In juli maakte woningcorporatie Antares via de pers bekend ’t Peske aan de Schoolstraat te moeten slopen om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen en de noodzakelijke vernieuwing. Daarbij zouden oude elementen behouden moeten blijven. Naar aanleiding van dit bericht waren er veel zorgen en verontwaardiging over de beoogde sloop. Deze week voerde een afvaardiging van de besturen van de Heemkundige Kring Tegelen en Wijkraad de Noordkern een gezamenlijk overleg met Antares-directeur Roel Versleijen en projectleider Rob Vrinzen. De toelichting over de plannen gaf zowel de Heemkundige Kring als de Wijkraad veel duidelijkheid en vertrouwen. Het ‘nieuwe’ Peske kan een aanwinst voor het centrum van Tegelen worden, klaar voor de toekomst en met respect voor het verleden.

Door Antares is uitgelegd waarom verduurzaming en vernieuwing van het pand noodzakelijk is. Tevens is een goed beeld gegeven van de verschillende mogelijkheden en beperkingen. Door de gemeente Venlo is een Cultuurhistorische verkenning met waardenstelling uitgevoerd voor het voormalige ziekenhuis. Daarin zijn de belangrijke cultuurhistorische elementen benoemd. Deze zijn door architectenbureau opZoom uit Arnhem verwerkt in een eerste ontwerp van de nieuwbouw. Dit ontwerp is qua vormgeving gebaseerd op de H-vormige bouw van ’t Peske. Aan de achterzijde is, vergeleken met het huidige  gebouw, een uitbreiding voorzien die wordt aangepast aan de bouwstijl van het plan Martinushof. De drie trappenhuizen van ’t Peske met de glas-in-lood ramen blijven behouden. Bijzonder is ook dat, net als in het oorspronkelijke pand, de ingang aan de voorzijde van het gebouw op hoogte via een trap bereikt kan worden. Het ontwerp heeft daarmee, maar ook door gebruik van dezelfde type stenen, dezelfde dakstructuur met pannendak en behoud van de buitenruimtes, heel veel weg van het pand zoals dit in 1927 is opgeleverd.

Het plan wordt nu verder door Antares uitgewerkt, doorgerekend en in oktober met de gemeente besproken. Zodra de ontwerpen wat verder uitgewerkt zijn worden ook de bewoners en omwonenden verder geïnformeerd. In november wordt een vervolgafspraak gepland tussen Antares, de Heem en Wijkraad.

Ziekenhuis ( St. Willibrordus)

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie