De Heem zet zich met het Actiecomité Ulingsheide in voor een duurzaam voortbestaan van het voormalig Trappistenklooster Ulingsheide. Het comité verzoekt het bestuur van Emmaus-Feniks, het klooster Lilbosch als gedeeltelijke eigenaar en de gemeente Venlo alleen medewerking te verlenen aan plannen voor de voormalige Abdij Ulingsheide en omliggend gebied die passen binnen het unieke karakter en beleving van het gebied. Hiervoor is op 12 januari deze brief verstuurd aan het college van B&W van de gemeente Venlo en Nettetal, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg, de abt van Trappistenabdij Lilbosch, het bestuur van Emmaus Feniks én initiatiefnemer Raas/Werkconsult.

Hiervoor zijn zoveel mogelijk steunbetuigingen nodig. Steun kan worden gegeven door de petitie te ondertekenen. Je vindt ‘m hier. Om de petitie te ondertekenen vul je enkele gegevens in en klik je vervolgens op de link in de bevestigingsmail. Deze extra stappen zijn nodig om eventuele fraude te voorkomen en je stem goed te laten meetellen.

Deel de petitie ook vooral!

Het Actiecomité Ulingsheide bestaat uit omwonenden, bezoekers en gebruikers van het kloostercomplex en het omliggende natuurgebied.

We hebben zorgen over de ongepaste druk op de Ulingsheide. De impact van de huidige initiatieven om 500-750 arbeidsmigranten te huisvesten in chalets is enorm: het plaatsen van meer dan 100 woonunits in de kloostertuin, intensieve bewoning van de kloostergebouwen door mensen die de historische waarde van de gebouwen niet kennen, aanleg van honderden parkeerplaatsen, vele extra vervoersbewegingen over de smalle wegen en door de afgelegen ligging voor arbeidsmigranten ongewenste afhankelijkheid van werkgever, die tevens verhuurder én aanbieder van services zijn, zoals winkel, vervoer, etc.

Voor de Heemkundige Kring is vooral het behoud van het cultureel erfgoed en de toegankelijkheid voor de gemeenschap van groot belang.

De groep van omwonenden, bezoekers en gebruikers van het complex realiseert zich dat er iets moet gebeuren op het kloostercomplex, zodat dit ook voor de toekomst behouden blijft. Samen wensen ze te komen tot een toekomstbestendig gebruik van het kloostercomplex met een waardige invulling voor de mensen, het complex en haar omgeving. Alle hulp kunnen we gebruiken. Meedenken en meedoen? Laat ’t weten via info@hktegelen.nl.

20 reacties

 1. Ik ben het helemaal eens met het Actiecomité Ulingsheide. Handen af van dit unieke gebied en monument.

 2. Ik ben het helemaal eens met het Actiecomité Ulingsheide. Handen af van dit unieke gebied en monument.

 3. Zie dit alarmerend antwoord van Gedeputeerde Staten:

  https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/005feb1f-9059-40ea-918f-28e752201a5a

  citaat:
  “……In de koopovereenkomst zal Emmaus Feniks zekerheidshalve de ontbindende voorwaarde opnemen, dat
  de overeenkomst wordt ontbonden, indien wij de gevraagde toestemming niet verlenen.
  Mocht een en ander voorspoedig verlopen, dan wordt de notariële acte van levering eind maart 2020
  gepasseerd. ……”

  “Voorspoedig”. Merkwaardige formulering in dit verband. En, hoe zou een koper eind maart al kunnen kopen als de ruimtelijke inpassing niet eens wordt besproken, laat staan aan de orde is geweest. Het lijkt er op dat GS (en gemeente?) de ruimtelijke inpasbaarheid van een ontwikkeling compleet oninteressant vinden. Merkwaardig dat nagenoeg alle reacties nou juist daar over gaan, maar onze bestuurders hier tot nu toe met geen woord over reppen. Dat zal niet voor niets zijn.

 4. Zie:
  https://venlo.sp.nl/nieuws/2020/01/nieuwe-vragen-over-arbeidsmigranten-in-trappistenklooster-ulingsheide

  De zorgen om het klooster en het gebied Joamerdal/Ulingsheide beroeren heel veel Tegelenaren en andere betrokkenen. Is het dan niet zaak dat de gemeente niet alleen met de wijk Op De Heide overlegt, zoals de SP vraagt, maar zich ook openstelt voor een overleg waar bij alle geïnteresseerden welkom zijn? Natuur- en rustgebied Joamerdal dreigt door de massale plannen de BBQ-plek bij uitstek te worden. Dat gaat iedereen aan. En dan staat de gemeente aan de lat. En niet het particuliere initiatief. En ook niet een willekeurige wijk, maar de hele gemeenschap.

 5. Interessante radiouitzending op Omroep Venlo 1 februari jl. over de arbeidsmigranten in Venlo:

  https://omroepvenlo.nl/radio/7668c17a-6c74-43bc-a0e3-b09a4bccadc5/de-rotonde/7fa13a6a-2537-4edb-be8d-870b34e3bf1f/de-rotonde-afl4-01feb20

  Luister maar naar het eerste halfuur waarin dat thema wordt behandeld.

  Samenvattend:
  1. Een voorzitter van een ondernemersvereniging die zegt dat ze de arbeidsmigranten hard nodig hebben, maar niet in hun eigen achtertuin bij Noorderpoort!
  2. En een wethouder die de cijfers en prognoses in de mist laat hangen maar op het laatst toch wel inspeelt op de vraag van de interviewer of de behoefte aan die arbeidsmigranten ook niet kunstmatig wordt opgeroepen door het eigen gronduitgiftebeleid op Greenport. De wethouder zegt helemaal op het laatst op 29m25s dat er over dat uitgiftebeleid maar eens een fundamentele discussie moet komen.

  Veel betekende uitspraak dus. De behoefte aan shortstay in Ulingshof, nota bene een monument, moet eerst nog maar eens onderbouwd en afgewogen worden ten opzichte van alternatieven. Die er overigens op Greenport zelf ten overvloede zijn. En die daar ook al deels gerealiseerd zijn zoals blijkt uit de realistatie van Otto Workforce en Kafrahousing voor 400 plaatsen aan de Erik de Rodeweg nummer 5: https://kafrahousing.com/blog/showcases/lh-greenport/

  Maar even terug naar het fundament. Is er wel behoefte aan shortstay op onacceptabele plekken zoals klooster Ulingsheide (en niet te vergeten) midden in het landschappelijke rustgebied Joamerdal.
  De behoefte aan plekken voor arbeidsmigranten in Noord-Limburg is gebaseerd op het ETIL-rapport “Quickscan toekomstige vraag naar Arbeidsmigranten Noord-Limburg” maart 2018 (cijfers 2017!). Ik kan geen link plaatsen maar als je deze titel googelt dan kom je bij de PDF-uitgave.

  Die studie spreekt op blz. 15 van een behoefte voor heel Noord-Limburg van 1100 tot 4800 plaatsen. Short, mid en longstay. En heel Noord-Limburg. Dat zijn dus nogal marges. Die 3000 die de gemeente noemt moet dus nog maar eens grondig tegen het licht gehouden worden. Als je weet dat van de 400 hektare op Greenport er inmiddels 275 zijn uitgegeven en 125 dus niet heeft de lokale/regionale politiek het zelf in de hand of we maatschappelijk kostbare locaties als Ulingsheide überhaupt wel moeten opofferen. Nog afgezien van de onzinnigheid om met je uitgiftebeleid niet de regionale economie te dienen, maar deze juist op te zadelen met een arbeidsmarktprobleem. Nemen de bestuurders beslissingen alleen om een paar projektontwikkelaars en hun eigen grondposities te dienen of hebben ze het algemeen belang op het oog? 125 hektare niet uitgeven komt overeen met 3750 arbeidsplaatsen. En dus met honderden arbeidsmigranten minder. Oftewel een verlichting van de inpassingsproblematiek voor de wethouder. En met alle sympatie voor de wethouder, belangrijker nog: voor de gemeenschap. En aangezien de kaboutertjes in het Joamerdal alleen met Vasteloavend eventjes een (nogal zachte) stem hebben verwoord ik dit maar zo namens hen.

 6. Interessante radio-uitzending op Omroep Venlo 1 februari jl. over de arbeidsmigranten in Venlo:

  https://omroepvenlo.nl/radio/7668c17a-6c74-43bc-a0e3-b09a4bccadc5/de-rotonde/7fa13a6a-2537-4edb-be8d-870b34e3bf1f/de-rotonde-afl4-01feb20

  Luister maar naar het eerste halfuur waarin dat thema wordt behandeld.
  Samenvattend:

  1. Een voorzitter van een ondernemersvereniging die zegt dat ze de arbeidsmigranten hard nodig hebben, maar niet in hun eigen achtertuin bij Noorderpoort! Wel bij het Joamerdal dan?
  2. En een wethouder die de cijfers en prognoses in de mist laat hangen maar op het laatst toch wel inspeelt op de vraag van de interviewer of de behoefte aan die arbeidsmigranten ook niet kunstmatig wordt opgeroepen door het eigen gronduitgiftebeleid op Greenport. De wethouder zegt helemaal op het laatst op 29m25s dat er over dat uitgiftebeleid maar eens een fundamentele discussie moet komen.

  Veel betekende uitspraak dus. De behoefte aan shortstay in Ulingshof, nota bene een monument, moet eerst nog maar eens onderbouwd en afgewogen worden ten opzichte van alternatieven. Die er overigens op Greenport zelf ten overvloede zijn. En die daar ook al deels gerealiseerd zijn zoals blijkt uit de realistatie van Otto Workforce en Kafrahousing voor 400 plaatsen aan de Erik de Rodeweg nummer 5: https://kafrahousing.com/blog/showcases/lh-greenport/

  Maar even terug naar het fundament. Is er wel behoefte aan shortstay op onacceptabele plekken zoals klooster Ulingsheide (en niet te vergeten) midden in het landschappelijke rustgebied Joamerdal.

  De behoefte aan plekken voor arbeidsmigranten in Noord-Limburg is gebaseerd op het ETIL-rapport “Quickscan toekomstige vraag naar Arbeidsmigranten Noord-Limburg” maart 2018 (cijfers 2017! dus deels al realiteit). Ik kan geen link plaatsen maar als je deze titel googelt dan kom je bij de PDF-uitgave.

  Die studie spreekt op blz. 15 van een behoefte voor heel Noord-Limburg van 1100 tot 4800 plaatsen. Short, mid en longstay. Dat zijn dus nogal marges. Die 3000 die de gemeente noemt moet dus nog maar eens grondig tegen het licht gehouden worden. Als je weet dat van de 400 hectare op Greenport er inmiddels 275 zijn uitgegeven en 125 dus niet heeft de lokale/regionale politiek het zelf in de hand of we maatschappelijk kostbare locaties als Ulingsheide überhaupt nog wel moeten opofferen. Nog afgezien van de onzinnigheid om met je uitgiftebeleid niet de regionale economie te dienen, maar deze juist op te zadelen met een arbeidsmarktprobleem. Nemen de bestuurders beslissingen alleen om een paar projectontwikkelaars en hun eigen grondposities te dienen of hebben ze het algemeen belang op het oog? 125 hectare niet uitgeven komt overeen met 3750 arbeidsplaatsen. En dus met honderden arbeidsmigranten minder. Oftewel een verlichting van de inpassingsproblematiek voor de wethouder. En met alle sympatie voor de wethouder, belangrijker nog: voor de gemeenschap. En aangezien de kaboutertjes in het Joamerdal alleen met Vasteloavend een (hele zachte) stem hebben verwoord ik dit maar zo namens hen.

 7. De Emaus communiteit heeft een prachtige bestemming gegeven aan abdij en tuin, helemaal in de lijn van de inspiratie van het voormalig monniken leven. Eeuwig zonde als dit verloren zou gaan.

 8. Alweer personen die over de rug van anderen geld willen verdienen. Bovendien is het gedaan met de rust rondom het Trappistenklooster.

 9. https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/trappistenklooster-heeft-ook-plek-voor-wonen-werken-en-leren

  Oke. Het wordt allemaal vriendelijk aangekleed. Daarom komt de kern van de zaak steeds meer over als een respectloos voorstel richting de kwetsbare landschappelijke omgeving. 750 van wat dan ook is veel en veel te veel. De helft zou van een begin van respect voor de omgeving getuigen.
  Nu schijnen de vastgoedwaarde en de dito winsten voorop te staan. Wie controleert, de vergunningen eenmaal verleend, straks trouwens nog om welk soort arbeidsmigranten het gaat. De kwantiteit is bepalend. De rest is bijzaak/opsmuk.

 10. Beste,

  ik heb net op openPetition een petitie getekend die jou ook zou kunnen interesseren. Onderteken het ook:

  https://www.openpetition.eu/nl/petition/online/massale-huisvesting-arbeidsmigranten-voor-abdij-ulingsheide-geen-duurzaam-voortbestaan

  Ik heb getekend omdat: Omdat ik er zeer op tegen ben dat wij onze gebouwen maar steeds moeten op geven aan arbeidsmigranten. het worden er niet minder op he maar steeds meer. Ik zou zeggen bouw voor ze hotelletjes, lekker dicht op elkaar. en ver buiten de stad. Niet in onze mooie gebouwen waar mensen in dit geval vrijwilligers jaren al zich hard voor maken. Dit is van ons, Niet van Raas Project groep, ja project groepen maken ook alles kapot in de sector koophuis. Die kopen vele huis van woningen bouwen op, voor weinig en verkopen het voor heeel veel door. NEE dit moet stoppen. Arbeidsmirgrant mogen van mij liever over de grens en zeker niet in de stad of woon wijken, Zie 3 december singel…. Ik ben dat echt zat. Dan nog die huisjes melkers ze kopen een huis en arbeidsmirgranten wonen in een gezinswoning met 5 tot 10 personen in het huis. en zo wisseld zich dat af elk werk seizoen. ik zie dat steeds gebeuren hier in de straat. Jaa hoor haal ze maar binnen. NEE niet doen en zeker niet in een KLooster. Niet hier Niet hier bij ons. Zoek maar wat anders er is plek zat in Groningen, geef ze een reiskaart voor de trein en hup klaar weten ze ook wat drukte is inplaats ze op hun wenken te bedienen. Pendelen heet dat. Scheelt zich ook weer de vele buiten landse auto’s in de straten want auto rijden en schade hebben de meeste lak aan. laten we het over de taal het nog maar niet eens hebben. Zo klaar mee.

  Met vriendelijke groet,
  Debby Tesselaar-Thissen

 11. Zie:
  https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/alternatief-plan-voor-trappistenklooster-in-de-maak

  Groot respect voor de inbreng de HK Tegelen. Bij monde van de wijze woorden van John Raijer. HK Tegelen verwoordt de stem van “het gebied”.
  Je kunt je erfgoed nu eenmaal niet redden door het te vernielen. Door de overmaat in de plannen van Raas Werkconsult geven ze er blijk van dat ze dat (nog) niet te snappen. Raadsleden, college van B&W stuur op een bescheidener schaal, die past bij het gebied. En bovenal burgemeester Scholten en gedeputeerde Koopmans als leden van het commité van aanbeveling van Emmaus Feniks: maak het bestuur duidelijk dat het grote geld niet leidend moet zijn, maar in plaats daarvan wel het bescheiden gedachtegoed dat nu juist zo verankerd is in die door de Trappisten gestichte oase op Tegelse bodem.

 12. Hoe kunnen ze een uniek stukje historie klooster en omgeving voor dit doel gaan gebruiken arbeidsmigranten te huisvesten.
  Het unieke stukje natuur van Jomerdal en omgeving zal zeker hinder ondervinden en overlast,en de investeerder zijn de lachende partij!!!

 13. De bovenmaatse plannen van Raas Werkconsult zijn dus niet van de baan, nu ze blijkbaar volgens persberichten als een van de twee partijen kunnen bieden op het klooster. Hamvraag daar bij. Hoe kan die verkoop überhaupt op dit moment tot stand komen, nu er nog geen enkele uitspraak van de gemeente cq de gemeenteraad is over welke ontwikkeling op die plek mogelijk is. Dan kan de ontwikkelwaarde, en dus ook niet de verkoopwaarde toch helemaal niet bepaald worden? Tijd dat de gemeenteraad zich er ondubbelzinnig over uit gaat laten hoe zwaar deze voor de gemeenschap waardevolle plek belast mag worden. Kom eens met een passende visie. Passend bij de rust die het gebied altijd gekenmerkt heeft. Het is in deze gemeente hopelijk toch niet zo dat de ontwikkelaar of de vastgoedeigenaar bepaalt en dat de gemeenteraad draait. Dit gebied kent vele belangen. Daar zijn die van hen hooguit een onderdeel van. Daar getuigen de honderden ondertekenaars van de handtekeningen aktie van. Je kunt je erfgoed en ruimtelijke kwaliteit maar een keer naar de knoppen helpen. Dat is niet in geld uit te drukken. Dus gemeenteraad laat van U horen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie