Op zaterdag 30 december werd in Abdij Ulingsheide het boek Trappisten Ulingsheide Tegelen gepresenteerd. Meer dan 75 belangstellenden zagen hoe schrijver Carel van Nisselroy het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nam van Heem-voorzitter Frank Giesen. Op zijn beurt gaf Carel dit exemplaar weer door aan dhr. Frans Peters uit Amsterdam, van wie drie ooms in het klooster waren ingetreden. Dhr. Peters is één van de personen die diverse foto’s en verhalen aanleverde voor het nieuwe boek.

Het boek is met zorg tot stand gekomen na vele jaren onderzoek- en schrijfwerk door Carel van Nisselroy. Carel is vaste gids van de abdij en heeft vanaf zijn jeugd op de Tegelse Heide het voormalig klooster zien veranderen. Tijdens de boekpresentatie gaf Carel een korte toelichting op het totstandkomingsproces en haalde hij diverse bijzondere delen van het boek aan. Naast een beschreven rondleiding door het klooster, een beschrijving en afbeeldingen van de glas-in-loodwerken en houtsnijwerken, zijn in het boek ook diverse verhalen over de bewoners van het klooster beschreven. Dankbaar is hiervoor gebruik gemaakt van een groot aantal bronnen. De boekpresentatie werd muzikaal opgeluisterd met Gregoriaanse muziek van 7 leden van het kerkkoor van de St. Martinuskerk. Zij zongen Salve Regina, Magnificat en In manus stuarts. 

Ook wethouder dhr. Frans Schatorjé haalde zijn herinneringen aan het klooster en de trappisten op; bijzondere herinneringen waren er over de kerststal én het gevecht van abt Dom Amandus Prick tegen de aanleg van de A74 langs het klooster. Marco Baetsen (Stadsbouwers) vertelde kort over de toekomstige ontwikkeling van het klooster. Ook dhr. Egidius van Helmond gaf een kort terugblik op zijn verblijf in het klooster en abt Dom Aloysius van der Laar. Abt Van der Laar was een heeroom van Egidius’ vader.

Meer informatie over het boek, evenals het bestellen van het boek, is mogelijk via deze pagina.