Boeken

Met het doel om de historie van Tegelen te documenteren en onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden, heeft de Heemkundige Kring Tegelen verschillende publicaties uitgebracht. Het bestellen van deze publicaties kan via de webshop.

Een selectie van publicaties van de Heemkundige Kring Tegelen:

 

De volgende publicaties zijn allen door de Heemkundige Kring Tegelen uitgebracht (chronologisch)

  1. Geschiedenis van Tegelen – Steyl – Belfeld, 1980, Canoy, P. M., Peeters, G.
  2. Tegelen en Steyl; herinneringen van vader tot zoon overgegaan met eenige uitrekzels uit oude werken; Chronologische beschrijving van Tegelen benevens aanteekeningen van Belfeld en Steijl, Canoy, P.M. en G. Peeters, 1980.- 169 p.
  3. Os Tegele 1, 1982, 288 p.
  4. Kerken en oratoria van het St. Michaelsklooster te Steyl, Johann Kraus, vert. door P.J.W. Poeth, 1985
  5. Tegels dialek, uiteenzetting over de klankleer spraakkunst en woordenschat van het dialekt van Tegelen, Houx, J.H., A.M. Jacobs, P.P.Lücker, 1985
  6. Zij kwamen en gingen; 6 dagboeken over de geschiedenis van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog; balans over de jaren 1945-1985, P.J.W. Poeth, 1985. Hier te bestellen in de webshop.
  7. Tegelen in oorlogstijd, Tegelen, het dagelijks leven onder de Duitse bezetting/ door Marcel Dings, met foto’s van Ron Mooi, 1985.- 20 p.- met foto’s bgv. expositie in de Haandert november 1985
  8. Tegelen in de Franse Tijd 1794-1814, Dings, M.P.M.H., 1987.- 160 p.
  9. Bloemlezing uit het werk van Marieke Relouw, Bertje Wijnhoven, Tienke Op het Veld-Orval en Harie Denessen; bij gelegenheid van het 12 1/2 jarig bestaan van de Heemkundige Kring Tegelen met illustraties van Herman Joosten, 1991.- 30 p.- met ill.
  10. Versjtot geej mich nag; ’t laeve in Tegele in de dertiger jaore, Karel Ververs, met tek. van Jeu Oehlen, 1992.- 157 p.- met tek.
  11. Tegelen (uitge)beeld, Frans Oehlen, met foto’s van Frans Oehlen jr., Pierre Lommen en Peter de Ronde, 1993.113 p.- met foto’s
  12. De Holtmühle; van kasteel naar château, A.J.H. Metsemakers, 1993
  13. 1 Maart 1945 bevrijdingsdag van Tegelen; impressies van de bevrijdingsperiode november 1944-maart 1945, Jan Rambout, 1995.- 33 p.- met foto’s
  14. Fotoboek over de Tegelenaren “van toen”; hoe ze werkten woonden leefden, eindredactie Chrit van Horck, 2014, 80 p.
  15. Mulder Machinefabriek 1907-1982, Jeu Quicken, Piet van Buggenum, eindredactie Chrit van Horck, 2015. Hier te bestellen in de webshop.
  16. DVD Restauratie Kasteel de Holtmühle 1988 – 1993, productie tezamen met TZBO, 2016. Hier te bestellen in de webshop.
  17. DVD Nostalgisch Tegelen in beeld 1943 – 1959, productie tezamen met TZBO, 2016. Hier te bestellen in de webshop.
  18. Eeuweling vertel eens, 100 jaar St.-Jozefschool Tegelen 1916-2016, Leny Crins-Probst, Henk Jacobs, eindredactie John Raijer, 2016. Hier te bestellen in de webshop.