Bij 12 winkeliers op de Kerkstraat hangen van zaterdag 18 t/m 25 juni foto’s van Tegelen en Steyl.

  • Voor kinderen: verzamel de letters en vul ze in op het antwoordformulier. Welk Tegels woord komt eruit?
  • Voor volwassenen: beantwoord de vragen op het antwoordformulier; iedereen die tenminste 7 foto’s herkent, maakt kans op een prijsje.

De formulieren zijn die week te verkrijgen bij de winkeliers, bij de KOSO en te downloaden: hier voor kinderen én hier voor de volwassenen.
Inleveren van de formulieren kan op 25 juni bij de KOSO.