De Heilige Stoel heeft het groene licht gegeven voor het zaligverklaringsproces van de medestichteres en eerste generaal overste van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding, Adolphine Tönnies (Moeder Maria Michaele). Dat maakte het generale bestuur van de congregatie afgelopen week wereldkundig. Het proces zal in eerste instantie op diocesaan niveau worden geopend door het bisdom Roermond. “Op 26 augustus 2014 was bij de viering van het 100-jarig bestaan van het moederhuis van de zusters in het Nederlandse Steyl aan de aanwezige diocesane bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, desbetreffend het overeenkomstig verzoek met de noodzakelijke documenten overhandigd”, aldus het persbericht.

Adolphine Tönnies werd op 7 januari 1862 in Horst-Emscher (tegenwoordig Gelsenkirchen-Horst) geboren. Na haar schooltijd en een opleiding aan het instituut voor onderwijzeressen in Münster werkte zij tien jaar als onderwijzeres in het Noord-Duitse Rendsburg. Zij wendde zich met haar wens om kloosterzuster te worden tot de Duitse priester Arnold Janssen, die in 1875 in Steyl een huis voor de opleiding van toekomstige missionarissen had opgericht. Hij nam Adolphine Tönnies in 1891 op in zijn gemeenschap van missiezusters die hij twee jaar tevoren had gesticht. Toen hij in 1896 een tweede, contemplatieve gemeenschap van zusters stichtte, hoorde Adolphine Tönnies tot de eerste zusters van deze gemeenschap van de ‘Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding’, waarvan zij overste en later generaal-overste werd. Als zuster kreeg zij de naam Maria Michaele. Hoewel zij in strenge clausuur leefde, was zij toch met heel haar hart ook missiezuster. Zij zette zich in voor de interne en externe uitbreiding van haar gemeenschap en stichtte nieuwe aanbiddingskloosters in Duitsland, Nederland, de Verenigde Staten, op de Filippijnen en in China. Zij stierf op 25 februari 1934 in Steyl. Heden ten dage leven en werken er wereldwijd 350 aanbiddingszusters van Steyl in 22 vestigingen.

Bron: www kloostercenakel.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie