Op uitnodiging van de Heemkundige Kring Tegelen brengen enkele afgevaardigden van de Provinciale Staten Limburg een bezoek aan Tegelen. Op dinsdag 24 februari zal onder andere fractiespecialist op cultuur en monumenten gebied de heer Anton Kirkels in discussie gaan met bezoekers over ons Limburgs erfgoed. De afgevaardigden willen graag in gesprek komen met de inwoners van Limburg over onze monumenten en de toekomst van het Limburgs erfgoed. Ook in Tegelen is dit onderwerp zeer actueel. Middels particuliere gelden zijn enkele panden zoals het Vredeshuis, het Kranenbreukershuis, de Gouden Berg en de stijfselfabriek van de ondergang gered maar er is nog veel werk te doen.

Leegstaande kerken

Tegelen kent op dit moment nog twee lege kerken waarvoor de bestemming nog zeer ongewis is. Maar ook als we kijken hoe er nog, op gemeentelijk niveau, met bestaand erfgoed wordt omgesprongen, dan vergt dit zeker nog veel inspannen. Als voorbeeld kunnen we kijken naar de eeuwenoude boerderij De Hulsterhof. Dit rijksmonument is in een zeer korte tijd ingeklemd door aan de ene kant de A73/A74, de nieuwe brandweerkazerne en aan de andere kant door het kantorencomplex van Ernst & Young. Daarmee is de omgeving van deze uit de 14e eeuw stammende hoeve totaal ontsiert. Een sprekend voorbeeld hoe er niet met Limburgs Erfgoed moet worden omgegaan.

Schutterijmuseum

Natuurlijk zijn er ook goede voorbeelden. Daarom heeft de Heemkundige Kring een van de bestuursleden van het Schutterijmuseum uitgenodigd. Het schutterijmuseum is momenteel bezig om de oude Rochuskerk in Steyl om te bouwen tot een prachtig museum. Maar voordat het zover was is er al veel water door de Maas gestroomd. Ook hebben we een architect, die veel ervaring heeft met het ombouwen van onder andere kerken tot een gebruiksruimte, uitgenodigd om te vertellen waar hij en zijn collega’s zoals tegen aanlopen.

Gratis entree

Wij nodigen dan ook iedereen die het erfgoed aan het hart ligt of geïnteresseerd is in deze materie van harte uit in zaal D’n Bongerd aan de Bongerdsraat in Tegelen. De avond begint om 20.00 uur met een korte inleiding van Anton Kirkels. Doel van de avond is om een manifest in te brengen in het provinciaal programma 2015 – 2019 zodat ons Limburgs Erfgoed, waar we allemaal zo trots op zijn, de plaats krijgt die het verdient. Laten we zorgvuldig omgaan met wat we hebben, in Tegelen is al teveel afgebroken.

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie