Vanaf het midden van de negentiende eeuw kwam het laten drukken van bidprentjes of gedachtenisprentjes van overledenen in zwang. Op dergelijke prentjes staan de voor- en achternaam van de overleden vermeld, evenals de datum en plaats van geboorte en van overlijden. Soms ook worden beroep en nevenfuncties genoemd. Is de overledene gehuwd geweest dan staat ook de naam van partner(s) vermeld.

Werd vroeger het bidprentje verder gevuld met vrome teksten en een oproep om te bidden voor het zielenheil van de overledene, de laatste decennia is er meer aandacht voor het leven dat de overleden heeft geleid en zijn karaktereigenschappen. Vooral in genealogisch opzicht zijn bidprentjes interessant voor degenen die op zoek zijn naar geboorte- en sterfdata met de plaats waar dat gebeurde en (eventueel) de naam van de partner.

In de overzichten zijn de bidprentjes en overlijdensberichten opgenomen die de Heemkundige Kring Tegelen in beheer heeft. Dit zijn alleen bidprentjes en overlijdensberichten van personen die in Tegelen geboren en/of overleden zijn of die volgens het prentje gewoond/betrokken zijn bij Tegelen.

Klik hier voor de bidprentjes en overlijdensberichten van de personen met de achternamen van A t/m I.

Klik hier voor de bidprentjes en overlijdensberichten van de personen met de achternamen van J t/m Z.

In verband met de grootte van de bestanden kan het laden van het bestand langer duren.