In november en december werd op 4 ochtenden een cursus Archiefbeheer in de praktijk georganiseerd door het Gemeentearchief Venlo. Vanuit de Heem namen vijf leden deel. Petra Geraads-Martens, Marcel Dings, Hans Bos, Jo Coopmans en Frans Maas sloten de cursus met veel genoegen af.

Van Frans Maas kregen we onderstaand verslagje en foto’s

“We hebben een indruk gekregen hoe je een analoog en een digitaal archief kunt opzetten en ook de digitale links vanuit een digitaal archief naar een analoog archief. Hiervoor zijn ons diverse readers aangereikt.

De cursus heeft ons handvatten gegeven hoe we een bestaand of aangereikt archief kunnen beheren, zodanig dat de relevante info logisch en maximaal bereikbaar wordt voor derden. Ook is er informatie aangedragen hoe een archief behouden kan blijven, ondanks de leeftijd van het analoge en digitale archief.

Als afronding hebben we een rondleiding met toelichtingen gekregen in het Venloos Archief waarbij we een impressie kregen van de indrukwekkende omvang van 7 eeuwen historie.

Een origineel document, getekend door Keizer Karel V van 11 september 1543 waarbij hij de stad Venlo de privilegien, vrijheden, stapel – en andere rechten bevestigde was een der belangrijke documenten die we te zien kregen. Het officiële zegel van de keizer , in een voor ons geopende blikken doos, hoorde bij het document. Daarnaast een impressie van de ruimtes waar een en ander onder optimale klimatologische omstandigheden werd bewaard. De beelden spreken verder voor zich.”

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie