Ongeveer gelijktijdig met het boek van Marcel Dings over de geschiedenis van de grofkeramische industrie in Limburg is door Rudolf Bak een boek uitgebracht over de kleiwinning en grofkeramische industrie in Tegelen: ‘Met dank aan Moeder Natuur’. 

Het leek de samensteller een goede gedachte om hetgeen zeer verspreid in boeken en tijdschriften over Tegelen’s kleiverwerkende industrie te vinden is, in overzichtelijke hoofdstukken bijeen te brengen. Tegelen was in de vorige eeuw een belangrijk concentratiegebied van de grofkeramische industrie en gold ook als voorbeeld van mechanisatie in de kleiverwerkende industrie. Bovendien werd de voor de vervaardiging van dakpannen en gresbuizen benodigde klei tot op grote diepte uitgegraven, wat zorgde voor het heel aparte, bovenal in Tegelen te vinden, landschap van diepe kleigroeven.

De auteur weet de aandacht te grijpen en vast te houden met de meest uiteenlopende details over de kleiverwerkende industrie. Het boek, mooi uitgegeven en royaal geïllustreerd, bevat ook een enorme hoeveelheid informatie. Zo gaat de schrijver onder meer uitgebreid in op het smalspoor, dat voor de ontwikkeling van de keramische industrie van zeer grote betekenis is geweest. In dat kader besteedt hij ook aandacht aan de smalspoorviaducten in Tegelen. Verder komen aan bod de geologie, de plaatsen waar de klei werd gewonnen, het delven van de klei en de opkomst en neergang van de fabrieken. Ook is er aandacht voor de herbestemming van de verlaten kleigroeven tot bijvoorbeeld natuurgebied. ‘Met dank aan Moeder Natuur’ is kortom een interessant boek, dat voor een breed publiek toegankelijk is gemaakt. De vele fraaie foto’s dragen daar zeker toe bij. Naast Tegelen komen ook Belfeld en Reuver aan de orde, want ook daar werden op grote schaal keramische producten vervaardigd.

Het boek is te bestellen door het sturen van een mail naar rudolf.bak@casema.nl. De prijs bedraagt € 9,50 (exclusief verzendkosten). Het boek is ook verkrijgbaar bij Boek- en Kantoorboekhandel Jos van Heel in Tegelen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie