Herindeling Venlo – Tegelen – Belfeld in retroperspectief

Een terugblik door dr. Jan Schrijen (vml. burgemeester) en drs. Wim Verbeeten (vml. gemeentesecretaris) op verzoek van Heemkundige Kring Tegelen

Herindeling is een ingrijpend proces, welk doorgaans gepaard gaat met veel emotie. Zodra een stad bij het proces betrokken is, voelen de omliggende gemeenten meestal niets voor een herindeling met de stad. Voor de omliggende gemeenten leidt een besluit tot herindeling immers tot beeindiging van het zelfstandig voortbestaan. Veelal wordt gevreesd voor verlies van identiteit door de grotere afstand tussen bestuurders en burgers. Het voorgaande geldt in belangrijke mate ook voor de herindeling van Tegelen en Belfeld met Venlo, welk in 2001 zijn beslag kreeg. Derhalve tijd voor een terugblik; een lichte evaluatie op verzoek van de Heemkundige Kring Tegelen.

In de terugblik zal allereerst worden ingegaan op de problematiek en de drijvende krachten, welke de aanleiding vormden voor de herindeling. Ook wordt het proces van de herindeling onder de loep genomen. Hoe is het proces verlopen? Was er sprake van draagvlak voor het herindelingsvoorstel van de provincie en de minister bij de burgers en bestuurders van Venlo, Tegelen en Belfeld? Tot slot waar het om gaat; de effecten van de herindeling. Wat waren de beoogde effecten? Is de bestuurskracht en de professionaliteit van de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente Venlo toegenomen? Hoe staat het met de relatie tussen de burgers en het stadsbestuur? Is de culturele identiteit van de stadsdelen nog herkenbaar?

Kortom: de lezing biedt inzicht in de aanleiding tot; het verloop en de effecten van de herindeling Venlo – Tegelen – Belfeld.

De lezing vindt plaats op dinsdag 13 juni om 20.00 uur in ‘t Zaelke in Tegelen. De entree is gratis.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie