De Heemkundige Kring Tegelen heeft de “Culturele ANBI” (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen. Na een verzoek van de ledenvergadering zijn de stappen gezet om deze status te verkrijgen. Onder meer de statuten zijn aangepast, financiële documenten zijn op onze website gepubliceerd en het bestuur heeft een beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Door deze status stimuleert de belastingdienst het om onze instelling te begunstigen met een schenking. Denkt u daarom ook eens bij het opmaken van uw testament aan onze vereniging, die als ANBI-instelling een totale vrijstelling van successierechten geniet.

Heeft u wel eens nagedacht over een schenking?

De Heem zet zich als onafhankelijke vereniging in om de kennis van en de belangstelling voor het eigen heem (Tegelen en Steyl) te bevorderen en onze waardevolle cultuurelementen in stand te houden. Met een schenking aan onze vereniging steunt u niet alleen onze vereniging, maar kunt u ook profiteren van een belastingvoordeel. Dat voordeel kan zowel van toepassing zijn bij een eenmalige schenking als bij een periodieke schenking.

Bankgegevens: NL38 RABO 0150 5262 02 t.n.v. Heemkundige Kring Tegelen.

Periodieke schenkingen

Als u besluit om ieder jaar een schenking te doen, dan wordt dit een ‘periodieke schenking’ genoemd. De belastingvoordelen zijn dan groter. Mocht er namelijk meer dan vijf jaar achter elkaar een bedrag geschonken worden, dan is dit bedrag geheel aftrekbaar. Tevens is er geen minimum of maximum verbonden aan het bedrag. Een periodieke schenking moet vastgelegd worden in een overeenkomst, die wij u zullen aanbieden.

Eenmalige schenking

Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek hanteert de belastingdienst een zogenaamde ‘drempel’ van 1% van het verzamelinkomen. Tel voor uw belastingaftrek alle gelden op die u heeft geschonken gedurende het belastingjaar. Het bedrag dat boven deze 1% komt van uw verzamelinkomen is dus aftrekbaar met een maximum van 10%.

Nadere informatie over schenkingen kunt u opvragen. Stuur een mail naar: penningmeester@hktegelen.nl.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie