In 1987 schreef Dhr. P. Thissen in ons eigen Heemblaadje (welk helaas ter ziele is) een verhaaltje over de grote processie van vroeger die tevens het startschot was van de Tegelse kermis:

processieOp de zondag van de grote processie begon de dag al vroeg voor menigeen. Tegen 5 uur wreef men zich de slaap uit de ogen en na het wassen en aankleden werd begonnen met de grote versieringen zoals de rustaltaren en de loper. Het grote tapijt, gelegd bij het standbeeld De Zaaier was voor rekening voor de paters uit Steyl. Het houtzaagsel werd aangeleverd door de timmerwerkplaats van het klooster en diverse timmerwerkplaatsen waarvan Piet van Gerven wel de grootste was.

processie-Maasstraat1

In prachtige kleuren werd het zaagsel gekleurd en door handige en nijvere handen verwerkt. De handige hierbij maakten vooraf een tekening.

Na de hoogmis in Tegelen ging om 09.30 uur de grote processie van start. De vlaggen hingen vrolijk wapperend aan de huizen en keurig versierd met bloemen, meestal een Christusbeeld gedrapeerd met kaarsen, wachtte men op de nadere gebeurtenissen. Het was een kleurrijke stoet. Er waren diverse groepen zoals bruidjes en herdertjes, maagdengroep, paters, broeders en novicen. En dat van de drie kloosters t.w. S.V.D., Blaauwe zusters alsook de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid te Steyl.

De scholen hadden groepen gevormd en men kon de muziekkapel van de broeders bewonderen waarvan de instrumenten later zijn overgenomen door de Steyler Blaoskapel.

processie Maasstraat1Over de grote processie verdeeld waren ook de 3 harmonieën t.w. Harmonie Voorwaarts, Harmonie Eendracht en de Koninklijke Harmonie St. Caecilia die meestal bij de “Hemel” en het Allerheiligste marcheerde. Zij speelden mooie processiemarsen die men tegenwoordig niet meer hoort. Ook gingen er diverse koren en verenigingen mee.

Er werd halt gehouden bij een van de rustaltaren waar na het Tantum Ergo enz. de zegen werd gegeven.

Eerst hadden 2 schutters van de schutterij enkele schoten gelost. Je schrok je groen en geel van het geluid. De laatste tijd werd dit gedaan door 2 ruiters van ruiterclub De Heideruiters te Tegelen die ‘n signaal gaven op de bazuinen.

Het mooiste was dit bij het standbeeld De Zaaier te Steyl waar een ennorme drukte heerste. Het Rijke Roomse leven met zang, bidden en muziek werd tot leven geroepen. Het “Aan U o Koning der Eeuwen” zongen allen uit volle borst mee.

Een prachtig gevorm tapijt mocht eerst betreed worden door de geestelijke die de Monstrans met het Allerheiligste droeg. De zegen vormde het hoogtepunt.

Het verkeer werd in vroeger dagen geleid door een veldwachter en daarna door de gemeentepolitie.

Met een kort lof in de Tegelse kerk St. Martinus ging de grote processie ten einde en vormde dit tevens het startschot voor de Tegelse kermis.

P. Thissen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie