Op dinsdag 11 februari trad onze voorzitter Jos Wolbertus af na 15 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan 12 jaar als voorzitter. Namens het bestuur richtte Netty Derks een woordje tot hem en de 63 aanwezige leden. Ook oud-voorzitter Piet Roos, waarvan Jos destijds het stokje overnam, dankte Jos voor zijn geweldige bijdrage. De vereniging bood Jos als blijk van waardering voor zijn grote inzet een gepersonaliseerd bord aan, gemaakte door Niek Hoogland. Op het bord prijken onder meer het Tegels gemeentehuis, de Ariënsstraat (waar Jos opgegroeid is), het logo van de Heem en pottenbakkersattributen. In zijn laatste woorden als voorzitter bedankte Jos het bestuur en leden en wenste Jos het bestuur veel succes bij de opgaven die er liggen.

In de periode dat Jos voorop ging heeft hij gigantisch veel voor de vereniging betekend. Onder zijn voorzitterschap trad de vereniging veel meer dan voorheen naar buiten: exposities, lezingen en excursies werden georganiseerd, vele artikelen en boeken werden geschreven en de Heem liet van zich horen als gebouwen met cultuurhistorische waarde vervielen of onder de sloophamer dreigden te komen. Dit kwam door een goed netwerk, kennis van de historie van Tegelen en Steyl en het lef om af en toe eens flink remmidemmi te maken. Ook werd de afgelopen 15 jaar een omvangrijk archief opgebouwd en werden veel Tegelse en Steylerse attributen verworven, onder meer door de vele giften die we ontvingen van de lokale gemeenschap. Het ledenaantal groeide gestaag. Dit kon alleen gebeuren doordat Jos de Heem midden in de Tegelse maatschappij zette.

Jos blijft zich als lid van de Heem inspannen voor het onderzoek naar en publicatie van Tegelse en Steylerse gebeurtenissen. Hij werkt momenteel nog aan een namenlijst van de in WOII overleden Tegelse en Steylerse personen en heeft het voornemen om een boek over de Tegelse en Steylerse begraafplaatsen uit te schrijven. Het bestuur en de leden van de Heem hopen nog lang van zijn kennis, kunde en netwerk gebruik te mogen maken!

Het bestuur zoekt nog naar een opvolger voor Jos. Iemand die die op z’n eigen wijze samen met het bestuur de vereniging verder laat bloeien en groeien. Iemand die het gezicht binnen en buiten onze vereniging is en met alle leden voor de kar staat. Wij zetten daar onze schouders onder. Wil je zelf eens over de voorzittersfunctie met ons spreken of eens met het bestuur meedraaien? Of heb je een suggestie wie we hiervoor kunnen polsen? We horen het graag! Totdat een opvolger is gevonden, neemt vice-voorzitter Frans Maas het stokje als tijdelijk voorzitter over.

Foto’s van de ledenvergadering en het afscheid van Jos zijn hier te vinden.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie