Met grote dank aan de bijdragen van meer dan 75 donateurs hebben we het benodigde geld voor de naampanelen bij het oorlogsmonument bij elkaar! Naast de € 1.667,- die de crowdfundingsactie via de website van gofundme heeft opgebracht, hebben we het resterende deel van het doel voor de crowdfunding met een directe bankoverschrijving ontvangen. Met deze bijdragen zijn we super blij! Naast de gelden uit de crowdfundingsactie hebben we bijdragen ontvangen van lokale ondernemers, gemeente Venlo, de weldadige stichting van Heutz, de Scheuten Foundation en bekostigen we een deel uit de eigen middelen van de Heem.

De namen van de 100 personen die op de panelen worden vermeld, zijn opgenomen op www.hktegelen.nl/slachtoffers. Daar vind u ook de achtergrond van deze Tegelse en Steylerse oorlogsslachtoffers.

We hebben nu opdracht gegeven voor de realisatie van de panelen. De onthulling vindt plaats op 4 mei tijdens dodenherdenking. We nodigen u uit om daarbij aanwezig te zijn en, indien gewenst, een bloemetje achter te laten voor onze overleden dierbaren. Het programma begint op 4 mei om 19.45 uur aan de Raadhuislaan.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie