In Tegelen en Steyl waren de afgelopen 200 jaren de meeste mensen van de families Janssen, Driessen en Beurskens. De familie Janssen spant de kroon: maar liefst 30 van de 1.000 inwoners schreef zich Janssen met dubbel S. Dit zijn er bijna dubbel zoveel als de nummer twee en drie, Driessen en Beurskens. De top 10 met achternamen in Tegelen en Steyl staat hieronder.

We beschikken over meer dan 11.000 bidprentjes van personen die zijn geboren, overleden of hebben gewoond in Tegelen en Steyl. De oudste dateert van 1845. Op basis van de gegevens uit deze bidprentjes weten we welke familienamen het meest voorkwamen de afgelopen 200 jaar.

Dit overzicht van bidprentjes is de afgelopen jaren samengesteld door onze leden Jeu Peeters en Arno Raijer. Tezamen hebben zij de duizenden bidprentjes geregistreerd, netjes geordend en allen ingescand. De lijst met bidprentjes is te vinden op onze website onder de Activiteiten, of klik op deze link.

 

  • Janssen: 30
  • Driessen: 17
  • Beurskens: 15
  • Peeters: 14
  • Jacobs: 12
  • Cremers: 10
  • Timmermans / Peters: 9
  • Leenen: 8
  • Stoffels / Hovens: 7

Tabel: aantal inwoners van Tegelen/Steyl per 1.000 met familienaam afgelopen 200 jaren

 

Het laten drukken van bidprentjes of gedachtenisprentjes van overledenen kwam vanaf het midden van de negentiende eeuw in zwang. Op dergelijke prentjes staan de voor- en achternaam van de overleden vermeld, evenals de datum en plaats van geboorte en van overlijden. Soms ook worden beroep en nevenfuncties genoemd. Is de overledene gehuwd geweest dan staat ook de naam van partner(s) vermeld.

Vroeger werd het bidprentje gevuld met vrome teksten en een oproep om te bidden voor het zielenheil van de overledene. De laatste decennia is er meer aandacht voor het leven dat de overleden heeft geleid en zijn karaktereigenschappen. Vooral in genealogisch opzicht zijn bidprentjes interessant voor degenen die op zoek zijn naar geboorte- en sterfdata met de plaats waar dat gebeurde en (eventueel) de naam van de partner.

 

Heb je zelf nog bidprentjes of andere artikelen / informatie over Tegelen en Steyl voor ons? We horen het graag!

 

Foto: een van de families Janssen. De saffieren (45-jarige) bruiloft in 1948 van Andries Janssen en Jacoba Vekens in de St. Annastraat.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie