Op 6 december verscheen in dagblad De Limburger een artikel over de mogelijke herbestemming van het voormalige Trappistenklooster Ulingsheide tot een complex voor 500 tot 750 arbeidsmigranten. Dit initiatief heeft veel losgemaakt. Op initiatief van de Heemkundige Kring Tegelen hebben afgelopen vrijdag zo’n 15 bezorgde omwonenden, gebruikers en (frequent) bezoekers van het kloostercomplex en haar omgeving om de tafel gezeten. Voor de Heemkundige Kring is vooral het behoud van het cultureel erfgoed en de toegankelijkheid voor de gemeenschap van groot belang. De aanwezigen hebben hun zorgen geuit én met elkaar afspraken gemaakt over het gezamenlijk optrekken tegen initiatieven die niet passen binnen het kloostercomplex en haar omgeving.

Zorgen zijn er vooral over de ongepaste druk op het gebied. De voormalige abdij en haar omgeving is nu vooral een plek voor rust, bezinning en natuur. Een gebied dat jaarlijks bezocht wordt door vele recreanten, waaronder wandelaars die het Pieterpad lopen. Emmaus Feniks is nu hoofdgebruiker van de abdij en de kloostertuin en biedt tientallen mensen een rustpunt in hun leven, opdat zij weer de grip op hun leven kunnen terugvinden. De impact van de huidige initiatieven is enorm: het plaatsen van meer dan 100 woonunits in de kloostertuin, intensieve bewoning van de kloostergebouwen door mensen die de historische waarde van de gebouwen niet kennen, aanleg van honderden parkeerplaatsen, vele extra vervoersbewegingen over de smalle wegen en door de afgelegen ligging voor arbeidsmigranten ongewenste afhankelijkheid van werkgevers (die tevens verhuurder én aanbieder van services zijn, zoals winkel, vervoer, etc.).

De groep van omwonenden, bezoekers en gebruikers van het complex realiseert zich dat er iets moet gebeuren op het kloostercomplex, zodat dit ook voor de toekomst behouden blijft. Samen wensen ze te komen tot een toekomstbestendig gebruik van het kloostercomplex met een waardige invulling voor de mensen, het complex en haar omgeving. De komende weken worden gezamenlijk stappen gezet richting de partijen die (delen van) het voormalig klooster willen verkopen en de politiek die met plannen voor herbestemming moet instemmen. Daarvoor kunnen ze alle hulp gebruiken. Meedenken en meedoen? Laat ’t weten via info@hktegelen.nl.

7 reacties

 1. Ulingsheide is vanuit het verleden een plek voor rust en bezinning. Met de komst van Emmaus is dit voortgezet; men is er voor de mens die het nodig heeft, maar respecteert ook de oude waardes.
  De kringloopwinkel is vanaf het begin een pareltje waar juist aparte dingen te vinden zijn. Met het opknappen van delen van het klooster de laatste jaren is er ook ruimte gekomen voor activiteiten van culturele verenigingen uit de regio. Ook het zorgrestaurant is top, en past bij de sfeer.

  Met de komst van grote groepen arbeidsmigranten zal dit alles verloren gaan. Het terrein zal volgebouwd worden. Wellicht ook nog delen van het klooster volgeduwd met arbeiders. Hierdoor zal Emmaus ondersneeuwen. De winkel zal een andere sfeer krijgen omdat de arbeiders waarschijnlijk andere producten zoeken om mee naar huis te namen waardoor het een doorsnee kringloop wordt.
  De rust is weg als zoveel mensen op een beperkte ruimte bij elkaar worden gezet.
  De weg ernaar toe zal levensgevaarlijk worden omdat deze niet gemaakt is voor veel auto’s en bussen. Dit zal vooral gevaarlijk zijn voor de mensen met de scootmobiels en fietsen die naar auxiliatrix gaan.
  Voor de wijk op de heide zal ook overlast kunnen ontstaan. Een groot gedeelte van de arbeiders zal naar de supermarkt aldaar gaan voor boodschappen. Het aantal oost Europeanen dat inmiddels in de wijk woont is al behoorlijk, waardoor er ook een teveel kan ontstaan.

  Ik hoop dan ook dat dit alles niet door gaat.
  Mijn advies aan de Emmaus/ stichting zou zijn om een voorbeeld te namen aan de stichting doortocht: ook deze was in het begin met vrijwilligers, maar heeft er toch voor gekozen om met professionele instellingen in zee te gaan. Kijk daarom met bv Moveoo, leger des Heils, rendiz,maar ook met Antares en woonwenz, om de opvang te professionaliseren en uit te breiden!

  Ik ben een bewoner van de wijk op de heide, en ook vanaf het begin bezoeker van de kringloopwinkel.
  Daarbij wandelen we veel met de hond in de buurt, en zien de, nu al soms gevaarlijke, ouderen met de scootmobiels voorbijkomen, en het scheuren over de weg met (toegestane??) 60 km of meer.

 2. Middels deze mail steun ik jullie voor her behoud van het stilte- en natuurgebied Uelingsheide en Joamerdal en ben ik tegen het plaatsen van woonunits voor arbeidsmigranten! Hier in de wijk worden al arbeidsmigranten met 6 personen in een woonhuis gestopt ! Nog meer arbeidsmigranten is ontoelaatbaar en zal ook bijdragen aan verloedering en vooral het verliezen van de identiteit van de wijk !

  • Dit mag en kan niet gebeuren zo’n mooi gebied waar ze zo goed bezig zijn.Kom er geregeld de tuin is prachtig geworden al vele plantjes gekocht.En hier zouden dan woonunits komen het zou schandalig zijn als de gemeente dit toelaat.Ook naar de opendag geweest van het klooster prachtig gewoon,het zou een afbreuk zijn op dit stilte gebied.Zet ze maar op het kazerne terrein gebouwen genoeg en bouw anders een wooncomplex in de buurt van het industrieterrein waar ze werken.Laat ze nooit dit gebied er voor gebruiken waar al zoveel aan gerenoveerd is.

 3. Ik deel de mening van Nicole Hermans.
  Tevens wil ik nog opmerken dat de plannen en uitbreiding van woonruimtes bij klooster Bethanië ook al een hele ballast voor de omgeving is.

 4. Eens met vorige reakties. Ook ik maak me zorgen om de rust en de kwaliteit van niet alleen het klooster zelf maar vooral ook van het natuurgebied Jammerdaal en omgeving. Het is hét stedelijk-recreatieve uitloopgebied tussen Tegelen en Venlo.

  Wat me extra zorgen baart zijn twee zaken:
  1. Dat het provinciebestuur in de beantwoording op vragen van statenlid Bastiaans op 27 augustus jl. antwoordde: “Overigens staan wij in het algemeen positief tegenover de mogelijkheid om leegstaande gebouwen, waaronder monumentale kloosters, geschikt te maken voor (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten”.
  2. Nagenoeg alle vragen van statenleden gaan over de verleende subsidie van € 500.000,- en of men die terug zou krijgen. Alsof dat het belangrijkste is. Nee, het gaat er om of vestiging van 500 personen in een dergelijk kwetsbaar en waardevol gebied vanuit ruimtelijk oogpunt toelaatbaar is. Past dat binnen bestemmingsplannen, structuurvisie en dergelijke?

  Ik ken geen document (en er zijn er diverse die relevant zijn) die de deur voor een dergelijke concentratie bewoners op een kier zou zetten. Vijfhonderd arbeidsmigranten die allemaal extern gericht zijn is volstrekt iets anders dan de voormalige introverte bewoning. Als er ooit een boud voorstel gekomen zou zijn om in dit gebied ook maar 50 gewone woningen te bouwen zou een groot tumult zijn losgebarsten. Maar nu een stichting in financiële nood het collectieve erfgoed van onze regio dreigt te verkwanselen en nu provinciale en gemeentelijke bestuurderen convenanten afsluiten over het huisvesten van arbeidsmigranten is klooster Ulingsheide ineens een potentiële prooi. Een prooi voor verdienmodellen voor ondernemers ver buiten de regio, zoals de potentiële koper. Die bovendien als verdienmodel heeft om te bemiddelen ten behoeve van veelal logistieke bedrijven die veelal eveneens het eigendom zijn van aandeelhouders van ver buiten de regio. Allemaal belangen die niets met de regio hebben, behalve dan dat het een gemakkelijke “standort” is voor hun verdienmodellen die berusten op ongebreidelde mondiale groei. Gefaciliteerd door naïeve locale bestuurders die onsamenhangend denken dat dat de locale werkgelegenheid ten goede komt. Tja, daarom moeten wij die arbeid ook importeren!

  En voor die belangen zouden wij ons eigen natuurgebied Jammerdaal moeten gaan opofferen?
  LIjkt me aan de tijd dat de locale en provinciale politiek hier dwars voor gaat liggen.
  Vijfhonderd arbeidsmigranten op deze plek, die een onderdeel is van een nu nog rustgevend uitloopgebied in onze stedelijke regio, is veel en veel te veel. De streep voor de stedelijke ontwikkeling werd getrokken aan de buitenkant van de A74. Daar mocht Amandus Prick op vertrouwen. En de Tegelse en Venlose bevolking eveneens. We mogen verwachten dat de overheid de plannen toetst aan haar eigen ruimtelijke beleidsdocumenten. En daarbij de kwaliteit van het totale gebied laat prevaleren boven economische deelbelangen, die soewieso al een twijfelachtige oorzaak kennen, maar die in ieder geval niet op deze plek aan hun trekken dienen te komen.

  Als de stichting BOEF al aan geld moet komen dan maar op een andere manier. Desnoods via crowdfunding of overheidssubsidie, maar niet door het Jammerdaal te grabbel te gooien.

 5. Behoud het natuurlijke karakter van dit mooie natuurlijke en historisch belangrijke plekje en laat de gemeente een geschiktere plaats zoeken voor appartementenbouw. Stuur het bestuur van Uelingsheide maar de straat op met hun wanbeleid ten koste van de mensen waar het om gaat.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie