Door Hans Bos. Foto’s van de Heemkundige Kring Tegelen.

In het bevolkingsregister en het de kadastergegevens van Tegelen treffen we vele tappers ofwel café-houders aan die daar hun activiteiten hebben ontplooid. Een daarvan is de weduwe Maria Josepha Janssen (art.nr 111 in het Kadaster) die getrouwd was met Jacobus Laumans en in 1840 hertrouwt met Petrus Benders. Tussen 1836, het jaar waarin haar man Jacob overlijdt, en 1840 laat zij een gebouw bouwen op sec. A 904 op de hoek van de Maasstraat en de Roermondseweg genaamd “Quatre Bras”. Daarin start zij het cafébedrijf dat nu nog bestaat.

Het bedrijf dankt zijn naam aan de vier armen van het kruispunt van de pas aangelegde doorgaande weg Venlo-Roermond en de weg van de haven Steyl naar het Duitse achterland.
Tot dan liep de doorgaande weg van Venlo naar Roermond via de Spoorstraat en de Keizerstraat.

In het bevolkingsregister wordt in 1860 Maria Timmermans-Kluitmans genoemd als tapster aan Quatre-Bras. Waarschijnlijk zal zij tijdelijk als zetbazin hebben gefunctioneerd tot haar overlijden op 7 augustus 1862. In 1862 verkopen de kinderen Laumans als gezamenlijke eigenaren het pand, dat wordt vernummerd tot sec. A 1934, aan Peter Willem Antoon Jentjens, voerman, landbouwer en tapper. Hij is geboren op 3 oktober 1832 in Tegelen als zoon van pottenbakker Petrus Andreas Jentjens en is getrouwd met Wilhelmina van den Berken uit Baarlo. In 1874 wordt zij genoemd als tapster.

Na vernummering van het perceel tot sec. A 2685, wordt het cafébedrijf in 1894 verkocht aan Hendrik Beurskens, gehuwd met Gertrudis Hubertina Hermans, die genoemd wordt als pannenbakker in 1889 en 1896, en als caféhouder in 1910 op Roermondseweg 2. Dochter Anna Beatrix Hubertina Beurskens en haar man Hendrikus Buckinx wonen in 1924 op Roermondseweg 1. In 1930 worden de Roermondsestraat en de Roermondseweg (zie “Van Aalberse tot Zwanebloem” van Jos Wolbertus) samengevoegd tot de Roermondseweg. Dan verandert het huisnummer van 1 in 64.

In 1932 wordt op dit adres onder cafés in het adressenboekje genoemd: P. Joosten-Leenen. Dit is het echtpaar Peter Johannes Joosten en Hubertina Jacoba Leenen.
Op bijgaand kaartje uit 1842 is de locatie van “Quatre-Bras” aangegeven.

Op onze Facebookpagina hebben we een meer uitgebreid fotoalbum van Quatre Bras opgenomen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie