61 - Kaarten alternatieven -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 1A - TrajectnotaMER Rijksweg 74BAB61 - Kaarten overig -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 1B - Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Rijksweg 74BAB61 -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 2 - Inspraakreactie TrajectnotaMER Rijksweg 74BAB61 -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 3 - Standpunt A74 Venlo -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 4 - Voorgeschiedenis Ontwerp Tracébesluit Rijksweg 74 -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 5 - Detailefecten optimalisatie knooppunt RW74 A73 -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 6 - Aanvulling TrajectnotaMER Rijksweg 74BAB61, Weefvakken Zuiderbrug A73 -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 7 - Validatie alternatieven vergelijking Rijksweg 74 -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 8 - Uitgangspunten van de verkeersberekeningen -
1 A73-A74 - A 74 - Bijlage 9 - Landschapsplan -
10 Steyl -
10 Steyl - Aan de Pas -
10 Steyl - Algemeen -
10 Steyl - Allandstraat -
10 Steyl - Arnoldus Janssenstraat -
10 Steyl - de Dreijers -
10 Steyl - Frankenstraaat -
10 Steyl - Heijskampstraat -
10 Steyl - Keizerstraat -
10 Steyl - Kenzenstraat -
10 Steyl - Keramiekstraat -
10 Steyl - Kloosterstraaat -
10 Steyl - Koehoornstraat -
10 Steyl - Maashoek -
10 Steyl - Maashoek - waterkering -
10 Steyl - Maasoever kade -
10 Steyl - Maasoever kade - Fietspad veer-zusters -
10 Steyl - Maasstraat -
10 Steyl - Maasstraat - pand Hendriks-Truyen -
10 Steyl - Maasveldstraat -
10 Steyl - Middeltweg -
10 Steyl - Nabben -
10 Steyl - Neeringerweg -
10 Steyl - onbekend -
10 Steyl - op de Peer -
10 Steyl - Pacellilaan -
10 Steyl - Parkstraat -
10 Steyl - Pater Petersstraat -
10 Steyl - Paterstraat -
10 Steyl - Quatre Bras -
10 Steyl - Roermondseweg -
10 Steyl - Roermondseweg - reparatie gat Waterloo -
10 Steyl - Rolandstraat -
10 Steyl - Romeinenstraat -
10 Steyl - Rozenstraat -
10 Steyl - Sequoiahof -
10 Steyl - St. Sebastianus straat -
10 Steyl - St.Michaelstraat -
10 Steyl - St.Rochusstraat -
10 Steyl - Terracottalaan -
10 Steyl - Triangelstraat -
10 Steyl - Tuinstraat -
10 Steyl - veerweg -
10 Steyl - vier uitersten -
10 Steyl - Waterloostraat -
10 Steyl - Zustersstraat -
11 eerste wereld oorlog - grenswacht -
11 eerste wereld oorlog - landstorm -
11 eerste wereld oorlog - mobilisatie -
12 tweede wereld oorlog - aaa indeling mapppen -
12 tweede wereld oorlog - algemeen - algemene informatie -
12 tweede wereld oorlog - algemeen - algemene maatregelen van bestuur -
12 tweede wereld oorlog - algemeen - fietstocht oorlogsher, -
12 tweede wereld oorlog - algemeen - mobilisatie -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - 1945-50 -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - Amerikanesn Sa.nta Fédivisie .a -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - Bijltjesdag en roof door Duitsers -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - diversen -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - documenten -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - evacuees -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - evacuees - evacuatie tegelen -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - evacuees - hekkens de sjlien -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - evacuees - missiehuis -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - evacuees - trappisten -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - politionele akties Indië -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - politionele akties Indië - Andr;e Orval -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - politionele akties Indië - Coen Gielen -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - politionele akties Indië - gebr. van Wylick -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - politionele akties Indië - Giel Geurts -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - politionele akties Indië - Jan Hagens -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - politionele akties Indië - Jo Bedaux -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - politionele akties Indië - Pierre van Horck -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - politionele akties Indië - Piet Houwen -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - politionele akties Indië - publicatiess -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - politionele akties Indië - Sjeng Derks -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - politionele akties Indië - Sjraar Christis -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - politionele akties Indië - Sjraar van Gerven -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - politionele akties Indië - W.Huys -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - publicaties -
12 tweede wereld oorlog - bevrijding - terugkeer evacuees -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 10 mei inval van de Duitsers -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1940 04.05.06 Steyl -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1940 11.12.05 Kaldenkirchen E.A -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1941 07.09 neerstorten vliegtuig bij Nieuwe Munt -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1941 16-17.08.1941 Hoogstraat, Teeuwen e.a - ALG. INFO -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1941 16-17.08.1941 Hoogstraat, Teeuwen e.a - ALG. INFO - andere geraakte objecten -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1941 16-17.08.1941 Hoogstraat, Teeuwen e.a - Benders transport Kaldenkerkerweg -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1941 16-17.08.1941 Hoogstraat, Teeuwen e.a - de Nieuwe Munt -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1941 16-17.08.1941 Hoogstraat, Teeuwen e.a - Hekkens Hoogstraat -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1941 16-17.08.1941 Hoogstraat, Teeuwen e.a - kas de Lings -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1941 16-17.08.1941 Hoogstraat, Teeuwen e.a - Teeuwen Kaldenkerkerweg -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1941 16-17.08.1941 Hoogstraat, Teeuwen e.a - villa,s Lengs -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1941 16-17.08.1941 Hoogstraat, Teeuwen e.a - woningen Hoogstraat -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1942 07.09.neerstorten zwarte hond -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1942 brand Trappisten -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1943 27.04 Bongerdstraat e,o -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1944 03.12 Granatenzondag -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1944 03.12 missiehuis Steyl e.o -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - 1944.3..12 beschieting Tegelen -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - langs deMaas -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - 1940 45 bombardementen - luchtbescherming -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - bestuur -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - burgers in nood -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - concentratiekampen -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - distributiebonnen etc -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - gesneuvelden 40-45 -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - gesneuvelden 40-45 - Bér Huys -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - gesneuvelden 40-45 - burgerslachtoffers -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - gesneuvelden 40-45 - Chris Schrömbgens -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - gesneuvelden 40-45 - Chris Schrömbgens - Frans Doumen -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - gesneuvelden 40-45 - H.Hovens -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - gesneuvelden 40-45 - Har Huys -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - gesneuvelden 40-45 - Hein Kox -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - gesneuvelden 40-45 - Jozef Thissen -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - gesneuvelden 40-45 - onbekenden -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - H.S.S. Willem van Ewijck -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - het leven tijdens de oorlog -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - het leven tijdens de oorlog - 1942 10.05 gevechten Grotestraat -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - het leven tijdens de oorlog - NeWeTe kasteellaan -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - propaganda -
12 tweede wereld oorlog - bezetting - publicaties na 1945 -
12 tweede wereld oorlog - bommen -detonatie 1985 - 1985 Lingsveld -
12 tweede wereld oorlog - bommen -detonatie 1985 - 1985 Op de Heide -
12 tweede wereld oorlog - bommen -detonatie 1985 - 1994 07.12 Muntstraat -
12 tweede wereld oorlog - bommen -detonatie 1985 - andere bommen -
12 tweede wereld oorlog - bommen -detonatie 1985 - Maasveld -
12 tweede wereld oorlog - documenten -
12 tweede wereld oorlog - documenten - persoonsbewijzen en documenten -
12 tweede wereld oorlog - organisaties - landelijke ordedienst L.O -
12 tweede wereld oorlog - organisaties - landelijke ordedienst L.O - het verborgen front illegaliteit -
12 tweede wereld oorlog - organisaties - N.S.B., landelijk en in Tegelen -
12 tweede wereld oorlog - organisaties - Nederlandse Arbeidsdienst -
12 tweede wereld oorlog - organisaties - Nederlandse Unie -
12 tweede wereld oorlog - organisaties - rode kruis -
12 tweede wereld oorlog - organisaties - winterhulp -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - brieven en gedichten -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - 1945 Leo Brueren Venlo -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Anna Werps -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Anneke Thijssen-Verstegen -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Bàr Breuer -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Bert Franssen -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - brieven kelders missiehuis -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Carel Ververs -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Fried Didden -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - H.Engelen -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Héléne Verstraelen -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Huub Peters -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - J.Cootjans Engeland -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - J.Thurlings en Karel Ververs Brandweer en rode kruis -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Jac. Thissen -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Mevr. Hermans-Roodbeen -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Pastoor Windhausen Steyl -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Pater Tarcitius, Chinapater -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Sjeng Ewalds -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Theo Raeskin -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - vadr abt vertelt -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - W. van der Schoot -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - W.Daemen -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - W.Poell -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - dagboeken en verhalen - Wiel Probst -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - oorlogskelders -
12 tweede wereld oorlog - verhalen - voorspellingen -
12 tweede wereld oorlog - verzet -
12 tweede wereld oorlog - verzet - .O.Assman -
12 tweede wereld oorlog - verzet - 1944 19.11 Antwerpen V1 aanval -
12 tweede wereld oorlog - verzet - 1944 20.12 vluchtpoging over de Maas -
12 tweede wereld oorlog - verzet - 1945 06.01. vluchtpoging over de Maas -
12 tweede wereld oorlog - verzet - A. de Rooy -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Bàr Huys -
12 tweede wereld oorlog - verzet - broeder Aquiviva Hennekens -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Dr.Receveur L.O -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Dré Gubbels -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Etienne Flos -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Frans Jentjens -
12 tweede wereld oorlog - verzet - H.Schouten -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Harrie Zwart -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Hén Driessen -
12 tweede wereld oorlog - verzet - het verraad van de Veldstraat -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Hub. Willems -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Jan van Eyk -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Jo Leenen -
12 tweede wereld oorlog - verzet - joodse onderduikkinderen - Hansje de Brave fam. Kragting -
12 tweede wereld oorlog - verzet - joodse onderduikkinderen - Harrie Bremen -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Leo Akkermans, kapelaan -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Mathieu Raeskin -
12 tweede wereld oorlog - verzet - onderduiken -
12 tweede wereld oorlog - verzet - onderduiken - Harrie Bremen -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Peter Sijbers -
12 tweede wereld oorlog - verzet - stef Feyen -
12 tweede wereld oorlog - verzet - straatverzet in kleine vorm -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Thei Cremers -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Theo Treuen -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Theo Treuen - 1945 process verbaal Rudolf Nitsch Hautscharfùhrer SS -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Toon van Heel -
12 tweede wereld oorlog - verzet - verzetsbladen Trouw -
12 tweede wereld oorlog - verzet - verzetskranten -
12 tweede wereld oorlog - verzet - verzetsplaatsen en huizen -
12 tweede wereld oorlog - verzet - Wiel Poeth -
13 leger en Bescherming Bevolking - Bescherming Bevolking -
13 leger en Bescherming Bevolking - defensie -
13 leger en Bescherming Bevolking - grenswacht -
13 leger en Bescherming Bevolking - Landstorm -
15 gemeentelijke monumenten - 1qste pand vossen-Beueer hoek spoorstraat J.Bongaertsstraat -
15 gemeentelijke monumenten - Beekstraat 1 -
15 gemeentelijke monumenten - Beekstraat 3 -
15 gemeentelijke monumenten - Beekstraat 5 -
15 gemeentelijke monumenten - Broeklaan -
15 gemeentelijke monumenten - Cremers Stationsstraat -
15 gemeentelijke monumenten - de Gouden Berg en azijnfabriek St.Martinus straat -
15 gemeentelijke monumenten - drukkerij paters Steyl -
15 gemeentelijke monumenten - gemeentehuis raadhuislaan -
15 gemeentelijke monumenten - herberg den Ingel oude Marktstraat -
15 gemeentelijke monumenten - huize Dentjens Spoorstraat -
15 gemeentelijke monumenten - huize Elka Venloseweg -
15 gemeentelijke monumenten - Jochumhof -
15 gemeentelijke monumenten - Junckerhuis Kloosterstraat -
15 gemeentelijke monumenten - kantoor Hekkens ijzergieterij rotestraat -
15 gemeentelijke monumenten - Kasteelboerderij -
15 gemeentelijke monumenten - kleispoortunnel Egypte -
15 gemeentelijke monumenten - Landweer -
15 gemeentelijke monumenten - Lengs bazaar Grotestraat -
15 gemeentelijke monumenten - Maashoek 10 -
15 gemeentelijke monumenten - Maashoek 18 -
15 gemeentelijke monumenten - Maashoek 35 -
15 gemeentelijke monumenten - Maashoek 37 -
15 gemeentelijke monumenten - Maashoek 8 -
15 gemeentelijke monumenten - pand Beckx de la Fai Spoorstraat -
15 gemeentelijke monumenten - pand Verwey Spoorstraat -
15 gemeentelijke monumenten - schoorsteen Teeuwen Kaldenkerker weg -
15 gemeentelijke monumenten - smedrij Giesen, Hoekstraat -
15 gemeentelijke monumenten - Spoorstraat 31-33 -
15 gemeentelijke monumenten - St.Jozefstraat 3 -
15 gemeentelijke monumenten - staccatoi hoek posthuisstraat-grotestraat -
15 gemeentelijke monumenten - 't Veerhuis en aanbouw -
15 gemeentelijke monumenten - villa de Zonnegaard Venloseweg -
15 gemeentelijke monumenten - Villa Hekkens, Venloseweg -
15 gemeentelijke monumenten - villa Thijssen Venloseweg -
15 gemeentelijke monumenten - voorm. middenstands bank -
15 gemeentelijke monumenten - voormalige bierbrouwerij St.Martinus s traaat -
15 gemeentelijke monumenten - Vossen-Breuer Spoorstraat -
15 gemeentelijke monumenten - Vredeshuis Grotestraat -
16 collector items -
16 collector items - algemeen -
16 collector items - eten en drinken -
16 collector items - jaren 60 -
16 kerkhoven - de Middelt -
16 kerkhoven - Kerkhoflaan -
16 kerkhoven - Kerkhoflaan - herbegrafenis -
16 kerkhoven - Kerkstraat -
17 natuur gebieden - nord ziene pool -
17 natuur gebieden - Snelle Sprong -
17 natuur gebieden - Steilrand -
17 natuur gebieden - 't Jaomerdal -
17 natuur gebieden - uiterrwaarden -
17 natuur gebieden - wambach -
18 herbergen en cafes -
18 herbergen en cafes - 0 Algemeen -
18 herbergen en cafes - 0 Namen en adressen -
18 herbergen en cafes - 0 Namen en adressen - Oud -
18 herbergen en cafes - 0 Vergunningen -
18 herbergen en cafes - 1 Café restaurant beugelbaan Fr. Wetsels - Kloosterstraat 16 Steyl -
18 herbergen en cafes - 10 cafe en beugelbaan Van Eyk - Muntstraat -
18 herbergen en cafes - 100 chinees ind. rest. RoseGarden Kerkstraat -
18 herbergen en cafes - 101 Bernard Lücker, Spoorstraat -
18 herbergen en cafes - 102 De Gastronoom In de Beeten 1 -
18 herbergen en cafes - 102 De Gastronoom In de Beeten 1 - de gasstronoom -
18 herbergen en cafes - 102 De Gastronoom In de Beeten 1 - In den Beto -
18 herbergen en cafes - 103 RACH Kerkstraat 50 -
18 herbergen en cafes - 103 RACH Kerkstraat 50 - RACH -
18 herbergen en cafes - 103 RACH Kerkstraat 50 - 't Kerkstraotje -
18 herbergen en cafes - 104 lunchrooom Jac.Thissen Cremers -
18 herbergen en cafes - 105 Grieks restaurant Hestia, Wilhelminaplein -
18 herbergen en cafes - 105 Grieks restaurant Hestia, Wilhelminaplein - Hestia -
18 herbergen en cafes - 105 Grieks restaurant Hestia, Wilhelminaplein - IL Divo -
18 herbergen en cafes - 106 Brasserie de Munt Lingsforterhofweg -
18 herbergen en cafes - 107 café de Nachtegaal Nachtegaalstraat 78 -
18 herbergen en cafes - 108 de Oelespot, Ühlingsheideweg 1a -
18 herbergen en cafes - 109 cafer Leo Nissen, spoorstraat -
18 herbergen en cafes - 11 café A.Jentjens Steyl -
18 herbergen en cafes - 110 café Thijssen -
18 herbergen en cafes - 111 Den Oeles, Engerstraat 7 -
18 herbergen en cafes - 111 Den Oeles, Engerstraat 7 - H.Peeters van de Velden -
18 herbergen en cafes - 111 Den Oeles, Engerstraat 7 - In de Rijp -
18 herbergen en cafes - 111 Den Oeles, Engerstraat 7 - J.v.d.Velden Leenen -
18 herbergen en cafes - 111 Den Oeles, Engerstraat 7 - M. Pacusa -
18 herbergen en cafes - 111 Den Oeles, Engerstraat 7 - M.Leenen-Gubbls -
18 herbergen en cafes - 111 Den Oeles, Engerstraat 7 - R. Roemen -
18 herbergen en cafes - 112 Studio B. Wilhelminaplein 11-13 -
18 herbergen en cafes - 113 café Peetje -
18 herbergen en cafes - 114 H.Peeters-{asher -
18 herbergen en cafes - 115 W.Peters Kaldenkerkerweg -
18 herbergen en cafes - 116 't Piepke Posthuisstraat 17 -
18 herbergen en cafes - 116 't Piepke Posthuisstraat 17 - bar-dancing La Fayette -
18 herbergen en cafes - 116 't Piepke Posthuisstraat 17 - De Krauw K.Cremers Posthuisstraat 17 19 -
18 herbergen en cafes - 116 't Piepke Posthuisstraat 17 - 't Piepke -
18 herbergen en cafes - 117 café de nachtegaal, van Hundstraat 3 -
18 herbergen en cafes - 118 't Posthuis, Posthuissstraat 24 -
18 herbergen en cafes - 118 't Posthuis, Posthuissstraat 24 - 1908-1936 circa Jac. Marks -
18 herbergen en cafes - 118 't Posthuis, Posthuissstraat 24 - L.Swinckels, Grotestraat 76 -
18 herbergen en cafes - 119 H.A. Houba Wilhelminaplein -
18 herbergen en cafes - 12 cafe Adriaan van Eyck, Kaldenkerkerweg -
18 herbergen en cafes - 120 AH van Bragt, Grotestraat 66 -
18 herbergen en cafes - 121 Quatre Bras Roermondseweg 64 -
18 herbergen en cafes - 122 café de Wambach, Glazenapplein -
18 herbergen en cafes - 123 cooperatie Kerkstraat -
18 herbergen en cafes - 124 Het huis Ronck St.Michaelstraat -
18 herbergen en cafes - 125 ijssalon de Willemien Wilhelminaplein -
18 herbergen en cafes - 126 Linssen-Denessen, Grotestraat -
18 herbergen en cafes - 127 Prima Vera, kerkstraat 3a -
18 herbergen en cafes - 128 cafe Schroembgens Bongerdstraat -
18 herbergen en cafes - 128 cafe Schroembgens Bongerdstraat - 42 café de Munt Bongerdstraat -
18 herbergen en cafes - 128 cafe Schroembgens Bongerdstraat - De Munt Bongerdstraat -
18 herbergen en cafes - 128 cafe Schroembgens Bongerdstraat - Rijnland Bongerdstraat -
18 herbergen en cafes - 129 Egyptisch restaurant Sphinx Gasthuisstraat 7a -
18 herbergen en cafes - 13 cafe Aarts De Heide Kaldenkerkerweg 26 -
18 herbergen en cafes - 130 W.Willemsen Roermondsewe0g 31 -
18 herbergen en cafes - 131 de Sjnook Maasstraat -
18 herbergen en cafes - 132 De smidse, ijssalon Smidplein -
18 herbergen en cafes - 133 Sportbar Muntstraat 131 -
18 herbergen en cafes - 133 Sportbar Muntstraat 131 - Sportlust J.Teeuwen -
18 herbergen en cafes - 134 Sjeng van den Eike -
18 herbergen en cafes - 135 café Lambert Cremers, Grotestraat -
18 herbergen en cafes - 136 Staccato Grotestraat 117 -
18 herbergen en cafes - 137 J.van Rhee Roermondseweg 7 -
18 herbergen en cafes - 138 D'n Tegel Grotestraat 76 -
18 herbergen en cafes - 138 D'n Tegel Grotestraat 76 - 0 algemeen -
18 herbergen en cafes - 138 D'n Tegel Grotestraat 76 - 5 Baer van Roop Grotestraat -
18 herbergen en cafes - 138 D'n Tegel Grotestraat 76 - Wilhelmina Grotestraat -
18 herbergen en cafes - 139 café Wed.Linssen-Engels Venloseweg -
18 herbergen en cafes - 14 café -Bar Den Alland Frankenstraat 8 -
18 herbergen en cafes - 140 de Magere - Kaldenkerkerweg 13 -
18 herbergen en cafes - 140 de Magere - Kaldenkerkerweg 13 - Derks - Aan den Berg -
18 herbergen en cafes - 140 de Magere - Kaldenkerkerweg 13 - Haanen -
18 herbergen en cafes - 140 de Magere - Kaldenkerkerweg 13 - Tienen -
18 herbergen en cafes - 141 J. Jentjens Hoogstraat -
18 herbergen en cafes - 142 café Lodewijk Gommans Rijksweg -
18 herbergen en cafes - 143 café den Tunnel Nachtegaalstraat 47 -
18 herbergen en cafes - 143 café den Tunnel Nachtegaalstraat 47 - 1968 20.04.-1982 Moar van de Krauw ( Cremers) -
18 herbergen en cafes - 143 café den Tunnel Nachtegaalstraat 47 - 1982- 1988 John Coort en Har Cremers -
18 herbergen en cafes - 143 café den Tunnel Nachtegaalstraat 47 - 1988-2000 John Hoeben en Toos -
18 herbergen en cafes - 143 café den Tunnel Nachtegaalstraat 47 - 2000-2020 John Hoeben en Anja -
18 herbergen en cafes - 144 Peter Beurskens aan den Rijksweg -
18 herbergen en cafes - 145 Jacobus van Heel, aan de Maas -
18 herbergen en cafes - 146 Jacobus Driessen café -
18 herbergen en cafes - 147 café Hendrik Beurskens -
18 herbergen en cafes - 148 café Hubert Leenen In den Berg -
18 herbergen en cafes - 149 Hoffmans Grotestraat de Tramhalte -
18 herbergen en cafes - 149 Peter Kurstjens Spoorstraat -
18 herbergen en cafes - 15 Antoon terpoorten Hoogstraat -
18 herbergen en cafes - 150 café Houba , Joseph Oudemarktstraat -
18 herbergen en cafes - 151 Up Quelle Hoogstraat 40 (vroeger genummerd 20) -
18 herbergen en cafes - 151 Up Quelle Hoogstraat 40 (vroeger genummerd 20) - Café Doesborgh (1927-1950) - vergunning werd doorgegeven aan Pierre van Rhee voor pand Roermondseweg -
18 herbergen en cafes - 152 Gerard Beurskens, Kaldenkerkerweg -
18 herbergen en cafes - 153 café Stephanus Dings, weg naar Kaldenkirchen -
18 herbergen en cafes - 154 BenB Wambacherbos Kaldenkerkerweg 201 -
18 herbergen en cafes - 155 Hotel Het wapen van Tegelen, Engerstraat 2 - Grotestraat 96 -
18 herbergen en cafes - 155 Hotel Het wapen van Tegelen, Engerstraat 2 - Grotestraat 96 - Het wapen van Tegelen -
18 herbergen en cafes - 155 Hotel Het wapen van Tegelen, Engerstraat 2 - Grotestraat 96 - Hotel Geisler -
18 herbergen en cafes - 155 Hotel Het wapen van Tegelen, Engerstraat 2 - Grotestraat 96 - Hotel Gitmans -
18 herbergen en cafes - 155 Hotel Het wapen van Tegelen, Engerstraat 2 - Grotestraat 96 - Hotel Linssen -
18 herbergen en cafes - 156 Peter Derks, Oudemarktstraat -
18 herbergen en cafes - 157 A.Houba, Oudemarktstraat -
18 herbergen en cafes - 158 café de Wierd, Kaldenkerkerweg 40 -
18 herbergen en cafes - 159 Will Denessen- Cremers, Kaldenkerkerweg 27 -
18 herbergen en cafes - 16 Aubergine Maashoek 2a -
18 herbergen en cafes - 16 Aubergine Maashoek 2a - Aubergine -
18 herbergen en cafes - 16 Aubergine Maashoek 2a - M. van Heel De leugenaer -
18 herbergen en cafes - 16 Aubergine Maashoek 2a - Nic van Heel -
18 herbergen en cafes - 160 wed. P.Engels aan den rijksweg -
18 herbergen en cafes - 161 café de Witte Beer Kaldenkerkerweg -
18 herbergen en cafes - 162 de Witte Nachtegaalstraat 78 -
18 herbergen en cafes - 162 de Witte Nachtegaalstraat 78 - Brulot 1933 tot -
18 herbergen en cafes - 162 de Witte Nachtegaalstraat 78 - Ed Pacusa 2004 -2020 -
18 herbergen en cafes - 162 de Witte Nachtegaalstraat 78 - H.Koppers Nachtegaalstraat -
18 herbergen en cafes - 162 de Witte Nachtegaalstraat 78 - Harie -
18 herbergen en cafes - 162 de Witte Nachtegaalstraat 78 - John Coort -
18 herbergen en cafes - 162 de Witte Nachtegaalstraat 78 - Wiel Hendrix -
18 herbergen en cafes - 163 café Verheyen -
18 herbergen en cafes - 164 café Olders -
18 herbergen en cafes - 165 café Antoon Joosten -
18 herbergen en cafes - 166 café Godfried Stroeken -
18 herbergen en cafes - 167 zaal Batavia Hoogstraat -
18 herbergen en cafes - 167 zaal Batavia Hoogstraat - 1. H. van Dijk-Rievers -
18 herbergen en cafes - 167 zaal Batavia Hoogstraat - 2. Maan Holten -
18 herbergen en cafes - 167 zaal Batavia Hoogstraat - 3. Piet Holten-Janssen (zoon van Maan) -
18 herbergen en cafes - 167 zaal Batavia Hoogstraat - 4. H. Baer Bovendeerd - Sloesen -
18 herbergen en cafes - 167 zaal Batavia Hoogstraat - 5. H. Maeghs -
18 herbergen en cafes - 168 Louis Cremers -
18 herbergen en cafes - 169 den Hoegen Hood Roermondseweg 7 -
18 herbergen en cafes - 169 den Hoegen Hood Roermondseweg 7 - van Rhee Roermondseweg 7 -
18 herbergen en cafes - 17 Azie, Grotestraat 96 Teglen -
18 herbergen en cafes - 170 Cremers hotel lunchroom - Grootestraat 79 en Spoorstraat 10 -
18 herbergen en cafes - 171 Herberg Hammans - Hamans - Middeltweg -
18 herbergen en cafes - 172 Moar van de Krauw, Kaldenkerkerweg 68 -
18 herbergen en cafes - 173 de Tramkièt Veerweg -
18 herbergen en cafes - 174 Het jagershuis -
18 herbergen en cafes - 175 Wed.Ewalds, den Singel -
18 herbergen en cafes - 176 Sintermerte St.Martinusstraat 7 -
18 herbergen en cafes - 177 café M. Hekkens -
18 herbergen en cafes - 178 Grieks restaurant Sokratis - Wilhelminaplein 121 -
18 herbergen en cafes - 179 zorgrestaurant Het vertrouwen - Trappistenweg Emmaus Feniks -
18 herbergen en cafes - 18 Baer Leenen, Roermondseweg 71 -
18 herbergen en cafes - 180 Jochumhof brasserie -
18 herbergen en cafes - 181 Leipsig Peter van -
18 herbergen en cafes - 182 oosterse spec. Grotestraat 67a -
18 herbergen en cafes - 182 oosterse spec. Grotestraat 67a - Mekong oosterse spec. Grotestraat 67a -
18 herbergen en cafes - 19 Baer van Sander (Op het Veld0 Kaldenkerkerweg 64 -
18 herbergen en cafes - 2 Jean Nelissen, gemeentesecretaris -
18 herbergen en cafes - 20 café Beckx, Grotestraat -
18 herbergen en cafes - 21 Bellevue Maasstraat -
18 herbergen en cafes - 22 cafe beugelbaan Faassen, Industriestraat -
18 herbergen en cafes - 23 Beugelbaan A. Driessen - later Schreurs Kerkhoflaan 20 -
18 herbergen en cafes - 24 ijssalonVenezia Grotestraat -
18 herbergen en cafes - 25 café van de Vegt Industriestraat 14 -
18 herbergen en cafes - 25 café van de Vegt Industriestraat 14 - Sjeng Trienes beugelbaan Industriestraat -
18 herbergen en cafes - 26 zaal Vriendenkring Arn Janssenstraat64-66 -
18 herbergen en cafes - 26 zaal Vriendenkring Arn Janssenstraat64-66 - Fam. Derks Bovendeerd -
18 herbergen en cafes - 26 zaal Vriendenkring Arn Janssenstraat64-66 - G.Sloesen -
18 herbergen en cafes - 26 zaal Vriendenkring Arn Janssenstraat64-66 - Hans Derks -
18 herbergen en cafes - 26 zaal Vriendenkring Arn Janssenstraat64-66 - Harrie Bovendeerd -
18 herbergen en cafes - 26 zaal Vriendenkring Arn Janssenstraat64-66 - Thielens -
18 herbergen en cafes - 26 zaal Vriendenkring Arn Janssenstraat64-66 - Thurlings -
18 herbergen en cafes - 27 café de Bol Stationsstraat 44 -
18 herbergen en cafes - 28 cafe Breuer, Oudemarktstraat -
18 herbergen en cafes - 29 café Buitenlust -
18 herbergen en cafes - 3 hotel De Kroon later 't Witte Huis Grotestraat 41 -
18 herbergen en cafes - 30 Cambrinus Grotestraat 98 -
18 herbergen en cafes - 31 café-biljart Central maasstraat cleophas -
18 herbergen en cafes - 32 Andries Corneth -
18 herbergen en cafes - 33 café Coeba Koningstraat 14 -
18 herbergen en cafes - 33 café Coeba Koningstraat 14 - 55Coeba v.d. wilde biesten -
18 herbergen en cafes - 33 café Coeba Koningstraat 14 - J.Leenen, Koningstraat -
18 herbergen en cafes - 34 het Volkshuis Kerkstraat 27-29 -
18 herbergen en cafes - 35 café Cremers-Knops Grotestraat 16 -
18 herbergen en cafes - 36 Cremers Theodoor, Grtestraat -
18 herbergen en cafes - 37 café Croonen Grotestraat -
18 herbergen en cafes - 38 café de aaj mert Oudemarktstraat 1 -
18 herbergen en cafes - 38 café de aaj mert Oudemarktstraat 1 - de Aaj Mert -
18 herbergen en cafes - 38 café de aaj mert Oudemarktstraat 1 - de Pannesjop Oude Marktstraat -
18 herbergen en cafes - 38 café de aaj mert Oudemarktstraat 1 - de Pannesjop Oudemarktstraat -
18 herbergen en cafes - 38 café de aaj mert Oudemarktstraat 1 - M.Faassen Oude Markt 1 -
18 herbergen en cafes - 38 café de aaj mert Oudemarktstraat 1 - Roop Oude Marktstraat -
18 herbergen en cafes - 39 Café Jeucken Kastellaan 1 -
18 herbergen en cafes - 4 Grand-café The Orange Pub - Het Witte Huis - Vossen - Grotestraat -
18 herbergen en cafes - 40 de heide Spechtstraat 58 -
18 herbergen en cafes - 41 café de Holtmùhle Kasteellaan -
18 herbergen en cafes - 42 café Chr. Leenen -
18 herbergen en cafes - 43 cafe Halfweg -
18 herbergen en cafes - 44 Hendrik L. van de Voort -
18 herbergen en cafes - 45 café ´t Hukske Hoogstraat 17 -
18 herbergen en cafes - 45 café ´t Hukske Hoogstraat 17 - De Sjproan - spraon - spraan -
18 herbergen en cafes - 45 café ´t Hukske Hoogstraat 17 - Maeghs -
18 herbergen en cafes - 46 Joes en petatte Nelke Hoogstraat -
18 herbergen en cafes - 47 paviljoen Modern Roermondseweg 27 a -
18 herbergen en cafes - 48 cafe-disco den Tomp Roermondseweg 2 -
18 herbergen en cafes - 49 Hotel De Doolhof Kaldenkerkerweg 6 -
18 herbergen en cafes - 5 ´t ´Zaelke Ariënstraat 21 -
18 herbergen en cafes - 50 Snijders Kaldenkerkerstraat 8 - vermoedelijk café -
18 herbergen en cafes - 51 restaurant de Drie Kronen, Venloseweg 67 -
18 herbergen en cafes - 52 Hotel Driessen de Pròskes Kerkstraat 1 -
18 herbergen en cafes - 52 Hotel Driessen de Pròskes Kerkstraat 1 - 1984-2017 Chinees restaurant De Maan -
18 herbergen en cafes - 52 Hotel Driessen de Pròskes Kerkstraat 1 - 2018-heden Yukimi sushi -
18 herbergen en cafes - 52 Hotel Driessen de Pròskes Kerkstraat 1 - Hotel Driessen - De Präöskes -
18 herbergen en cafes - 53 cafe Driessen van Eyk, ArnJanssenstraat 64 -
18 herbergen en cafes - 54 café de waegbrök Café Druuk Industriestraat 56 -
18 herbergen en cafes - 55 restaurant El Torro Grotestraat 94 -
18 herbergen en cafes - 56 villa Elise St.Michaelstraat 4 -
18 herbergen en cafes - 57 ´t Veerhuis voorheen De Oude Tramhalte - Veerweg 18 -
18 herbergen en cafes - 57 ´t Veerhuis voorheen De Oude Tramhalte - Veerweg 18 - Jos. van Heel-Funger - De Oude Tramhalte - Veerweg 18 Steyl -
18 herbergen en cafes - 57 ´t Veerhuis voorheen De Oude Tramhalte - Veerweg 18 - Luc en frank Verheyen -
18 herbergen en cafes - 57 ´t Veerhuis voorheen De Oude Tramhalte - Veerweg 18 - Serv Engelen en Marianne v.. Heyden -
18 herbergen en cafes - 58 restaurant Engels, Parkstraat -
18 herbergen en cafes - 59 café Willemsen, Grotestraat -
18 herbergen en cafes - 6 café de Zwaan - Zwaantje Industriestraat 14 -
18 herbergen en cafes - 60 café de Fontein Jentjens Paterstraat -
18 herbergen en cafes - 61 Pizzeria da Franco, Grotestraat -
18 herbergen en cafes - 62 zaal Franssen Industriestraaat -
18 herbergen en cafes - 63 de Frenk Kaldenkerkeweg 160 -
18 herbergen en cafes - 64 zaal wed. Frans Simons Posthuisstraat -
18 herbergen en cafes - 65 J.Giesen van den Broek Grotestraaat 14 -
18 herbergen en cafes - 65 J.Giesen van den Broek Grotestraaat 14 - A. van den Broek -
18 herbergen en cafes - 65 J.Giesen van den Broek Grotestraaat 14 - J.Giesen -
18 herbergen en cafes - 65 J.Giesen van den Broek Grotestraaat 14 - Stephanus van den Broek -
18 herbergen en cafes - 66 de Glazenapp. Spechtstraat 18 -
18 herbergen en cafes - 67 Gonzo bar Grotestraat 79 -
18 herbergen en cafes - 67 Gonzo bar Grotestraat 79 - Bristolbar -
18 herbergen en cafes - 67 Gonzo bar Grotestraat 79 - M. Vranken -
18 herbergen en cafes - 68 café de Gouden Berg, St.Martinusstraat 2 -
18 herbergen en cafes - 69 café zaal de Haandert Haandertstraat -
18 herbergen en cafes - 7 Sprengers, Steyl -
18 herbergen en cafes - 70 Café J.Verbruggen, Waterlostraat -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 1878-1892 Willem en Jakob Stroeken -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 1892-1901 Concordia - Fanfare St. Cecilia met uitbater Johannes Hekkens -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 1901-1910 Johannes Hekkens -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 1910 Hubert Rossel -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 1910-1933 Hubert Thissen en Elisabeth Giesen -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 1933-1939 Sjeng Peeters -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 1939-1954 Thei (Thij) Rooskens -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 1954-1966 Sjaek Thissen -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 1966-1973 Frans en Agelies Verstraaten-Thissen -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 1973-1980 Bierbrouwerij Bavaria - Frans en Agelies Verstraaten-Thissen -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 1981-1990 Bierbrouwerij Bavaria - Frans Thissen en Marian Janssen -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 1990-1999 Bierbrouwerij Bavaria - Ben en Wil Geraads-Hofman -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 1999-2000 Bierbrouwerij Bavaria - Mary Vallen en John van de Voort -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 2000-2007 Bierbrouwerij Bavaria - Kit Jeurnick en Ben Bovenkamp -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 2007-2013 Bierbrouwerij Bavaria - leegstand -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 2013-2020 Wie Coenen - leegstand -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - 2020-heden Stichting Erfgoed Tegelen -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - Harmoniezaal Fr.Verstraaten -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - J. Peters-Thissen -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - J.Thissen -
18 herbergen en cafes - 71 harmoniezaal, Posthuisstraat 32 - Th.Rooskens -
18 herbergen en cafes - 72 Hendrik Leenen, -
18 herbergen en cafes - 73 café Chr. Verhaegh -
18 herbergen en cafes - 74 de Grens, Kaldenkerkerwwge 75 -
18 herbergen en cafes - 74 de Grens, Kaldenkerkerwwge 75 - Café de Grens - Scheepers -
18 herbergen en cafes - 74 de Grens, Kaldenkerkerwwge 75 - Restaurant Pinchitos -
18 herbergen en cafes - 75 Germania hotel café restaurant H. de Zeeuw -
18 herbergen en cafes - 76 Hotel Chateau Holtmühle - restaurant Die alde heerlickheijt - Kasteellaan 10 -
18 herbergen en cafes - 77 't Kelderke Roermondseweg 22 -
18 herbergen en cafes - 77 't Kelderke Roermondseweg 22 - J.Vriens -
18 herbergen en cafes - 77 't Kelderke Roermondseweg 22 - Petrus Zwart -
18 herbergen en cafes - 77 't Kelderke Roermondseweg 22 - Will Geraads -
18 herbergen en cafes - 78 't Kelderke Grotestraat t.o.de kerk -
18 herbergen en cafes - 79 café d.n Huub Hoogstraat -
18 herbergen en cafes - 79 Mooder Niès Grotestraat -
18 herbergen en cafes - 8 de Windhond Nachtegaalstraat 232 -
18 herbergen en cafes - 8 de Windhond Nachtegaalstraat 232 - Toën Sanders, Nachtegaalstraat 232 -
18 herbergen en cafes - 80 De Ingelbewaarder, Grotestraat 66 -
18 herbergen en cafes - 80 De Ingelbewaarder, Grotestraat 66 - De Kievit -
18 herbergen en cafes - 80 De Ingelbewaarder, Grotestraat 66 - D'n Ingelbewaarder -
18 herbergen en cafes - 80 De Ingelbewaarder, Grotestraat 66 - L. van Dijk -
18 herbergen en cafes - 81 ISIS pizzeria en grillroom, Spoorstraat 10 -
18 herbergen en cafes - 82 café Jo PetersNachtegaalstraat 214 -
18 herbergen en cafes - 83 café J.Rieter Grotestraaat 54 -
18 herbergen en cafes - 84 café Karel Lengs -
18 herbergen en cafes - 85 café Huberts Kerkstraat -
18 herbergen en cafes - 86 café H.Noten Driessen -
18 herbergen en cafes - 87 café wed. Roemen Kloosterstraat 7 -
18 herbergen en cafes - 88 Huize Rozenburg Stationsstraat 27 -
18 herbergen en cafes - 89 Chez Joselle, Grotestraat 18 -
18 herbergen en cafes - 89 Chez Joselle, Grotestraat 18 - Chez Joselle -
18 herbergen en cafes - 89 Chez Joselle, Grotestraat 18 - den Boekman -
18 herbergen en cafes - 9 café P. Swart -
18 herbergen en cafes - 90 Klein Zwitserland Klein Zwitserland 2 -
18 herbergen en cafes - 91 café de Kroetpers,Maasstraat -
18 herbergen en cafes - 92 Club Sans Soucis, Roermondseweg 9 -
18 herbergen en cafes - 92 Club Sans Soucis, Roermondseweg 9 - Neon reclame -
18 herbergen en cafes - 93 café de Lange Posthuisstraat 6 -
18 herbergen en cafes - 94 Maalbekerhòhe Maalbekerweg 4 -
18 herbergen en cafes - 96 De Lichtenberg Grotestraat 76 -
18 herbergen en cafes - 97 Hotel Lücker, Roermondseweg 27 -
18 herbergen en cafes - 98 Hotel-pension Giesen, gasthuisstraat 4 -
18 herbergen en cafes - 99 Kervan Döner Kebab Grotestraat 57 -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - 2008 excursie Moubis -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - bewoners klooster -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - bewoners zusters van de goddelijke voorzienigheid -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - gebouwen - bijgebouwen -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - gebouwen - exterieur -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - gebouwen - interieur -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - interne organisaties - 1996 100 jarig bestaan -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - interne organisaties - diversen -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - interne organisaties - inkledingsrite -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - interne organisaties - liefdadigheids markt -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - interne organisaties - maken van paramenten -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - kapel en appartementen -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - st.Josephpensionaat -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - tuin en park - beelden -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - tuin en park - bosjes Aalsbeek -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - tuin en park - grotten -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - tuin en park - kerkhof -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - tuin en park - Maaszicht -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - tuin en park - park en tuin -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - tuin en park - theehuisje -
19 Kloosters - 1 zwarte zusters huize Moubis st.Jozefklooster - wooncomplex -
19 Kloosters - 10 St.Josephklooster kerkstraat -
19 Kloosters - 2 juliaklooster - exterieur -
19 Kloosters - 2 juliaklooster - omgeving -
19 Kloosters - 3 Blauwe zusters - gebouwen - exterieur -
19 Kloosters - 3 Blauwe zusters - gebouwen - interieur -
19 Kloosters - 3 Blauwe zusters - gebouwen - tuin en omgeving -
19 Kloosters - 3 Blauwe zusters - zusters -
19 Kloosters - 4 roze zusters - aanbiding en zusters -
19 Kloosters - 4 roze zusters - activiteiten -
19 Kloosters - 4 roze zusters - activiteiten - zaligverklaring Hendrina Stenmanns -
19 Kloosters - 4 roze zusters - gebouwen -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - 75jarig en 100jarig bestaan - 100 jaar -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - 75jarig en 100jarig bestaan - 125 jaar -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - 75jarig en 100jarig bestaan - 75 jaar -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - algemeen -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - Arn. Janssen - begrafenis -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - Arn. Janssen - begrafenis - herbegrafenis A.Janssen -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - Arn. Janssen - herdenking sterfdata 100 en 150 jaar -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - Arn. Janssen - leven -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - Arn. Janssen - zalig en heiligverklaring - algemene herdenking -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - Arn. Janssen - zalig en heiligverklaring - exhumatie -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - Arn. Janssen - zalig en heiligverklaring - heiligverklaring -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - Arn. Janssen - zalig en heiligverklaring - zaligverklaring -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - bestuurs organisatie -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - bezoek -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - brandweer -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - drukkerij -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - Gezellenhuis -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - ketelhuis en bijgebouwen - 2010-07 Ketelhuis Steyl -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - ketelhuis en bijgebouwen - bijgebouwen -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - Missiemuseum -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - muziekkapel -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - paters en studenten -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - rectoren -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - St.Gregor missiehuis -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - St.Michaelskerk interieur -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - St.Michaelskerk missiehius - details en beelden -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - St.Michaelskerk missiehius - kloostergebouwen -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - St.Michaelskerk missiehius - oorlog en hoog water -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - St.Michaelskerk missiehius - StMichaelskerk boven en beneden - benedenkerk interieur -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - St.Michaelskerk missiehius - StMichaelskerk boven en beneden - bovenkerk interieur -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - St.Michaelskerk missiehius - StMichaelskerk boven en beneden - exterieur -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - St.Michaelskerk missiehius - zicht vanaf de Maas -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - stichting de Voorde -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - tuinen en grotten bij het missiehuis - grotten -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - tuinen en grotten bij het missiehuis - kerkhof -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - tuinen en grotten bij het missiehuis - moestuin -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - tuinen en grotten bij het missiehuis - tuimornamenten -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - tuinen en grotten bij het missiehuis - wandeltuin -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - tuinen en grotten bij het missiehuis - watertoren -
19 Kloosters - 5 Missiehuis en bijgebouwen - wereldpaviljoen -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - besturen, generalaten etc -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - ambachten - bier en wijnstekerij -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - ambachten - boekbinderij -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - ambachten - boerderijwerk -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - ambachten - diversen -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - ambachten - glaswerk -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - ambachten - houtbewerken -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - ambachten - naaiatelier -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - ambachten - portierschap -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - ambachten - tuinman -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - bezoeken etc -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - eten en drinken -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - kerkelijke rituelen - dodenwake -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - kerkelijke rituelen - doopsel -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - kerkelijke rituelen - Heilige mis -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - kerkelijke rituelen - noviciaat en professie -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - kerkelijke rituelen - vormsel -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - kerkelijke rituelen - witte donderdag voetwassing -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - knechten en hulpen -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - paters en broeders -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - bewoners trappisten - studeren -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - diversen -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - Emmaus-Feniks -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - 1928 in gebruikneming nieuwe abdijkerk -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - 1933 installatie Dom Aloyisius van de Laar -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - 1942 40jarig priesterfeest Dom Aloyisius -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - 1943 50 jaar kloosterling dom aloyisius van de Laar -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - 1951 koninklijke onderscheiding Dom Aloyisius v.d. Laar -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - 1952 25 jaar burgemeester Mr.F,Pesch -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - 1952 gouden priesterfeest Dom Aloyisius van de Laar -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - 1955 midden begrafenis H.Rongen -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - 1956 installatie Dom Amandus Prick -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - 1963 begrafenis dom Aloyisius vande Laar -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - 1969 Br,Bernardus -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - bezoek Sterre der Zee -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - diversen -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - kromstaffeesten -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - feesten en huldigingen - museum DAP -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - glas in lood -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - kerststal -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - klooster gebouwen - abdijkerk en naastgelegen gangen -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - klooster gebouwen - beelden etc -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - klooster gebouwen - brand 1943 -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - klooster gebouwen - klooster gebouwen binnenkant -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - klooster gebouwen - klooster gebouwen buitenkant -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - klooster gebouwen - kloosterboerderij -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - klooster gebouwen - kruisgang -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - klooster gebouwen - panoramafoto's -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - klooster gebouwen - wijnhuis -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - muur schilderingen -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - omgeving -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - ontspanning -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - oorlog - 1914-1918 mobilisatie -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - oorlog - 1943 grote kloosterbrand -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - oorlog - 1945 bevrijding -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - oorlog - Duitse inkwartiering -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - oorlog - evacuee's -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - oorlog - monnikken in dienst -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - oversten Trappisten klooster Ühlingsheide -
19 Kloosters - 6 trappisten en bijgebouwen - regeerperiode DAP -
19 Kloosters - 7 Nieuwe Munt-Antoniuspensionaat - gebouwen -
19 Kloosters - 7 Nieuwe Munt-Antoniuspensionaat - inrichting -
19 Kloosters - 7 Nieuwe Munt-Antoniuspensionaat - internaat pensionaat -
19 Kloosters - 7 Nieuwe Munt-Antoniuspensionaat - kapel -
19 Kloosters - 7 Nieuwe Munt-Antoniuspensionaat - zusters -
19 Kloosters - 8 oude Munt - bewoners -
19 Kloosters - 8 oude Munt - diversen -
19 Kloosters - 8 oude Munt - inventaris en beelden binnen en buiten -
19 Kloosters - 8 oude Munt - klooster exterieur -
19 Kloosters - 8 oude Munt - klooster interieur -
19 Kloosters - 8 oude Munt - kloostertuin -
19 Kloosters - 8 oude Munt - open dag 2014 -
19 Kloosters - 8 oude Munt - publicaties -
19 Kloosters - 9 klooster St.Annatraat zusters v.d. God. Vzgh. provincialaat -
2 vervoer door Tegelen - diversen -
2 vervoer door Tegelen - motoren en fietsen -
2 vervoer door Tegelen - Paardentram- stoomtram -
2 vervoer door Tegelen - personenvervoer -
2 vervoer door Tegelen - stoomloc door tegelen -
2 vervoer door Tegelen - trein -
2 vervoer door Tegelen - wegen etc -
20 luchtfoto,s tegelen - Nieuwe map -
20 luchtfoto,s tegelen - Op de Heide -
20 luchtfoto,s tegelen - Steyl -
20 luchtfoto,s tegelen - Tegelen Noord -
21 vreemde advertenties -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - A,Cruysberg en Zn Acaciastraat 52 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - A.Aerts dakwerk Roermondseweg 30 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Ant. Willems en Zn Gasthuisstraat 36 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - AST afbouwsystemen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Clabbers, Broeklaan-Geldersebaan Brachterweg 18 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Clabbers, Paralelweg 14 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Combi klus, Nachtegaalstraat 206 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - de Gouden Ploeg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Driessen bouwmat. Roermondseweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - E. Timmermans houthandel, Steenweg 9 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Ewalds bouwservice, Bergstraat 9a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - F.Willems dakdekkersbedrijf Bongerdstraat 14 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Fa J.W..Martens Steyl -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Fa. Bouten -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Gebr, Stoffels, Roertmondseweg 120 Steyl -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Gebr.A. en G. Martens Roermondseweg 90 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Gebr.Driessen, bouwmaterialen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Geurts bv,Industriestraat 25, Muntstraat Emmaplein 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Gielen Erkenkamp 1a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - H.Dercks, Kenzenstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - H.Derix en Zn. dakbedekkingen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Hendriksen stucadoorsbedrijf Industriestraat 74 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - houtwarenbedrijf van Gerven -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - J.Ververgaert, St.Martinusstraat 2, Bongerdstraat 6 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - J.Willems van Wevelickhovestraat 4 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Jac.Beurskens, Muntstraat 42 Timmerbedrijf -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Joosten en Dormans Engerstraat 8 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Jos Martens Steyl -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Joseph Timmermans houthandel Venloseweg 27 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - L.Timmermans Teeuwen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Marfa bouwafdichtingen Engerstraat 22 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - P Faassen klusbedrijf, Muntstraat 30 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - P.H.Houx, timmerbedrijf -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - P.H.v.d.Velden, Bergstraat 27 aan de Zwarte Hond 1 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - P.van Gerven Arn.Janssenstraat 15, houthandel -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Paul Beurskens Muntstraat 113 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Rutten dakbedekkingen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - stucadoorsbedrijf v.d. Bongard-Janissen, Koningstraat 42 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - Ton Gielen dakbedekkingen BV, Erkenkamp 5 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - W. Derix dakbedekkingen Steylerstraat 12 Plataanstraat 10 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - W.Derix, dakbedekkingen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - aannemers-dakbedekkingen-bouwmaterialen en grondwerken - W.Schouenberg, Schoolstraat 28 Erkenkamp 9 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - acheologie -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Accountants H.Schreurs, Spoorstraat 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - adm. R.Olders, Nachtegaalstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Admicon VOF, Roermondseweg 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Agention Kerkstraaat 47 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Alb.Houba Grootestraat 30 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Belastingconsulent MR.P.Schapendonck -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - D.V.L. Kerkstraat 51 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Deloitte en Touch Arienstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Frank Wijnands -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Full Account, Gasthuisstraat 14 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - G.Gubbels, Paul Guillaumestraat 8 Stationstraat 27 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - G.Koppers, Beekstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - George Vossen scheidinigsmakelaar -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Geraeds, Soree en van Liempd, Grotestraat Tegelen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - H Okhuysen, Schoolstraat 34 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - H.H.Peters, Kerkstraat 13 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - H.Sloesen Harma Schoolstraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Hyton verzekeringen Heyskampstraaat 112 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - J. Gielen, Romeinenstraat 18 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Jac. Doumen, Grotestraat 102 Bongerdstraat 18, -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Jos Gitmans, Grotestraat 100 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Jos HOUX, ass, Grotestraat 88 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - P.Custers Steylerstraat 5 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - PGielen, Molenpas -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Sijbers kaldenkerkerweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - Stepha Nnotes Wilgenstraat 30 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - van Liempd assurantiën Kaldenkerkerweg 24 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - W.Thijssen,Bergstraat 4 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - administratiebureau's- assurantiën-hypotheken - W.Willems, Gasthuisstraat 18 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - adviesbureau's- coaching-Arbo - A Stevens jr. reclamebureau Grotestraat 42 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - adviesbureau's- coaching-Arbo - Ambaum arbeidsanalyse Grotestraat 63 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - adviesbureau's- coaching-Arbo - Clabbers en Olders, Spoorstraat 39 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - adviesbureau's- coaching-Arbo - Poeth technisch adviseurs, Muntstraat 69 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - advocatuur - Factor twee -
22 middenstand Tegelen-Steyl - advocatuur - J Schoeren Grotestraat 100 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - advocatuur - Kok advocaten, Bongerdstraat 4 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - albumfabrieken - J.Ambaum, Roemondseweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - antennebouw - Derks Beekstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - antiquariaten - H.Janssen antiek en stoffeerwerk Kaldenkerkerweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - architecten - Ben Hendrix -
22 middenstand Tegelen-Steyl - architecten - H.Ververgaert, Muntstraat 65 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - architecten - J.Clabbers,Spoorstraat 39 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - architecten - L.Noten, Posthuisstraat 28 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - architecten - Louis Beckers -
22 middenstand Tegelen-Steyl - architecten - openbare verkopingen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - architecten - Stif Kessels Spoorstraat 65 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - architecten - VerheijenSmeets BNA Venloseweg 4 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - artsen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autoaccessoires-autobedrijven-schadeherstelbedrijven - Akan, Grotestraat 72 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autoaccessoires-autobedrijven-schadeherstelbedrijven - Allers Broeklaan 6 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autoaccessoires-autobedrijven-schadeherstelbedrijven - autowasbedrijf de Krekelsberg Industriestraat 14b -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autoaccessoires-autobedrijven-schadeherstelbedrijven - Breuer Hoogstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autoaccessoires-autobedrijven-schadeherstelbedrijven - Brezan automaterialen BV, Broeklaan 117 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autoaccessoires-autobedrijven-schadeherstelbedrijven - Cup Roermondseweg 12 14 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autoaccessoires-autobedrijven-schadeherstelbedrijven - Forma, Arn.Janssenstraat 15 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autoaccessoires-autobedrijven-schadeherstelbedrijven - Helmes Kloosterstraat 52 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autoaccessoires-autobedrijven-schadeherstelbedrijven - Houx carrosseriebouw Bongerdstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autoaccessoires-autobedrijven-schadeherstelbedrijven - J.Ewalds Roermondseweg 67 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autoaccessoires-autobedrijven-schadeherstelbedrijven - J.Verkooyen Kaldenkerkerweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autoaccessoires-autobedrijven-schadeherstelbedrijven - Kicken autobanden Steylerstraat 11, Kaldenkerker weg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autoaccessoires-autobedrijven-schadeherstelbedrijven - L.Canjels, Erkenkamp 36 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autoaccessoires-autobedrijven-schadeherstelbedrijven - Lücker carrosserie bouw Industriestraat 50 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - A. Allers, Venloseweg 38 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - A.P.Houterman Grotestraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - Breuer Hoogstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - de Vulkaan, Stylerstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - E.T.A.M. garage, Roermondseweg 14-16 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - Fr,Helmes, Kloosterstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - G en H, Venloseweg 6 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - garage Leo Martens Venloseweg 38 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - Garage Linssen, Roermondseweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - garage Storm -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - GEA garage Steylerstraat 22 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - J.Cup, Roermondseweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - Kruisenga garage, Steylerstraat 11 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - Kuntzelaers, stationsstraat 16 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - L.H. Hekkens -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - Maasveld garage, Tichlouwstraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - Roadrunner, Hoogstraat 70 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - Thijsen garage Kaldenkerkerweg 134b -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autogarages - van Soest, Roermondse straat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autorijscholen - Ben Mulder Grotestraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autorijscholen - Europa, Bogerdstraat 63 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autorijscholen - H.Driessen, Maasstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autorijscholen - Houwen Bergstraat 54 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autorijscholen - Kadet, Thorbeckestraat 29 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autorijscholen - Sjraar Frings Zusterstraat 18 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - autorijscholen - Th.Hendrix, Goselingstraat 38 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - azijnfabriek - Chr. de Rijk en Leenen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - babyartikelen - 't Kleuterhuis,. H.Wienforth Spoorstraat 11 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - babyartikelen - verhaag en Berden -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - A.Dings-op het Veld, Muntstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - bakkerij Bart, Kerkstraat 4 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Bakkersvereniging -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Benders, Maasstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Bongaerts Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Broekmans, Kerkstraat 48 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - chocolaterie Gubbels van den Heuvel, Kerkstraat 47 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Chris en Petra, luuxebakkerij Nachtegaalstraat 598 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Chrisjje den bekker,L.Driessen St.Jozefstraat 19 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - COOP, Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Dings-Dael Bongerdstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Dings-Driessen, Bongerdstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Dings-Noldus Spoorstraat 70 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Drees jentjens Maasstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Driessen Roeven Bongerdstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - echte bakker Ewals Smeets. Muntstraat 121 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Engels van Dijk Op de Peer -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Ewals Hansen Kaldenkerkerweg 20 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - F.Geurts, Grotestraat 57a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Favorita sprits, Spoorsrtaat 68 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - G. Hekkens-van Megen Posthuisstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Gebr. Camps koek en beschuit fabriek -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Gebr.Camps, Grootestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Geurts brood en banket Frankenstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Geurts brood en banket Industriestraat 2a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Giesen Geraets Kerkstraat 9 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Hermans Poeth Kerkstr. 47 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Hub.Giesen,Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - J. Hendrix Nachtegaalstr 58 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - J.Bongaerts, Spoorstraat-Roermondseweg 1 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Janzen Verleysdonk Maasstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Karel Dings, Spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - L. Driessen st.Jozefstraat 19 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - L. Gitmans Grotestraat 30 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - L. Schattorjé, Schoolstraat 20 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - P.Christians Steeghs St.Martinus straat 11 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - P.Noten, Venloseweg 34 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Sef Driessen, Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Sjang van Dijk, op de Paer -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - Smits Beurskens, grossierderij -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - trepels-Hekkens Rochusstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - van Dijk-Beerkens Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bakkers en chocolaterien - W.Bongaarts, Spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - banken - ABNAMRO, Wilhelminaplein 11 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - banken - AMRO bank Grotestraat 42 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - banken - Boerenleenbank, Gasthuistraat 5, Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - banken - bondsspaarbank Limburg Spoorstraat 1 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - banken - Centrale Volksbank, Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - banken - Gemeente spaarbank, Spoorstraat 1 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - banken - Grens Wissel Kantoren, grensovergang -
22 middenstand Tegelen-Steyl - banken - Ned.Middenstandsbank, Spoorstraaat 50 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - banken - provinciale bank voor Limburg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - banken - RABObank Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - banken - Rotterdamse bankvereniging Grootestraaat 55 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - banken - SNSbank In de Beeten 15 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - banken - spaarbank Limburg, In de Beeten 21 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - banken - Tegelse Bank -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bedrijven Investeringszone -
22 middenstand Tegelen-Steyl - begrafenisondernemers - B. Gartsen Steylerstraat 23 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - begrafenisondernemers - B.Janzen, Engerstraat 18 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - begrafenisondernemers - St,Martinus, P.v.d.Kerkhof, Industriestraat 26 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bibliotheek - Engerstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bibliotheek - Spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bioscopen-theaters - Scala bioscoop, Wilhelinaplein -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bioscopen-theaters - theater de Doolhof - 1986 langste kaars -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemen groenten en bomenteelt - Barry van den Ham -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemen groenten en bomenteelt - Bart Faassen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemen groenten en bomenteelt - faassen-Hekkens kasteellaan 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemen groenten en bomenteelt - Faassen-Houba Stationstraat 11 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemen groenten en bomenteelt - J.Dambacher- Linssen Waterloostraat 20 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemen groenten en bomenteelt - J.N.L.Faassen Nabben 17 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemen groenten en bomenteelt - Jan Leenders Kaldenkerkerweg 77 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemen groenten en bomenteelt - M. Tönnissen, Pacellilaan 10 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemen groenten en bomenteelt - M.Leenders Arn Janssenstraat 80 Steyl -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemen groenten en bomenteelt - P.Geurts kruisstraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemen groenten en bomenteelt - Th Hovens van Rijn Geldersebaaan 51 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemen groenten en bomenteelt - Vaassen rozen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemen groenten en bomenteelt - van Wylick Geldersebaan -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemen groenten en bomenteelt - W.Beurskens Muntstraat 30 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - Bart Faassen, hoveniers -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - C. van Leipsig schoolstraat 33-35 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - C.J. Pronk , J.A.Moerkerk. Bongerdstraat 71 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - C.J.Broos Geldersebaan 14 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - Chr.Linsssen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - Cor rutten Geldersebaan, Kerkstraat 49 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - de Tuinkamer Mariastraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - Decora, wilhelminaplein 9 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - Ewalds-Doucé Hoogstraat 124, Riviersingel 9 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - Gebr. Leenderss -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - H.Hermans Glasenapstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - Intratuin, Ariënstraat 100 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - Ixora ArnJanssenstraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - Jan Bijl bloemboetieks Kerkstraat 69, centrumpassage -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - Jan Ewalds bloemenhandel, Hoogstraat Tegelen. Markt -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - Jean Leenders Kaldenkerker weg 77 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - Joll's sfeer en kunst -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - L.L.T.B -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - Natasja;s woondecoraties -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - René Luyten, Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - Sprengers Maashoek, Spoorstraat, Schoolstraat, Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bloemenwinkels en tuincentra - 't Veldblumke Riviersingel 9 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - boekhandel - Aerdts, van Heel Aerdts Grotestraat 64 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - boekhandel - Cornet-Tossens Spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - boekhandel - R. van Heel-Thijssen, Gülickstraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - boekhandel - W.Huys-Driessen Spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - boekhandel - Wilbro Kerkstraat 35 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - bontwerkerijen, huidenhandel - Janssen, Kruisstraat 45 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - botenbouw-modelbouw - andr;e Buitendijk -
22 middenstand Tegelen-Steyl - brouwerijen en stokerijen - BoonekampUnderberg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - brouwerijen en stokerijen - bruinkool ontginning -
22 middenstand Tegelen-Steyl - brouwerijen en stokerijen - gebr. Houba -
22 middenstand Tegelen-Steyl - brouwerijen en stokerijen - H.Houba, Oude Marktstraat 15 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - casino's - fair play casino grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - casino's - Flamingo Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - catering - Magnefik traiteur Maasstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - catering - Tom Quicken -
22 middenstand Tegelen-Steyl - computers-internetwinkel- mobiele telefonie-post - P.T.T, -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Dansscholen - balletschool dames Hovens Roermondseweg 49-51 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Dansscholen - van Roy Mulder Kenzenstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - decorbouw - CAS decorbouw -
22 middenstand Tegelen-Steyl - dellfstoffen ontginning -
22 middenstand Tegelen-Steyl - dienstverlening - J.Hegeman agrarische dienstverlening -
22 middenstand Tegelen-Steyl - diverse advertenties -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Doe het zelf zaken ijzerwaren - H.Stroeken-Bongaerts, Grootestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Doe het zelf zaken ijzerwaren - J.Nelissen Betouwstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Doe het zelf zaken ijzerwaren - Oteman, Bongerdstraat 11 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Doe het zelf zaken ijzerwaren - P.Giesen, Hoekstraaat 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Doe het zelf zaken ijzerwaren - Th.Verhaegh, Wilhelminaplein 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Doe het zelf zaken ijzerwaren - Verhaegh Tegelen bv., Kerkstraaat 5a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Doe het zelf zaken ijzerwaren - W en G.Fleuren, Bongerdstraat 11 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drogisterijen-apotheken - chem. lab. Engerstraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drogisterijen-apotheken - de Salamander (hermans)Gasthuisstraat 2, Kerkstraat 9 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drogisterijen-apotheken - H.Joosten, St.Annastraat 45 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drogisterijen-apotheken - H.Peeters-Jacobs, Grootestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drogisterijen-apotheken - H.Peeters-Koopmans, Schoolstraat 47 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drogisterijen-apotheken - Huybreghts St.Annastraat 45 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drogisterijen-apotheken - J.Beuskens apotheek, Gasthuisstraat 31 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drogisterijen-apotheken - J.H. van Rijn Grotestraat 65a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drogisterijen-apotheken - J.Huberts-Derikx, Kerkstraat 16 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drogisterijen-apotheken - K.Hermans, Rochusstraat 46 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drogisterijen-apotheken - T.Cremers, Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drukkerijen-printservice-grafisch ontwerpen - Alles Paletti, Steylerstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drukkerijen-printservice-grafisch ontwerpen - Boekbinderij H.Hovens Kaldenkerkerstraat 62 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drukkerijen-printservice-grafisch ontwerpen - De Boskamp Tim Printers, Nachtegaalstraat 172 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drukkerijen-printservice-grafisch ontwerpen - De MercuurTegelse Courant - Drukkerij de Mercuur -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drukkerijen-printservice-grafisch ontwerpen - De MercuurTegelse Courant - Tegelse Courant -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drukkerijen-printservice-grafisch ontwerpen - De Zon, w.Ambaum Paralelweg 14 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drukkerijen-printservice-grafisch ontwerpen - Eskalite, Kerkstraat 27A -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drukkerijen-printservice-grafisch ontwerpen - LICO lichtdrukkerij Grotestraat 90 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drukkerijen-printservice-grafisch ontwerpen - Special Prints, Koekoekstraat 43a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - drukkerijen-printservice-grafisch ontwerpen - Werps, Venloseweg 17-19 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - eierhandel - Hegeman -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - A.Ververs, Roermondse weg 86 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - BEVA verlichting Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Derks antennebouw -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Derks, elektro engros Plechelmusstraat 48, Beekstraat 15 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Elektro Nw. G. van Hintem Keizerstraat 12 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Elektro World Tummers Kerkstraat 27 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Frans Beckers,Nachtegaalstraat 22 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - H.Clabbers Spoorstraat 18 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - J Engels Muntstraat 101 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - J. van den Heuvel Kengen Spoorstraat 43 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - J.Bedaux, Broeklaan -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - J.van der Baan wikkelbedrijf Muntstraat 43 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Jean Leenders, radioonderdelen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Jirlumar, Industriestraat 30 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Jo Bartelet Roermondseweg-Kerkstraat 15 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Jos. Zwart, Grootestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Karel Cremers, Gasthuisstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - koeltechniek FRI-KI Industriestraat 33 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Maxwell hifi audio en video Engerstraat2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - NieFey Broeklaan 50 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Niessen wikkelarij Broeklaan 50 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Nooten -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - P.Verstraaten, Broeklaan 54 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Paul Beurskens elektro schoolstraat 8 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Radio Peelen, Salvatorstraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Roger Geybels, elektro -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Stevie -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Striejen elektro Geldersebaan -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Stroeken elektro Gasthuisstraat 10 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - elektro etc - Th.Gitmans St.Martinusstraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - energiesystemen - Kalfire, Kaldenkerkerweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - expeditie-koeriersbedrijven-postorderbedrijven - C.Hovens volkskrant -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - alternatieve geneeswijzen-haptonomie-hypnose-etc - Ashana Holistic care, Grotestraat 18 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - Body movement, Hulsterweg 80 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - Dental technicks Maly, Haandertstraat 14 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - Dr. P.Janssen, Raadhuislaan 1 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - Dr.P.Coenders, Nachtegaalstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - fijnmechanica - Optiwa -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - Fit Point health and sportsclub. Kaldenkerkerweg 65 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - Funktio fusiotherapie, Triagelstraaat 1f -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - Fysio-enter Industriestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - Fysioo Centrum Tegelen. Industriestraat 64A -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - gezondheids centrum de kern -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - groepspraktijk Fysiotherapie, Grotestraat 11 a, Bongersdstr 231 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - kliniek voor handen Bongerdstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - Mayke Ummemthum, provoet -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - Mondhygiëne praktijk Tegelen, Engerstraat 6 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - Nelissen Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - RL Meijer, tandartsenpraktijk, Raadhuislaan 9 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - Top-Care fysiotherapie en fysiofittnes, Triagelstraat 1f -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - verloskundigenpraktijk, Trinagelstraat 1d -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - Villa Vitalis -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Fitnescentra- Fysiotherapeuten- medische zaken-huisartsen- mondhygiëne-tandartsen-prothesemakers - ViVidus chiropraktor Trinagelestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fotografen - Bér Hovens, Grotestraat 61a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fotografen - foto Hay Stevens Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fotografen - foto Leenen achtegaalstraat 47 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fotografen - Foto Lommen grotestraat 45 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fotografen - Hein Steeghs Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fotografen - J. Lommen Mariastraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fotografen - J.Schweitzer Spoorstraat 41 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fotografen - Jan Oehlen fotografie, Grotestraat 44 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fotografen - Louis Bongaerts Spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fotografen - van Heel -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fotografen - Wil van Veghel fotreportages, Hertenkamp 47 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - algemeen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - de Klomp Haandertsraat 4 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - De Stevel Bongerdstraat 28 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - de Witte Beer -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - friture Bronckhorst, Wilhelminaplein -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - Friture Tegelen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - Hazen veld Broeklaan -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - Hazeveld Paul Guillaumestraat 21 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - Hekkens van Bronckhorst. Wilhelminaplein -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - in het centrum, Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - Kees Elles -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - Mc Donalds -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - Schouwenberg Krijn, Nassaustraat 14 frites An -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - Smits-Engels, Maasstraat 15, Steyl -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - snackpoint de Pannekletser, Grotestraat 73 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - Toon Sanders, Nachtegaalstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - van Oyen kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - Vermeulen, Museumplein Steyl -
22 middenstand Tegelen-Steyl - fritures etc - W. Snijders Kaldenkerkerweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - galerien-kunst - atelier J.O. Muntsraat 123 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - galerien-kunst - De zeemeerminnen Nabben -
22 middenstand Tegelen-Steyl - galerien-kunst - galerie PTAH en uitleen, Venloseweg 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - galerien-kunst - Galerie Tegelen, Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - galerien-kunst - het koperen keteltje St.Martinusstraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - galerien-kunst - Kuhlman kunst Waterloostraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - galerien-kunst - kunsthandel Uniek -
22 middenstand Tegelen-Steyl - galerien-kunst - Moeijen daag, Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - galerien-kunst - Schouenberg Bergstraat 16 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - galerien-kunst - schouwenberg gasthuisstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - galerien-kunst - Th.Cremers Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - galerien-kunst - van Eyk Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - geluidsstudio's en geluidstechniek - dierenspeciaalzaken-hondentrimsalons - H.Jamssem, Steylerstraat 20 hengelsportart -
22 middenstand Tegelen-Steyl - geluidsstudio's en geluidstechniek - dierenspeciaalzaken-hondentrimsalons - hengelsport Hekkens-Sreegh, Kampstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - geluidsstudio's en geluidstechniek - dierenspeciaalzaken-hondentrimsalons - Hermans tropische vissen Koekoekstraat 6 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - geluidsstudio's en geluidstechniek - dierenspeciaalzaken-hondentrimsalons - Het Natuurhuiss-Faunaland, Gasthuisstraat 11 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - geluidsstudio's en geluidstechniek - dierenspeciaalzaken-hondentrimsalons - J. Geurts dierenwinkel, Roermondseweg 55 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - geluidsstudio's en geluidstechniek - dierenspeciaalzaken-hondentrimsalons - W.Hermans Roermondseweg 96 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - glasateliers - Flos glas in lood -
22 middenstand Tegelen-Steyl - glasateliers - J.Orval -
22 middenstand Tegelen-Steyl - graanhandel -
22 middenstand Tegelen-Steyl - graanhandel - Cuypers graanhandel Roermondseweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - graanhandel - Fa. v.d. Voort -
22 middenstand Tegelen-Steyl - graanhandel - Faassen graanhandel, Kaldemkerker weg 8 10 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - groenten en fruitwinkels - boerderijwinkel De Bakenbos -
22 middenstand Tegelen-Steyl - groenten en fruitwinkels - Chr. Derks, Hoogstraat 68 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - groenten en fruitwinkels - de Meikers M.Giesen, Grotestraat 67 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - groenten en fruitwinkels - j. Leurs Koekoekstraat 8 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - groenten en fruitwinkels - M de Ruyter Nolensstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - groenten en fruitwinkels - Peter Vervoort, Nabben 10 groente en klompen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - groenten en fruitwinkels - Piet Derks, Spoorstraat 1 Maasstraat 5 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - groenten en fruitwinkels - Th.Jacobs, Kerkstraat 26 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - groenten en fruitwinkels - van Gorp -
22 middenstand Tegelen-Steyl - groenten en fruitwinkels - Verbong-Speetgens, Nachtegaaltraat 151 a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - groenten en fruitwinkels - Vervoort Nassaustraaat 47 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - groenten en fruitwinkels - wed.P.Ottenheym Grootestraat, 86a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Handelsondernemingen- im-en export - hand.ond. Zuid Roermondseweg 5 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Handelsondernemingen- im-en export - HAVEE, Arn ..Janssenstraat 13 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Handelsondernemingen- im-en export - hordecagrossierderij Jan Verbruggen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Handelsondernemingen- im-en export - Immobilia Nachtegaalstraat 133 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Handelsondernemingen- im-en export - J.Konings, Bergstraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Handelsondernemingen- im-en export - Service, Rozenburg Stationsstraat 27 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Handelsondernemingen- im-en export - streekbureau voor de wederopbouw -
22 middenstand Tegelen-Steyl - huishoudelijke artikelen-speelgoed - 2013-14 Multifind, Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - huishoudelijke artikelen-speelgoed - A.van Lier, Steylerstraat 41 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - huishoudelijke artikelen-speelgoed - Cooperatie, Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - huishoudelijke artikelen-speelgoed - Frits Stroeken Grotestraat 61 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - huishoudelijke artikelen-speelgoed - grand Bazaar De Hoop Coopmans Schoolstraat 65, Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - huishoudelijke artikelen-speelgoed - H.Denessen, porselein, Spoorstraat 19 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - huishoudelijke artikelen-speelgoed - JOCO bv Kloosterstraat 50-52 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - huishoudelijke artikelen-speelgoed - Lengs Bazaar, Grootestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - huishoudelijke artikelen-speelgoed - P.ophet Veld muntstraat 117 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - huishoudelijke artikelen-speelgoed - Th.Verhaegh, W.Verhaegh Wilhelminaplein 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - huishoudelijke artikelen-speelgoed - Thissen Industriestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - huishoudelijke artikelen-speelgoed - Timmermans, Nachtegaalstraat 54 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - huishoudelijke artikelen-speelgoed - Wereldwinkel, Grotestraat 56 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - ijsverkopers -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - Bartels -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - C.v.d. Heuvel -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - G.Derks elektro technich bureau Pacellilaan 4 Venloseweg 16 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - G.J.Poels el.tehnisch intallatiebedrijf Broeklaan 54 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - Gebr. Beurskens Bongerdstraat 16 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - GKL, Pater Petertraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - H. van de Heuvel, Hoogstraat 5 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - Helmes, Kampstraat 8 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - installatiebedrijf H.v.d.Heuvel Olders bv Grootestraat 42 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - J.Achten -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - J.Bedaux, Broeklaan 83 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - J.Heines -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - Likra W.Derks Venloseweg16 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - M. van der Sterren Broeklaan 38 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - Neerlandia, J.Gruyters -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - PAS installatietechniek, Oude Marktstraat 8 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - Rietra Grotestraat 78 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - Roger Geijbels Installatietechniek, Arn Janssenstraat 38 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - installatiebedrijven - W.Driessen, Kenzenstraat 4 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - juweliers- horlogiers siersmeden - F.Goossens Grotestraat 86 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - juweliers- horlogiers siersmeden - H.Cruysberg Spoorstraat 8 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - juweliers- horlogiers siersmeden - H.Hekkens, Grotestraat 57 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - juweliers- horlogiers siersmeden - H.W...Reemers, Spoorstraat 1 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - juweliers- horlogiers siersmeden - Jean Ewalds,Roermondseweg 4 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kantoormachinehandel - op het veld grotestraat 14 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - A.Denessen, Broeklaan 45 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - A.Doesborg, Grotestraat 15 1942- -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - Anette's hairstyling Globestraat 6 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - Clips haarmode, Grotestraat 60 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - De Herenkapper Lingsterhofweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - De Salon, Bongerdstraat 17 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - E.Doesborg Spoorstraat 35-37 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - E.Thijssen-Verkoeyen, Kerkstraat 25 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - G.Coolegem, St.Annastraat 47 1934- -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - H. van der Meijden, Grotestraat 15 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - J. Schouwenberg salon Thérése Schoolstraat 29-Gasthuisstraat 40 1938-2009 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - J. Stoffels,den Eike Arn.Janssenstraat 28a 1932- -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - J.Geraads, Schoolstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - J.HeymanLùcker Gasthuisstraat 9 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - Jan Timmermans, herenkapper, Nachtegaalstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - Jan van den Berg, Posthuisstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - Jeantine kapsalon, Sint Josephstraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - Jo Lamers-Linssen, Rochusstraat 14 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - kappersvereni ging -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - kapsalon A. Seelen Industriestraat 52 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - kapsalon Jeantine, St.Josephstraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - kapsalon Peters, Pacellilaan -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - kapsalon Rouleaux, Kaldenkerkerweg, Broeklaan Gülickstraat 5 1958-heden -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - L.Leenen Roermondseweg 1944- -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - L.Leenen, Grotestraat 98 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - Leenen dameskapsalon, Spoorstraat 10 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - Leny Boermans, Maasstraat 35 salon Lenny -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - maison Wilma, Grotestraat 56 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - Mariëlla, van de Beuken=Beurskens Schoolstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - Salon Diana Maastraat 35 Steyl -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - Salon Diana Maastraat 35 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - Squaire kappers, Kerkstraat 13 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - W.Timmermans, Nachtegaalstraat 54 1942- -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kappers - Weinstein kapsalon, Rochusstraat 24 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kartonage-papierhandel - A.Ambaum, Kenzenstraat PAS -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kartonage-papierhandel - Denessen kaartonnage P.Guillaumestraat 22 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kartonage-papierhandel - Dings Kartonnages Paralelweg 16 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kartonage-papierhandel - J.Ambaum albumfabriek, Roermondseweg 127 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kartonage-papierhandel - W.J. Peys papiergroothandel Gasthuisstraat 60 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - keukens - Franssen, Gasthuisstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - A.Verheyden, Koekoekstraat 13 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Anna Geurts, Spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Aug.Roosen, Grootestraat 98 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Breuers kleermakerij Grootestraat 27 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Budget jeans, St.Martinusstraat hoek Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Carriera damesmode kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Ch.Driessen. 19.011 1907 VN -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - COOP Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - De Steenrots, op het Veld -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Embrace Kerkstraat 20 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - H.Faassen, Grotestraat 65 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - H.Hemdriks Kreurs Maasstraat 15 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - H.Peters Kerkstr 11 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - H.Peters-Koopmans Schoolstraat 35 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Harry Stroeken -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Harry Thissen, grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Henri Driessen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Jan Bongaerts Spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Jean Ewals-Bouwman, Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Jos Cruysberg, Schoolstraat 12 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Jos Koppers -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Jos Nooten, St.Josephstraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Jos Peters Rochusstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Koopmans Verhaegh, Schoolstraat 65 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Ophey, Gülickstraat 11 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Paddy Grotestraat 47 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - pettenmakerij Kleine Staarman, Roermondseweg 149 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Stroeken-van Wylick -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - TeCon Grotestraat 65, Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Th. Driessen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Th. Ewals-Nooten, Beekstraat 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Thissen, Sjraar 1874-1940 Koningstraat 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - v.d.Broek mag. Elita Grotestraat 52 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - W.Heek, Schoolstraat 6 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - W.Heek, St.Martinusstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - W.Losberg Beurskens Bongerdstraat 25 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - W.Peters, Kerkstraat 11 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - Wecon,Grotestraat 65 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kleding, hoeden etc - wed. Burgers-Verhaegh -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kledingreinigen-reparatie - borduurstudio Nicole -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kledingreinigen-reparatie - Cruysberg kledingservice Spoorstraat 18, scholstraat 12 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kledingreinigen-reparatie - De Lelie -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kledingreinigen-reparatie - Gubbels, Kerkstraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kledingreinigen-reparatie - H.J.Ehren, Schoolstraat 29 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kledingreinigen-reparatie - Libelle, Grotestraat 72 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kledingreinigen-reparatie - London dry-claening Kerkstraat-centrumpassage -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kledingreinigen-reparatie - Perfecta Grotestraat 17 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kledingreinigen-reparatie - V&B, Grotestraat 47 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kledingreinigen-reparatie - wed. E.Burgers Verhaegh -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kolenhandel, brandstoffen - A .Janssen, Kaldenkerkerweg 34 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kolenhandel, brandstoffen - Baten brandstoffen Vedstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kolenhandel, brandstoffen - Cooperatie, kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kolenhandel, brandstoffen - G. Damen Kloosterstraat 28 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kolenhandel, brandstoffen - gebr. Driessen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kolenhandel, brandstoffen - Gebr.Corneth kolen Bergstraat 24 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kolenhandel, brandstoffen - H.Slijweg,Maas kade 14 Steyl -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kolenhandel, brandstoffen - J.Peeters, Veldstraat 25 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kolenhandel, brandstoffen - P. De Poorter Steylerstraat 1 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kolenhandel, brandstoffen - Tegelse brandstoffen handel Grotestraat 68 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kolenhandel, brandstoffen - W.Janssen Industriestraat 16 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kookstudio's - La Fine Bouche -
22 middenstand Tegelen-Steyl - kuiperijen - W. Fleuren Bongerdstraat 18 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Albert Heyn Grotestraat, Raadhuislaan -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Beurskens-Koopmans Julianastraat 6 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Bindels kaas en wijn Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - bonbonnerie Viktor, Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - C.Timmermans suikerwerken, Parkstraat 17 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Coop Steyl -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - COOP, Kerkstraat -st,Annastraaat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - de Gruyter Spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - de Spar W.Schouwenberg Kaldenkerkerweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - de Spar, Hanraets, Spoorstraat 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - de Spar, Roermondseweg 17 groothandel -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - De Spar, van Leizpig Broeklaan 113 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - E.Bottenberg, Spoorstraat 45 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Edah Grotestraat 55 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Ewals-Vossen, Stationstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Giesen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Goossens, Maasstraat 66 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Gritje van de Sjlumme Hanrets Veerweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - H.Rossel-Poell, Schoolstraat 37 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Houx delicatessen Gasthuisstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - J.Driessen-Roeven, groothandel in suikerwaren, Bongerdstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - J.Smedts, koffiebranderijen, Veenloseweg 46 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Jamin Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Jan Linders supermarkt, Kerkstraat 42 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - leerbewerking - Fr, Stroeken-Janssen,Grootestraat 57 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - leerbewerking - Keeren drijfriemen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - leerbewerking - Noten drijfriemen Stationstraat 40 42 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - leerbewerking - Stroeken Lamers -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - leerbewerking - Stroeken-Groenen Grootestraaat 21 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - leerbewerking - Trendy for all Watermunt 81 (Truyen) -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - leerbewerking - W.Bergmans Roermondseweg Steyl -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - levensmiddelen Mia Janssen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - levensmiddelen Mientje Gerards -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - lolly-fabriek Delvaux -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - P. levensmiddelen Ewals-Vossen Stationstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Parlevinker -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Plus Verbeeten supermarkt, Glasneapstraat 21 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Smeets Nassaustraat 45 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Sparwinkel Hanreats Spoorstraat 1 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - Sparwinkel Hanreats Spoorstraat 2, Broeklaan -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - VeGewinkel nachtegaalstr. 1932-1962 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - VIVO Industriestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - VIVO-Broeklaan -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - W.Schouenberg, Kaldenkerkerweg 64a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - wed. Beurskens, Lijsterlaan 1 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - levensmiddelen-delicatessen etc - wed. van Eyk, Maasstraat 40 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lift techniek -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - Beurskens-Koopmans Julianastraat 6 (huidige St,Josefstraat) -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - Breuer, Grootestraat 67 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - Chr. op het Veld-van Eyk breimode, Kerkstraat 17a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - Cooperatie Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - Cruysberg Schoolstraat 12 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - de Stoffemkraam, Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - Fa. Thissen-Leenen, Grootestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - gezusters Faassen Grotestraat 65 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - gezusters Nelissen, Grootestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - Gubbels briemode Kerkstraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - H.Joosten Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - J.Denessen-Linssen, Grotestraat 72 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - J.Peters-Thisssen, Rochusstraat 24 Pothuisstraat 30 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - Joosten, Posthuisstraat 16a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - KOSO Grotestraat 46 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - L. Bettinger-Schoeren, Jo Bettinger Mariastraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - L. v.d.Broek Breuer Grootestraat 52 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - Lamb. Gitmans, gezusters Gitmans Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - Linssen-Engels -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - Ned. Weverij Kasteellaan -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - Poeth-Vossen Grotestraat 57 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - textielhuis Daenen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - van Gorp stoffen Kerkstraat 65 , Kasteellaan 44 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - lingerie stoffen en manifacturen - W.Linssen-Engels, Markt -
22 middenstand Tegelen-Steyl - makelaardij - Antares woningstichting -
22 middenstand Tegelen-Steyl - makelaardij - van Rens-Feijen Venloseweg 40 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - matrassen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - melkboeren-SRV -zuivel - Cil van Hees SRV, Posxthuisstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - melkboeren-SRV -zuivel - Coen van Aadje ( Janssen) Paterstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - melkboeren-SRV -zuivel - Denessen, -
22 middenstand Tegelen-Steyl - melkboeren-SRV -zuivel - Ewals SRV posthuisstraat 11 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - melkboeren-SRV -zuivel - Hegeman eieren -
22 middenstand Tegelen-Steyl - melkboeren-SRV -zuivel - J.Poels, Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - melkboeren-SRV -zuivel - L. Schreurs Kampstraat 8 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - melkboeren-SRV -zuivel - Linssen, Industriestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - melkboeren-SRV -zuivel - Linssen, Maasstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - melkboeren-SRV -zuivel - P Beurskens Geldersebaan 24 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - melkboeren-SRV -zuivel - Poels Broeklaan -
22 middenstand Tegelen-Steyl - melkboeren-SRV -zuivel - samenwerkende melkboeren -
22 middenstand Tegelen-Steyl - melkboeren-SRV -zuivel - Speetgens Nachtegaalstraat 151a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - AenP Roermondsewg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Auma Bergstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Benders meubelen, Engerstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Benders meubelen, St.MIchaelstraat 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Cooperatie, Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - den eiken hook Grotestraat 46 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - DESVO, Nassaustraat 45 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - E.Lamers, Venloseweg 16 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - elektrische meubelmakerij Kloosterstraat 10 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Eurotop meubelen, Bergstraat 44 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Frans Clabbers, meubelmaker, Grootestraat, 18 Clabbers interieurs -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - H.giebels -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - H.Noten& Zn, Beekstraat 11-13 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - H.Wienforth, Spoorstraat 11 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - HeDeBro, Betouwstraat 66 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Henrickx & zn, Spoorstraat 29 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - J.Dondit-Fröhlich Grootestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Jan Ernst, Paralelweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Jos. Middel, Spoorstraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Lücker & Steiner Broeklaan 29 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Middel, Spoorstraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Mooi rietmeubelen, rotanshop Maasstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Schell industries, Steylerstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Th.Hilberts, Schoolstraat 23 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Themis N.V. Grotestraat 81 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Wed.Janssen, rietmeubelen, Spoorstraat 35 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - meubels e.d - Willems, Rivierstraat 6 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - mijnbouw -
22 middenstand Tegelen-Steyl - modelmakerrijen-slijperijen - elek. modelmakrij Margriet, Stef Feyen, Nachtegaalstraat 86 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - modelmakerrijen-slijperijen - Fa.Ververs Roermondseweg 86 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - modelmakerrijen-slijperijen - H. Faassen Merelstraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - modelmakerrijen-slijperijen - Kemp modelmakerij en slijperij Muntstraat 9 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - modelmakerrijen-slijperijen - Lamers Tooling -
22 middenstand Tegelen-Steyl - modelmakerrijen-slijperijen - M Gommans Riethstraat 22, Steenweg 6 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - modelmakerrijen-slijperijen - modelmakeri Kleizen Aan de Zwarte Hond 5 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - modelmakerrijen-slijperijen - van Veghel Maashoek 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Montagebedrijven - AST Kaldenkerkerweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Montagebedrijven - Tiglo Thorbeckestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - motorbedrijven - KenS, Steenweg Roermondseweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - muziek - Beckx de la Fay Spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - muziek - discobar Bartelet kerkstraat 15 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - muziek - G.de Bruyn ,leraar -
22 middenstand Tegelen-Steyl - muziek - J.Konings, muziekleraar, Kamp 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - muziek - Muziek-centrale Jacobs Rossel Spoorstraat 64 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - muziek - Reitsma, Bongerdstraat 19 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - naaimachinehandel - L.Schatorjé Muntstraat 107 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - naaimachinehandel - Perfecta Grotestraat 17 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - naaimachinehandel - Verhoef, Grotestraat 17 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - notariaat - Duysens -
22 middenstand Tegelen-Steyl - notariaat - Jaspar -
22 middenstand Tegelen-Steyl - notariaat - S.A. Kerpen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - notariaat - Wagemans -
22 middenstand Tegelen-Steyl - ondernemers organisaties -
22 middenstand Tegelen-Steyl - onderwijs divers - bijlessen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - onderwijs divers - ENSAID modevakschool St,Michaelstr 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - onderwijs divers - Knip en naaaicursus, Venloseweg 44 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - onderwijs divers - midcdenstnndsdiploma F.van Dijk -
22 middenstand Tegelen-Steyl - onderwijs divers - modevakschool Hovens Roermondseweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - onderwijs divers - muziekond. G. de Bruyn -
22 middenstand Tegelen-Steyl - onderwijs divers - mziekschool Kranebreukershuis -
22 middenstand Tegelen-Steyl - onderwijs divers - naailes de Präoskes -
22 middenstand Tegelen-Steyl - onderwijs divers - Scheidegger adm -
22 middenstand Tegelen-Steyl - onderwijs divers - Typen, Thijssen-Cremers -
22 middenstand Tegelen-Steyl - onderwijs divers - vrije academie -
22 middenstand Tegelen-Steyl - ontspanningsbedrijven-projectontwikkeling - Kreadiva Broeklaan 46 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - ontspanningsbedrijven-projectontwikkeling - viva Ballonië -
22 middenstand Tegelen-Steyl - opticiëns - André Janssen, Gasthuisstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - opticiëns - Goossens het huisEyewish opticiens Kerkstraat 57 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - opticiëns - Unique optiek Kerkstraat 51 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - opticiëns - van Maaren, Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - orgels en orchestrions - Beckx de la Fai -
22 middenstand Tegelen-Steyl - reclamebureau's - DIM studio's kaldenkerkerweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - reclamebureau's - L-Canjels, CAS -
22 middenstand Tegelen-Steyl - reclamebureau's - Slothy promotions -
22 middenstand Tegelen-Steyl - reclamebureau's - W.Holten -
22 middenstand Tegelen-Steyl - recycling metalen e.d - Daniëls recycling BV, Trappistenweg 10 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - recycling metalen e.d - J.Janssen, Egypte 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - recycling metalen e.d - W,Knapen en zn Middeltweg 1 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - reisburau's - F.Jentjens, Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - reisburau's - Thoma Cook, Kerkstraat 33 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - reisburau's - Vonk -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - A.Joosten, Spoorstraat 17 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - andré Roest Schoolstraat 1 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - Breuer Hoogstraat 70-74 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - Cup tweewielers Spoorstraat 14 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - Fazzo, Mariastraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - Giant store Venloseweg 104 106 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - J.Lempens, Kruisstraat 19 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - J.Simons -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - Jan Hekkens, Spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - Jeu Franssen, Kruisstraat 95 Maasstraat 50 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - Karis rijwielhandel hoek school-kerkstraaat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - M.Beurskens en Zn. Bergstraat 20 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - P. van Soest,Maasstraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - S.Greyn Steyl -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - Th. en J.Cremers, Kerkstraat 6 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - Thissen Grootestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - van Hoogstraten St.Annastraat 59 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - van Kooten, Rolandstraat 15 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - W.Corneth, Kaldenkerkerweg 64 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rijwielen , brommers en scooters - W.Janssen St.Annastraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - rolluiken, markiezen en rolhekken - CeLyBel, Posthuisstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sauna.s - Linssen, Industriestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sauna.s - Wenti, Roermondsestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - scheepsbouw -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - Denessen -Kreykamp Gasthuisstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - Flos atelier bv, Tuinstraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - gebr. Denessen Kerkstraat 55 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - J Cremers-Oehlen Grootestraat 58 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - L. Oehlen, Grotestraat 44 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - L.Oehlen, Grootestraat 4 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - L.Sprengers, Maashoek 8 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - Lamb.Oehlen Veroliemeulen , St.Martinusstraat 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - Oehlen schildersbedrijf Koningstraat 40 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - P.Douben Muntstraat 50 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - P.J.Ambaum Holtmühlestraat 48 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - P.Oehlen-Wijnhoven, Gülickstraat 17 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - Peter Timmermans, Rolandstraat 15 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - Th.de Beer, centrumpassage -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - Theunissen Heideweg 19, Geldersebaan 22 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - W v. Dijk, Spoostraat 15 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - W.Oehken, Nachtegaalstraat 82 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - W.Vermeulen, St.Annastraat 43 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schilders - Wiet Janssen Maasstraat 36 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - A.Driessen Kerkstraat- 43 Beijtelstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - A.Ewals snelschoenrep.bedrrijf Spoorstraat 23 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - Bergmans Breuer, Roermondseweg 140 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - Cooperatie, van Lier Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - Driessen Oude Marktstraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - Fr. Stroeken-Groenen Grootestraat 59 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - Jac. Olders, Bongerdstraat 27 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - Jean Nooten, Nooten-Delsing Grootestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - Jos.Driessen t.o.v. de kerk Grootestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - L.van Heesch, Spoorstraat 4 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - Olders Schoolstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - P.Driessen, Grotestraat 50 schoenmaker -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - P.Reumkens, Kruisstraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - S.Geraads, hakkenbar Spoorstraat 31 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - shoe-fit de Haas -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - Smeets schoenen Schoolstraat 65, Kerkstraat 10 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - t Laëre Zoalke, Kerkstraat 49, Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoenwinkels -schoenmakers - wed.Doesborgh, Spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoonheidsalons-pedicures-nagelstudio's - Bernards, med,ped. aan huis -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoonheidsalons-pedicures-nagelstudio's - Dahmen-Kuijken P.Guillaumestr 34 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoonheidsalons-pedicures-nagelstudio's - J.Pas Boskampstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoonheidsalons-pedicures-nagelstudio's - Paula Peters Roermondseweg 21 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoonheidsalons-pedicures-nagelstudio's - schatorjé clabbers Kampstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoonheidsalons-pedicures-nagelstudio's - Tiny van de Bongard Riethstraat 10 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoonheidsalons-pedicures-nagelstudio's - van de Ven Branderspad -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoonmaakbedrijven en middelen - Helychem -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoonmaakbedrijven en middelen - Heymans Keramiekstraat 138 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - schoonmaakbedrijven en middelen - van Tienen gasmonitoring -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - C.Cornet-Tossens, Spoorstraat 1 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - Croonen, Grotestraaat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - de Heide - Verhaagh sigarenmag. Kaldenkerkerweg 18 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - de Passant, Kerkstraat 23 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - H.A.Houba Ïnsulinde, Grotestraat 22 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - H.Bors, Schoolstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - H.Hovens-Winter, Spoorstraat 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - J. Ehren-Hekkens, tabaksgroothandel, Spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - J.Engels Zegers, Posthuisstraat 6 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - J.Engels-Bonn Posthuisstraat 10 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - J.Sijbers-Christis, Broeklaan -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - Karel Huberts sig.mag. Gasthuisstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - Lommen Linssen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - P.Probst, Grotestraat 43 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - Schattevoet Theunissen, Spoorstraat 63 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - Smeets -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - van Eyck, Maasstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - W.Huys-Driessen Spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sigaren en sigaretten - W.Schouwenberg,Kaldenkerkerweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Antoon Dings, Paul Dings Nachtegaalstraat 66 1967-heden -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Bert van Hees centrumpassage -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Denessen, Poelier -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Esve vleeswaren en conservenfabriek Bongerdstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Ewals Sprengers Grotestraat 38 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - F.Timmermans Spoorstraat 30 1978-heden -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Fr. Kessels Rochusstraat 22 1936 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Franssen poelier, Industriestraat 92 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Frenken van Nisselroy poelier Grotestraat 31 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - G.Srengers, Wilhelminaplein 3 1906-1915 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - G.van Oijen, Kerkstraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Geertzen vlees bv. voorheen W.Dings, Kaldenkerkerweeg 5 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - H. Hamans-Dings Wilhelminaplein 3 1936- -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - H.enW. Leenen Bergstraat12 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - H.Testroote Smits, 46 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - H.Testroote, Kaldenkerkerweg 46 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - huisslachtingen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - J.H.van Baden, Kerkstraat 24 poelier -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - J.Leenen-Haanen, Posthuisstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - J.Verkoeyen, Steylerbergstraat 3 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Jac.Leenen Benders Spoorstraat 30 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Jacobs Gerrits, Gùlickstraat 9 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - K.Schatorjé poelier Paul GUillaumestraat 17 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - M.Thoolen, Venlosestraat 7. 1927- -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - M.Thoolen-Vossen, elektrische worstfabriek Grootestraat 38 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Maasland, Kaldenkerkerweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - P. Benders-Driessen, Broeklaan 81 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - P. Dings Beekstr.1 1880- -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - P.Berden- Hekkens, Roermondseweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - P.H.Sprengers, Wilhelminaplein 3 1915-1936 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - P.Sprengers, Steyl -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - slagersver. St.Hubertus -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Teng Thoolen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Th Leenen-DriessenMaasstraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Th.Ewals- Schouenberg, Hoogstraat 56 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - Th.Janssen, Maasstraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - W.Dings, Beekstraat 2, Kaldemkerker weg 1 grossierderij -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - wed. Sprengers-Hendrix Rochusstraat 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slagers-poeliers - wed. Th.Sprengers Rochusstraat 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - .Gitmans Grootestraat 28 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - A.Leenen Roermondseweg 71 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - De gouden berg Jac.Houba -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - Deckers-Houx -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - drankenhandel Teeuwen Industriestraat 34 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - Gebr. Houba -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - H.Cremers -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - H.Leenen, Gasthuisstraat 21 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - Holten-Leurs, St.Josephstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - J. Marks -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - Jo Peters, Nachtegaalstraat 24 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - L.Cremers Zn, Grootestraat 92 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - P.Cremers Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - Rekko Keramiekstraaat 40 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - W.Cremers Hoogstraat 30 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - slijterijen-wijnhandel - wijnstekerij Uhlingsheide, Ühlingsheide 1a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - smederijen - H.Beurskens, kachels Roermondseweg 106 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - smederijen - Heines smederijen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - smederijen - Houx Bongerdstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - smederijen - J..Giesen, Spoorstraat 7a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - smederijen - P.Giesen Hoekstraat 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - smederijen - Pau Lùcker, St.MIchaelsxtraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - smederijen - Pierre Lücker industriestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - snoepwinkels - anneke van het trepke, spoorstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - snoepwinkels - C.Jamin -
22 middenstand Tegelen-Steyl - snoepwinkels - dames Hanraedts, de Sjlumme Veerweg 12 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - snoepwinkels - gebr. Smeets, Kaldenkerkerweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - snoepwinkels - NH.Peters-Jacobs, schoolstraat 28 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - snoepwinkels - P.Delvaux, drops en suikerwerken -
22 middenstand Tegelen-Steyl - snoepwinkels - Thovis Rood Dorp -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sportzaken - Piet Kuntzelaers sport Grotestraat 51 Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sportzaken - Stroeken sport en schoenen Grotestraat 59 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - sportzaken - Stroeken-Groenen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - steenhouwerijen - Aug.Latiers 1868-2003 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - steenhouwerijen - MEGA-stone Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - stoffeerderijen - Jacobs Grotestraat 10b -
22 middenstand Tegelen-Steyl - stratenmakers en riolering - De Gouden Ploeg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - tankstations - Allers Venloseweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - tankstations - Breuer Hoogstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - tankstations - de grens Rouleaux Kaldenkerkerweg 11 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - tankstations - De Krekelsberg Industriestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - tankstations - H.Cremers, Kaldenkerkerweg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - tankstations - van Gemeren grens -
22 middenstand Tegelen-Steyl - textielverzorging - De Lelie, W.Zwambach -
22 middenstand Tegelen-Steyl - textielverzorging - schraven -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Thee en koffiehandel -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Touwhandel - Stroeken Bongaerts Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - Touwhandel - Tegelse touwhandel Grotestraat 57 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - A.van Lier St.Michaelstraat 4 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - autoverhuur taxi Sijbers, Bergstraat 28 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - autoverhuurtaxi De Heide Sporenkampstraat 133 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - B.Janssen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - Franssen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - Geraads taxibedrijven -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - H.Dorssers Hofstraat 28 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - HAMI verhuurbedrijf, Julianastraat 2 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - Hub. Thissen autoverhuur Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - Jetax -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - Leenen Spoorstraat 34 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - P.v.d.Kerkhof Nachtegaalstraat1 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - sneltax -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - Teltax -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - Tetax -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - Th. Keeren, Industriestraat 68 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - W.Paar -
22 middenstand Tegelen-Steyl - verhuurbedrijven-Taxies - woningen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vishandel - Den Bels, Schoolstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vishandel - Denessen gasthuistraat 9 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vishandel - E.H.Jacobs, Beekstraat 9 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vishandel - Korlaar vishandel -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vishandel - St. v.d. Broek -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vishandel - W van Baten-Verhaag -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vishandel - W.van Baden Bergstraat 20 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vishandel - wed. H.Schell Steylerbergstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Benders internat.transporten -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Benders W transport Tegelen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Beurskens Frenken Grotestraat 1 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Boots, Industriestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Cremers -transport Bergstraat 17 Julianastraat 7 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Daemen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - de Kroon -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Ewalds- Croonen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Ewals cargo-care -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Ewals (de Ból) Waterloostraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Faasen Gebr transport Tegelen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - G. Kempen transport -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - G.Ewals-Teeuwen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Gebr.Faassen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Helmes en Faassen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Helmes Frans en Zn Inter Limburg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Hendriks koningstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - InterLimburg -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - J.H.Faassen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Janssen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Kempen G Transport Tegelen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Kesselmans -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Laumans -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - M.Janssen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - P.Niessen Roermondse weg Steyl -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Postma zand en grind -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - stef Beurskens -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Telelogistics -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - transportbedrijf Geraadts -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - van Zwamen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - W. Swinckels Posthuisstraat 24 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vrachttrans porteurs - Wijnhoven -
22 middenstand Tegelen-Steyl - vuurwerk - Cremers Kloosterstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - wekelijkse markt -
22 middenstand Tegelen-Steyl - weverijen - Nederlandse weverij Tegelen -
22 middenstand Tegelen-Steyl - woninginrichting - Chris Stoffels -
22 middenstand Tegelen-Steyl - woninginrichting - Clabbbers, Grotestraat 20 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - woninginrichting - Clabbers interieurs BV, Hoogstraat 50 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - woninginrichting - cooperatie Kerkstraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - woninginrichting - Dondit Fröhlich, Venloseweg 5 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - woninginrichting - Gitmans woninginrichting Grotestraat 84a -
22 middenstand Tegelen-Steyl - woninginrichting - J.Peters Stey; -
22 middenstand Tegelen-Steyl - woninginrichting - Keiren, Gasthuisstraat 16 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - woninginrichting - KOSO Gasthuisstraat 16 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - woninginrichting - Stroeken woninginr Gasthuisstraat 14 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - woninginrichting - W.Swinkels,Spoorstraaat 31 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - woninginrichting - Wijnands Grotestraat -
22 middenstand Tegelen-Steyl - woninginrichting - Wonen plus Bosserhofweg 17 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - zaadhandel - Faassen Kaldenkerkerweg 8 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - zaadhandel - J.Sturme, Gasthuisstraat 50 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - zaadhandel - Jacobs zaadhandel, Industriestraat 73 -
22 middenstand Tegelen-Steyl - zaadhandel - St. Dings-Geraadts -
22 middenstand Tegelen-Steyl - zand en grinthandel -
23 Monumenten gevallenen -
23 Monumenten gevallenen - dodenherdenkingen -
23 Monumenten gevallenen - dodenherdenkingen - 42128 -
23 Monumenten gevallenen - dodenherdenkingen - 43224 -
23 Monumenten gevallenen - dodenherdenkingen - 43589 -
23 Monumenten gevallenen - dodenherdenkingen - 44320 -
23 Monumenten gevallenen - Maria Gelofte -
23 Monumenten gevallenen - monument gevallenen -
23 Monumenten gevallenen - monument Ik zal handhaven -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Afvalblikmonument op de Heide - Spechtstraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Antoon Alois Probst - Medaillon -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Bekers voor St.-Jozefschool - Halmans - Grotestraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Bouwers - door Joep Nicolas Jr. van Ronckenstein - Venloseweg (binnen), voorheen Industriestraat (1981-heden) -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Dankbeeld - Onze lieve vrouw van Banneux - Piet Killaars - Bergstraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Dankbeeld Maria - Veldstraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - De 3 kronen - Nicolas Dings - 2011 - Venloseweg -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - de heilige fam -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - De meester en zijn leerling - Bergstraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - De Zaaier - Veerweg -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Feniks - Phoenix - Paul Guillaumestraat 10 -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Fresco Joosten - Spoorstraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Gedenkteken Maria sterre der zee - Maasmuur bij veer - Veerweg -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Gevelmozaïek Daan Wildschut aan Martinushof - Raadhuislaan -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Gevelmozaïek Daan Wildschut aan Martinushof - Raadhuislaan - 1962-1991 Origineel Daan Wildschut - 4 platen -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Gevelmozaïek Daan Wildschut aan Martinushof - Raadhuislaan - 1991-2012 Replica - 6 platen -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Gevelmozaïek Daan Wildschut aan Martinushof - Raadhuislaan - 2012-2018 Doek -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Gevelmozaïek Daan Wildschut aan Martinushof - Raadhuislaan - 2013-heden herplaatsing replica (Stichting Gevelmozaïek Martinushof) -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Glazenap - Glazenapplein -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Grenssteen - Heidenend - Kaldenkerkerweg -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - H.Benedictusbeeld bij de abdij - Trappistenweg -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Inner circle - Kasteellaan -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Joes en Petatte Nelke - Grotestraat, voorheen In de Beeten -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Kaetelmenke 2017-heden - Joep Nicolas - in tuin basisschool Toermalijn -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Kapel van de vrede - Bakenbosweg -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Kleiplastiek M.G.G. - Industriestraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - kleiplastieken Mavo St.Maarten, Muntstraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Kon. Wilhelmina - Grotestraat, voorheen Kerkstraat en Industriestraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Kruisbeeld - Schoolstraat tegen gevel Peske -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Mariabeeld bergstraaat bij Bors sigarenfabriek -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Maria-beloftebeeld -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Metaalindustrie monument Giesen - De Drink, voorheen Indusriestraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Mozaiekbanken -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Mulder machine pomp speeltuin - Verlengde Trappistenweg 35 -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Nolles - Raadhuislaan -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Ontvangende en gevende handen - Jos Oehlen (1993-heden) -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Pieta binnenpaats abdij -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Piramide fontein - Raadhuisplein -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Plaquette - Steenweg -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Plaquette bakker Hendrix - Nachtegaalstraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - plaquette de pottenbakker - Jac.Bongaertsstraat 2 -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Plaquette de Vos en de druiven - Roermondseweg -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - plaquette Frans Oehlen aan de gouden Berg -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Plaquette het bouwende gezin - Dries Engelen - Paul Guiliaumestraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Plaquette huize Mulder - Paterstraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - plaquette Kleibergschool, Spechtstraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - plaquette kloostermuur -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - plaquette TegelseCourant -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Plaquette zaal - Hoogstraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Plaquette zijgevel Peske - In de Beeten -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - St.Joseph Parkstraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - St.Jozef - Trappistenweg -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Steyler Duuvel - Veerweg -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Stroming - Maashoek -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - 't Kiepkerke - Glazenapplein -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - 't Paeterke - Wilhelminaplein -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - 't Sjeep - Maasstraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - 't Ulehuuske - Roermondseweg 142 -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Timpaan Pater Familias gemeentehuis - Raadhuislaan -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Waterkering Het schip zonder tong - Veerweg -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Winkelende vrouw - Kerkstraat -
24 Beelden en monumenten Tegelen en Steyl - Zorgende mensen - Peeters - voorheen Schoolstraat Peske - nu achter Viecuri ziekenhuis Venlo -
25 muziekbandjes, artiesten - 23 monumenten gevallenen - dodenherdenkingen - 2915 -
25 muziekbandjes, artiesten - 23 monumenten gevallenen - mon. Klein Zwitserland -
25 muziekbandjes, artiesten - 23 monumenten gevallenen - monument gevallenen -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - Andres ) Dries Holten') -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - Chrit van Horck -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - de Engverdi's -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - de Frytons -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - de kermisgasten -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - De nieuwe twee -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - de Pipo's -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - DJ Stevie -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - DJ.s -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - Happy Trumpets -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - High Society -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - Jan Jacobs, parodist -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - John Janzen -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - Johnny Clark -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - Lei Driessen -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - Marc Geraads, vuurspuwer -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - Martin Mantano -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - Michelle Denessen -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - Mike Melvin -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - Sandra en Marco -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - the happy four -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - Thei en Mary -
25 muziekbandjes, artiesten - artiesten en duo's - twiej kwart -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Atlantis -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Band actief 1980-85 -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Bingo Boys -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Cadillacs -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Daef Germs -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - de Bambino's -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - de Casanova's -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - de Daltons -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - de Miranda's -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - de musical boys -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - de slowrockets -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - de Swingstars -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - de Troubadours -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Drizzl 1967 -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Freetime -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Gonzogang -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Grapestone -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - H 67 -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - het MiWaCi-trio -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - jeu Stoffels -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - King -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - medusa touch -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Molana Minstrels -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Peter en zijn troubadours -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Pierre Orval -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Riverflow -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - slowcats -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Smokehouse Brown -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Sumt -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - the Avanti's -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - the Bobcats -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - the Brook Band -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - the condos -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - The Locomotions -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - The Moonlight trio -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - the Moonllight-Band -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - The music players -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - The slow Rockets -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - The Tiles -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - trio Chrit van Horck -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - trio Rijs -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Victor Elvie -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Who's BoB -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - Why (Worlf hates Youth) -
25 muziekbandjes, artiesten - muziekbandjes - wild child -
25 muziekbandjes, artiesten - orkesten -
25 muziekbandjes, artiesten - orkesten - de vlaegels -
25 muziekbandjes, artiesten - orkesten - De volhouwers -
25 muziekbandjes, artiesten - orkesten - ensemble Karel Wetzels -
25 muziekbandjes, artiesten - orkesten - HAVO big band -
25 muziekbandjes, artiesten - orkesten - la Musette -
25 muziekbandjes, artiesten - orkesten - Limburgia-orkest -
25 muziekbandjes, artiesten - orkesten - orkest van Rhee -
26 folklore - carbidbussen blazen -
26 folklore - kermis -
26 folklore - kerstmis -
26 folklore - kòlse en trumpe -
26 folklore - krensen -
26 folklore - musicals etc -
26 folklore - Palmhöltjesoptocht -
26 folklore - Pasen -
26 folklore - Sinterklaas -
26 folklore - st.Maarten -
26 folklore - thuisslachten -
27 onbekend - gebouwen -
27 onbekend - groepen -
27 onbekend - personen -
28 families, groepen, Tegelen - dubbelportretten -
28 families, groepen, Tegelen - families - diversen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. aan de Boom -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Aanholt van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Aarsen van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Aarts -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Adams -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Aerts Spauenhaus -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Ambaum (de moets) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Bartels -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Bastelaar van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Basten-Batenburg van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Beckers -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Beckx -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Beuken van de -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Beurskens ( de mieje) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Beurskens Janissen Muntstraat 20 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Beurskens Kampstraat -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Beurskens -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Beurskens-Faassen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Boer de -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Bogaard van de -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Bongaerts -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Boom van Leipzig -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Boots Industriestraat -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Bors -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Bouten -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Bouwman -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Bovee -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Bovendeerd -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Breuer Vosssen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Breuer-Vossen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Broekman -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Bronckhorst van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Brulot -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Buil -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Burgers Verhaeegh -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Carafa-Beurskens -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Clabbers -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Cleophas-Görtz -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Colbers -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Coopmans -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Coppus -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Cremers -Giesbertz -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Cremers Knopss -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Crienen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Croonen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Cruisbergh -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Curvers 'de Siek' -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Cuypers -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Daemen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Dambacher -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. de Rijk-de Koning -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Denessen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Dericks Spoorstraaat -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Deurzen van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Didden -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Dijk van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Dings -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - 1938 vastelaovend prins Wiel1 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - 60ste verjaardag W Doesborgh -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - Bedrijf Doesborgh -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - bidprentjes - clerus -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - bidprentjes - diversen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - bidprentjes - Laumans -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - bidprentjes - vrienden -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - clerus -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - Doetsch -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - familie Doesborgh na 40 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - Familie Laumans na 40 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - gezin Doesborgh -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - Gouden Bruiloft 1980 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - moeder 06-40 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - Moeder 80 jaar (30-6-86) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - Moeder 85 jaar (30-6-91) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - Moeder 90 jaar (30-6-96) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - Moeder 95 jaar (30-6-2001) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - Moeder in Noorwegen 1937 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - Rijpkema -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - welk feest rond 1975 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - Wiel Doesborgh -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -Laumans - zilveren bruiloft -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - Ahnengalerie -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - Bedrijf Doesborgh -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - bidprentjes - clerus -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - bidprentjes - diversen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - bidprentjes - Laumans -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - bidprentjes - vrienden -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - clerus -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - Doetsch -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - familie Doesborgh na 40 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - Familie Laumans na 40 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - gezin Doesborgh -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - Gouden Bruiloft 1980 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - moeder 06-40 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - Moeder 80 jaar (30-6-86) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - Moeder 85 jaar (30-6-91) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - Moeder 90 jaar (30-6-96) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - Moeder 95 jaar (30-6-2001) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - Moeder in Noorwegen 1937 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - Rijpkema -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - vader 06-40 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - Vader 60 jaar -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - Vasteloavend 1938 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - welk feest rond 1975 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Doesborgh - Zilveren bruiloft 1965 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen de Preuskes -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) - 1 Fam.Joachim Driessen Anna Langen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) - 1 Fam.Joachim Driessen Anna Langen - Fam. Achten -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) - 10 Fam. Sef Noten Jet Driessen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) - 11 Fam. Sjaek Driessen Dien Gommans -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) - 12 Fam. Sjeng Noten ene Bil Driessen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) - 13 Fam. Sjeng Driessen- Martha Cremers -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) - 14 Fam Pau Bovendeerd- Mie Driessen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) - 2 Fam. Jac. Driessen-Mien Achten -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) - 3 Fam. Chris Driessen- Nel Geurts -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) - 4 Fam. Piet Driessen en Jo Smit -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) - 5 Fam. Joech Driessen- Druuk Nooten -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) - 6 Fam. Wim Gerards- An Driessen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) - 7 Fam. Sjraar Nooten -Koeba Driessen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Driessen-Achten (Jaak) - 8 Fam Handrie Driessen- Dorothea Aerdts -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Ehren -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Engelen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Engelen - Fam. Engels -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Engels -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Ewalds kaldenkerkerweg -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Ewalds -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Ewals -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Eyk van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Faassen- Houba -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Faassen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Fleuren -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Flos -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Franssen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Frenken-Seelen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Gartsen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Geraads -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Geraadts -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Geurts Poeth -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Geybels, Salvatorstr -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Gielen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Giesbertz -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Giesen, Hoekstraat -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Giesen, Nabben -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Gitmans bakker -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Gitmans de buus -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Goossens-Russsel -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Görtz -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Gubbels hoogstraat -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Gubbels Kruisstraat -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Gubbels-Franssen Steyl -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Guillaume -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Haanen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Ham van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hamakers -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hauzer -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Heel van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Heesch van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Heines -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens van Megen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 0 Fam. Hekkens Beurskens -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 1 Fam. Graat Hekkens- Billa Hermans Roermondseweg Teg -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 1 Fam. Graat Hekkens- Billa Hermans Roermondseweg Teg - 0 Graat Hekkens en Billa Hermans -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 1 Fam. Graat Hekkens- Billa Hermans Roermondseweg Teg - 3 Fam. Louis Lücker-Truus Hekkens 3 kinderen - 0 Fam. Lùcker Hekkens -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 1 Fam. Graat Hekkens- Billa Hermans Roermondseweg Teg - 5 Fam. Piet Cuypers Maria Hekkens 1ste echtg. Fen Houba 1 kind -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 1 Fam. Graat Hekkens- Billa Hermans Roermondseweg Teg - 8 Fam. Johannes Hekkens- Maria Steeghs 5 kinderen - 0 Sjraar Hekkens en Annna Steeg -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 1 Fam. Graat Hekkens- Billa Hermans Roermondseweg Teg - 9 Fam. Joh. Faassen- Agnes Hekkens 5 kinderen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 10 Fam. Louis Gommans-Agnes Hekkens tante Niës - 0 Lodewijk Gommans en Agnes Hekkens tante Nies -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 10 Fam. Louis Gommans-Agnes Hekkens tante Niës - 10 Fam. Herm Gommans en Annie Verschuren - Fam Herm Gommans en Annie Verschuren -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 10 Fam. Louis Gommans-Agnes Hekkens tante Niës - 12 Fam. Sjaak Driessen en Dien Gommans -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 10 Fam. Louis Gommans-Agnes Hekkens tante Niës - 13 Fam. Betsie Gommans en Gerard Leenders Venray - Fam. Gerard Leenders-Betsie Gommans -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 10 Fam. Louis Gommans-Agnes Hekkens tante Niës - 14 Fam. Toon Gommans en Elisabeth Wilms -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 10 Fam. Louis Gommans-Agnes Hekkens tante Niës - 4 Fam. Louis Gommans-Anna Vosch -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 10 Fam. Louis Gommans-Agnes Hekkens tante Niës - 6 Fam. Giel Gommans en Gon Driessen - Fam. Giel Gommans Gon Driessen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 10 Fam. Louis Gommans-Agnes Hekkens tante Niës - 6 Fam. Giel Gommans en Gon Driessen - Fam. Gommans-Driessen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 10 Fam. Louis Gommans-Agnes Hekkens tante Niës - 8 Fam Piet Noten en Grit Gommans 2de echtg. Karel Hofman -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 10 Fam. Louis Gommans-Agnes Hekkens tante Niës - 8 Fam Piet Noten en Grit Gommans 2de echtg. Karel Hofman - Fam. Noten hofman-gommans -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 10 Fam. Louis Gommans-Agnes Hekkens tante Niës - 9 Fam. Harie Kusters en Tuut Gommans -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 2 Fam Henricus . Bouwman Jacomina Hekkens -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 3 Fam.Andries Hekkens en Anna H. Leenen - 1 Fam. Hubert Rossel en Anna Maria Hekkens 10 kinderen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 3 Fam.Andries Hekkens en Anna H. Leenen - 2 Fam. Hendrik th. Hekkens en Maria van Evesaat paar kinderen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 3 Fam.Andries Hekkens en Anna H. Leenen - 3 Fam. fam. Baerke Breuer en Pauline Hekkens 3 kinderen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 3 Fam.Andries Hekkens en Anna H. Leenen - 4 Fam. Bert Hekkens en.... 3 kinderen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 3 Fam.Andries Hekkens en Anna H. Leenen - 5. Fam. Wiel Schell en Marielle Hekkens 7 kinderen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 4 Fam.Hendrik Hekkens- Elisabeth Böskes Spoorstraat - 0 Fam. Hekkens-Böskes -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 4 Fam.Hendrik Hekkens- Elisabeth Böskes Spoorstraat - 1 Fam. Graad Hekkens- van Megen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 4 Fam.Hendrik Hekkens- Elisabeth Böskes Spoorstraat - 2 Fam. Wulm Hekkens Janssen - 0 Fam. Hekkens Janssen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 4 Fam.Hendrik Hekkens- Elisabeth Böskes Spoorstraat - 2 Fam. Wulm Hekkens Janssen - Harrie Hekkens en Betsie Paar -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 5 Fam.Hub. Menten en Elisabeth Hekkens - 0 Hubertus Menten en Elisabeth Hekkens -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 5 Fam.Hub. Menten en Elisabeth Hekkens - 1 Adelheid Menten en Hub Peeters 3 Kinderen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 5 Fam.Hub. Menten en Elisabeth Hekkens - 2 Fam. Martin Engels en Agatha Menten 2 kinderen in Venlo -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 6 Fam. Lambert Hekkens-Dora Thijssen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 6 Fam. Lambert Hekkens-Dora Thijssen - 0 Fam. Lambert Hekkenes en Theodora Thijssen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 6 Fam. Lambert Hekkens-Dora Thijssen - 1 Elisabeth Hekkens Betsie ongehuwd -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 6 Fam. Lambert Hekkens-Dora Thijssen - 1 Elisabeth Hekkens Betsie ongehuwd - 2 Joseph Andreas Hekkens ongehuwd Giel -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hekkens-Beurskens - 6 Fam. Lambert Hekkens-Dora Thijssen - 3 Andries Hekkens ongehuwd -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Henderson -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hendriks Jo den Bekker -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hendriks ( de Knien) Maasstraat -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hendriks Arn.Janssenstr -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Heuvel van de -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Heuvel van den Olders -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Heuvelmans -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Holten -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Holtman -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Holtuysen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Horck van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Houba (Golden Berg) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Houba Posthuisstr -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Houx -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hovens -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Hovens-Schatorjé -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Huberts -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Huys ( d'n Illik) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Huys -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Jacobs -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Janissen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Jansma -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Janssen, Maasstraat -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Janssen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Janssen-Janssen de (Kroetperser) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Jentjens -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Kerkhof van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Killaars -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Klapper -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Kleikamp -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Knapen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Knapen - Fam. Jacobs-Cremers -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Konings -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Koopmans -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Kreykamp -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Krouwel, Venloseweg -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Kuipers -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Kuntzelaers -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Kurstjens -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Laar van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Lamers Groenen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Laumans raadhuislaan -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Laumans -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Laumans - Familie Laumans Quir -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Leenders steyl -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Leenen ( den Dukke) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Leenen Schouwenberg -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Leenen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Leipsig van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Leurs -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Lier van -Hendrix -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Lier van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Linders Koningstraat 17 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Linssen )sjpitse' -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Lommen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Lücker -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Moubis -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Nijs -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Noten -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Oehlen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. op het Veld -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Oranje-Nassau van -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Orval Peerlings -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Oyen van Schoeren -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Peeters Nachtegaal straat -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Pelzer -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Peters mauritsstraat -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Peulen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Pijpers -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Poeth Knippenbergh -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Pubben -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Quicken -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Racafa -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Raeskin -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Repping -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Rhee van (Heideweg) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Rijvers de Moep -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Rooskens-Cremers -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Rossel -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. rowen hezen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Russel -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Rutten -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Scheepers -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Scheeren -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Schell -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Schouwenberg-Berbers -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Schouwenberg-Beurskens schoolstraat -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Schreurs (Joes) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Seuren Nabben 8 -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Siebgens -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Sijbers (Sjpeng) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Simons -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Smeets kaldenkerkerweg -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Smeets koekoek -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Smits-Boots -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Smulders -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Snijders -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Stoffels -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. SwinckelsOrval -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Syrier -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Teeuwen ( de Mins) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Teeuwen ( kleifabriek) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Teeuwen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Terstroote -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Theo Timmermans ( de sjansemaeker) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Thijssen-Engels -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Thissen J -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Thurlings Breuer -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Timmermans ( houthandel ) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Timmermans )de Sjansemaeker' -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Trepels -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Treuen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Vaessen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Vanmaris -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Veld op het Ketels -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Verbong -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Verhaegh -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Verkoelen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Vervoort ( Klompe Piet) -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Voesten -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Vollenberg -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Vossen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wasser -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wasser - Fam. Vincken -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Weber -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Westheim -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wetzels -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wevers -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wienforth -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wijnhoven -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wilbers Jacobs -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wilbers Jacobs - Fam. Frans Goossens en Billa Jacobs -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wilbers Jacobs - Fam. Thei Jacobs en Lies Knippenbergh -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wilbers Jacobs - Fam. Bert Jacobs en Rie Hempen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wilbers Jacobs - Fam. Harrie Jacobs en Oda Boersema -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wilbers Jacobs - Fam. Jacobs-Faassen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wilbers Jacobs - Fam. Piet Janssen en Gondje Jacobs -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wilbers Jacobs - Fam. Teun Jacobs en Rie van Hooft -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wilbers Jacobs - Fam. Wilbers Hermans -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wilbers Jacobs - Fam. Wilbers Jacobs -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wilbers Jacobs - Fam. Wilbers Miggels -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wilbers Jacobs - Fam. Wilders Niessen -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wilbers Jacobs - Fam.Jaques Jacobs en Lies Geurts -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wilms -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wolbertus -
28 families, groepen, Tegelen - families - Fam. Wylick van -
28 families, groepen, Tegelen - gezinsfoto's -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fa. Geurts -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - fam Wienforth -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Boots -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. v. Dijk -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. v. Dijk - beschrijvingen -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. v. Dijk - foto feestcomité -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Breuer-Doesborgh -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Geurts -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Beurskens -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Boots -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Driessen- Beurskens -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Hamakers Jacobs -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Hekkens-Böskens -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Hilberts-Broks -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Holthuysen -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Janssen-Vekens -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. op het Veld-Ketels -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Peeters -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Peters-de Konink -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Schelle-Verkooyen -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Schell-Hendriks -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Schell-Hermans -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Schell-Hugens -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Schouwenberg -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Smits koekoekstraat -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. Stoffels ( den Eike) -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. v.d.Boogaard -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. van Dijk -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. van Dijk - beschrijvingen -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. van Dijk - foto feestcomité -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam. van Horck -
28 families, groepen, Tegelen - gouden bruiloften tussen 1900-2000 - Fam.Schouwen berg -
28 families, groepen, Tegelen - huwelijken tussen 1900-2000 -
28 families, groepen, Tegelen - portretten 1890-2000 -
28 families, groepen, Tegelen - vriendengroepen -
28 families, groepen, Tegelen - ziekentriduum -
29 Rome en Lourdesreizen Tegelenaren - 1933 Rome reizigers -
29 Rome en Lourdesreizen Tegelenaren - 1951 Volleberg -
29 Rome en Lourdesreizen Tegelenaren - 1956 van Horck -
29 Rome en Lourdesreizen Tegelenaren - 1959 van Horck -
29 Rome en Lourdesreizen Tegelenaren - 1967 Stoffels -
29 Rome en Lourdesreizen Tegelenaren - 1969 Vollenberg -
29 Rome en Lourdesreizen Tegelenaren - algemeen -
3 beton fabrieken - betoncentrale loswal Maas -
3 beton fabrieken - betonfabriek het Zuiden Heideweg 2 -
3 beton fabrieken - De Nord -
3 beton fabrieken - Limburgse Betonwaren industrie Heideweg 60 map 2 -
3 beton fabrieken - Tegelse Betonwaren industrie v.d.Heuvel Bergstraat 29 map 2 -
30 passiespelen -
30 passiespelen - 1927 Franciscusspel -
30 passiespelen - 1928 Eva's Droom -
30 passiespelen - 1929 Groot schouwspel der wereld -
30 passiespelen - 1930 Youssouf -
30 passiespelen - 1931 Passiespel -
30 passiespelen - 1932 Passiespel -
30 passiespelen - 1935 Passiespel -
30 passiespelen - 1940 Passiespel -
30 passiespelen - 1946 Passiespel -
30 passiespelen - 1950 Passiespel -
30 passiespelen - 1955 Passiespel -
30 passiespelen - 1960 Passiespel -
30 passiespelen - 1967 Passiespel -
30 passiespelen - 1971 Passiespel -
30 passiespelen - 1973 Passiespel -
30 passiespelen - 1975 Passiespel -
30 passiespelen - 1977 -
30 passiespelen - 1980 Passiespel -
30 passiespelen - 1985 Passiespel -
30 passiespelen - 1990 Passiespel -
30 passiespelen - 1995 Passiespel -
30 passiespelen - 2000 Passiespel -
30 passiespelen - 2005 Passiespel -
30 passiespelen - 2010 Passiespel -
30 passiespelen - 2015 Passiespel -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2012-2013 voor bereidngen -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2012-2015 decorbouw -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2012-2015 reclamecampagnes - eigen campagne -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2012-2015 reclamecampagnes - fotoshoot zandgroeve -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2012-2015 reclamecampagnes - kranteartikelen -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2012-2015 reclamecampagnes - start passiespel seizoen -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2012-2015 reclamecampagnes - T.V. opnames -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2014 passiespelen op lijstimmaterieel erfgoed -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2014 voor bereidingen -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2015 achter de schermen -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2015 na de uitvoeringen -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2015 na de uitvoeringen - 12 juli Vriendenkring -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2015 na de uitvoeringen - 42991 -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2015 na de uitvoeringen - 17 juni Diashantilappenkoor -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2015 na de uitvoeringen - 18 mei schutterss schieten -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2015 na de uitvoeringen - 19 juli roofvogelshow -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2015 na de uitvoeringen - 26 juli puddinggevecht en bakwedstrijd voor de jeugd -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2015 premiere 10 mei -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2015 uitvoering -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - 2015 voorbereidingen -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - catering opruimen -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - Eurodisney -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - ondersteunende diensten - administratie -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - ondersteunende diensten - catering medewerkers -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - ondersteunende diensten - geluidsteam -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - ondersteunende diensten - keramiste -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - ondersteunende diensten - koor -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - ondersteunende diensten - orkest -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - ondersteunende diensten - scouting boekverkoop -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - ondersteunende diensten - service publiek -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - publicaties -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - Reis ter afsluitng op 9.10.11 okt.2015 -
30 passiespelen - 2015 Passiespel - satire jeugdleden -
30 passiespelen - 2020 Passiespel uitgesteld -
30 passiespelen - 2021 Passiespel -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - beeldenexpo -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - jeu de boulekampioen schap -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - koetstocht -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - langsten Daag-Zjwanenekke -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - langsten Daag-Zjwanenekke - grootste dobbelsteen -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - langsten Daag-Zjwanenekke - langste lucifer -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - langsten Daag-Zjwanenekke - langsten daag 1986 -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - langsten Daag-Zjwanenekke - langsten daag 1988 -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - langsten Daag-Zjwanenekke - langsten daag 1989 -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - langsten Daag-Zjwanenekke - langsten daag 1998 -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - langsten Daag-Zjwanenekke - langsten daag 2011 -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - langsten Daag-Zjwanenekke - Zjwanenekke 1982 -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - langsten Daag-Zjwanenekke - Zjwanenekke 1985 -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - langsten Daag-Zjwanenekke - zjwanenekke 2010 -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - langsten Daag-Zjwanenekke - Zjwanenekke 2014 -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - modelboteenwedstrijdne -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - activiteiten rond het kasteel - orientatietocht J.N.W -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - bewoners - Glasenap -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - bomenkap ingang -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - geschiedenis kasteel -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Hotel kasteel - aanbouw -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Hotel kasteel - interieur hotel -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Hotel kasteel - omgeving hotel -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Hotel kasteel - restauratie -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Kaldenkerker poort -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - kasteel -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - kasteelboerderij Schreurs - diversen -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - kasteelboerderij Schreurs - omgeving -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - kasteelboerderij Schreurs - verbouwing -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - kasteellaan-rentmeestershuis -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - min.waterfabriek S.S -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - oude inboedel -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - publicaties -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Remise -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - restauratie kasteel -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - schaapskooi -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Tiendschuur - gebouw -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Tiendschuur - opening -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Tiendschuur - plaatsing kleditremke -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Tuin en grachten - Engelse tuin -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Tuin en grachten - Franse tuin -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Tuin en grachten - heraanleg kasteelvijver -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Tuin en grachten - kruidentuin -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Tuin en grachten - omgeving kasteel -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - Venlosepoort -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - visvijver houtmolen - 1985 aanleg vistrap -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - visvijver houtmolen - 1985 schoonmaak vijver -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - visvijver houtmolen - basterwierd -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - visvijver houtmolen - kasteellaan -
31 kasteel Holtmühle en bijgebouwen - visvijver houtmolen - watermolen -
32 gemeente huizen - raaadhuislaan -
32 gemeente huizen - wilhelminaplein -
33 activiteiten allochtonen vanaf jaren 1960 - 2015 Turkse braderieNieuwe map -
33 activiteiten allochtonen vanaf jaren 1960 - activiteiten all. gemeenschappen -
33 activiteiten allochtonen vanaf jaren 1960 - Globe Spoorstraat -
33 activiteiten allochtonen vanaf jaren 1960 - moskeen -
33 activiteiten allochtonen vanaf jaren 1960 - moskeen - Elfath marokkaanse moskee -
33 activiteiten allochtonen vanaf jaren 1960 - moskeen - Sultan Ahmet moskee -
34 samen gestelde kaarten - centrum Tegelen -
34 samen gestelde kaarten - Op de Heide -
34 samen gestelde kaarten - Steyl -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1864-1985 St.Rochusschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1881-Mariaschool voor meisjes Kerkstraat -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1881-Mariaschool voor meisjes Kerkstraat - 1957 1958 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1881-Mariaschool voor meisjes Kerkstraat - 1958 1959 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1881-Mariaschool voor meisjes Kerkstraat - 1959 1960 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1881-Mariaschool voor meisjes Kerkstraat - 1960 1961 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1881-Mariaschool voor meisjes Kerkstraat - 1962 1963 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1916-1927 Julianaschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1916-1966 Theresiaschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1896 1897 Openbare Lagere School - 1897 1898 Openbare Lagere School klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1897 1898 Openbare Lagere School - 1897 1898 Openbare Lagere School lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1898 1899 Openbare Lagere School - 1898 1899 Openbare Lagere school klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1901 1902 Openbare Lagere School - 1901 1902 Openbare Lagere school lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1902 1903 Openbare lagere school - 1902 1903 klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1905 1906 Julianaschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1906 1907 Julianaschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1909 1910 Openbare Lagere School - 1909 1910 Julianschool klassefoto+s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1909 1910 Openbare Lagere School - kindsheidoptocht -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1914 1915 Openbare lagere School - 1914 1915 klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1916 1917 Julianaschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1916 1917 Julianaschool - 1916 1917 voedseldistributie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1917 1918 Julianaschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1918 1919 Julianaschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1922 1923 Julianaschool - 1922 1923 Julianaschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1923 1924 Julianaschool - 1923 1924 Julianaschool correspondentie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1923 1924 Julianaschool - 1923 1924 Julianaschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1923 1924 Julianaschool - 1923 1924 Julianaschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1925-1926 Julianaschool - 1925 1926 publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1926 1927 St.Jozefschool - 1926 1927 St.Josefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1926 1927 St.Jozefschool - 1926 1927 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1927 1928 St.Jozefschool - 1927 1928 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1927 1928 St.Jozefschool - 1927 1928 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1928 1929 St.Jozefschool - 1915 1916 openbare lagere school - 1915 1916 Julianaschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1928 1929 St.Jozefschool - 1915 1916 openbare lagere school - 1915 1916 lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1928 1929 St.Jozefschool - 1928 1929 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1928 1929 St.Jozefschool - 1928 1929 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1928 1929 St.Jozefschool - 1928 1929 St.Jozefschools correspondentie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1929 1930 St.Jozefschool - 1929 1930 St.Jozefschool klassefoto+s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1929 1930 St.Jozefschool - 1929 1930 St.Jozefschool medegebruikerss -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1930 1931 St.Jozefschool - 1930 1931 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1931 1932 St.Jozefschool - 1931 1932 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1931 1932 St.Jozefschool - 1931 1932 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1932 1933 St.Jozefschool - 1932 11933 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1933 1934 St.Jozefschool - 1933 1934 St.Jozefschool schoolrei sRemouchamps -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1933 1934 St.Jozefschool - 1933 1934 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1933 1934 St.Jozefschool - 1933 1934 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1934 1935 St.Jozefschool - 1934 1935 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1934 1935 St.Jozefschool - 1934 1935 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1934 1935 St.Jozefschool - 1934 1935 St.Jozefschool schoolreis Rotterdam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1934 1935 St.Jozefschool - 1934 1935 uitstapje Maalbeek -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1935 1936 St.Jozefschool - 1935 1936 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1935 1936 St.Jozefschool - 1935 1936 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1935 1936 St.Jozefschool - 1935 1936 St.Jozefschool schoolreisjes -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1936 1937 St.Jozefschool - 1936 1937 St.Jozefschool diversen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1936 1937 St.Jozefschool - 1936 1937 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1936 1937 St.Jozefschool - 1936 1937 St.Jozefschool reunie klas 7 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1937 1938 St.Jozefscshool - 1937 1938 St.Joefschool medegebruikers schoolgebouw -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1937 1938 St.Jozefscshool - 1937 1938 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1938 1939 St.Jozefschool - 1938 1939 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1938 1939 St.Jozefschool - 1938 1939 St.Jozefsschool klassefoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1939 1940 St.Jozefschool - 1939 1940 St.Jozefschool afscheid meester Deckers -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1939 1940 St.Jozefschool - 1939 1940 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1940 1941 St.Jozefschool - 1940 1941 klasseboekje -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1940 1941 St.Jozefschool - 1949 1941 St.Jozefschool klassefoto s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1941 1942 St.Jozefschool - 1941 1942 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1941 1942 St.Jozefschool - 1941 1942 St.Jozefschool lerarenteams -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1942 1943 St.Jozefschool - 1942 1943 St.Jozefschool klassefoto+s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1942 1943 St.Jozefschool - 1942 1943 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1943 1944 St.Jozefschool - 1943 1944 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1943 1944 St.Jozefschool - 1943 1944 verhalen schooltijd -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1943 1944 St.Jozefschool - 19843 1944 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1944 1945 St.Jozefschool - 1944 1945 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1945 1946 St.Jozefschool - 1945 1946 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1945 1946 St.Jozefschool - 1945 1946 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1945 1946 St.Jozefschool - 1945 1946 St.Jozefschool schoolreisjes -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1946 1947 St.Jozefschool - 1946 1947 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1946 1947 St.Jozefschool - 1946 1947 St.Jozefschool schoolreisjes -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1947 1948 St.Jozefschool - 1947 1948 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1948 1949 St.Jozefschool - 1948 1949 lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1949 1950 St.Jozefschool - 1949 19510 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1950 1951 St.Jozefschool - 1950 1951 St.Jozefschool rapporten etc -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1951 1952 St.Jozefschool - 1951 1952 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1951 1952 St.Jozefschool - 1951 1952 St.Jozefschool schoolreisjes -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1953 1954 St.Jozefschool - 1953 1954 klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1953 1954 St.Jozefschool - 1953 1954 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1953 1954 St.Jozefschool - 1953 1954 St.jozefschool reunie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1954 1955 St.Jozefschool - 1954 1955 St.Jozefschool reunie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1954 1955 St.Jozefschool - 19654 1956 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1955 1956 St.Jozefschool - 1955 1956 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1956 1957 St.Jozefschool - 1956 1957 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1956 1957 St.Jozefschool - 1956 1957 St.Jozefschool schoolreisjes -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1957 1958 St.Jozefschool - 1957 1958 lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1957 1958 St.Jozefschool - 1957 1958 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1958 1959 St.Jozefschool - 1958 1959 reunies St.Jozefschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1958 1959 St.Jozefschool - 1958 1959 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1958 1959 St.Jozefschool - 1959 1959 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1959 1960 St.Jozefschool - 1959 1960 St.Jozefschool klasssefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1959 1960 St.Jozefschool - 1959 1960 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1960 1961 St.Jozefschool - 1960 1961 groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1960 1961 St.Jozefschool - 1960 1961 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1961 1962 St.Jozefschool - 1961 1962 St.Jozefschool klas 4b Hein Geurtz -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1962 1963 St.Jozefschool - 1962 1963 St.Jozefschool diploma's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1962 1963 St.Jozefschool - 1962 1963 St.Jozefschool klassefoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1963 1964 St.Jozefschool - 1963 1964 St.Jozefschool inwijding dentalcar -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1963 1964 St.Jozefschool - 1963 1964 St.Jozefschool klassefoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1964 1965 St.Jozefschool - 1964 1965 groepsfoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1966 1967 St.Jozefschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1967 1968 St.Jozefschool - 1967 1968 St.Jozefschool Lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1968 1969 St.Jozefschool - 1968 1969 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1970 1971 St.Jozefschool - 1970 1971 St.Jozefschool afscheid W.Hermans -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1971 1972 St.Jozefschool - 1971 1972 St.Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1971 1972 St.Jozefschool - 1971 1972 St.Jozefschool afscheid van Gerda -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1971 1972 St.Jozefschool - 1971 1972 St.Jozefschool schoolreis Overloon en Wanroy -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1971 1972 St.Jozefschool - 1971 1972 St.Jozefschool teamleden -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1971 1972 St.Jozefschool - 1971 1972 St.Jozefschool. schoolverlaters -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1972 1973 St.Jozefschool - 1972 1973 groepsfoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1972 1973 St.Jozefschool - 1972 1973 groepsfoto´s - 1972 1973 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1972 1973 St.Jozefschool - 1972 1973 St.Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1972 1973 St.Jozefschool - 1972 1973 St.Jozefschool schoolreis -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1973 1974 St.Jozefschool - 1973 1974 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1973 1974 St.Jozefschool - 1973 1974 St.Jozefschool tentoonstelling oude spullen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1974 1975 St.Jozefschool - 1975 1975 St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1975 1976 St,Jozefschool - 1975 1976 St.Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1975 1976 St,Jozefschool - 1975 1976 St.Jozefschool groepsfoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1975 1976 St,Jozefschool - 1975 1976 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1976 1977 St.Jozefschool - 1976 1977 St.Jozefschool Maasproject -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1976 1977 St.Jozefschool - 1976 1977 eindejaars musical het koffertje van meneer van Dalen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1976 1977 St.Jozefschool - 1976 1977 St.Jozefschool 20 jarig dienstverband Hein Geurtz -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1976 1977 St.Jozefschool - 1976 1977 St.Jozefschool groepsfoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1976 1977 St.Jozefschool - 1976 1977 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1977 1978 St.Jozefschool - 1977 1978 St.Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1977 1978 St.Jozefschool - 1977 1978 St.Jozefschool groepsfoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1977 1978 St.Jozefschool - 1977 1978 St.Jozefschool werken in de klas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1978 1979 St.Jozefschool - 1978 1979 St,Jozefschool 20jarig dienstjub. Mariana Ewalds -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1978 1979 St.Jozefschool - 1978 1979 St,Jozefschool groepsfoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1978 1979 St.Jozefschool - 1978 1979 St,Jozefschool Kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1978 1979 St.Jozefschool - 1978 1979 St,Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1978 1979 St.Jozefschool - 1978 1979 St.Jozefschool doopselviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1978 1979 St.Jozefschool - 1978 1979 St.Jozefschool eindejaarsmusical klas 6 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1978 1979 St.Jozefschool - 1978 1979 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1978 1979 St.Jozefschool - 1978 1979 St.Jozefschool sportdag Hoogstraat -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1979 1980 St.Jozefschool - 1979 1980 publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1979 1980 St.Jozefschool - 1979 1980 St.Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1979 1980 St.Jozefschool - 1979 1980 St.Jozefschool groepsfoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1979 1980 St.Jozefschool - 1979 1980 St.Jozefschool Kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1980 1981 St.Jozefschool - 1980 1981 eindejaars musical klas 6 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1980 1981 St.Jozefschool - 1980 1981 St.Jozefschool afscheid Joep Notermans -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1980 1981 St.Jozefschool - 1980 1981 St.Jozefschool groepsfoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1980 1981 St.Jozefschool - 1980 1981 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1980 1981 St.Jozefschool - 1980 1981 St.Jozefschool vastenaktie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1980 1981 St.Jozefschool - 1980 1981 St.Jozefschool. afscheid deken Salemans als bestuurslid -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1981 1982 St.Jozefschool - 1981 1982 St,Jozefschool. 25 jarig dienstjub. Hein Geurtz -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1981 1982 St.Jozefschool - 1981 1982 St.Jozefschool eindejaarsmusical de geheime piratenzender -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1981 1982 St.Jozefschool - 1981 1982 St.Jozefschool kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1981 1982 St.Jozefschool - 1981 1982 StJozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1982 1983 St.Jozefschool - 1982 1983 St,Jozefschool eindejaarsmusical klas 6 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1982 1983 St.Jozefschool - 1982 1983 St,Jozefschool koperen jubileum Ton Bors en Thijs Thissen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1982 1983 St.Jozefschool - 1982 1983 St,Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1982 1983 St.Jozefschool - 1982 1983 St.Jozefschool groepsfoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1982 1983 St.Jozefschool - 1982 1983 St.Jozefschool huwelijk -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1983 1984 St.Jozefschool - 1983 1984 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1983 1984 St.Jozefschool - 1983 1984 St.Jozefschool kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1983 1984 St.Jozefschool - 1983 1984 St.Jozefschool groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1983 1984 St.Jozefschool - 1983 1984 St.Jozefschool musical Dico in Doedorp -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1984 1985 St.Jozefschool - 1984 1985 groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1984 1985 St.Jozefschool - 1984 1985 St.Jozefschool eindejaars musical klas 6 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1985 1986 St.Jozefschool - 1985 1986 St.Jozefschool groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1985 1986 St.Jozefschool - 1985 1986 St.Jozefschool. 25 jarig ambtsjub. Fien Dohmen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1985 1986 St.Jozefschool - 1985 1986 St.Jozefschool. 50ste verjaardag Hein Geurtz -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1985 1986 St.Jozefschool - 1985 1986 St.Jozefschool. eindejaars musical groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1985 1986 St.Jozefschool - 1985 1986 St.Jozefschool. kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1985 1986 St.Jozefschool - 1985 1986 St.Jozefschool. overgang van lagereschool naar basisschool (3) -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1985 1986 St.Jozefschool - 1985 1986 St.Jozefschool. publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1985 1986 St.Jozefschool - 1985 1986 St.Jozefschool. spellendag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1986 1987 St.Jozefschool - 1986 1987 St.Jozefschool. eindejaars musical groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1986 1987 St.Jozefschool - 1986 1987 St.Jozefschool. groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1986 1987 St.Jozefschool - 1986 1987 St.Jozefschool. Kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1986 1987 St.Jozefschool - 1986 1987 St.Jozefschool. kinderboeken manifestatie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1986 1987 St.Jozefschool - 1986 1987 St.Jozefschool. publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1986 1987 St.Jozefschool - 1986 1987 St.Jozefschool. spellendag zaal Hoogstraat -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1987 1988 St.Jozefschool - 1987 1988 St.Jozefschool school op stelten -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1987 1988 St.Jozefschool - 1987 1988 St.Jozefschool. aktie speelplaats werk aan de winkel (3) -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1987 1988 St.Jozefschool - 1987 1988 St.Jozefschool. boekbespreking en promotie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1987 1988 St.Jozefschool - 1987 1988 St.Jozefschool. carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1987 1988 St.Jozefschool - 1987 1988 St.Jozefschool. eindejaarsmusical groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1987 1988 St.Jozefschool - 1987 1988 St.Jozefschool. groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1987 1988 St.Jozefschool - 1987 1988 St.Jozefschool. kerstviering vadertje Panov -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1988 1989 St.Jozefschool - 1988 1989 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1988 1989 St.Jozefschool - 1988 1989 St.Jozefschool aktie restauratie speelplaats -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1988 1989 St.Jozefschool - 1988 1989 St.Jozefschool beeldenstorm de Haandert -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1988 1989 St.Jozefschool - 1988 1989 St.Jozefschool boekbespreking promotie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1988 1989 St.Jozefschool - 1988 1989 St.Jozefschool eindejaars musical groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1988 1989 St.Jozefschool - 1988 1989 St.Jozefschool groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1988 1989 St.Jozefschool - 1988 1989 St.Jozefschool schrijver in de klas Miep Diekman -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1988 1989 St.Jozefschool - 1988 1989 St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1989 1990 St.Jozefschool - 1989 1990 St.Jozefschool afscheid Dhr.Velmans -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1989 1990 St.Jozefschool - 1989 1990 St.Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1989 1990 St.Jozefschool - 1989 1990 St.Jozefschool eindejaars musical -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1989 1990 St.Jozefschool - 1989 1990 St.Jozefschool groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1989 1990 St.Jozefschool - 1989 1990 St.Jozefschool kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1989 1990 St.Jozefschool - 1989 1990 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1989 1990 St.Jozefschool - 1989 1990 St.Jozefschool schrijver in de klas Ted van Lieshout -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1989 1990 St.Jozefschool - 1989 1990 St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1989 1990 St.Jozefschool - 1989 1990 St.Jozefschool zilveren huwelijksfeest Cok en Hay Gubbels-Ewalds -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1990 1991 St.Jozefschool - 1990 1991 Sr.Jozefschool gebouw aanpassingen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1990 1991 St.Jozefschool - 1990 1991 St.Jozefschool 75 jarig bestaaan v,d, school -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1990 1991 St.Jozefschool - 1990 1991 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1990 1991 St.Jozefschool - 1990 1991 St.Jozefschool eindejaars musical groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1990 1991 St.Jozefschool - 1990 1991 St.Jozefschool excursie kleuters -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1990 1991 St.Jozefschool - 1990 1991 St.Jozefschool groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1990 1991 St.Jozefschool - 1990 1991 St.Jozefschool huwelijk Leonie Tacken -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1990 1991 St.Jozefschool - 1990 1991 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1990 1991 St.Jozefschool - 1990 1991 St.Jozefschool schrijver in de klas Rindert Kromhout -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1990 1991 St.Jozefschool - 1990 1991 St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1990 1991 St.Jozefschool - 1990 1991 St.Jozefschool sponsorloop -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1990 1991 St.Jozefschool - 1990 1991 St.Jozefschoolpotterbakker in de klas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1991 1992 St.Jozefschool - 1991 1992 St.Jozefschool Carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1991 1992 St.Jozefschool - 1991 1992 St.Jozefschool einejaars musical OKTOPIA -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1991 1992 St.Jozefschool - 1991 1992 St.Jozefschool project elkaar helpen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1991 1992 St.Jozefschool - 1991 1992 St.Jozefschool schrijfster in de klas Tomquist Verschuur -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1991 1992 St.Jozefschool - 1991 1992 St.Jozefschool afscheid Jose Helmes Rietra -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1991 1992 St.Jozefschool - 1991 1992 St.Jozefschool groepsfoto.s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1991 1992 St.Jozefschool - 1991 1992 St.Jozefschool kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1991 1992 St.Jozefschool - 1991 1992 St.Jozefschool project winkel groepen 1 en 2 (6) -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1991 1992 St.Jozefschool - 1991 1992 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1991 1992 St.Jozefschool - 1991 1992 St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1992 1993 St.Jozefschool - 1992 1993 St.Jozefschool afscheid Mary Verhaagh -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1992 1993 St.Jozefschool - 1992 1993 St.Jozefschool Carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1992 1993 St.Jozefschool - 1992 1993 St.Jozefschool eindejaars musical groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1992 1993 St.Jozefschool - 1992 1993 St.Jozefschool groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1992 1993 St.Jozefschool - 1992 1993 St.Jozefschool huwelijk Lia Jacobs en Paul Roefs -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1992 1993 St.Jozefschool - 1992 1993 St.Jozefschool Kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1992 1993 St.Jozefschool - 1992 1993 St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1992 1993 St.Jozefschool - 1992 1993 St.Jozefschool vastenactie Malawi -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1993 1994 St.Jozefschool - 1993 1994 St .Jozefschool. afscheids barbeque bestuur -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1993 1994 St.Jozefschool - 1993 1994 St.Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1993 1994 St.Jozefschool - 1993 1994 St.Jozefschool. groepsfotos -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1993 1994 St.Jozefschool - 1993 1994 St.Jozefschool. groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1993 1994 St.Jozefschool - 1993 1994 St.Jozefschool. lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1993 1994 St.Jozefschool - 1993 1994 St.Jozefschool. schrijfster in de klas Lydia Rooth -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1993 1994 St.Jozefschool - 1993 1994 St.Jozefschool. Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1993 1994 St.Jozefschool - 1993 1994 St.Jozefschool.25 jarig dienstjubileum Ton Bors -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1993 1994 St.Jozefschool - 1993 1994 St.Jozefschool.eindejaars musical groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1993 1994 St.Jozefschool - 1993 1994 St.Jozefschool.huwelijk Sandra Verkoelen en Jos Valckx -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1994 1995 St.Jozefschool - 1994 1995 St.Jozefschool bestuurs barbeque -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1994 1995 St.Jozefschool - 1994 1995 St.Jozefschool bouw treintje -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1994 1995 St.Jozefschool - 1994 1995 St.Jozefschool Carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1994 1995 St.Jozefschool - 1994 1995 St.Jozefschool eindejaars musical De Spettershow -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1994 1995 St.Jozefschool - 1994 1995 St.Jozefschool groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1994 1995 St.Jozefschool - 1994 1995 St.Jozefschool kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1994 1995 St.Jozefschool - 1994 1995 St.Jozefschool presentatie eigen werk -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1994 1995 St.Jozefschool - 1994 1995 St.Jozefschool project kleutersl -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1994 1995 St.Jozefschool - 1994 1995 St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1995 1996 st.Jozefschool - 1995 1996 St,Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1995 1996 st.Jozefschool - 1995 1996 St.Jozefschool 25jarig dienstjubileum Thijs Thissen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1995 1996 st.Jozefschool - 1995 1996 St.Jozefschool 80 jarig bestaan school -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1995 1996 st.Jozefschool - 1995 1996 St.Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1995 1996 st.Jozefschool - 1995 1996 St.Jozefschool eindejaars musical groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1995 1996 st.Jozefschool - 1995 1996 St.Jozefschool groepsfoto;s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1995 1996 st.Jozefschool - 1995 1996 St.Jozefschool kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1995 1996 st.Jozefschool - 1995 1996 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1996 1997 St.Jozefschool - 1996 1997 St St.Jozefschool lenteproject 1en2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1996 1997 St.Jozefschool - 1996 1997 St.Jozefscholl personeelsactiviteit -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1996 1997 St.Jozefschool - 1996 1997 St.Jozefschool 25jarig jubileum Dir.Henk Jacoss -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1996 1997 St.Jozefschool - 1996 1997 St.Jozefschool Carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1996 1997 St.Jozefschool - 1996 1997 St.Jozefschool eerste producten nieuwe oven -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1996 1997 St.Jozefschool - 1996 1997 St.Jozefschool groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1996 1997 St.Jozefschool - 1996 1997 St.Jozefschool nieuw buitentheater speelplaats -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1996 1997 St.Jozefschool - 1996 1997 St.Jozefschool publicaties -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1996 1997 St.Jozefschool - 1996 1997 St.Jozefschool schrijverin de klas Koos Mendertz -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1996 1997 St.Jozefschool - 1996 1997 St.Jozefschool sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1996 1997 St.Jozefschool - 1996 1997 St.Jozefschool vastenaktie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1996 1997 St.Jozefschool - 1997 11998 StJoefschool eindejaars musical groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1996 1997 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool eindejaarsmusical groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 199 St.Jozefschool verbouwing vleugel rechts (gym) -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St Jozefschool groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool excursie politiebureau -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool kinder boekenweek -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool speelzaal -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool vastenaktie Indonesië -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool verbouwing achtergevel -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool verbouwing allerlei -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool verbouwing front -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool verbouwing gang lerarenkamer -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool verbouwing gang opkamer -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool verbouwing klaslokalen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool verbouwing toiletten -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool verbouwing vleugel links -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschool ziekentriduüm -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschoool excursie veerpont Steyl -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1997 1998 St.Jozefschool - 1997 1998 St.Jozefschsool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 199 St.Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 199 St.Jozefschool feestweek -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 199 St.Jozefschool open dag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 1999 St.Jozefschool afscheid Marina Ewalds -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 1999 St.Jozefschool ballonnenwedstrijd (2) -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 1999 St.Jozefschool diverse zaken -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 1999 St.Jozefschool eindejaars musical groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 1999 St.Jozefschool groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 1999 St.Jozefschool heropening -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 1999 St.Jozefschool kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 1999 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 1999 St.Jozefschool publicatie feestweek -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 1999 St.Jozefschool schrijver in de klas J.Vriens -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 1999 St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1998 1999 St.Jozefschool - 1998 1999 StJozefschool kleuterproject Herfst -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1999 2000 St.Jozefschool - 1999 2000 18.11. St.Jozefschool afscheid Hay Killaars -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1999 2000 St.Jozefschool - 1999 2000 StJozefschool aanbieding sponsorgeld reatauratie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1999 2000 St.Jozefschool - 1999 2000 03 St.Jozefschool schoolfeest -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1999 2000 St.Jozefschool - 1999 2000 03.12 St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1999 2000 St.Jozefschool - 1999 2000 07. St.Jozefschool musical feestlift -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1999 2000 St.Jozefschool - 1999 2000 St.Jozefschool afscheid juf Sandra -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1999 2000 St.Jozefschool - 1999 2000 St.Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1999 2000 St.Jozefschool - 1999 2000 St.Jozefschool groepsfoto,s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1999 2000 St.Jozefschool - 1999 2000 St.Jozefschool Kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1999 2000 St.Jozefschool - 1999 2000 St.Jozefschool Klassewerk -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1999 2000 St.Jozefschool - 1999 2000 St.Jozefschool schrijver in de klas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 1999 2000 St.Jozefschool - 1999 2000 St.Jozefschool sponsoring verkeersbrigadiers -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 01 St.Jozefschool afscheid juf Fien van Heur Dohmen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St (2).Jozefschool schoolfeest Il Magico -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St (2).Jozefschool schrijver in de klas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St (3).Jozefschool groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St (3).Jozefschool kerstmis -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St (4).Jozefschool boomplantdag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St (4).Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St (5).Jozefschool eindejaarsmusical groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St.Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St.Jozefschool ouders werken voor school -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St.Jozefschool restauratie torentje -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St.Jozefschool teamfoto leraren -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St.Jozefschool. afscheid juf Leonie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St.Jozefschool. eindejaarsmusical groep 8 http://www.wie.weet.jr.wil.nl -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St.Jozefschool. schrijver op school Dieter en Ingrid Schubert -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St.Jozefschool. schrijvers op school Geertje Gort -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2000 2001 St.Jozefschool - 2000 2001 St.Jozefschool. vastenaktie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2001 2002 St.Jozefschool - 2001 2002 St.Jozefschool huwlijk Jantien en Jolanda -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2001 2002 St.Jozefschool - 2001 2002 St.Jozefschool afscheid dir.Henk Jacobs ieuwe map -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2002 2003 st.Jozefschool - 2002 2003 klasgenoten Chantal Janzen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2002 2003 st.Jozefschool - 2002 2003 St.Jozefscholl kerstmis -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2002 2003 st.Jozefschool - 2002 2003 St.Jozefschool bouw en ingebruikname noodschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2002 2003 st.Jozefschool - 2002 2003 St.Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2002 2003 st.Jozefschool - 2002 2003 St.Jozefschool circus -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2002 2003 st.Jozefschool - 2002 2003 St.Jozefschool groepsfoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2002 2003 st.Jozefschool - 2002 2003 St.Jozefschool ingebruikname speeltoestellen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2002 2003 st.Jozefschool - 2002 2003 St.Jozefschool Schoolkrantje -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2002 2003 st.Jozefschool - 2002 2003 St.Jozefschool schoolteam met bijlage -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2002 2003 st.Jozefschool - 2002 2003 St.Jozefschool schoolteam met bijlage - 2002 2003 St (5).Jozefschool eindejaars musical Big Boat -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2002 2003 st.Jozefschool - 2002 2003 St.Jozefschool sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2003 2004 St.Jozefschool - 2003 2004 St .Jozefschool groepsfoto;s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2003 2004 St.Jozefschool - 2003 2004 St .Jozefschool schrijver in de klas Ton van Reen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2003 2004 St.Jozefschool - 2003 2004 St.Jozefschool carnaval in de harmoniezaal -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2003 2004 St.Jozefschool - 2003 2004 St.Jozefschool Kerstmis -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2003 2004 St.Jozefschool - 2003 2004 St.Jozefschool sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2003 2004 St.Jozefschool - 2003 2004 StJozefschool bezoek Martinushof -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2004 2005 St.Jozefschool - 2004 2005 St,Jozefschool groepsfotos -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2004 2005 St.Jozefschool - 2004 2005 St.Jo]efschool teamuitstapje -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2004 2005 St.Jozefschool - 2004 2005 St.Jozefschool bezoek Martinushof -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2004 2005 St.Jozefschool - 2004 2005 St.Jozefschool Carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2004 2005 St.Jozefschool - 2004 2005 St.Jozefschool kerstvierimg -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2004 2005 St.Jozefschool - 2004 2005 St.Jozefschool schrijver in de klas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2004 2005 St.Jozefschool - 2004 2005 St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2004 2005 St.Jozefschool - 2004 2005 team St.Jozefschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2005 2006 St.Jozefschool - 2005 2006 St.Jozefschool schrijver op school -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2005 2006 St.Jozefschool - 2005 2006 St.Jozefschool 90jarig bestaansfeest -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2005 2006 St.Jozefschool - 2005 2006 St.Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2005 2006 St.Jozefschool - 2005 2006 St.Jozefschool Kerstmis -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2005 2006 St.Jozefschool - 2005 2006 St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2005 2006 St.Jozefschool - 2005 2006 St.Jozefschool. groepsfoto's -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2005 2006 St.Jozefschool - 2005 2006 St.Jozefschool. Sintermerte -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St,Jozefschool AGMI verkeersborden -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St,Jozefschool boerengolf -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St,Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St,Jozefschool de bloemenwinkel -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St,Jozefschool piraten -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St,Jozefschool bonte avond -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St,Jozefschool de Holtmùhle -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St,Jozefschool de kinderboerderij -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St,Jozefschool schoolbarbeque -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St,Jozefschool schoolbarbeque - 2006 2007 St,Jozefschool (5) -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool afscheid groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool bezoek provinviehuis en Margraten -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool de schoenenwinkel -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool groepfoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool groepsfoto.s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool het stenen tijdperk -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool juffendag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool jumpen groep 5 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool kerstviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool Limburgs museum -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool overnachting op school -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool paasviering -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool schaatsen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool schoolontbijt -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool Showbizzdag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool voorjaarsschoonmaak -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool zwemmenbowlen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 St.Jozefschool. schoolreizen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2006 2007 St.Jozefschool - 2006 2007 StJozefschool bij de bakker -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 01.07 St.Jozefschool Olympische spelen groep 1.2a -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 01.11. St.Jozefschool Sintermerte groep 1 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 03.03. St.Jozefschool sprookjes groep 1.2b -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 08.03 St.Jozefschool vastenactie groep 1 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 11.03. St.Jozefschool Provinciehuis en Margraten -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 12.03 St.Jozefschool KiKa groep 4a en 4.b -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 15.11. St.Jozefschool nieuwe kleding groep 1 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 16.06 St.Jozefschool zwemmen 1.2d -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 17.01 St.Jozefschoosl Limburgs museum groep 6b -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 18.01. St.Jozefschool liedjesmatinee groep 7 en 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 18.10. St.Jozefscshool boekenweek groep 5 tm 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 25.12 St.Jozefschool kerstvieringen groep 1 8 - 2007 2008 kerstengelen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 25.12 St.Jozefschool kerstvieringen groep 1 8 - 2007 2008 kerstknutselen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 25.12 St.Jozefschool kerstvieringen groep 1 8 - 2007 2008 kerstmarkt -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 25.12 St.Jozefschool kerstvieringen groep 1 8 - 2007 2008 kerstmusical -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 25.12 St.Jozefschool kerstvieringen groep 1 8 - 2007 2008 kerstontbijt -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 25.12 St.Jozefschool kerstvieringen groep 1 8 - 2007 2008 levende kerststal -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 02.04 St.Jozefschool declamatiewedstrijd Veldeke groep 5,6,7,8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 02.04. St.Jozefschool bij de bakker 4a -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 02.07 St.Jozefschool afscheid groep 8 - afscheidsfuif -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 02.07 St.Jozefschool afscheid groep 8 - barbeque -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 02.07 St.Jozefschool afscheid groep 8 - bonte avond -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 02.07 St.Jozefschool afscheid groep 8 - bonte ochtend -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 02.07 St.Jozefschool afscheid groep 8 - discoavond -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 02.07 St.Jozefschool afscheid groep 8 - fietstocht -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 02.07 St.Jozefschool afscheid groep 8 - schoolafscheid -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 02.07 St.Jozefschool afscheid groep 8 - zwemmen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 03.04. St.Jozefschoosl verkeer groepen 1.2b en 1.2a -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 05.12 St.Jozefschool Sinterklaas - 2007 2008 pakhuis van sinterklaas groep 1 en 2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 05.12 St.Jozefschool Sinterklaas - 2007 2008 pakhuis van sinterklaas groep 3 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 05.12 St.Jozefschool Sinterklaas - 2007 2008 pakhuis van sinterklaas groep 4 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 05.12 St.Jozefschool Sinterklaas - 2007 2008 sinterklaas op school -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 06.08 St.Jozefschool speelplaats -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 06.11 St.Jozefschool Herfstwandelingen 7,8,3 - 2007 2008 herfsttocht groep 7 en 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 06.11 St.Jozefschool Herfstwandelingen 7,8,3 - 2007 2008 herfstwandeling groep 3 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 10.06 St.Jozefschool klassenfoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 11.06 St.Jozefschool juffendag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 11.110 St.Jozefschool schrijver in de klas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 12.12.schaatsen groep 6,7 en 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 13.11. St.Jozefschool de baby verzorgen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 13.12 St.Jozefschool techniek groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 15.05 St.Jozefschool brigadiers in de Efteling -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 18.03 St.Jozefschool bij de de kapper -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 18.03 St.Jozefschool dierentuin groep 3 aenb -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 21.02 St.Jozefschool hondenpoep groep 5a -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 26.06 St.Jozefschool schoolreizen - 2007 2008 02.07 schoolreis groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 26.06 St.Jozefschool schoolreizen - 2007 2008 schoolreis groep 1,2,3 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 26.06 St.Jozefschool schoolreizen - 2007 2008 schoolreis groep 3 em 4 dippiedoe -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 26.06 St.Jozefschool schoolreizen - 2007 2008 schoolreis groep 6 en 7 Toverland -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 26.06 St.Jozefschool schoolreizen - 2007 2008 Zoo parc Overloon groep 3 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 27.03 St.Jozefschool de stewardess -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 27.05 St.Jozefschool restaurant in de klas De Maan -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 27.05 StJozefschool sportdagen - 2007 2008 sportdag groep 6-8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 27.05 StJozefschool sportdagen - 2007 2008 sportdag groep 3-4 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 28.04 St.Jozefschool kinderboerderij 6b - 2007 2008 kinderboerderij goep 6 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 28.04 St.Jozefschool kinderboerderij 6b - 2007 2008 kinderboerderij groep 1.2 b -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 28.04 St.Jozefschool kinderboerderij 6b - 2007 2008 kinderboerderij groep 1.2d -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 28.09 St.Jozefschool Piraten groep 1,2,3 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 28.11. St.Jozefschool mijn motor -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 29.01 St.Jozefschool Carnaval groep 1 8 - 2007 2008 carnaval groep 1,2,3,4 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 29.01 St.Jozefschool Carnaval groep 1 8 - 2007 2008 carnavalsmiddag groep 6,7,8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 29.01 St.Jozefschool Carnaval groep 1 8 - 2007 2008 uitroepen paren -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2007 2008 st.Jozefschool - 2007 2008 30.10 St.Jozefschool heksen groep 4 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 01.04 St.Jozefschool De VOC en Nemo groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 04.07 St Jozefschool watergevecht groep 6,7,8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 05.06 St.Jozefschool brigadiers groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 05.06 St.Jozefscshool vrachtauto op school groep 7,8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 05.12. St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 07.10 St.Jozefschool multicultirestaurant groep 7en8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 08.06 St.Jozefschool tractorop school groep 1.2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 09.03 St.Jozefschool vastenroject Colombia -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 09.04 St.Jozefschool voorronde declamatiewedstrijd Veldeke -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 09.06 St.Jozefschool sportdag 6,7,8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 09.07 St Jozefschool B.B.Q. groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 09.07 St.Jozefschool bonte avond groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 09.07 StJozefschool ontbijt groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 09.12. St.Jozefschool AGMI verkeersborden groep 6,7,8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 10.02 St. Jozefschool Circus 1.2b -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 10.02. St .Jozefschool techniek en diersporen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 10.07 St.Jozefschool wekken en bowlen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 10.11. St.Jozefschool Limburgs museum -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 10.11. St.Jozefschool groep 1 werkt met groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 11.06 St.Jozefscshool kinderboerderij groepen 1.2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 11.11. St.Jozefschool SinterMerte -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 11.12 St.Jozefschool gips -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 12.09 St.Jozefschool spellendag jungle 1.2.3. (20) -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 12.11 St.Jozefschool boekwinkel 3b -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 12.12. St.Jozefschool zintuigen groep 7,7.8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 13.05 St Jozefschool Imker groep 1.2b -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 14.07 St.Jozefschool 14.07 bij een juf in de tuin -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 15,11 St.Jozefschool Doe effe normaal groep 7 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 15.04 St.Jozefschool metselaar op bezoek -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 16.03 St.Jozefschool de Architect -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 16.07 St.Jozefschool juffendag groep 3 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 16.07 St.Jozefschool. frisbeedag groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 16.12. St.Jozefschool schaatsen groep 6,7,8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 17.02 St. Jozefschool Carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 18.05 St.Jozefschool streetwise -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 18.12 St.Jozefschool afscheid Hans Roelofs -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 18.6 St.Jozefschool rendierjagers groep 5b -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 19.01. St.Jozefschool sneeuwpret -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 20.01 St.Jozefschool voorleesontbijt greop 1.2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 20.10. St.Jozefschool herfstwandeling -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 22.01 St.Jozefschool sponsorloop -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 22.04 Marjo Ickx op bezoek -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 22.07 St.Jozefschool schoolreizen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 22.10. St.Jozefschool zandbak groep 1.2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 23.03 St.Jozefschool de Gouden Ploeg groep 1,2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 23.07 St.Jozefschool. eindfuif groep 7b -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 25.09 St.Jozefschool Don en Notty groep 3b -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 25.12. St.Jozefschool Kerstmis -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 28.01 St. Jozefschool werkstukken techniek groep 7 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2008 2009 St.Jozefschool - 2008 2009 31.10. St.Jozefschool vogelnestkastjes groep 3 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 1010 07.03 Carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 01.07 Kitskenberg groep 1 en 2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 23 mrrt sponsorlsop groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 29.03 vastenactie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 01.06 kinderboerderij -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 01.06 brigadiersuitstapje -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 01.06 Margraten en provinciehuis -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 01.07.badjesdag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 01.10. eerste weken op school groepen 1.2.3 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 02.04 Pasen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 02.07 juffendag groep 1 en 2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 02.07 schoolreis -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 04.02 Bibliotheek en boekenwinkel groepen 1 en 2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 04.02 kunstwinkel 1.2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 04.02 schoenmaker en schoenwinkel -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 04.12 Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 05.11 bakken en pannenkoeken bakken -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 05.11 schoolontbijt -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 07.07 afscheid Kitty de Bruyn-Flos -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 07.07 meester en juffendag groep 3 en 4 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 08.02 toveren groep 3 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 08.04 declamatiewedstrijd Veldeke -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 08.1 Sintermerte 1.2d -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 09.07 liedje WK -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 11.02 fotograaf 1.2c -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 12.03 pedicure 1.2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 12.03 techniek 7b -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 15.01 sneeuwpret 3.4 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 15.06 voetbaltoernooi -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 15.10 herfstwandeling groep 1.2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 15.10 schrijfster op school -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 17.06 juffendagtvkijken -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 17.12 voedselbank trapveldje -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 17.12. limburgs museum 5.a en 5.6 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 18.03 ziek zijn -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 18.10 bezoek Peter Brouwer -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 18.10 thema geluid -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 18.12 kerstmis -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 19.06 sportdag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 21. 12 apekooien 5a -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 21.07 afscheid ll.groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 21.07 schoolreis groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 22.07 bezoek kasteel de Keverberg Kessel -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 22.10 kinder boeken week -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 26.01 elektriciteit groep 5a -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 26.03 boomfeestdag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 2009 2010 30.09 spellenmorgen onderbouw -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - 209 2010 29.06 kunst in groep 3 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - Nieuwe map (2) -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - Nieuwe map (2) - 100jarig bestaan -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - Nieuwe map (2) - reunie 2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - Nieuwe map (2) - reunie 3 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - Nieuwe map (3) -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2009 2010 st.Jozefschool - Nieuwe map -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2010 01.12 Sinterklaas en surprisemiddag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2010 04.11 schoolontbijt -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2010 11.11. Sintermerte -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2010 13.09 eerste schoolweek groep 1 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2010 20.12 sneeuwpret -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2010 23.11. de Nationale voorleeswedstrijd -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2010 23.12 kerstvieringen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2010 4 8. 11 Herfstwandeling -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2010`04.10 voorstelling `Marie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 04.05 TV Limburg paaseieren verven -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 02.04 kinderboerderij -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 04.04. bezoek van Bommel van Dam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 04.04.plantjes poten -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 04.05 pannenkoeken bakken -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 05 paasontbijt -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 05.04 verschillende activiteiten -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 07.04 Djembé -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 07.07 afscheid groep 2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 08.04 Modeshow -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 08.04 restaurant -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 08.04 zandbak -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 08.05 samenwerken -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 08.06 waterleiding maatschappij -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 09.05 kippenhok -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 12.04 laboratorium -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 12.05 buiten spelen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 14.04 broodbakken bij de bakker -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 15.01 ridders en jonkvrouwen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 15.03 Carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 16.05 beestjes zoeken -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 16.06 spellendag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 17.06 Sportdag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 19.01 voorlezen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 19.04 Vastenactie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 19.05 gymles -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 21.06 juffendag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 21.06 letters groep 1 en 2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 21.06 schoolreisje -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 21.06 uitstapje brigadiers -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 24.03 afrikaanse dans -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 24.03 sponsorloop groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 25.06 streetwise -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 27.03 Venloop -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 27.03 Venloop - 2011 30.05 bezoek paardenstoeterij -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 27.03 Venloop - 2011 30.05 bezoek paardenstoeterij - 2011 28.06 badjesdag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 27.03 Venloop - 2011 30.05 bezoek paardenstoeterij - 2011 28.06 badjesdag - 2011 30.05 declamatiewedstrijd Veldeke -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 27.03 Venloop - 2011 30.05 bezoek paardenstoeterij - 2011 28.06 badjesdag - 2011 30.05 declamatiewedstrijd Veldeke - 2011 30.06 afscheid groep 8 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 30.05 kinderboerderij -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2010 2011 St.Jozefschool - 2011 juni avondvierdaagse -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St. Jozefschool spellendag 06.09 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool Brandweer 18.10.2011 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool brigadiers en verkeersles -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool Carnaval 2012 17.02 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool de eerste zes schoolweken -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool declamatie wedstrijd 02.04.2012 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool eerste schooldag kleuters -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool Ferry de Regt, speler VVV -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool Floriade -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool Florian op bezoek -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool herfstwandeling 04.11 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool Irrland -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool kasteel ter Horst 24.04.2012 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool Kies techniek -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool kinderboerderij -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool kleding 30en19.01 2012 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool Ned.Dames elftal -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool ontdekken -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool opruimen 11.11 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool pasen 30.3 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool pinga klei-animatie 12.03 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool Schoolontbijt 04.11 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool schrijver op school 10.10 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool Sintermerte 11.11.2011 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool speeltuin -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool sponsorloop -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool sport en spel -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool sportdag 24.05.2012 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool teaminterview 16.09 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool techniek, ruimte,geluid en robotica -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool Toneel -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool Toverland -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool vastenaktie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool vissen 16.03 2012 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool ziek zijn en beter worden 31.01 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 St.Jozefschool ziekte en ziekenhuis les 02.04 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 StJozefschool Kerstmis 2011 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2011 2012 St.Jozefschool - 2011 2012 StJozefschool schaatsen 22 en 21.12.2011 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 bezoek Ithaka 10.10.2012 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 groepsfotos -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 iSt.Jozefschool bij de bakker 08.04 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 kinderboerderij -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 koningsspelen 26,04 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 Sinterklaas 03.12.2012 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St,Jozefschool 17.05 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool 14,05 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool appelmoes 28.11.2012 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool carnaval 19.02.2013 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool carnaval 19.02.2013 - 2012 2013 St.Jozefschool de politie in de klas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool de vuilnisophaal dienst 25.09 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool kerstmis 2012 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool natuuredukatie 31.10.2012 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool ontdekken 10.04, 23.08 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool ontdekken -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool performance 09.1.2013 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool Politie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool schaatsen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool speelplaats -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool techniekles -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2012 2013 St.Jozefschool - 2012 2013 St.Jozefschool veilig oversteken 12.09 2012 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 23.01 St.Jozefschool kinderboerderij -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 23.12 St.Jozefschool kerstmis -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 01.07 St.Jozefschool schoolreisje -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 02.03 St.Jozefschool leesuurtje -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 04.07 St.Jozefschool schoolfeest -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 05.12. St.Jozefschool Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 07.02 St.Jozefschool bij de dokter -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 07.02. St.Jozefschool kunstschilderen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 07.03 St.Jozefschool met de ambulance -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 07.03 St.Jozefschool vastenaktie Mali -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 08.04 St.Jozefschool Venloop -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 11.06 St.Jozefschool kleiles -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 11.11.St.Jozefschool Sintermerte -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 13.01. St.Jozefschool schaatsen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 14.02. St.Jozefschool in het ziekenhuis -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 14.04. St.Jozefschool declamatie wedstrijd -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 24.06 St.Jozefschool spel kleuters -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 24.10 St.Jozefschool missiehuis Steyl -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 24.10. St.Jozefschool verjaardag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 25.04 St.Jozefschool spel in het bos -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 25.05 St.Jozefschool project heelal -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 26.06 St.Jozefschool sporten spel kleuters -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 St.Jozefschool markt zelfgemaakte spulletjes 30.06 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 St.Jozefschool schrijfster Vivian den Hollander op bezoek 24.10.2013 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 2013 2014 St.Jozefschool werken aan thema middeleeuwen 04,10.2013 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2013 2014 St.Jozefschool - 23.06.2014 2013 2014 St.Jozefschool carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 08.05 kleuters in de speeltuin -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 10.07 speeltuin -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 12.06 voorbereiding op het vervolgond -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 16.06 lessen in proeven en voelen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 18.05 kleuters -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 23.02 carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 .201 28.02. vastenaktie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 02.06 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 02.07 de warmste zomer ooit -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 02.07. feest op het schoolplein -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 03.04 paaslunch -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 03.04. Hagerhof -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 03.04. met de trein -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 04.12 tanden poetsen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 05.12 Sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 07.04 bevrijding 70 jaar -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 09.03 Maaspoort-kleueterles -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 09.08 verkeer -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 11.11. Sintermerte -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 14.02. handvaardigheid -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 15.03. pakjesmiddag sinterklaas -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 16.10 Truck op bezoek -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 18.06. kinderboerderij -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 20.05 lessen kleuters -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 20.5 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 21.01. bakles -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 21.05 sportdag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 23,04 sponsorloop -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 23.04 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 23.12. kerstmis -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 24.03 bezoek MBOcollege -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 24.03 palmhòltjes -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 26.01 gymles -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 26.02 Piraten -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 27.03 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 30.10 klassewerk -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 31.03 declamatiewed strijd Veldeke -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2014 2015 St.Jozefschool - 2014 2015 schoolreis groep 1 en 2 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2015 2016 St.Jozefschool - 2015 2016 St.Jozefschool feestweek juni 2016 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2015 2016 St.Jozefschool - 2015 2016 St.Jozefschool groepsfoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2015 2016 St.Jozefschool - 2015 2016 St.Jozefschool promotie op de Kerkstraat -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2015 2016 St.Jozefschool - Ni2015 2016 St.Jozefschool lerarenteam -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - 2016 2017 St.Jozefschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - boek 100 jaar -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - boek 100 jaar - foto's eeuweling vertel eens -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - documenten -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - externen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - feesten -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - feesten - boekenschrijvers op bezoek -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - feesten - carnaval -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - feesten - communies -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - feesten - invoering schoolmelk -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - feesten - JUliana en Bernhardbomen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - feesten - kerstmis -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - feesten - opening -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - feesten - play back wedstrijden -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - feesten - Tenijto -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - feesten - verjaardags kalender -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - feesten - zwitsers bezoek -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - gebouw vanaf 1916 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - groepsfoto´s - kopie -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - groepsfoto´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - leerlingen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - leraren -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - reunie ´s -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - reunie ´s - Nieuwe map -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - reunie ´s - reunie 1941 43 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - reunie ´s - reunie de vutters 1992 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - reunie ´s - reunie groep 5 1957 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - reunie ´s - reunie groep 6 1958 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - reunie ´s - reunie groep 6b 1960 61 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - reunie ´s - Wiedewiet -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - schoolreisjes -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1927-heden st. Josephschool - voetbalteams -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1932-1985 Aloysiusschool - activiteiten -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1932-1985 Aloysiusschool - gebouw -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1932-1985 Aloysiusschool - gezamenlijke sportdag St.Anna-Aloysiusschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1932-1985 Aloysiusschool - groepen en leerlingen -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1932-1985 Aloysiusschool - onderwijzers -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1932-1985 Aloysiusschool - reunies -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1932-1985 Aloysiusschool - sportdag 1966 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1932-1985 Aloysiusschool - sportdag eind jaren 60 -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1932-1985 Aloysiusschool - sportdag -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1932-1985 st. Anna school -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1950-1985 Willibrordusschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1952-1985 school van O.L.vrouw de munt' -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1956-1985 Maria Immaculataschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1956-1986 Willibrordusschool -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1966-1980 basisschool Alland -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1969-1994 't Tremke -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1981-heden de Toermalijn -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1985-1994 Pannekletser -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1985-heden De Schalm -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1991-heden Maasveld -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - 1994-heden de Kleiberg -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - Cocon -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - De Wissel -
35 basis scholen Tegelen-Steyl - quadrant van wevelickhoven straat -
36 kleuterscholen -
36 kleuterscholen - ´t Heibloempje -
36 kleuterscholen - Bernadette kleuterschool -
36 kleuterscholen - kleiberg-zuid -
36 kleuterscholen - kleuterschool Kerkstraat -
36 kleuterscholen - kleuterschool Steyl -
36 kleuterscholen - St.Annakleuterschool -
36 kleuterscholen - 't Kiepkerke -
37 voortgezet onderwijs - 1907- 1962 teken school voor avondond -
37 voortgezet onderwijs - 1920-1991 Maria Virgo mavo -
37 voortgezet onderwijs - 1941 avondnijverheidschool -
37 voortgezet onderwijs - 1946-1991 St,Martinus ULO-MAVO -
37 voortgezet onderwijs - 1946-1991 St,Martinus ULO-MAVO - 1968 koppen -
37 voortgezet onderwijs - 1951 Mater Amabilisschool voor Meisjes -
37 voortgezet onderwijs - 1953-1981 gieterij school LTS -
37 voortgezet onderwijs - 1955-1965 huishoud school St.Agnes -
37 voortgezet onderwijs - 1965-1981 L.H.N.O. de Rieth -
37 voortgezet onderwijs - 1981-1991 L.B.O.ge meenschap Tegelen -
37 voortgezet onderwijs - 1991 -1995 Maartens college -
37 voortgezet onderwijs - de Velddijk -
37 voortgezet onderwijs - L.T.S.Venlo -
37 voortgezet onderwijs - Pedagogische Academie -
37 voortgezet onderwijs - stichting opleiding Metaal SOM -
37 voortgezet onderwijs - VSO Vijverhofschool- Impuls -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - 1987 kerkepad -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - Amate -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - archief -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - bidprentjes -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - communies - 1ste ccommunie -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - communies - plechtige communie -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - dekenaat -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - diversen -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - dopen -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - H.eucharistievieringen -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - inzegeningen -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - katholieke organisaties - K.A.B. kath arbeiders beweging -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - katholieke organisaties - K.A.V kath arbeiders vrouwen 1964 11 -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - katholieke organisaties - K.J.A. Kath jonge arbeiders -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - katholieke organisaties - K.J.M.V -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - katholieke organisaties - K.J.V kath. jongeren vereniging -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - katholieke organisaties - K.W.V kath werklieden vereniging -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - katholieke organisaties - kath bejaarden societeit -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - katholieke organisaties - st.Elisabeth verening -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - katholieke organisaties - vincentius vereniging -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - kerkbalans -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - kerkbestuur -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - kerkkoren - kerkkoor -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - kerkkoren - knapenkoor -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - kosterschap -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - misdienaars -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - missionering -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Albert Lebens -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - André Bongaerts -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Andreas Beurskens -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - broeder Maessen -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Cor Dings -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - D. Teurlings -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - EtienneTeeuwen -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Frans Simons geb.30.07. 1908 ov.28.01 2002 -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - G. Denessen -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Harrie Noten -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - hen Beurskens -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Herman Bisschop -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - hovens -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Huub Dings -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Jan Dings -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Jan Huys -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Jaques Geeraedts -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Jean Beurskens -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Jo Driessen -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Jo Driessen - P.Driessen -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Joep Hovens -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - John Schreurs -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Jos Dings -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Jos Verbong -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Karel Wigbold van Basten Batenburg -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - leo Kellenaers -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Marcel Noten -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Mathieu Schoeren -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Max van Basten Batenburg -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans - Gitmans -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Arcen
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Arnhem
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Baarlo
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Belfeld
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Blerick
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - gesneuvelden regio
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Grebbeberg
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Grubbenvorst
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Heerlen
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Hout-Blerick
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Limburg Noord t.w. v.d.Maas
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pater Frans Gitmans - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Limburg
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Paul Dings -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Paul Teeuwen -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - pierre Jacobs -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Pierre Vossen -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Piet Ewals -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Piet Ottenheym -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Sjeng Beurskens -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - neomisten - Toon Kemp -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - onder scheidingen -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - processies -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - processies - kindsheidoptochten -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - processies - kruidprocessie -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - processies - patronaat -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - processies - sacraments processsie -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - vormsel -
38 St.Martinus parochie - activiteiten - zouaven -
38 St.Martinus parochie - kerkgebouw - exterieur - details -
38 St.Martinus parochie - kerkgebouw - exterieur - heden -
38 St.Martinus parochie - kerkgebouw - exterieur - na 1956 -
38 St.Martinus parochie - kerkgebouw - exterieur - na de brand 1898 -
38 St.Martinus parochie - kerkgebouw - exterieur - oorlogs schade tot 1956 -
38 St.Martinus parochie - kerkgebouw - exterieur - restauratie haan kerktoren -
38 St.Martinus parochie - kerkgebouw - exterieur - voor de brand 1898 -
38 St.Martinus parochie - kerkgebouw - interieur -
38 St.Martinus parochie - meubilering - details interieur -
38 St.Martinus parochie - meubilering - diversen -
38 St.Martinus parochie - meubilering - oorlog -
38 St.Martinus parochie - meubilering - orgel -
38 St.Martinus parochie - pastoors en kapelaans - kapelaans - 1906 A.Loonen -
38 St.Martinus parochie - pastoors en kapelaans - kapelaans - Cremers -
38 St.Martinus parochie - pastoors en kapelaans - kapelaans - J.Loven -
38 St.Martinus parochie - pastoors en kapelaans - pastoors -
38 St.Martinus parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - 1875 1886 R.Pennings -
38 St.Martinus parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - 1886 1914 J.L.Meertens -
38 St.Martinus parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - 1914 1935 A.J.,Grispen -
38 St.Martinus parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - 1935 1953 M.H. Keuller -
38 St.Martinus parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - 1953 1968 G.Stoot -
38 St.Martinus parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - 1968 1982 R.Salemans -
38 St.Martinus parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - 1982 1986 van den Brandt -
38 St.Martinus parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - 1986 1994 Johan Debets -
38 St.Martinus parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - 1998 2016 J. Dautzenberg -
38 St.Martinus parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - 2016 heden Marc Calo -
38 St.Martinus parochie - ramen -
39 St.Jozef parochie - 45 kapellen en kruisen - kapel v.d. aartsengelen -
39 St.Jozef parochie - 45 kapellen en kruisen - Nieuwe Munt -
39 St.Jozef parochie - 45 kapellen en kruisen - o.l.Vrouw van de vrede -
39 St.Jozef parochie - 45 kapellen en kruisen - theresiakapel - algemeen - algemeen -
39 St.Jozef parochie - 45 kapellen en kruisen - theresiakapel - plaats 1 -
39 St.Jozef parochie - 45 kapellen en kruisen - theresiakapel - plaats 2 -
39 St.Jozef parochie - 45 kapellen en kruisen - theresiakapel - plaats 3 -
39 St.Jozef parochie - 45 kapellen en kruisen - wegkruisen - hoek Kaldenkerker weg Uhlingsheide weg -
39 St.Jozef parochie - 45 kapellen en kruisen - wegkruisen - hoek Kruisstraat Roermondse weg -
39 St.Jozef parochie - 45 kapellen en kruisen - wegkruisen - hoek Past.Lemmenstraatvrijenbroekweg -
39 St.Jozef parochie - 45 kapellen en kruisen - wegkruisen - oude marktstraat -
39 St.Jozef parochie - 45 kapellen en kruisen - wegkruisen - veldkruis Douwes hoek kruisstraat-stationstraat -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - 1900-1956 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - 1900-1956 - 1939 Prins Frits den 1ste Stroeken -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - C.C. +t holtstraot je -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - de Beerpiep -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - de Beerpiep1967 11.09 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - de Beerpiep1967 11.09 - groeve Maalbeek -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - de kleitrappers -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - K.V. de knienspiep -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - mei um mei half um -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - s.t.v -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - Steyler Soppers 1961-2014 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1952-1953 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1953-1954 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1954-1955 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1955-1956 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1956-1957 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1957-1958 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1958-1959 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1959-1960 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1960-1961 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1961-1962 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1962-1963 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1963-1964 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1964-1965 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1965-1966 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1966-1967 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1967-1968 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1968-1969 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1969-1970 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1970-1971 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1971-1972 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1972-1973 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1973-1974 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1974-1975 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1975-1976 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1976-1977 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1977-1978 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1978-1979 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1979-1980 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1980-1981 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1981-1982 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1982-1983 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1983-1984 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1984-1985 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1985-1986 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1986-1987 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1987-1988 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1988-1989 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1989-1990 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1990-1991 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1991-1992 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1992-1993 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1993-1994 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1994-1995 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1995-1996 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1996-1997 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1997-1998 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1998-1999 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1999-2000 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2000-2001 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2001-2002 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2002-2003 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2003-2004 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2004-2005 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2005-2006 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2006-2007 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2007-2008 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2008-2009 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2009-2010 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2010-2011 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2011-2012 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2012-2013 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2013-2014 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2014-2015 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2015-2916 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - algemeen -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1937 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1950 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1957 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1959 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1960 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1961 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1962 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1963 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1964 boerenbruiloft -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1965 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1966 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1967 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1968 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1969 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1970 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1971 oppe hei -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1972 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1973 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1974 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1975 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1976 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1977 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1978 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1979 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1980 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1981 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1982 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1983 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1984 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1985 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1986 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1987 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1988 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1989 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1990 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1991 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1992 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1993 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1994 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1995 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1996 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1997 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1998 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1999 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2000 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2001 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2002 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2003 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2004 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2005 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2006 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2007 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2008 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2009 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2010 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2011 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2012 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2013 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2014 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2015 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - algemeen -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1909 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1925 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1926 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1928 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1935 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1937 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1938 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1939 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1952 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1954 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1955 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1956 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1957 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1958 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1959 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1960 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1961 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1962 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1963 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1964 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1965 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1966 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1967 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1968 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1969 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1970 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1971 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1972 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1973 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1974 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1975 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1976 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1977 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1978 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1979 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1980 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1981 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1982 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1983 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1984 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1985 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1986 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1987 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1988 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1990 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1991 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1992 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1993 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1994 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1995 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1996 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1997 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1998 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1999 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2000 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2001 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2002 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2003 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2004 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2005 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2006 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2007 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2008 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2009 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2010 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2011 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2012 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2013 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2014 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2014 - duvelskesbal 2014 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2015 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2016 -
39 St.Jozef parochie - 48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - algemeen -
39 St.Jozef parochie - activiteiten - 25 jarig jubileum -
39 St.Jozef parochie - activiteiten - 50 jarig jubileum -
39 St.Jozef parochie - activiteiten - communies - 1ste communie -
39 St.Jozef parochie - activiteiten - diversen -
39 St.Jozef parochie - activiteiten - Eucharistievieringen -
39 St.Jozef parochie - activiteiten - inzegeningen -
39 St.Jozef parochie - activiteiten - Katholieke organisaties -
39 St.Jozef parochie - activiteiten - koor -
39 St.Jozef parochie - activiteiten - neomisten - Gerard Maessen -
39 St.Jozef parochie - activiteiten - neomisten - Piet Schreurs -
39 St.Jozef parochie - activiteiten - Oprichting -
39 St.Jozef parochie - activiteiten - processies -
39 St.Jozef parochie - kerkgebouwen - exterieur -
39 St.Jozef parochie - kerkgebouwen - interieur -
39 St.Jozef parochie - kerkgebouwen - 't Zaelke -
39 St.Jozef parochie - meubilering - details -
39 St.Jozef parochie - meubilering - diversen -
39 St.Jozef parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - J.Biasnusj -
39 St.Jozef parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - J.Prins -
39 St.Jozef parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - pastoor Amting -
39 St.Jozef parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - pastoor Janssen -
39 St.Jozef parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - Pastoor Lemmen -
39 St.Jozef parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - R.Wagenaar -
39 St.Jozef parochie - ramen -
4 kleiwaren industrie - Algemeen -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1773-1812 Houba en Kamp handdakpann -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1812-1850 Willem Kamp dakpannen fabr -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1812-1851 Jan Canoy, handpannen en pottenbakkerij -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1812-1863 Frans Nothen pannen bakkerij -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1812-1863 Steven Dings handdakp -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1831-1863 J.Gubbels handdakp -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1834-1860 Jacob Engels. handdakp -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1836-1864 P.Benders pannen bakkerij -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1845-1959 Hub.Thissen, dakpannen en aardewerkfabr - diversen -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1845-1959 Hub.Thissen, dakpannen en aardewerkfabr - gebouwen -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1850-1870 Hendrik Kamp Dakpann.fabr -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1850-1904 A.Denessen handdakp -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1863-1870 Nicolaas Dings handdakp -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1863-1882 Gubbels en Ronck handdakp -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1863-1908 Fa. Chr. de Rijk, pannen en tegelbakkerij -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1865-1914 A.Aarts pannen bakkerij -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1866-1895 Joseph Franssen -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1873-1910 Stephanus Driessen, handdakpann -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1874-1892 Canoy-Houben, dakp.bakk -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1875-1892 Willem Dings handdakp -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1875-1909 Gebr. M&E Bruls, handpannen fabriek -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1875-1914 T.Koppers en Zn. Dakpannen fabr -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1875-1918 F.Simons en Zn. machinepannenfabriek -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1876-1903 Gebr. H&F Janssen Dakpann fab - diversen -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1876-1906 Relouw en Feyen handpannen -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1876-1910 Hermans & Hekkens, handdakp -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1877-1909 Louis Cremers handdak pannen -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1880-1890 Th. en J.Koppers -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1880-1890 Th. en J.Koppers - 1878-1889 Gebr. PJ.en H. Hermkens Fa. dakpannenfabriek -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1881-1912 A.Hermkens handdak pannen -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1884-1897 Gebr. Hendriks & Janssen handdakp -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1889-1912 H.Hekkens & Co. handdakp -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1894-1909 Houben & Steegh, Dakpann. en gresbuizenfabriek -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1895-1913 Hovens en Co Fa. dakpann -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1904-1910 P.Huys, dakpannen fabr -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1904-1914 H.Poeth en Zn -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1904-1931 Fa. G.Denessen & Co. handdakpan -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - 1910-1929 J.Hekkens. handakp -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Arcen -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Arnhem -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Asselt -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Baarlo -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Belfeld -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Blerick -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - gesneuvelden regio -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Grebbeberg -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Grubbenvorst -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Heerlen -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Hout-Blerick -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Katwijk aan de Maas -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Limburg Noord t.w. v.d.Maas -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Limburg -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Gitmans - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Maasbruggen Venlo -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - H.Hekkens -Böskes Spoorstraat -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Haandertveld -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - Janssen-Dings -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - L-Thissen, Spoorstraat -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - L-Thissen, Spoorstraat - kleitramsporen -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - L-Thissen, Spoorstraat - kleitramsporen - Canoy-Herfkens Venloseweg -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - L-Thissen, Spoorstraat - kleitramsporen - Kurstjens Nassaustraat -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - L-Thissen, Spoorstraat - kleitramsporen - Laumans Steenweg -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - L-Thissen, Spoorstraat - kleitramsporen - Russel-Tiglia Steenweg -
4 kleiwaren industrie - handdakpannen - L-Thissen, Spoorstraat - kleitramsporen - Teeuwen Kaldenkerkerweg -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Egypte -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Jaomerdal -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Jaomerdal - groeve Uhlingsheide -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Jaomerdal - groeve wambach -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - 2016_07_01 -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Arcen -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Arnhem -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Asselt -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Baarlo -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Belfeld -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Blerick -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - gesneuvelden regio -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Grebbeberg -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Grubbenvorst -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Heerlen -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Hout-Blerick -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Katwijk aan de Maas -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Limburg Noord t.w. v.d.Maas -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Limburg -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Maasbruggen Venlo -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Maastricht -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Arcen -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - groeve Egypte -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Gubbels keramiek St.Jozeph straat 9 -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - Gubbels keramiek St.Jozeph straat 9 - Niek Hoogland Parkstraat 11 -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - dropbox - St.-Jozef -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - groeve Jaomerdal -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Laumans - Niek Hoogland Parkstraat 11 -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Maalbeek -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Snelle Sprong -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve trappistenveld -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve Uhlingsheide -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve wambach -
4 kleiwaren industrie - kleigroeves - groeve wambach - H.Hekkens -Böskes Spoorstraat -
4 kleiwaren industrie - kleitransporten -
4 kleiwaren industrie - kleitransporten - Canoy-Herfkens Venloseweg -
4 kleiwaren industrie - kleitransporten - Kurstjens Nassaustraat -
4 kleiwaren industrie - kleitransporten - Laumans Steenweg -
4 kleiwaren industrie - kleitransporten - Russel-Tiglia Steenweg -
4 kleiwaren industrie - kleitransporten - Teeuwen Kaldenkerkerweg -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - 1942-1948 Pedri keramiek -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - 1948-1978 Frankton Industriestraat 22a - diveren -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - 1948-1978 Frankton Industriestraat 22a - gebouwen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - 1948-1978 Frankton Industriestraat 22a - hulpmiddelen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - 1948-1978 Frankton Industriestraat 22a - Personeel -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - 1948-1978 Frankton Industriestraat 22a - producten -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - algemeen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Arcen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Arnhem -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Asselt -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Baarlo -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Belfeld -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Blerick -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - gesneuvelden regio -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Grebbeberg -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Grubbenvorst -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Heerlen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Hout-Blerick -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Katwijk aan de Maas -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Limburg Noord t.w. v.d.Maas -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Limburg -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Maasbruggen Venlo -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - Afbeeldingen - ALGEMEEN - Maastricht -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Astoria keramiek Hoogstraat49 gebr.Cremers - groeve Egypte -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Gubbels keramiek St.Jozeph straat 9 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Gubbels keramiek St.Jozeph straat 9 - Niek Hoogland Parkstraat 11 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - JABO keramiek -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - JABO keramiek - 1946-49 Landshut DLD -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - JABO keramiek - bedrijsactiviteiten JABO -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - JABO keramiek - Carla Kuys-Bongaerts -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - JABO keramiek - correspondentie J.Bongaerts -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - JABO keramiek - de Steenbok Reuver -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - JABO keramiek - Gubbels keramiek St.Jozeph straat 9 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - JABO keramiek - Gubbels keramiek St.Jozeph straat 9 - Niek Hoogland Parkstraat 11 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - JABO keramiek - Jacques Bongaerts -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - JABO keramiek - Jacques Bongaerts - Nieuwe map - levensloop -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - JABO keramiek - perspublicaties JaBo -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - JABO keramiek - producten JAB0 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - JABO keramiek - stichting behoud erfgoed Jac ,Bongaerts -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - JABO keramiek - woning en bedrijfspandJacques Bontgaerts -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Joep Felder -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - L.Orval Tegelen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Niek Hoogland Parkstraat 11 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1931 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1932 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1933 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1934 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1935 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1936- 37 atelier 2 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1936 oprichting -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1936-36 atelier 1 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1937 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1938 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1939 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1940 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1941 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1942 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1943 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1944 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1945 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1946 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1947 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1948 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1949 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1954 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1955 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1956 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1960 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1962 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - 1965 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - algemeen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Andre van de Heuvel -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - atelier 3 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - atelier 4 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - atelier 5 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - atelier 6 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - atelier 7 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - avondnijverheidsschool -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Baer Huberts -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Charles Eyk -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Dries Engelen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Folke Heybroek -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Frank Nix -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - gebouwen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Harrie de Bitter -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Harrie op de Laat -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Harrie Spee -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Harrie Trienes -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Heinz Manders -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Hub Hendriks -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Jac van Deursen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Jacques Bongaerts -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Jan Aarts -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Jan Bongaerts -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Jan Derks -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Jan Gubbels -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Jean Hermkens -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Jo van der Biezen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Jo van der Koelen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Joep Felder Erkenkamp 5 -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Jos Oehlen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Klaas Douben -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Louis Orval -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Marinus Janssen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Mathieu Janssen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Mia Noten -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Nol Hornix -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - personeel -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Pierre Dorpmans -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Piet Hinsen -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Piet Holtman -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Piet Killaars -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Piet van Rhee -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - R.T.T.borden -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - relioëfs, en religieuze kunst -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - René Smeets -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - sierkeramiek -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Stef van Dijk -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - susanne Nicolas -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Theo van Rens -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Trees Goossens -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - TV uitzending vanuit het Goltziusmuseum en tentoonstellling -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Viktor Sprenkels -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Wiesje van Basten Batenburg -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Wijnand Heggers -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - sierkeramiek Russel-Tiglia - Wim Hartzing -
4 kleiwaren industrie - sierkeramiek - Thomassen keramiek -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Monier-Laumans - 1835-1836 Jacob Laumans - diversen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Monier-Laumans - 1864-1991 Gebr. Laumans N.V Kleiwaren fabriek - diversen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Monier-Laumans - 1864-1991 Gebr. Laumans N.V Kleiwaren fabriek - diversen - gebouwen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Monier-Laumans - 1864-1991 Gebr. Laumans N.V Kleiwaren fabriek - Gebouwen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Monier-Laumans - 1864-1991 Gebr. Laumans N.V Kleiwaren fabriek - hulpmiddellen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Monier-Laumans - 1864-1991 Gebr. Laumans N.V Kleiwaren fabriek - kleivervoer -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Monier-Laumans - 1864-1991 Gebr. Laumans N.V Kleiwaren fabriek - personeel -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Monier-Laumans - 1864-1991 Gebr. Laumans N.V Kleiwaren fabriek - producten -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1844-1940 Gebr.Teeuwen kleiwarenind. Tegelen - 1851-1885 B.J.Canoy & Co. dakp. tegels en stenen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1844-1940 Gebr.Teeuwen kleiwarenind. Tegelen - diversen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1844-1940 Gebr.Teeuwen kleiwarenind. Tegelen - gebouwen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1844-1940 Gebr.Teeuwen kleiwarenind. Tegelen - hulpmiddelen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1844-1940 Gebr.Teeuwen kleiwarenind. Tegelen - kleivervoer -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1844-1940 Gebr.Teeuwen kleiwarenind. Tegelen - Personeel -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1844-1940 Gebr.Teeuwen kleiwarenind. Tegelen - producten -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1866-1966 Russel-Tiglia N.V. kleiwarenfabr. 1936-1966 - diversen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1866-1966 Russel-Tiglia N.V. kleiwarenfabr. 1936-1966 - gebouwen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1866-1966 Russel-Tiglia N.V. kleiwarenfabr. 1936-1966 - hulpmiddelen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1866-1966 Russel-Tiglia N.V. kleiwarenfabr. 1936-1966 - kleivervoer -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1866-1966 Russel-Tiglia N.V. kleiwarenfabr. 1936-1966 - personeel -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1866-1966 Russel-Tiglia N.V. kleiwarenfabr. 1936-1966 - producten -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1870-heden Jos kurstjens dakpann en kleiarenfabr. 1873-1994 - 1919-1930 balansen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1870-heden Jos kurstjens dakpann en kleiarenfabr. 1873-1994 - 1919-1930 verlie en winst -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1870-heden Jos kurstjens dakpann en kleiarenfabr. 1873-1994 - diversen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1870-heden Jos kurstjens dakpann en kleiarenfabr. 1873-1994 - gebouwen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1870-heden Jos kurstjens dakpann en kleiarenfabr. 1873-1994 - hulpmiddelen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1870-heden Jos kurstjens dakpann en kleiarenfabr. 1873-1994 - kleivervoer -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1870-heden Jos kurstjens dakpann en kleiarenfabr. 1873-1994 - personeel -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1870-heden Jos kurstjens dakpann en kleiarenfabr. 1873-1994 - producten -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1880-1966 canoy-herfkens - diversen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1880-1966 canoy-herfkens - diversen - briefkaarten 1949-1958 -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1880-1966 canoy-herfkens - gebouwen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1880-1966 canoy-herfkens - hulpmiddelen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1880-1966 canoy-herfkens - hulpmiddelen - 1910 catalogus schoorsteen bouw -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1880-1966 canoy-herfkens - kleivervoer -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1880-1966 canoy-herfkens - personeel -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1880-1966 canoy-herfkens - producten -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1885-1936 Alfred Russel kleiwaren -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1885-1936 Alfred Russel kleiwaren - catalogus 1905 -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1885-1936 Alfred Russel kleiwaren - jaarrekening A.Russel -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1901-1936 Tiglia, NV. stoomfabriek voor kleiwaren - diversen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1901-1936 Tiglia, NV. stoomfabriek voor kleiwaren - Gebouwen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1901-1936 Tiglia, NV. stoomfabriek voor kleiwaren - kleivervoer -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1901-1936 Tiglia, NV. stoomfabriek voor kleiwaren - personeel -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1936-1966 Russel-Tigia N.V. kleiwaren fabriek -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1936-1966 Russel-Tigia N.V. kleiwaren fabriek - 1885 modelboek open haarden -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1936-1966 Russel-Tigia N.V. kleiwaren fabriek - 1938 folder productinformatie RTT -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1936-1966 Russel-Tigia N.V. kleiwaren fabriek - 1942 bezoek mgr.Lemmens -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1936-1966 Russel-Tigia N.V. kleiwaren fabriek - 1996 1studie soc.ec.geschiedenis W.Teeuwen -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1936-1966 Russel-Tigia N.V. kleiwaren fabriek - folders RTT -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1936-1966 Russel-Tigia N.V. kleiwaren fabriek - staking -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1940-1971 Paul Teeuwen kleiwarenfabr -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1940-1971 Teeuwen greswarenind -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 1966-1976 Tegula kleiwarenfabriek N.V -
4 kleiwaren industrie - voorlopers Wienerberger - 2008-heden Janssen-Dings Wienerberger -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - 50-jarig bestaan -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - 75 jarig bestaan -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - begrafenissrn -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - communies - 1ste communie -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - diversen -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - eucharistievieringen -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - inzegeningen -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - Kath organisaties - K,A.J -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - Kath organisaties - K.J.M -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - Kath organisaties - Steyler kermis -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - koor -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - misdienaars -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - missienaaikrans -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - missionering -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - neomisten - H.Geurts -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - neomisten - Jo Vossen -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - neomisten - Piet Bergmans -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - neomisten - Piet Bongarts -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - neomisten - Sjr. Schrömbgens -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - neomisten - Th.Absill -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - processies - kruisprocessie -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - processies - missieoptocht -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - processies - sacramentsprocessie -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - retraites -
40 St. Rochus parochie - Activiteiten - Steyler kermis -
40 St. Rochus parochie - kapellen -
40 St. Rochus parochie - kerkgebouwen - exterieur -
40 St. Rochus parochie - kerkgebouwen - interieur -
40 St. Rochus parochie - kerkgebouwen - rectoraatskerk -
40 St. Rochus parochie - pastoors,rectoren en kapelaans - kapelaans - piet Peters SVD -
40 St. Rochus parochie - pastoors,rectoren en kapelaans - pastoors - past, Steeghs -
40 St. Rochus parochie - pastoors,rectoren en kapelaans - pastoors - past. Billekens -
40 St. Rochus parochie - pastoors,rectoren en kapelaans - pastoors - past. Brouns -
40 St. Rochus parochie - pastoors,rectoren en kapelaans - pastoors - past. Mans -
40 St. Rochus parochie - pastoors,rectoren en kapelaans - pastoors - pastoor v.d. Riet -
40 St. Rochus parochie - pastoors,rectoren en kapelaans - pastoors - pastoor Verbong -
40 St. Rochus parochie - pastoors,rectoren en kapelaans - pastoors - pastoor Windhausen -
40 St. Rochus parochie - pastoors,rectoren en kapelaans - rectoren -
40 St. Rochus parochie - pastories -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 1929 Tenijto -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 1931 Tenijto -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 1953 Tegelenweek -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 1961 Kent U Tegelen zo -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 1963 St,Nicolaas beurs den Haandert -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 1971 Sjeng van den Eike -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 1975 steyl oude ambachten -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 1979 Welfare Tegelen -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 1983 poejakke in Tegelen -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 1984 oude foto;s en ansichten -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 1994 In rook opgegaan -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 1997 euver de paöl -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 1999carnaval door de jaren heen -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 2014 activiteiten Plein 1817 -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 2015 01.03 70 jaar bevrijding van Tegelen -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 2015 A-F-G- tegelen -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - 2016 juni 100 jaar st.Jozefschool -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - karel kurstjens keramiek en atie van Cleef kilten tiendschuur -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - mensen met een missie 125 jaar SVD -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - Tiglien prof Dubois -
41 H.Hart parochie - 44 tentoon stellingen - wat de tegelse klei bewaarde jochumhof -
41 H.Hart parochie - activiteiten - 1932 inwijding kerk -
41 H.Hart parochie - activiteiten - 1957 25 jarig bestaan H.Hartparochie -
41 H.Hart parochie - activiteiten - communie - 1ste communies -
41 H.Hart parochie - activiteiten - communie - plechtige communies -
41 H.Hart parochie - activiteiten - dopen -
41 H.Hart parochie - activiteiten - eucharistievieringen -
41 H.Hart parochie - activiteiten - Heierse kermis -
41 H.Hart parochie - activiteiten - inzegeningen -
41 H.Hart parochie - activiteiten - Kath organisaties - Heierse kermis -
41 H.Hart parochie - activiteiten - Kath organisaties - jeugdbewegingen -
41 H.Hart parochie - activiteiten - Kath organisaties - jeugdbewegingen - K.A.J -
41 H.Hart parochie - activiteiten - Kath organisaties - jeugdbewegingen - Kath. Jonge Meisjes -
41 H.Hart parochie - activiteiten - Kath organisaties - K.A.B -
41 H.Hart parochie - activiteiten - Kath organisaties - kindsheid -
41 H.Hart parochie - activiteiten - koren - H.Hartkoor -
41 H.Hart parochie - activiteiten - koren - kinderkoor H.Hartzangertjes -
41 H.Hart parochie - activiteiten - misdienaars -
41 H.Hart parochie - activiteiten - missionering H.Hartparochie - Truus Hamakers 1924-heden -
41 H.Hart parochie - activiteiten - neomisten H.Hartparochie - Herman Bisschop -
41 H.Hart parochie - activiteiten - neomisten H.Hartparochie - Iwan Blaschek -
41 H.Hart parochie - activiteiten - neomisten H.Hartparochie - Joop Ewals -
41 H.Hart parochie - activiteiten - neomisten H.Hartparochie - Math. Geybels 1922-2003 -
41 H.Hart parochie - activiteiten - neomisten H.Hartparochie - pater Lommen -
41 H.Hart parochie - activiteiten - processies - sacraments tprocessie -
41 H.Hart parochie - kerkgebouw - exterieur -
41 H.Hart parochie - kerkgebouw - interieur -
41 H.Hart parochie - kosterschap Huub van Horck 1941-1959 -
41 H.Hart parochie - meubilering -
41 H.Hart parochie - pastoors en kapelaans - kapelaans - kap. van Leipsig -
41 H.Hart parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - Pastoor Boonen -
41 H.Hart parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - Pastoor Dohmen - 1939 (30 april) afscheid pastoor Dohmen (1932-1939) -
41 H.Hart parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - Pastoor Peeters - 1939 inhalen pastoor Peeters (1939-1969) -
41 H.Hart parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - Pastoor Peeters - werk -
41 H.Hart parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - Pastoor Peeters - zilveren feest pastoor Peeters -
41 H.Hart parochie - pastoors en kapelaans - pastoors - Pastoor Peeters - zilveren feest pastoor Peeters - 25jr feest past.Pats.Peeters -
42 Tegelen power points -
43 Tegula Cultura -
43 Tegula Cultura - fietsorientatie tocht 2013 Tegula Cultura -
43 Tegula Cultura - fietsorientatie tocht 2013 Tegula Cultura - Foto's algemeen - dia=presentatie heem -
45 Kruisen en kapellen -
45 Kruisen en kapellen - 1898 - heden - Kapel v.d. aartsengelen -
45 Kruisen en kapellen - 1926 - heden - Theresiakapel -
45 Kruisen en kapellen - 1926 - heden - Theresiakapel - 1926-1997 -
45 Kruisen en kapellen - 1926 - heden - Theresiakapel - 1997-2010 -
45 Kruisen en kapellen - 1926 - heden - Theresiakapel - 2010-heden -
45 Kruisen en kapellen - 1926 - heden - Theresiakapel - algemeen -
45 Kruisen en kapellen - 1926 - heden - Theresiakapel - algemeen - algemeen -
45 Kruisen en kapellen - 1956 - heden - Kapel van de Vrede -
45 Kruisen en kapellen - 2019 - heden Franciscus kapel Kloosterstraat -
45 Kruisen en kapellen - Nieuwe Munt -
45 Kruisen en kapellen - wegkruisen -
45 Kruisen en kapellen - wegkruisen - 1935 - heden Hoek Kaldenkerkerweg Uhlingsheideweg geschenk PatersTrappisten -
45 Kruisen en kapellen - wegkruisen - 1938-04 - heden Veldkruis Douwes hoek Kruisstraat-Spoorstraat-Stationstraat-Industriestraat -
45 Kruisen en kapellen - wegkruisen - 1938-07-10 - heden Snelle sprong -
45 Kruisen en kapellen - wegkruisen - 1938-08 - heden - Hoek Pastoor Lemmensstraat - Vrijenbroekweg -
45 Kruisen en kapellen - wegkruisen - 1938-11-13 - heden - Oudemarktstraat -
45 Kruisen en kapellen - wegkruisen - 1939-10-29 - heden - Hoek Kruisstraat - Roermondse weg Quatre Bras met beeld na beschadiging vanaf 1962 van Mathieu Oehlen -
45 Kruisen en kapellen - wegkruisen - 1946 - heden - Muurkruis Schoolstraat 't Peske door Russel-Tiglia Jo van der Koelen -
45 Kruisen en kapellen - wegkruisen - 1946 - heden - Muurkruis Schoolstraat 't Peske door Russel-Tiglia Jo van der Koelen - 1946 - sloop ringmuur Schoolstraat-Gasthuisstraat -
45 Kruisen en kapellen - wegkruisen - 1946 - heden - Muurkruis Schoolstraat 't Peske door Russel-Tiglia Jo van der Koelen - Na sloop ringmuur Schoolstraat-Gasthuisstraat naar Peske -
45 Kruisen en kapellen - wegkruisen - muurkruis Oude Munt - muur oostzijde -
46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - belastingen -
46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - activiteiten -
46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - coenders -
46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - Eugêne Rutten -
46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - Felix Pesch -
46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - Piet Visschers -
46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - W. van Basten Batenburg -
46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - college -
46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - partijen -
46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - raad -
46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - diversen -
46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - onderschedingen tegelen -
46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - personeel -
46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - politie en marechaussee -
46 Tiendschuur - aankondigingen -
46 Tiendschuur - collectie -
46 Tiendschuur - gebouw -
46 Tiendschuur - opening Tiendschuur -
46 Tiendschuur - organisatie en beleid -
46 Tiendschuur - oudheidkamer -
46 Tiendschuur - tentoonstellingen -
46 Tiendschuur - tentoonstellingen - 2012 bloemen voor men Goossens -
46 Tiendschuur - tentoonstellingen - Sjerfkes -
46 Tiendschuur - workshops -
47 gemeente bestuur-personeel -
47 gemeente bestuur-personeel - belastingen -
47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - activiteiten -
47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters -
47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - coenders -
47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - Eugêne Rutten -
47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - Felix Pesch -
47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - Piet Visschers -
47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - W. van Basten Batenburg -
47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - college -
47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - partijen -
47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - raad -
47 gemeente bestuur-personeel - diversen -
47 gemeente bestuur-personeel - Niek Hoogland Parkstraat 11 -
47 gemeente bestuur-personeel - onderschedingen tegelen -
47 gemeente bestuur-personeel - personeel -
47 gemeente bestuur-personeel - politie en marechaussee -
47 gemeente bestuur-personeel - sociale zaken -
47 gemeente bestuur-personeel - structuurvisie 1995 10.10 -
48 vastelaovend in Tegelen -
48 vastelaovend in Tegelen - ´t Kretje -
48 vastelaovend in Tegelen - 1900-1956 -
48 vastelaovend in Tegelen - 1900-1956 - 1939 Prins Frits den 1ste Stroeken -
48 vastelaovend in Tegelen - C.C. +t holtstraot je -
48 vastelaovend in Tegelen - de Beerpiep -
48 vastelaovend in Tegelen - de Beerpiep1967 11.09 -
48 vastelaovend in Tegelen - de Beerpiep1967 11.09 - groeve Maalbeek -
48 vastelaovend in Tegelen - de kleitrappers -
48 vastelaovend in Tegelen - K.V. de knienspiep -
48 vastelaovend in Tegelen - mei um mei half um -
48 vastelaovend in Tegelen - s.t.v -
48 vastelaovend in Tegelen - Steyler Soppers 1961-2014 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1936-1937 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1952-1953 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1952-1953 - optocht 1952 en installatie -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1953-1954 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1954-1955 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1955-1956 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1956-1957 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1957-1958 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1958-1959 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1959-1960 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1960-1961 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1961-1962 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1962-1963 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1963-1964 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1964-1965 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1965-1966 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1966-1967 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1967-1968 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1968-1969 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1969-1970 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1970-1971 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1971-1972 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1972-1973 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1973-1974 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1974-1975 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1975-1976 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1976-1977 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1977-1978 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1978-1979 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1979-1980 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1980-1981 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1981-1982 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1982-1983 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1983-1984 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1984-1985 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1985-1986 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1986-1987 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1987-1988 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1988-1989 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1989-1990 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1990-1991 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1991-1992 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1992-1993 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1993-1994 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1994-1995 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1995-1996 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1996-1997 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1997-1998 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1998-1999 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 1999-2000 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2000-2001 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2001-2002 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2002-2003 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2003-2004 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2004-2005 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2005-2006 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2006-2007 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2007-2008 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2008-2009 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2009-2010 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2010-2011 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2011-2012 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2012-2013 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2013-2014 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2014-2015 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2015-2016 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2016 2017 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2017 2018 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2018-2019 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2019-2020 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - 2020-2021 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.G. den Oeles - algemeen -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1937 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1950 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1957 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1959 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1960 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1961 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1962 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1963 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1964 boerenbruiloft -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1965 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1966 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1967 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1968 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1969 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1970 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1971 oppe hei -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1972 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1973 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1974 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1975 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1976 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1977 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1978 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1979 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1980 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1981 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1982 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1983 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1984 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1985 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1986 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1987 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1988 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1989 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1990 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1991 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1992 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1993 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1994 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1995 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1996 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1997 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1998 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 1999 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2000 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2001 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2002 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2003 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2004 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2005 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2006 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2007 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2008 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2009 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2010 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2011 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2012 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2013 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2014 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - 2015 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Boereraod - algemeen -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1909 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1925 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1926 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1928 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1935 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1937 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1938 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1939 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1952 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1954 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1955 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1956 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1957 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1958 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1959 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1960 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1961 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1962 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1963 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1964 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1965 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1966 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1967 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1968 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1969 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1970 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1971 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1972 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1973 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1974 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1975 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1976 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1977 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1978 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1979 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1980 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1981 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1982 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1983 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1984 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1985 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1986 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1987 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1988 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1990 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1991 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1992 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1993 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1994 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1995 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1996 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1997 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1998 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 1999 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2000 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2001 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2002 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2003 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2004 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2005 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2006 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2007 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2008 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2009 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2010 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2011 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2012 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2013 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2014 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2014 - duvelskesbal 2014 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2015 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - 2016 -
48 vastelaovend in Tegelen - V.V. Dde Kaetelaers - algemeen -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - belastingen -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - activiteiten -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - coenders -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - Eugêne Rutten -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - Felix Pesch -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - Piet Visschers -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - burgemeesters - W. van Basten Batenburg -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - college -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - partijen -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - college en bestuur - raad -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - diversen -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - onderschedingen tegelen -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - personeel -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - 47 gemeente bestuur-personeel - politie en marechaussee -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - aankondigingen -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - collectie -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - gebouw -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - opening Tiendschuur -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - organisatie en beleid -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - oudheidkamer -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - tentoonstellingen -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - tentoonstellingen - 2012 bloemen voor men Goossens -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - tentoonstellingen - Sjerfkes -
49 muziek verenigingen - 46 Tiendschuur - workshops -
49 muziek verenigingen - algemeen -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - 1853-heden Harmonie st.Cecilia -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - 1900-2002 harmonie Voorwaaarts -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - 1910-heden Tegels Symphonieorkest -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - 1937-2002 harmonie Eendracht -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - 1951 30.09 -2011 accordeolino -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - 1961-2005 trommelenfluiterkorps steyl 61 -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - 1971-heden Holtmühle blaoskapel -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - 1975-2010 Steyler blaoskapel -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - 2002-heden harmonie Sempre Avanti -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - 2014 15.12 - heden drumband Dreamz -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - De Pannekletsers -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - de Piep -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - de Wakkere Makkers -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - geregeld-ongeregeld -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - joekskapel de Kaetelaers -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - Linke mik 2014 14.09 -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - Petatte Nelke -
49 muziek verenigingen - instrumentale verenigingen - sokkerpaek -
49 muziek verenigingen - muziekschool Kranebreukershuis -
49 muziek verenigingen - muziekschool -
49 muziek verenigingen - Vocale verenigingen - 1883-heden Vriendenkring -
49 muziek verenigingen - Vocale verenigingen - 1894-heden Excelsior -
49 muziek verenigingen - Vocale verenigingen - 1908--2009 zangver.Zanglust -
49 muziek verenigingen - Vocale verenigingen - 1925-2008 Caeciliakoor -
49 muziek verenigingen - Vocale verenigingen - 1933-heden zangver.Animo -
49 muziek verenigingen - Vocale verenigingen - 1972 -heden seniorenkoor cecilia -
49 muziek verenigingen - Vocale verenigingen - 1981-heden Campanella -
49 muziek verenigingen - Vocale verenigingen - 1990-heden ouderenkoor De Nachtegalen -
49 muziek verenigingen - Vocale verenigingen - 2003-heden Steyler Staar -
49 muziek verenigingen - Vocale verenigingen - de Globe Troubadours -
49 muziek verenigingen - Vocale verenigingen - gospelkoor spirit of love -
49 muziek verenigingen - Vocale verenigingen - Steyllandertjes -
49 muziek verenigingen - Vocale verenigingen - Tegelse Hofzangers -
49 muziek verenigingen - Vocale verenigingen - ziekenhuiskoor -
5 metaal industrie -
5 metaal industrie - ABENZ, Beurskens, Beekstraat 18 -
5 metaal industrie - AGMI - Diversen -
5 metaal industrie - AGMI - producten -
5 metaal industrie - algemeen -
5 metaal industrie - Auma mtrassen Bergstraat -
5 metaal industrie - Beurskens en Zn. Beekstraat -
5 metaal industrie - Breuer en Doesborgh - Diversen -
5 metaal industrie - Breuer en Doesborgh - foto,s Jeu Quicken -
5 metaal industrie - Breuer en Doesborgh - Gebouwen -
5 metaal industrie - Breuer en Doesborgh - Hulpmiddelen -
5 metaal industrie - Breuer en Doesborgh - Personeel -
5 metaal industrie - Breuer en Doesborgh - Producten -
5 metaal industrie - Briefhouders maatschappij -
5 metaal industrie - De Globe -
5 metaal industrie - De Globe - aandeelhoudersvergaderingen - 1911-1933 balansen n de Globe -
5 metaal industrie - De Globe - aandeelhoudersvergaderingen - 1917-1926 balansboek Jos Kurstjens -
5 metaal industrie - De Globe - aandeelhoudersvergaderingen - 1949-1970 aandeelhoudersvergaderingen oprichtingsaandelen -
5 metaal industrie - De Globe - aandeelhoudersvergaderingen - 1949-1972 oprichters aandelen vergaderingen -
5 metaal industrie - De Globe - aandeelhoudersvergaderingen - 1951-1978 aandeelhoudersvergaderingen Nering-Bögel -
5 metaal industrie - De Globe - aandeelhoudersvergaderingen - 1952-1963 commissarissen vergaderingen Nering Bögel -
5 metaal industrie - De Globe - aankopen de Globe -
5 metaal industrie - De Globe - advertenties - bedrijfsadvertenties -
5 metaal industrie - De Globe - advertenties - personeel -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - feest globe -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - Foto´s testfrezen -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - Foto´s Ton -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - Foto´s turkije 29-11-2010 -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - foto's Finland Pori -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - foto's peter bal -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - Fotos Produkten cam -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - foto's suomi valimo -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - foto's turkije Lot8_lot9 -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - foto's website -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - foto's website - fotoshoot 15092010 -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - foto's website - homepage -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - Kerndoos gieten -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - Mallen Turkije -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - Mallen Turkije - foto's mallen -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - Medewerkers -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - Montabert -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - Montabert - Vut foto's -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - nieuwe freesmachine -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - Pietje 60 -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - Turkije -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - Vut foto's -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - FOTO´S globe - wagen -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Foto´s - Globe foto's -
5 metaal industrie - De Globe - componenta Jo Vervoort - Componenta - Voorstelling -
5 metaal industrie - De Globe - Componenta -
5 metaal industrie - De Globe - directiesalarissen -
5 metaal industrie - De Globe - dissertatie bestuursstructuur -
5 metaal industrie - De Globe - diversen -
5 metaal industrie - De Globe - diversen - aandelen verslagen aandeelhouders vergaderingen -
5 metaal industrie - De Globe - diversen - administratie -
5 metaal industrie - De Globe - diversen - ontwikkeling bedrijf -
5 metaal industrie - De Globe - diversen - ontwikkeling bedrijf - Frans Simons -
5 metaal industrie - De Globe - diversen - ontwikkeling bedrijf - Frans Simons - 1893 22.11 Borgstelling van Farns Simons door gem. Tegelenp -
5 metaal industrie - De Globe - diversen - ontwikkeling bedrijf - Frans Simons - 1900 02.01 verhoging borgtocht -
5 metaal industrie - De Globe - diversen - ontwikkeling bedrijf - Frans Simons - 1901 17.04 staat van hypothocaiere inschrijving F.Simons -
5 metaal industrie - De Globe - diversen - ontwikkeling bedrijf - rol Fam.Kurstjens -
5 metaal industrie - De Globe - diversen - produktont wikkeling -
5 metaal industrie - De Globe - foto's Globe history - 1907-1986 Tegelen -
5 metaal industrie - De Globe - foto's Globe history - 1948= 1997 Belfeld -
5 metaal industrie - De Globe - foto's Globe history - Globe foto laptop - Globe history scans -
5 metaal industrie - De Globe - foto's Globe history - Globe foto laptop - Globe history scans - Glasplaten negatief -
5 metaal industrie - De Globe - foto's Globe history - Globe foto laptop - Globe history scans - henk -
5 metaal industrie - De Globe - foto's Globe history - Globe foto laptop - Globe history scans - Negatieven -
5 metaal industrie - De Globe - foto's Globe history - Globe foto laptop - test zonne bank -
5 metaal industrie - De Globe - foto's Globe history - Globon Hoensbroek- Heerlen -
5 metaal industrie - De Globe - foto's Globe history - Weert Nering Bògel -
5 metaal industrie - De Globe - foto's Globe history - Weert -
5 metaal industrie - De Globe - gebouwen - gebouwen Globe Belfeld -
5 metaal industrie - De Globe - gebouwen - gebouwen Globe Tegelen -
5 metaal industrie - De Globe - gebouwen - gebouwen Globe Weert -
5 metaal industrie - De Globe - Globe nieuws -
5 metaal industrie - De Globe - hulpmiddelen - mallen, vormen etc -
5 metaal industrie - De Globe - hulpmiddelen - Metalurgisch laboratorimum -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe Aandelen -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe Bedrijfs historie -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe De Gebouwen -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe de oprichters -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe fam Bourgogne-Kurstjens -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe Gast arbeiders -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe Huizen directie -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe In de krant -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe Jubilarissen-Diploma uitrijking -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe Logo,s -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe Mensen Kurstjens -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe Mensen Simons -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe MW Controle -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe MW Gieterij -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe MW Kantoor -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe MW Machinefabriek -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe MW Modelmakerij -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe Personeels activiteiten -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe personeels blad -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe Portretten -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe Producten Hoogwaardig -
5 metaal industrie - De Globe - Jeu Qiucken - De Globe Producten Laagwaardig -
5 metaal industrie - De Globe - krantenartikelen -
5 metaal industrie - De Globe - Nieuwe map -
5 metaal industrie - De Globe - oud-globe -
5 metaal industrie - De Globe - Personeel - Globednieuws - Globenieuws 1955 -
5 metaal industrie - De Globe - Personeel - Globednieuws - jubileumuitgave Globenieuws heren Kurstjens -
5 metaal industrie - De Globe - Personeel - jubilea en feesten -
5 metaal industrie - De Globe - Personeel - jubilea en feesten - 25 jarig jub. P.Zwart -
5 metaal industrie - De Globe - Personeel - jubilea en feesten - 40jarig bestaan gieterij Belfeld -
5 metaal industrie - De Globe - Personeel - jubilea en feesten - loonstaten en personeelslijsten -
5 metaal industrie - De Globe - Personeel - modelmakerij -
5 metaal industrie - De Globe - Personeel - personeels commisies etc -
5 metaal industrie - De Globe - Personeel - personeelsfoto,s -
5 metaal industrie - De Globe - Personeel - personnlijke gegevens -
5 metaal industrie - De Globe - Producten -
5 metaal industrie - Dentjens Roermondseweg Venlo -
5 metaal industrie - Driessen-Billekens - Diversen -
5 metaal industrie - Driessen-Billekens - Gebouwen -
5 metaal industrie - Driessen-Billekens - personeel -
5 metaal industrie - EJA briefhouders - diversen -
5 metaal industrie - EJA briefhouders - gebouwen -
5 metaal industrie - EJA briefhouders - Personeel -
5 metaal industrie - EJA briefhouders - Producten -
5 metaal industrie - ELBA briefhouders -
5 metaal industrie - Eureka -
5 metaal industrie - G.Doesborgh Hoogstraat 40 -
5 metaal industrie - Gebr. Jansen Industriestraat -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - 100 JAAR -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - boek Hekkens -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - boek Hekkens - Hekkens V 16-3-2015 -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - boek Hekkens - Hekkens V 16-3-2015 - Historie van de Familie Hekkens -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - boek Hekkens - Hekkens V 16-3-2015 - Historie van Hekkens Ijzergieterij -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - Diversen -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - Diversen - beknopte geschiedenis van Hekkens door W.Knaapen -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - familie -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - folders - folder Duitstalig -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - folders - folder franstalig -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - folders - folder Gietcommunicatie -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - folders - foldernederlandstalig -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - Gebouwen -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - Hulpmiddelen -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - Personeel -
5 metaal industrie - Hekkens ijzergieterij - Producten -
5 metaal industrie - Helmes en Stoffels machinefabriek -
5 metaal industrie - Helmes machinefabriek - diversen -
5 metaal industrie - Helmes machinefabriek - gebouwen -
5 metaal industrie - Helmes machinefabriek - Personeel -
5 metaal industrie - Helmes machinefabriek - producten -
5 metaal industrie - Herumetaal -
5 metaal industrie - Hovens machine en contructiebedrijf -
5 metaal industrie - ijzer en staaldraad fabriek Steyl -
5 metaal industrie - ing. Dötch -
5 metaal industrie - ing.bur.M.Dötch -
5 metaal industrie - J.H.Houx, Bongerdstraat -
5 metaal industrie - Jr. Breuer -
5 metaal industrie - Karel Lengs fietsenfabriek -
5 metaal industrie - KMF metaalfinishing aan de Zwarte Hond -
5 metaal industrie - L.M.T -
5 metaal industrie - Leonidas rijwielen -
5 metaal industrie - Leonidas rijwielen - Lücker carrosserie -
5 metaal industrie - Lücker en Steiner Broeklaan-Steenweg -
5 metaal industrie - Machinefabriek Breuer Erkenkamp 3 -
5 metaal industrie - Metaalgieterij Giesen - diversen -
5 metaal industrie - Metaalgieterij Giesen - gebouwen -
5 metaal industrie - Metaalgieterij Giesen - Hulpmiddelen -
5 metaal industrie - Metaalgieterij Giesen - personeel -
5 metaal industrie - Metaalgieterij Giesen - producten -
5 metaal industrie - Metaalgieterij Giesen - producten - 1978 zuil -
5 metaal industrie - Metaalgieterij Giesen - producten - bloemen en spiraal -
5 metaal industrie - Metaalgieterij Giesen - producten - spiraal -
5 metaal industrie - Metaalgieterij Giesen - producten - wereldbol -
5 metaal industrie - modelmakerij Gommans Steenweg -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - blauwdrukken -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Boek Mulder Definitief Bijlages -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - boek Mulder -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - boek Mulder - boek definitief - Boek Mulder Definitief Bijlages -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - boek Mulder - boek definitief - Boek Mulder Definitief -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - boek Mulder - boek definitief - Fotoboek HKT Mulder deel 1 -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - boek Mulder - boek definitief - Fotoboek HKT Mulder deel 2 -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - boek Mulder - info boek Mulder -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - diversen -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - diversen - advertenties alg -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - diversen - financiën -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - diversen - financiën - ontwikkeling bedrijf -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - diversen - publicaties -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - folders -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - folders - 1915-1925 infofolder -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - folders - 1933 infofolder -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - folders - 1985 folder Mulder, Munster enMutsch -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - folders - 2de folder rood -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - folders - folder rood -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - folders - folder jaren 30 -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - folders - folfer geel -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - folders - folfer Mulder Tegelen -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - folders - infofolder -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - folders - tegenstroommenger Planeta -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machiefabriek Beton transport en Verdeelmachines -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Segmatic -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Beton en Kalkmolens -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Beton Mixers -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Beton Valpersen -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Betonvormen -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Dakpannenpersen -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder machinefabriek Excavators -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Folders -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Frictie spilpersen -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Gebouwen en Inrichting -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder machinefabriek HKT -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek HMT Persen -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Klei voorbewerkings Machines -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek machines voor grondwerk -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Membraampompen -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Mensen -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Mobiele Betoncentrales -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Onbekende Foto,s -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Pompen -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Sluiting -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder machinefabriek snijtafels -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Speciaal Machines -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Strengpersen -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder Machinefabriek Toelevering -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Foto HKT Mulder - Mulder machinefabriek Tronic 2 telemal VenD normal -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Fotoboek HKT Mulder deel 1 -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - Fotoboek HKT Mulder deel 2 -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - fotocollectie Koos Ewals -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - fotocollectie Koos Ewals - fotolijst collectie Ewals -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - foto's Alice Schoenmakers -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - foto's Jan Wouters -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - gebouwen - bedrijfsgebouwen Venloseweg -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - gebouwen - v.Wevelickhovenstraat -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - huisvesting arbeiders -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - jubilea en reunie - 1989 reunie -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - jubilea en reunie - J.Bors -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - jubilea en reunie - Jan Ambaum -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - jubilea en reunie - K.Schatorjé -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - loonlijsten 1931-1943 -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - loonlijsten -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeel - bedrijfsvoetbal -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeel - huisvesting arbeiders -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeel - jubilea en reunie - 1989 reunie -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeel - jubilea en reunie - J.Bors -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeel - jubilea en reunie - Jan Ambaum -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeel - jubilea en reunie - K.Schatorjé -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeel - loonlijsten 1931-1943 -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeel - loonlijsten -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeel - personeels advertenties -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeel - personeels bekend makingen -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeel - personeelsfoto's -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeel - personeelsuitstapjes -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeel - personeelswerk tijden -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeel - sollicitaties -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeels advertenties -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeels bekend makingen -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeelsfoto's -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeelsuitstapjes -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - personeelswerk tijden -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - portretten H.H.Mulder en familie -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - prijslijsten -
5 metaal industrie - Mulder machinefabriek - sollicitaties -
5 metaal industrie - N.V. Ijzerfabriek Tegelen - boek industria - Industria V 8-04-2015 - Industria Documenten -
5 metaal industrie - N.V. Ijzerfabriek Tegelen - boek industria - Industria V 8-04-2015 - Industria Gebouwen -
5 metaal industrie - N.V. Ijzerfabriek Tegelen - boek industria - Industria V 8-04-2015 - Industria Mensen aan het werk -
5 metaal industrie - N.V. Ijzerfabriek Tegelen - boek industria - Industria V 8-04-2015 - Industria Mensen -
5 metaal industrie - N.V. Ijzerfabriek Tegelen - boek industria - Industria V 8-04-2015 - Industria Producten -
5 metaal industrie - N.V. Ijzerfabriek Tegelen - diversen -
5 metaal industrie - N.V. Ijzerfabriek Tegelen - gebouwen -
5 metaal industrie - N.V. Ijzerfabriek Tegelen - personeel -
5 metaal industrie - N.V. Ijzerfabriek Tegelen - producten -
5 metaal industrie - Nering Bögel -
5 metaal industrie - O.Assman - diversen -
5 metaal industrie - O.Assman - personeel -
5 metaal industrie - OPTIWA, Steyl -
5 metaal industrie - P.F.op het Veld Muntstraat 117, Zwarte hond - diversen -
5 metaal industrie - P.F.op het Veld Muntstraat 117, Zwarte hond - gebouwen -
5 metaal industrie - P.F.op het Veld Muntstraat 117, Zwarte hond - personeel -
5 metaal industrie - P.F.op het Veld Muntstraat 117, Zwarte hond - producten -
5 metaal industrie - Schell industries -
5 metaal industrie - Smits metaalgieterij -
5 metaal industrie - Stoffels machinefabriek -
5 metaal industrie - T.M.I - diversen -
5 metaal industrie - T.M.I - gebouwen -
5 metaal industrie - T.M.I - hulpmiddelen -
5 metaal industrie - T.M.I - personeel -
5 metaal industrie - T.M.I - producten -
5 metaal industrie - Tegele rijtuig-assenfabriek N.Hekkens -
5 metaal industrie - Thijssen ijzergieterij - Diversen -
5 metaal industrie - Thijssen ijzergieterij - Gebouwen -
5 metaal industrie - Thijssen ijzergieterij - Personeel -
5 metaal industrie - Thijssen ijzergieterij - Producten -
5 metaal industrie - van Rhee´s galvanisch bedrijf Bergstraat 15 -
5 metaal industrie - W.Doesborgh en zn - boek Doesborgh en Zn - Doesborgh -
5 metaal industrie - W.Doesborgh en zn - Diversen -
5 metaal industrie - W.Doesborgh en zn - Gebouwen -
5 metaal industrie - W.Doesborgh en zn - hulpmiddelen -
5 metaal industrie - W.Doesborgh en zn - Personeel -
5 metaal industrie - W.Doesborgh en zn - Producten -
5 metaal industrie - W.Doesborgh en zn - Producten - 0veral is de Rainchon ingeburgerd -
5 metaal industrie - W.Doesborgh en zn - Producten - 1973 brochure W.Doesborgh -
5 metaal industrie - W.Doesborgh en zn - Producten - broc hure W.Doesborgh en zn.Nieuwe map -
5 metaal industrie - W.Doesborgh en zn - Producten - franstalige folders -
5 metaal industrie - W.Doesborgh en zn - Producten - ned. prijslijsten -
5 metaal industrie - W.Doesborgh en zn - Producten - promotiefolder Nederland -
5 metaal industrie - W.Poeth en Zn. mach.feabr - diversen -
5 metaal industrie - W.Poeth en Zn. mach.feabr - gebouwen -
5 metaal industrie - W.Poeth en Zn. mach.feabr - personeel -
5 metaal industrie - W.Poeth en Zn. mach.feabr - producten -
50 verenigingen divers - 1511-heden schutterijen - 1511-heden Antonius -
50 verenigingen divers - 1511-heden schutterijen - 1511-heden Antonius - bondsconcours 2014 -
50 verenigingen divers - 1511-heden schutterijen - 1846-heden st.Martinus -
50 verenigingen divers - 1511-heden schutterijen - 1872-1920 Sebastianus -
50 verenigingen divers - 1511-heden schutterijen - 1905-2012 Hubertus -
50 verenigingen divers - 1511-heden schutterijen - algemeen -
50 verenigingen divers - 1907-1979 verbruiksver. Coop De Volharding -
50 verenigingen divers - 1923-heden P.D.V - 1923-2005 P.V.V. de ver.liefh -
50 verenigingen divers - 1923-heden P.D.V - 1948-2005 P.D.V -
50 verenigingen divers - 1923-heden P.D.V - 2005-heden de ver. liefhebbers -
50 verenigingen divers - 1925-heden oranjecomité -
50 verenigingen divers - 1935-heden toneel verenigingen -
50 verenigingen divers - 1935-heden toneel verenigingen - 1935-1987 Tegels Toneel -
50 verenigingen divers - 1935-heden toneel verenigingen - 1946-heden Zet Door -
50 verenigingen divers - 1935-heden toneel verenigingen - 1961-heden Tosjopa -
50 verenigingen divers - 1935-heden toneel verenigingen - 2000--heden Kemeeliemakers -
50 verenigingen divers - 1935-heden toneel verenigingen - blok-boys -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - jong Nederland -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - jonge wacht - H.Hartparochie - K.W.J.H.Hart parochie -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - jonge wacht - Martinusparochie -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - jonge wacht - Martinusparochie - 1934-35 kamp Zuid Limburg -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - jonge wacht - Martinusparochie - 1936 kamp Lozen -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - jonge wacht - Martinusparochie - 1937 kamp Vaals -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - jonge wacht - Martinusparochie - 1939 Tirolerkermis -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - jonge wacht - Martinusparochie - gidsen -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - jonge wacht - Steyl -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - scouting - 1936-1976 R.K. verkenners St.Martinus -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - scouting - 1959-1976 Margaretha Sinclair gidsen St,Josephparochie -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - scouting - 1967-1976 P.W.A.G St,Josephparochie -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - scouting - 1976-heden Scouting Tichlouw -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - scouting - 1976-heden Scouting Tichlouw - 1985 installatie welpen -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - scouting - 1976-heden Scouting Tichlouw - 1986 e.v.scouting tichlouw -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - scouting - Hertog Reinoud -
50 verenigingen divers - 1936-heden scouting - steyl -
50 verenigingen divers - 1952-heden comite kinderfeesten -
50 verenigingen divers - 1952-heden comite kinderfeesten - 1936-heden scouting - jong Nederland -
50 verenigingen divers - 1952-heden comite kinderfeesten - 1936-heden scouting - jonge wacht - H.Hartparochie - K.W.J.H.Hart parochie -
50 verenigingen divers - 1952-heden comite kinderfeesten - 1936-heden scouting - jonge wacht - Martinusparochie -
50 verenigingen divers - 1952-heden comite kinderfeesten - 1936-heden scouting - jonge wacht - Martinusparochie - 1934-35 kamp Zuid Limburg -
50 verenigingen divers - 1952-heden comite kinderfeesten - 1936-heden scouting - jonge wacht - Martinusparochie - 1936 kamp Lozen -
50 verenigingen divers - 1952-heden comite kinderfeesten - 1936-heden scouting - jonge wacht - Martinusparochie - 1937 kamp Vaals -
50 verenigingen divers - 1952-heden comite kinderfeesten - 1936-heden scouting - jonge wacht - Martinusparochie - 1939 Tirolerkermis -
50 verenigingen divers - 1952-heden comite kinderfeesten - 1936-heden scouting - jonge wacht - Martinusparochie - gidsen -
50 verenigingen divers - 1952-heden comite kinderfeesten - 1936-heden scouting - jonge wacht - Steyl -
50 verenigingen divers - 1952-heden comite kinderfeesten - 1936-heden scouting - steyl -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 1978 oprichting heem -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 1980 14 juni excursie naar Krefeld-Linn Nord-Rheinisches Lnadesmuseum -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 1980 20 april excursie naar Kaldenkirchen-Leuth etc -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 1980 30 mrt. excursie naar Grefrath -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 1980-90 Stuwcomplex Belfeld -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 1984 tentoonstelling Tegelen -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 1991 oct. excursie Breda -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 1991 oct. excursie Breda - 1988 excursie Kessel -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 1992 april uitgave Versjtot geej mich nag -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 1993 excursie Rulenhof -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 1994 17 mei Maastricht Aken airport -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 1994 presentatie boek P.Poeth -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 1998 20jarig bestaan -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2003 25jarig bestaansfeest -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2004 21 sept. Stavelot -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2004 7.10 Elkandre Helden -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2004 excursie De Wissen, België -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2004 lezing R.van der Heyden over Belgisch annexionisme -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2005 20 sept. Münster -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2005 25 mei Leuven -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2006-09 Tongeren -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2007-04 Tuin missiehuis -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2007-05 Bad Münstereifel -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2007-10 Grafopgraving -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2008-02 Nord ziene Pool -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2008-09 Goch en Kamp Lintfort -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2008-12 Dialektavond -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2009-05 Fliegerhorst -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2009-09 Domani Venlo -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2009-11 Bestuursetentje -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2009-12 Boek Straatnamen -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2009-12 Dialektavond -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2010-02 Kroetfebriek -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2010-07 Ketelhuis Steyl -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2011 excursie Brühl -
50 verenigingen divers - 1978-heden heemkundige kring tegelen - 2011-04 Baarlo excursie -