Jaren hebben onze leden Jeu Peeters en Arno Raijer gewerkt aan het ordenen, registreren en inscannen van bidprentjes en overlijdenberichten. Sinds deze week staan ze online. Van maar liefst 17.730 personen die geboren of overleden zijn in Tegelen of Steyl zijn bidprentjes en overlijdensberichten nu vanuit huis in te zien. Ideaal voor het uitpluizen van stambomen of om herinneringen aan dierbaren op te halen.

Vanaf het midden van de negentiende eeuw kwam het laten drukken van bidprentjes of gedachtenisprentjes van overledenen in zwang. Op dergelijke prentjes staan de voor- en achternaam van de overleden vermeld, evenals de datum en plaats van geboorte en van overlijden. Soms ook worden beroep en nevenfuncties genoemd. Is de overledene gehuwd (geweest) dan staat ook de naam van partner(s) vermeld.

Werd vroeger het bidprentje verder gevuld met vrome teksten en een oproep om te bidden voor het zielenheil van de overledene, de laatste decennia is er meer aandacht voor het leven dat de overleden heeft geleid en zijn karaktereigenschappen. Vooral in genealogisch opzicht zijn bidprentjes interessant voor degenen die op zoek zijn naar geboorte- en sterfdata met de plaats waar dat gebeurde en (eventueel) de naam van de partner.

Op het Limburgs Erfgoednet zijn de bidprentjes en overlijdensberichten van meer dan 17.000 Steylerse en Tegelse mensen opgenomen die de Heemkundige Kring Tegelen in beheer heeft. Dit zijn alleen bidprentjes en overlijdensberichten van personen die in Tegelen geboren en/of overleden zijn of die volgens het prentje gewoond/betrokken zijn bij Tegelen. Je kan in de lijst zoeken en filteren op achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, overlijdensdatum, overlijdensplaats en achternaam van de echtgeno(o)t(e). Door op de naam te klikken, wordt het volledige bidprentje en/of overlijdensbericht getoond en kan dit worden gedownload.

Heb je zelf nog bidprentjes of overlijdensberichten? We ontvangen ze graag!

Klik hier om de bidprentjes en overlijdensberichten van de Heemkundige Kring Tegelen te zoeken en raadplegen.