In juni maakte het bestuur van Emmaus Feniks bekend dat ze met Rendiz niet tot overeenstemming zijn gekomen over de overname van het voormalig kloostercomplex Ulingsheide. Hierna heeft het bestuur van Emmaus een programma van eisen en een biedingsdocument opgesteld, waarbij zowel Rendiz als de vorige bieder, Raas/Werkconsult, vóór 15 juli een bod mochten uitbrengen. Het bod diende te bestaan uit een overnamebedrag van minimaal € 1,5 miljoen en moest aan diverse randvoorwaarden voldoen. Dit is door beide partijen gedaan.

Al eerder hebben we, tezamen met het Actiecomité Ulingsheide, onze zorgen geuit over deze procedure. Vooral omdat deze vrijwel volledig financieel is ingestoken: de hoogste bieder wint. Dit doet zeker geen recht aan het behoud en toegankelijkheid van het monumentale kloostercomplex.

De Heem heeft afgelopen twee maanden ook meegedacht met een derde initiatief: het vormen van een coöperatie tussen een groot aantal verschillende gebruikers. De cooperatie is een initiatief van de ondernemers en vrijwilligers die nu actief zijn op de Ulingsheide: een ambachtelijk alternatief naast de meer grootschalige plannen in de kloostertuinen die gepresenteerd zijn door Raas/Werkconsult (750 arbeidsmigranten) en Rendiz (350 arbeidsmigranten). De coöperatie biedt ruimte voor kleinschalige initiatieven die passen binnen het karakter van het voormalig klooster. Grote aanpassing aan het bestemmingsplan zijn niet nodig; de coöperatie maakt gebruik van de huidige gebouwen en hun huidige functies. De initiatiefnemers hebben toezeggingen van meerdere bedrijven die zich willen gaan vestigen op de Ulingsheide en daarbij samen gaan zorgen voor het historisch kloostercomplex. Door de diversiteit van diensten die door de bedrijven worden aangeboden, versterken de bedrijven elkaar. De initiatiefnemers van de coöperatie hebben met hulp van enkele investeerders het benodigde overnamebedrag van € 1,5 miljoen bij elkaar gebracht.

Om onduidelijke redenen gunt het huidige bestuur hen geen plek aan tafel. Het bestuur van Emmaus lijkt te kiezen voor het grote geld en daarmee de deur open te zetten voor grootschalige activiteiten op de Ulingsheide die het gebied, de bewoners en het complex geen goed gaan doen.

2 reacties

  1. Is bekend welk bedrag Emaus destijds zelf betaald heeft? Is er sprake van winst die het bestuur van Emaus-Feniks over de rug van deze voor de gemeenschap belangrijke plek zou maken? Nog los van de verwoestende werking van te grootschalige plannen op deze plek. Wat vindt de gemeenteraad in dat geval van een dergelijke handelwijze?

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie