De Heemkundige Kring Tegelen zet zich met het Actiecomité Ulingsheide in voor een duurzaam voortbestaan van het voormalig Trappistenklooster Ulingsheide. Het comité verzoekt het bestuur van Emmaus-Feniks, het klooster Lilbosch als gedeeltelijke eigenaar en de gemeente Venlo alleen medewerking te verlenen aan plannen voor de voormalige Abdij Ulingsheide en omliggend gebied die passen binnen het unieke karakter en beleving van het gebied. Hiervoor is op 12 januari deze brief verstuurd aan het college van B&W van de gemeente Venlo en Nettetal, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg, de abt van Trappistenabdij Lilbosch, het bestuur van Emmaus Feniks én initiatiefnemer Raas/Werkconsult.

Hiervoor zijn zoveel mogelijk steunbetuigingen nodig. Steun kan worden gegeven door de petitie te ondertekenen. Je vindt ‘m hier. Om de petitie te ondertekenen vul je enkele gegevens in en klik je vervolgens op de link in de bevestigingsmail. Deze extra stappen zijn nodig om eventuele fraude te voorkomen en je stem goed te laten meetellen.

Deel de petitie ook vooral!

Het Actiecomité Ulingsheide bestaat uit omwonenden, bezoekers en gebruikers van het kloostercomplex en het omliggende natuurgebied.

We hebben zorgen over de ongepaste druk op de Ulingsheide. De impact van de huidige initiatieven om 500-750 arbeidsmigranten te huisvesten in chalets is enorm: het plaatsen van meer dan 100 woonunits in de kloostertuin, intensieve bewoning van de kloostergebouwen door mensen die de historische waarde van de gebouwen niet kennen, aanleg van honderden parkeerplaatsen, vele extra vervoersbewegingen over de smalle wegen en door de afgelegen ligging voor arbeidsmigranten ongewenste afhankelijkheid van werkgever, die tevens verhuurder én aanbieder van services zijn, zoals winkel, vervoer, etc.

Voor de Heemkundige Kring is vooral het behoud van het cultureel erfgoed en de toegankelijkheid voor de gemeenschap van groot belang.

De groep van omwonenden, bezoekers en gebruikers van het complex realiseert zich dat er iets moet gebeuren op het kloostercomplex, zodat dit ook voor de toekomst behouden blijft. Samen wensen ze te komen tot een toekomstbestendig gebruik van het kloostercomplex met een waardige invulling voor de mensen, het complex en haar omgeving. Alle hulp kunnen we gebruiken. Meedenken en meedoen? Laat ’t weten via info@hktegelen.nl.