Op 7 januari 2022 is op de hoek Spoorstraat-Betouwstraat de buste onthuld van Egidius Janssen. Op deze plek maakte ‘Egidius Janssen N.V.’ (EJA) een belangrijke groei door. Egidius woonde op de Spoorstraat ter hoogte van het huidige nummer 58 (naast ’t Patronaat) en had hier aanvankelijk ook zijn fabriek. In 1939 verhuisde de fabriek naar de Betouwstraat. Op de plek waar nu de buste stond was de fabriek gevestigd.

Onder het genot van een hapje en drankje verzorgd door Cabooter Facility zagen de aanwezigen dat de buste werd onthuld door de achter-achter-achterkleinkinderen van Giedje. Het bijgeplaatste informatiebord werd onthuld door Wil en Wil Janssen, beide achterkleinkinderen van Egidius.

De buste van Egidius Janssen stond voorheen in het kantoor in Belfeld; de Heemkundige Kring heeft in overleg met de familie Janssen de buste veilig gesteld. Het pand in Belfeld wordt immers binnenkort gesloopt. Voor het plaatsen van de buste heeft de Heem veel hulp gehad van woningcorporatie Antares. De buste staat op het grondgebied van Antares en met materiaal en menskracht van Antares kon de zuil worden gerealiseerd. De buste is op haar plek gehesen door Ewals Steyl BV.

 

Egidius Janssen Briefhouderfabriek & Handel
Egidius, in Tegelen bekend als ‘Giedje’, werd in 1920 samen met Jos Pereij eigenaar van de ‘Briefhouder Maatschappij Tegelen’. Het tweetal werkte vanuit een van de poortgebouwen van kasteel Holtmühle. Vier jaar later begon hij zijn eigen ‘Briefhouderfabriek & Handel’ aan de Spoorstraat. Het sluitingsmechanisme van de briefhouders was een uitvinding van ingenieur Otto Assmann en wordt nog steeds in ordners toegepast.

De eerste fabriek van Egidius Janssen stond op Spoorstraat 50. Omdat de fabriek te klein werd, kwam er in 1939 nieuwbouw aan de Betouwstraat. Egidius’ beoogde opvolger, zijn zoon Will, overleed in 1944. Na het overlijden van Egidius Janssen senior op 85-jarige leeftijd in 1955, werd het bedrijf voortgezet door Louis Mesters en de zonen en dochter van Will, Egidius junior, Huub en Corry.


Verhuizing naar Belfeld
Het bedrijf groeide gestaag. In 1963 werd in Belfeld een terrein aan de Witveldweg aangekocht met een oppervlakte van circa 5 hectare. De verhuizing naar Belfeld werd versneld door een brand die op 18 april 1966 de fabriek aan de Betouwstraat grotendeels in de as legde. In 1967 werd de eerste (expeditie)hal in Belfeld in gebruik genomen en vanaf 1969 vond de productie plaats in de nieuwe kartonnagefabriek.

EJA had een wereldwijde afzet van ordners en mechanieken. In 1992 werkten er bijna driehonderd medewerkers, die vrijwel allen in de directe omgeving woonden. De fabriek moest in 2019 gedwongen sluiten, mede als gevolg van digitalisering en daarmee afnemende vraag naar ordners.

Meer weten over Egidius Janssen? Kijk hier voor het boek ‘Naam en Faam’.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie