Op zaterdag 4 mei 2024 zijn tijdens de dag van de dodenherdenking twee struikelstenen voor de voormalige Sint-Rochuskerk onthuld. De twee stenen herinneren aan pastoor Paul Windhausen en assistent kapelaan Piet Peters SVD die in de Sint-Rochuskerk tot in de oorlog diensten verzorgden. Beiden waren actief in het verzet en werden hiervoor, tezamen met drie parochianen, op 11 februari 1945 gearresteerd. Ze zijn net voor de bevrijding in 1945 door ontberingen overleden in concentratiekamp Buchenwald.

De stenen werden onthuld door burgemeester Antoin Scholten, Gied Peters (namens de familieleden van kapelaan Peters) en Johan Janssen (namens de familieleden van pastoor Windhausen). Hiervoor gaf Frans Maas een inkijkje in het proces van idee, aanvraag en realisatie van de struikelstenen en hadden burgemeester Scholten en Gied Peters een woord van dank, herinnering en hoop uitgesproken richting de circa 80 aanwezigen. De stenen werden na de onthulling en een gebed gezegend door pastoor Anu. Voorzitter Frank Giesen van de Heemkundige Kring dankte in zijn slotwoord nog de aanwezigen en benadrukte het belang van het herkenbaar maken van de historie in de openbare ruimte en het blijven herdenken van de oorlogsslachtoffers. De plechtigheid werd afgesloten met koffie en vlaai in de voormalige Sint-Rochuskerk.

De struikelstenen, die officieel Stolpersteine heten, zijn een idee en vervaardigd door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De stenen zijn bedoeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het Nazi-regime. Het zijn kleine keien van 10x10x10 centimeter, bedekt met een bronskleurig metalen plaatje. In het plaatje is met eenvoudige letters de tekst geslagen van de naam en geboortedatum van het slachtoffer en de datum en plaats van overlijden van het slachtoffer.

Het initiatief voor de stenen komt van ons lid Charles van Eijk. Samen met Frans Maas heeft hij de contacten met de families en SVD gelegd en gezorgd dat deze stenen een blijvende herinnering vormen aan beide geestelijken en hun rol in het verzet.