Op zondag 22 oktober is er in het Schutterijmuseum in Steyl een Heemkundebeurs. Tijdens deze beurs kunnen geinteresseerden in genealogie, bouwkunst, heemkunde, regionale keramiek, archeologie, schutterijen, prentbriefkaarten, fotomateriaal en taalkunde elkaar treffen en kennis en ervaringen uitwisselen.

De beurs begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Zo’n 10 heemkundige verenigingen presenteren zich daar in kraampjes, evenals enkele verzamelaars van bidprentjes, briefkaarten en boekhandelaren. Het is mogelijk om daar te snuffelen, te ruilen of om te kopen. Het voornaamste doel is het kennis maken met andere liefhebbers van de historie en uitwisselen van ervaringen. De beurs wordt georganiseerd door Heemkundevereniging Oos Naer en Overkwartier van Gelre.

Naast de kraampjes is er ook een programma van enkele sprekers:
11:00 Wat bewaren als historische vereniging, door onze secretaris, John Raijer
11:30 Huizenonderzoek
12:00 Dateren Nederlandse prentbriefkaarten
12:30 Genealogie
13:00 Regionaal keramiek, door ons lid, Marcel Dings
13:30 Datieren Deutsche ansichtkarten
14:00 Huizenonderzoek
14:30 Romeinse weg – Kessel-Baarlo-Blerick
15:00 Bidprentjes

De entree voor het Schutterijmuseum met daarin de Heemkundebeurs bedraagt € 4,-.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie