Meer dan 40 jaar lag het in een schuurtje aan de Roermondseweg: het wapenschild dat tussen 1947 en 1965 aan de gevel van de kazerne van de Marechaussee aan de Engerstraat 13 hing. Afgelopen weekend mocht de Heem dit wapen in ontvangst nemen. Het is nu te bewonderen in de etalage van ons KOSO pand.

Bij de sloop van het pand aan de Engerstraat in 1980 werd het wapen tussen het puin gehaald. Het wapen is niet meer volledig: het pootje van de linker leeuw ontbreekt, evenals de tekst ‘Je maintiendrai’. Het blijft echter een uniek stuk dat we graag aan onze Tegelen collectie toevoegen. Op onderstaande foto van de kazerne is het wapenschild aan het balkon te zien.

 

Engerstraat 13

In 1899 is het pand gebouwd door de familie Teeuwen. Het werd ook wel Villa ‘t Ing genoemd, het einde van de toenmalige bebouwde kom. De naam werd ook gebruikt voor de boerderij die er eerder lag: boerderij ‘t Ing. In WOII werd het pand gebruikt als distributiekantoor: bonnen voor brood, kolen, boter, vet en andere levensmiddelen werden hier verstrekt. Vanaf 1947 heeft het pand dienst gedaan als marechausseekazerne: onder meer grenspassen konden hier worden aangevraagd. Na 1965 was het een dagverblijf voor gehandicapte kinderen. Het pand werd in 1980 afgebroken en maakte plaats voor nieuwbouw op de hoek Engerstraat-Koningstraat.

 

Familie Teeuwen

Hans Bos zocht de historie van het pand uit. Volgens de eerste gegevens van het Kadaster van rond 1840, woont Paulus Teeuwen in een huis dat volgens het Bevolkingsregister over de periode 1850 tot 1862 ligt aan Geenend in Tegelen. Op onderstaande kaart is te zien waar het huis ligt op het perceel sectie A-81.

Paulus is de zoon van landbouwer Stephanus Teeuwen en Ida van Dijck. In 1813 trouwt Paulus met Agnes op Cleef. Zij krijgen 10 kinderen. Na zijn overlijden op 3 oktober 1854 volgt in 1857 een deling van zijn erfenis. Zijn vrouw Agnes is dan al in 1847 overleden. Het huis gaat naar de oudste zoon Casper (geb. 13-10-1816) die van beroep smid is. Naast het huis krijgt hij ook de tuin op A-80 toebedeeld. In 1859 koopt hij van Gerard Schampers (timmerman van beroep) het huis met grond op A-83.
In 1860 wordt het huis op A-81 gesplitst en verbouwd in een huis met schuur, stal en erf vernummerd tot A-1684 en een smederij vernummerd tot A-1685. Op bijgaande kadastrale hulpkaart is de nieuwe situatie te zien. Tevens is de nieuwe Harmoniezaal te zien in de Posthuisstraat.

 

Casper is nooit getrouwd en overlijdt al op 43 jarige leeftijd. Zijn broer Stephanus (geb. 14-10-1821) erft het huis met de smederij. Hij is ook smid en heeft waarschijnlijk eerst bij zijn broer in de smidse gewerkt. Stephanus is in 1860 getrouwd met  Johanna Theodora Jentjens, een dochter van Petrus Andreas Jentjens, pottenbakker in de Middelt. Zij was eerst getrouwd met zijn broer Joseph, de derde zoon van Paulus. Hij is in 1858 overleden. Stephanus en Johanna krijgen vijf kinderen waarvan er twee jong overlijden.

In 1895 wordt aan het huis op A- 1684 bijgebouwd en  wordt het samen met de smederij op A-1685 verenigd tot A-3227. Te zien is dat het huis dat gekocht is van Gerard Schampers in de verbouwing aan het Teeuwen-huis is vast gebouwd. Stephanus overlijdt in 1898. Hij wordt in 1848 en 1860 genoemd als (hoef-)smid en pas in 1879 en 1884 als pannenfabrikant. Rond 1900 komt de woning in bezit van de oudste zoon van Stephanus, namelijk Paulus Joseph Willem Teeuwen (geb. 25 mei 1861). Samen met zijn broer Peter Joseph Andreas (roepnaam Jozef) Teeuwen (geb. 31 juli 1865) vormen zij de Gebr. Teeuwen, pannenfabrikanten.

Paulus gaat behoorlijk aan de slag met het huis, met een “herbouw” in 1900 en een bijbouw in 1901. Tevens wordt nog een tuin groot 280 m2 toegevoegd (A-1679) zodat een perceel ontstaat (A-3560) groot 2200 m2 omschreven in het kadaster als “een villa en tuin”.

Volgens het Bevolkingsregister over de periode 1924 tot 1937 woont het gezin Teeuwen-Geurts in de villa. Ook blijkt uit een adressenboek uit 1932 dat Paulus dan nog op Engerstraat 13 woont.  Op 9 september 1937 vertrekt Paulus, waarschijnlijk om gezondheidsredenen naar Institut Villa Concordia in Davos, Zwitserland. Hij overlijdt op 16 oktober 1940 in Venlo. Opvallend is dat zijn zesde zoon Armand Bernard Alphons Marie Gerard Teeuwen en zijn echtgenote Sophia van Buchem eerst ook Engerstraat 13 wonen en op 13 april 1937 naar Davos vertrekken, adres Villa Concordia.

Het huis blijft in bezit van de gezamenlijke erfgenamen van Paulus tot de verkoop in 1979 aan een Roermondse onroerend goed maatschappij waarna het in 1980 wordt gesloopt.

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie