Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen de Heemkundige Kring Tegelen en haar afnemers. Rekeningen dienen binnen de op de factuur vermelde termijn te worden voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het totaal nog verschuldigde bedrag in zijn geheel opvorderbaar. Alle kosten van de incasso, gerechtelijk en buitengerechtelijk, komen ten…