Op dinsdag 28 februari om 20.00 uur organiseert de Heem in de Harmoniezaal een informatieavond over het AEZEL-project. Op deze website kan gigantisch veel historische informatie gevonden worden over personen, percelen, grondeigendommen en nog veel meer. En dit allemaal over het Limburgs grondgebied. AEZEL staat voor ‘Archief voor Erfgoed van Zuid Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen’.

Dhr. Harrie Bär vertelt ons alles wat we willen weten over dit project. Een van de doelen is het digitaal beschikbaar stellen van Kadastrale informatie. De vrijwilligers hebben vele uren werk besteed aan het koppelen van de Kadastrale perceelsgegevens aan de Kadastrale kaart. Het betreft de historische kadastrale informatie van Venlo en haar stadsdelen van 1842. Behalve de kaarten van de gemeente Venlo zijn ook veel andere omgevingen in Limburg toegankelijk gemaakt.

Veel van onze leden maken al gebruik van AEZEL. Zo helpt ons lid Hans Bos mee bij het opbouwen van de informatie in de website en vindt de werkgroep Genealogie hier veel informatie.  Wil je van te voren al inzicht in de mogelijkheden? Kijk dan op de website van het project. De entree is gratis voor leden, niet leden betalen € 5,- per persoon.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie