Wat oudere Tegelenaren nog goed weten, is dat er op de beboste helling van de steilrand  een bakstenen huisje stond. De laatste jaren hebben stormen er voor gezorgd dat er verschillende dode bomen over de restanten heen zijn gevallen. Een dikke laag bladeren deed de rest: een stukje industriële historie werd volledig aan het oog onttrokken.

In de zomer van 2020 trok, op initiatief van Charles van Eijk, een klein groepje geïnteresseerden aan de bel om de interessante geschiedenis aan de vergetelheid te ontrukken. Er werd een consolidatieplan gemaakt en de gemeente, provincie Limburg en de Heem reageerden positief en verleenden ondersteuning.

Een kort historisch onderzoek en diverse locatiebezoeken werden uitgevoerd. Er liggen twee restanten van bakstenen bouwsels. Het bovenste deel, net onder de bovenkant van de helling, was gebouwd boven een waterbron met rijkelijk bronwater (Snelle Sprong). Deze rijke bron was al in gebruik door de bekende kasteelheer baron Von Glasenapp op het eind van de 18e eeuw. Van hieruit stroomde het water een paar meter naar beneden naar het zogenaamde filterhuisje en van daar via een lange buis naar de bottelarij van bronwater. Deze was eerst in de boerderij aan de huidige Kasteellaan 18 gevestigd. Later werd deze doorgetrokken naar de huidige Tiendschuur. Dit geheel werd gebouwd en geëxploiteerd door de familie Van Basten Batenburg vanaf het eind van de 19e eeuw tot het midden van de 20e eeuw.

Na het verrichten van een bosinspectie door de firma Faunaconsult konden vrijwilligers aan de slag. De toegangsweg naar de bouwrestanten is vrijgezaagd. Uiteraard zijn alleen dode stammen en takken verwijderd. Daarna is voorzichtig het bladerenpakket op de fundamenten verwijderd. Bouwbedrijf In ‘t Zand uit Lomm zorgde voor de restauratie: stenen zijn vastgezet, nieuwe ondersteuning voor stabiliteit is gemetseld en de restanten zijn gevoegd. Er komt nog een informatiebord en de geconsolideerde bouwsels worden opgenomen in een bestaande gemeentelijke wandelroute zodat iedereen kennis kan nemen van dit interessante plekje Tegelen. De provincie Limburg gaf met een subsidie een mooi financieel impuls voor het verwezenlijken van het project.

De bron kan helaas niet meer in gebruik worden genomen. Het water kwam over een kleilaag, die oostelijker is afgegraven. Tevens heeft Wasserwerk Nettetal uit het betreffende watervoerende pakket water gepompt. De bron is dus opgedroogd.

Zie hieronder diverse foto’s van de opruimwerkzaamheden, het herstel én de historie van de Snelle Sprong.

Reacties zijn welkom!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie