PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Heemkundige Kring Tegelen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Heemkundige Kring Tegelen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Heemkundige Kring Tegelen verstrekt. Heemkundige Kring Tegelen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw geslacht
  • Uw geboortedatum
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IBAN

Op de website van de Heemkundige Kring Tegelen worden “cookies” gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden op deze website gebruikt om uw voorkeuren te onthouden, om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen en voor intern beheer van capaciteit. De door deze website gebruikte cookies zijn echter slechts tijdelijk van aard en worden gewist van zodra u uw browser afsluit of automatisch na 30 dagen. U kunt in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen..

 

ALGEMENE GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

 

WAAROM HEEMKUNDIGE KRING TEGELEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Heemkundige Kring Tegelen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kan Heemkundige Kring Tegelen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aangaan van een lidmaatschap, het abonneren op de nieuwsbrief, het aankopen van een publicatie of het deelnemen aan een activiteit.

 

HOE LANG HEEMKUNDIGE KRING TEGELEN GEGEVENS BEWAART

Heemkundige Kring Tegelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Heemkundige Kring Tegelen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Heemkundige Kring Tegelen verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hktegelen.nl. Heemkundige Kring Tegelen zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

 

TOESTEMMING

In het geval dat Heemkundige Kring Tegelen uw informatie wil gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zal Heemkundige Kring Tegelen dit vooraf mededelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden.

 

BEVEILIGEN

Heemkundige Kring Tegelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

REAGEREN

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Heemkundige Kring Tegelen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Heemkundige Kring Tegelen op via info@hktegelen.nl.

 

www.hktegelen.nl is een website van Heemkundige Kring Tegelen.

Heemkundige Kring Tegelen is als volgt te bereiken:

Postadres: Bongerdstraat 6, 5931 NG, Tegelen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40165001

Telefoon: +31 6 29 381 351

E-mailadres: info@hktegelen.nl