We hebben meer dan 200 leden binnen onze club. Als vereniging hebben we daarmee een enorme bron aan kennis van en over Tegelen en Steyl in huis. Als bestuur constateren we geregeld dat we veel van deze kennis nu niet inzetten, simpelweg omdat we ’t niet weten. Wekelijks krijgen we over uiteenlopende onderwerpen vragen binnen die we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Sommige vragen kunnen we niet beantwoorden, terwijl er leden in onze vereniging kunnen zijn die hier wel een antwoord op hebben. Of juist leden die iets kunnen vertellen over een bedrijf, school, vereniging of wijk. Ook hebben we geregeld handjes of denkkracht nodig voor een bepaald project. Dan is het goed om te weten wat we in huis hebben om de vraag bij de juiste persoon neer te kunnen leggen.

Om inzicht te krijgen welke kennis we nu echt in huis hebben, hebben we een vragenlijst gemaakt. We hopen dat ieder lid deze vragenlijst zo volledig mogelijk invult, zodat we daarmee een goed beeld krijgen van de kennis die onze leden in huis hebben.

Met de informatie die je aanreikt gaan we uiteraard erg voorzichtig om. We geven je informatie niet aan derden én gebruiken dit alleen om bij specifieke vragen rechtstreeks contact met je op te nemen om te vragen of je ons kunt helpen. Uiteraard bepaal je op dat moment zelf of je ons wilt of kunt helpen. Je aangereikte informatie geven we niet aan derden.

Na het invullen ontvang je in je mailbox de gegeven reacties op de vragen. Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig. Vul alleen in wat je wilt invullen. Scholen, bedrijven en verenigingen waar je bij bent geweest die buiten Tegelen en Steyl waren, zijn voor ons niet interessant en hoef je dus ook niet te noteren.

Wil je de vragenlijst liever persoonlijk met iemand van het bestuur samen invullen, dan kan dit uiteraard ook! Zijn er vragen, dan horen we het uiteraard graag!

  Je naam

  Je mailadres

  Geboortedatum

  Lid sinds (alleen invullen als dit bekend is)

  Ieder lid ontvangt digitaal 6-8x per jaar het HKT Mededelingenblad. Leden zonder computer of leden die tekst op computer moeilijk kunnen lezen, bieden we aan het Mededelingenblad ook op papier te bezorgen. Wil je dit blad ook op papier ontvangen?

  Leden van de Heem krijgen 4x per jaar de Veldeke Kroedwis. Wil je deze via de Heem ontvangen? Het kan natuurlijk dat je 'm niet wenst of zelf al lid van Veldeke bent.

  (Voormalig) beroep(en)

  Woont / heeft gewoond in Tegelen/Steyl op de volgende straten (vermeld ook de jaartallen)

  Onderwijs genoten in Tegelen/Steyl bij (vermeld ook de jaartallen)

  Werkt / heeft gewerkt in Tegelen/Steyl bij (vermeld ook de jaartallen)

  Lid (geweest) van verenigingen. Denk aan buurt-, sport-, muziekverenigingen of stichtingen (vermeld ook de jaartallen)

  Interesses

  Overige

  De Heem heeft geregeld hulp nodig. Bijv. in de KOSO, bij activiteiten, klusjes, verzorgen van koffie/hapjes of meedenken in bestuur en commissies. Wil en kan de Heem (indien nodig) helpen met:

  Andere informatie die interessant kan zijn en die je wilt delen:

  Let op! De bevestigingsmail kan bij ongewenste mail terecht komen.