Op dinsdag 15 februari a.s. wordt om 19.00 uur in de nieuwe Harmoniezaal de Algemene Jaarvergadering gehouden van onze Heemkundige Kring. Dit is dus één uur vroeger dan eerder aangekondigd. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Hieronder treft U de agenda aan. Bij het mededelingenblad 2022-01 van 2 februari vindt u de notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag 2021. Aanmelden is nodig met onderstaand formulier.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen van de schriftelijke jaarvergadering 22 juni 2021 (zie bijlage 1)
 4. Jaarverslag 2021 van de secretaris (zie bijlage 2)
 5. Toelichting Erfgoednet als digitaal archief
 6. Bestuursverkiezing
  1. Afgetreden als bestuurslid zijn Geert op het Veld, Frans Maas én Gé Jonkers.
  2. Het bestuur draagt Mark Rudolph én Frank Wijnands voor als nieuwe bestuursleden van de Heem.
  3. Reglementair aftredend zijn Netty Derks-Mejan en John Raijer. Beiden stellen ze zich herkiesbaar.
 7. Financieel overzicht 2021 door de penningmeester
 8. Verslag kascommissie door Jan Janssen en Matthieu Janssen
  1. Aftredend is Jan Janssen. Benoeming van nieuwe commissielid.
 9. Begroting 2022 door de penningmeester
 10. Voorlopig programma 2022.
 11. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na afloop is er wederom de ondertussen befaamde TEGELEN QUIZ gepresenteerd door Jos Wolbertus.

Netty Derks-Mejan

Interim voorzitter Heemkundige Kring Tegelen

 

Aanmelden voor de ledenvergadering is nodig en kan met onderstaand formulier.

  Uw naam

  Aantal personen dat wenst deel te nemen

  Uw email

  Opmerkingen

  Let op! De bevestigingsmail kan bij ongewenste mail terecht komen.

  Geef een reactie

  Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

  Plaats reactie