Historisch Platform Groot Venlo

De organisaties uit de Gemeente Venlo, die zich inzetten voor het levend houden van lokale geschiedenis, het vergroten van de bekendheid met archeologie en monumenten  en het verbreden van draagvlak voor het behoud ervan, besluiten te komen tot de oprichting van een Historisch Platform Groot Venlo. Het doel van het platform is het versterken van het door deze organisaties gevormde netwerk, afstemming en coördinatie van activiteiten, samenwerking en bundeling van krachten gericht op de hiervoor genoemde doelen.

De hierboven geformuleerde doelen worden nagestreefd door:

 • het uitwisselen van elkaars activiteiten en de opstelling van een (half)jaarlijkse historische kalender voor de Gemeente Venlo. Deze kalender wordt gecommuniceerd met verwante organisaties buiten het platform en zo nodig gepubliceerd in de lokale pers.
 • het uitwisselen van elkaars informatiebulletins en jaarverslagen.
 • het voorbereiden en evalueren van het erfgoedoverleg met de Gemeente Venlo.
 • het inventariseren, uitwisselen en wederzijds gebruik maken van de binnen onze organisaties aanwezige deskundigheden.
 • alle andere activiteiten, die bijdragen aan de genoemde doelen.

Deelnemende verenigingen zijn: Bond Heemschut, de Heemkundige Kring Tegelen, de Heemkunde­vereniging Maas- en Swalmdal, de Historische Werkgroep  Arcen-Lomm-Velden, de LGOG Kring Venlo, de Stichting Archeologisch Onderzoek Venlo, de   Stich­ting Erfgoed Venlo en de Stichting Heemkunde Arcen.

4 reacties

 1. Ik heb een zakagenda 1944 van mijn schoonvader Frans J.Gulikers destijds wonende in Blerick, Pastoor Stassenstraat 19 . In de maanden oktober, november en december maakte hij daarin verslagjes van bom/granaat inslagen in Blerick. Graag stel ik deze agenda ter beschikking van uw vereniging . Met vriendelijke groet H.B. Russel

 2. Ben op zoek naar bidprenje van annie van den BEKEROM geb. 24-04-1917 overleden 04-02-2002 te tegelen was gehuw met HOVENS Frans

 3. Wij komen graag in contact met iemand die voor ons het hoe, waarom en wanneer wil onderzoeken van de veldkruisen in Hout-Blerick.
  Namens werkgroep kruisen en kapel,
  Hout-Blerick.

 4. Op 27-8-2023 Borderline Memorialbrit 130 geleden eerste auto in Nederland. Beleefbaar maken van historie

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie