De gemeente gaat samen met inwoners van Venlo een lijst opstellen van waardevolle bomen, bosjes en lanen.De lijst moet voor iedereen duidelijk maken welke bomen niet zomaar gekapt mogen worden. Inwoners kunnen helpen bij het samenstellen door voor 15 oktober bij de gemeente door te geven welke bomen volgens hen waardevol zijn.De lijst moet ervoor zorgen dat niet langer een kapvergunning nodig is voor elke boom die wordt gekapt. Voor het kappen van waardevolle bomen blijft zo’n vergunning wel een vereiste.

In Tegelen en Steyl staan diverse waardevolle bomen die, ook gezien uit historisch oogpunt, zeer waardevol zijn. Denk daarbij aan de Vredesboom bij Jos van Heel, de nieuwe Oelesboom op het Smidsplein maar ook de boom bij de pastorie.

De Heemkundige Kring Tegelen heeft met de gemeente Venlo afgesproken dat zij, samen met de inwoners, een inventarisatie maakt van alle bijzondere bomen. Mocht u dus een boom weten te staan waarvan het behoud voor U maar wellicht ook voor Tegelen belangrijk is laat het ons dan even weten via info@hktegelen.nl. Wij verzamelen alle gegevens en sturen deze door naar de gemeente. Uiteraard mag u ook zelf bij de gemeente een boom aanmelden.

Alvast bedankt

1 reactie

  1. En dan zijn er nog enkele sequoia’s in Steijl. Maar nog belangrijker zijn de oude (circa 1850) kastanje en Amerikaanse eik bij de ingang van de Sequoiahof. Deze twee bomen behoren bij de oude ingang van het voormalige landgoed de Rijk.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie