In onze ledenvergadering, afgelopen donderdag 16 maart 2023, namen we afscheid van enkele bestuursleden en werden nieuwe bestuursleden gekozen. Afscheid werd genomen van Frank Wijnands en Netty Derks-Mejan. Verkozen tot bestuurslid werden Frank Giesen en Gé Jonkers. Frank Giesen werd tevens gekozen als voorzitter van de Heem. Hij sprak de ambitie uit om de komende drie jaar de interesse voor de historie te vergroten bij de jeugd in Steyl en Tegelen. Gé Jonkers neemt het penningmeesterschap over van Frank Wijnands. Gé is geen onbekende in het bestuur. Hij vervulde eerder ook het penningmeesterschap.

Netty heeft afgelopen jaren als bestuurslid, coördinator van de activiteiten, lid van de werkgroep genealogie én interim voorzitter een belangrijke rol vervuld in de vereniging. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet in het bestuur en voor de vereniging. Zij blijft zich inzetten voor de vereniging als trekker van de Activiteitencommissie. .

Bestuurslid Petra Geraads-Martens was reglementair aftredend, maar herkiesbaar. Ook zij is gekozen voor een nieuwe bestuursperiode.

Het bestuur bestaat hiermee uit de volgende leden:

  • Frank Giesen – voorzitter
  • Gé Jonkers – penningmeester
  • John Raijer – secretaris
  • Mark Rudolph
  • Petra Geraads-Martens

 

Op de foto: kersvers voorzitter Frank Giesen overhandigt Netty een mooie bos bloemen en een mooi aandenken aan haar bestuursperiode in de vereniging.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie