In 1848 voltooide A. van der AA het aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Ook Tegelen kreeg een plaats in het uitgebreide werk. Wat heeft van der AA in 1848 te melden over Tegelen?

Tegelen;

voorheen in het hertogdom Gulick, thans prov. Limburg. Palende N aan de gemeente Venlo, O aan de Pruissische prov. Rijnland, Z aan Belfeld en W aan de Maas.

Deze gemeente bevat het dorp Tegelen, de gehuchten Steyl, Kruis, Over-Tegelen en Leemhorst alsmede Berg, Gerand, Geenend, Hoogstraat en Munt. Men telt er 248 huizen bewoond door 324 huisgezinnen, uitmakende ene bevolking van 1370 inwoners die meest hun bestaan vinden in de akkerbouw en handel in graan, zaden, steenkolen, kalk, koloniale waren, tabak en wijnen. Ook heeft men er een zeepziederij, 1 cichoreifabriek, 4 branderijen, 6 brouwerijen, 3 azijnfabrieken, 1 stijfselfabriek, 3 tabaksfabrieken, 1 zeemfabriek, 1 pettenfabriek, 1 blauw-ververij, 1 graan- olie- en moutmolen, 15 pottenbakkerijen welke jaarlijks wel 120 mensen werk verschaffen en 7 pannenbakkerijen waar ongeveer 70 mensen werk vinden. De eerste besteden ieder jaar 30.000 gulden aan hout, de laatste hebben voor 10.000 gulden brandstof nodig.

De inwoners die, op 7 na, allen R.K. zijn, onder welke 1000 communicanten maken een stat. uit welke tot het apost. vie. van Limburg, dek., van Venlo behoort. Men heeft er een kerk te Tegelen welke door een pastoor en door een kapelaan en een kapel te Steyl welke door een eigen kapelaan worden bediend. De 7 Hervormden die er zijn behoren tot de gem. Venlo. Men heeft in deze gemeente 2 scholen, een te Tegelen en een te Steyl welke gemiddeld door 110 leerlingen worden bezocht.

Het dorp Tegelen ligt 4 uur ten N.N.O van Roermond, 1/2 uur Z.Z.W. van Venlo aan de straatweg tussen die beiden steden en nabij de Maas waarover hier een schuitenveer is. Het is oeroud en komt reeds zeer vroeg voor onder de naam Tegla. Men telt in de kom van het dorp 56 huizen en 340 inwoners.

De kerk aan de H. Martinus toegewijd is een schoon gebouw met een orgel en een dikke hoge toren die een korte spits heeft. De dorpsschool wordt gemiddeld door 75 leerlingen bezocht. De Kermis valt in 14 dagen na Pinksteren.

Over-Tegelen

Gehucht, voorheen in het hert. Gulick, thans prov. Limburg. 4 uur N. van Roermond en 1 uur Z. van Venlo met 15 huizen en ruim 90 inwoners. Men heeft er een pottenbakkerij en een graan-, olie-, pel- en moutmolen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie