Op vrijdag 7 juli onthulden de kinderen van basisschool De Schalm de herinneringssteen van de 1e openbare lagere school van Steyl aan de Tuinstraat. Na een woordje door Heem voorzitter Frank Giesen en leerkracht Veronique Quicken, haalden de kinderen van De Schalm het doek weg voor de herinneringssteen. Niet alleen de steen werd onthuld: ook de kunstwerken die de kinderen hadden gemaakt bij De Tiendschuur, werden daardoor zichtbaar. Deze kunstwerken zijn bevestigd aan twee zuiltjes vóór de herinneringssteen. Met de kunstwerken laten de kinderen zien hoe de school van de toekomst eruit komt te zien.

Op de hoek van de Parkstraat met de Tuinstraat is tussen 1868 en 1951 onderwijs gegeven aan de kinderen uit Steyl. In een herinneringssteen staan de namen gekerfd van de initiatiefnemers van deze openbare school.

Gebouwd door de ingezetenen van Steyl – uit hunne eigene middelen 1864 – Bouwcommissie Ch. De Ryk – B.I. Canoy – F. Soeten

De school was in eerste instantie bedoeld voor de kinderen uit de gehuchten Steyl en Nabben. Op initiatief van de Heemkundige Kring Tegelen is de herinneringssteen teruggeplaatst en op 7 juli 2023 onthuld door de kinderen van basisschool De Schalm.

 

De school in Steyl

In 1864 besloten de toenmalig 58 gezinshoofden van Steyl onder leiding van enkele puissant rijke mensen uit Steyl (Frans Soeten, Charles de Rijk en Bernard Canoy) een eigen school en woning voor de hoofdonderwijzer te bouwen. Tot dan werd onderwijs bij enkele mensen thuis gegeven. Een toestand die voor de inwoners en deze heren niet bevredigend was. Niet alle Steyler kinderen gingen naar school. De leerplichtwet is er pas sinds 1901 en ook toen was “thuisonderwijs” nog heel gewoon.

Gestart in 1864 duurt het vier jaar voordat de school aan de Tuinstraat geopend kan worden.

In 1867 probeert Steyl de school over te geven aan de gemeente Tegelen. Deze weigert echter met als redenen dat de school niet was afgebouwd, de school specifiek voor Steyl was, de gemeente weinig geld had én in Tegelen al een school stond waar plek was voor alle kinderen. Een jaar later is men wel bereid om een onderwijzer aan te stellen, echter tegen de helft van een jaarwedde van een leraar in Tegelen. Meer dan 80 jaar werd onderwijs gegeven aan de Tuinstraat.

De school wordt in 1951 gesloten. De firma Flos neemt het schoolgebouw en het woonhuis over en maakt er kantoor en opslagruimte van. In 1979 verhuist Flos naar de Erkenkamp en wordt de oude school afgebroken.

Een oude herinneringssteen uit de oude school verdwijnt en duikt plotseling in 2017 op. De Heemkundige Kring heeft deze in eigendom gekregen en veiliggesteld. Het is een groot en zwaar exemplaar. 7,5 cm dik, 82 cm breed en 60 cm hoog. Geschat gewicht is 85 kg. Met hulp van de gemeente Venlo (subsidie), Theo Verheijen (ontwerp), Sjaak Smetsers (corten-stalen werk), Stichting Kloosterdorp Steyl (toestemming), Geert Martens van Stichting Behoud Monumenten Steyl (muurwerk) en Arrie Cremers (grondwerk) konden we het werk realiseren.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie