Afgelopen jaar hebben we vaak aandacht gevraagd voor de Tegelse en Steyler slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Met name ons lid Jos Wolbertus heeft getracht deze slachtoffers allen in beeld te krijgen. Dit enorme uitzoekwerk heeft geleid tot een overzicht van 81 slachtoffers die zijn geboren in Tegelen/Steyl, 13 slachtoffers die buiten Tegelen/Steyl zijn geboren, maar wel hier om het leven kwamen en 68 slachtoffers die in Tegelen/Steyl woonden/geboren zijn en vrijwillig of gedwongen hebben meegeholpen aan Duitse zijde. De informatie die we van deze slachtoffers hebben kunnen vinden, is hier opgenomen.

Bij het maken van dit overzicht is nog niet gekeken naar de Tegelse en Steyler slachtoffers die om  het leven kwamen in Japan (1942-1945) en/of Nederlands Indië (1945-1950). Sjeng Ewalds heeft hier onderzoek naar gedaan en komt tot een overzicht van 9 Tegelse/Steyler slachtoffers in Nederlands Indië én 8 Tegelse/Steyler slachtoffers in Japan. De informatie die we van deze slachtoffers hebben, hebben we hieronder opgenomen.

Reacties op de lijst ontvangen we graag via info@hktegelen.nl of via onderstaand formulier. De lijsten zijn te sorteren door op de kolomtitel te klikken of de zoekfunctie boven de lijst te gebruiken. Door op het groen plusje vóór de naam te klikken wordt meer informatie zichtbaar.

Overleden in strijd 1942-1945 met Japan

Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Woonadres
Woonplaats
Overlijdensdatum
Overlijdensplaats
Leeftijd
Achtergrond
Doodsoorzaak
Vermelding op huidige oorlogsmonument 'Ik zal handhaven' Tegelen
Dael, Leopold Marie28-11-1916TegelenTegelseweg 213Venlo19-10-1943Kui Yae (Thailand)26Chauffeur. Op 9 november 1939 vertrokken naar Nederlands-Oost-Indië, aldaar als brigadier bij de Militaire Motor Dienst van het KNIL.In Japanse krijgsgevangenschap geraakt en te werk gesteld aan de Birmaspoorlijn bij werkeenheid Java Party 08 in Thailand. Overleden in het kamp Kutji Khanun Base Camp aan de gevolgen van ondervoeding en dysenterie. Hij lag eerst begraven op Kui Yae Cemetery. Hij ligt nu begraven op het ereveld Kanchanaburi War Cemetery in Thailand Graf 3F-54.nee
Ehren, Johannes Maria7-8-1916TegelenMaasstraat 27Tegelen27-9-1943Takanon (Thailand)27Op 12 september 1935 vertrokken naar Rotterdam en als Marinier 1e klas bij de Koninklijke Marine in Nederlands Oost-Indië in krijgsgevangenschap geraakt en te werk gesteld aan de Birmaspoorlijn bij werkeenheid Java Party 10 in Thailand.Hij is overleden aan ondervoeding en dysenterie.
Hij is eerst begraven op Kui Yae Cemetery en rust nu op het ereveld Kanchanaburi War Cemetery in Thailand Graf 7H-28.
ja
Görtz, Johannes Andreas Hendrikus22-6-1864Tegelen28-6-1945Ambarawa (Midden-Java)81Hij vertrok op 9 juli 1887 naar Rotterdam en van daar naar Nederlands Oost Indië. Huwde 2-2-1898 met Constance A.Krijgsman in Fort de Kock, Sumatra, waar hij opzichter van Rijkswaterstaat was. Zij kregen 10 kinderen. Na het overlijden van zijn vrouw in 1935 opnieuw gehuwd met Henriette Hoeke die in een Jappenkamp is overleden. Van 4 kinderen zijn er Japanse interneringskaarten.Hij kwam in Japanse krijgsgevangenschap in het burgerkamp Ambarawa-7 op Midden-Java. Dit was een kamp voor vrouwen, kinderen en oude mannen, vanaf januari 1945 alleen voor deze laatste groep. Hij ligt begraven op het Nederlandse ereveld Pandu te Bandung, graf V-757nee
Kreetz, Petrus (Piet) Paulus Aloysius20-6-1909UithoornSpoorstraat 52Tegelen7-9-1944Nompladuk (Thailand)35Hij huwde 21-10-1936 in Tegelen met Maria (MHCM) Koppers (*1911 Tegelen +1970) Hij diende bij het KNIL. Brig. Infanterie. Woonde van 1931-1936 te Tegelen.Hij is overleden in Japanse krijgsgevangenschap door een bombardement van de geallieerden. Laatste rustplaats Ereveld Kanchanaburi, 3F-2/20 in Thailand.nee
Vaessen, Heinrich (Hein) Arnold27-8-1899Hinsbeck (Duitsland)St. Annastraat 17Tegelen22-7-1945Sungei Gerong (Zuid-Sumatra)45Zijn vader kwam uit Maasbree en overleed toen hij een jaar oud was. Een broer van vader huwde met de weduwe die uit Hinsbeck kwam. Tussen 1906-1910 verhuisde men naar Tegelen. Met 24 jaar meldde Hein hij zich bij het KNIL. Hij werd Sergeant 1e klas stbk.83307. Hij huwde in 1926 in Magelang met Clementina Driessen, 19 jaar oud, die in 1907 in Djogjakarta was geboren (+1994). Zij kregen 8 kinderen. In 1940 was hij op verlof in Tegelen, Sint Annastraat 17 te Tegelen. In 1941 vertrekt hij weer naar Indië.Hij is overleden in een Jappenkamp Sungei Gerong aan ondervoeding en uitputting. Hij ligt begraven op het Nederlandse Ereveld Pandu Bandung V-122ja
Verhaegh, Louis Stephanus18-3-1891TegelenBergstraat 12Tegelen18-12-1943Tjimahi (Java)52IJzervormer.
Hij kwam uit een groot gezin in Tegelen met 11 kinderen die tussen 1877 en 1897 zijn geboren. Zijn moeder stierf in 1903 en de vader in 1906 in Tegelen. Hij is tussen 1910 en 1924 vertrokken uit Tegelen. Heeft dienst genomen in het KNIL. In 1926 was hij Sergeant majoor Vliegschool Kali-Djati.
Hij werd geïnterneerd in het burgerkamp Tjimahi, waar hij op 18 december 1943 overleed. Op de Japanse interneringskaart staat dat hij aan een maagzweer (Stomach Ulcer) is overleden en begraven is op de Algemene begraafplaats in Cimahi. Bij de Oorlogsgravenstichting is zijn graf niet meer bekend.nee
Wetering van, Jean Hubert28-11-1894Tegelen22-7-1945Tjikoedapateuh50Zijn vader stierf in 1903 in Tegelen. Zijn moeder vertrok met de 6 kinderen (geboren tussen 1884-1900) naar Roermond. Hij huwt op 11-5-1922 in Schimmert met de onderwijzeres Jacqueline(JMH) Nijsten. Zij krijgen 3 kinderen geboren in Heerlen in 1924-1926-1927. Op 16-11-1928 werd hij benoemd tot onderwijzer aan de Europese school in Mr.Cornelis en in 1931 tot Hoofd Hollands-Chinese school te Batavia. Zijn vrouw is 28-4-1934 overleden in Batavia. Wegens ziekte gaat hij in mei 1934 negen maanden met verlof naar Nederland. In april 1937 benoemd tot Europees schoolhoofd. Hij huwt voor de 2e keer met Juliette Roest.Hij geraakte in Japanse krijgsgevangenschap in het mannenkamp Tjikoedapateuh in Bandung (de voormalige kazerne van het 15e Bataljon). Daar overleed hij op 22 juli 1945. Hij ligt begraven op het Nederlandse ereveld Pandu te Bandung, V-355nee
Wylick van, Leo Franciscus Johannes16-12-1912Duisburg (Duitsland)Roermondseweg 86Tegelen21-9-1944Zeemansgraf31In 1932 vanuit Nijmegen naar Batavia vertrokken. Hij was Sergeant-majoor in het KNIL. Na de inval van Japan in Indië werd hij in Bandung gevangen genomen en op Java geïnterneerd. In 1943 overgebracht naar Thailand om te werken aan de Birma-spoorweg. Op 8-6-1944 vertrekt de Hofuku Maru vanuit Thailand, met krijgsgevangenen van de Birma spoorlijn, naar Japan. 4 juli vertrekt men vanuit Singapore en op 8 juli is men in Noord-Borneo. Na 3 weken vertrekt men naar Manilla waar men 12 september aankomt.Op 21 september vertrekt er een konvooi naar Japan maar kort daarna krijgt de Hofuku Maru twee voltreffers van Amerikaanse bommenwerpers en zinkt binnen 2 minuten. Hij heeft dus een zeemansgraf.ja

Overleden in strijd 1945 t/m 1950 in Nederlands Indië

Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Woonadres
Woonplaats
Overlijdensdatum
Overlijdensplaats
Leeftijd
Achtergrond
Doodsoorzaak
Vermelding op huidige oorlogsmonument 'Ik zal handhaven' Tegelen
Bedaux, Johannes (Jo) Hubertus5-1-1928TegelenBeekstraat 13Tegelen16-6-1949Sapuran-Banjumas21Verwarmingsmonteur
Dienstplichtig Sld Stamboeknr: 280105724 6e Bataljon 6e Regiment Infanterie (425 B.I.). Vertrek vanuit Nederland 25-3-1949 met de Volendam.
Hij werd dodelijk getroffen door een kogel in de hartstreek. Begraven Nederlands Ereveld Pandu te Bandung, VI-163ja
Christis, Gerardus (Sjraar) Wilhelmus Mathieu3-2-1925TegelenVenloseweg 61Tegelen14-6-1949Soerabaja (Indonesië)24Tuinder
Dienstplichtig Sld Stamboeknr.250203136 4e Bataljon Garderegiment Jagers. Vertrek vanuit Nederland 30-5-1947 met de Johannes de Wit.
Op 13 juni ontstond er bij het onderhoud van een jeep brand. Hij wilde een blik benzine naar buiten brengen, struikelde en zijn kleren vatte vlam. De dag erna is hij om 8.30 uur is hij in het Marinehospitaal te Soerabaja overleden. Begraven Nederlands Ereveld Kembang Kuning te Surabaya B-113ja
Gerven van, Gerardus (Rudolf) Marie Antonius14-3-1913TegelenArnoldus Janssenstraat 15Steyl9-1-1947Semarang33Fabrikant houtwaren. Oorlogsvrijwilliger (OVW) 1e Luitenant Stamboeknr. 130314000 1e Regiment Stoottroepen. Vertrek vanuit Engeland op 12-10-1945 met de Alcantra. Was gehuwd, had een dochter.Gesneuveld te Mangkan Wetan ten westen van Semarang. Begraven Nederland Ereveld Candi te Semarang C-178.ja
Gielen, Coenraad Gerardus24-8-1913TegelenBuys Ballotstraat 21Den Helder22-5-1946Soerabaja (Indonesië)32Was gehuwd. Beroepsmilitair. Sergeant bij Mariniersbrigade. Stamboeknr.4445MTijdens een patrouille gewond geraakt door vijandelijk vuur en aan de gevolgen daarvan overleden. Begraven Nederlands Ereveld Kembang Kuning Surabaya C-133nee
Hagens, Johannes (Jan) Hendrikus4-12-1929EijsdenBeekstraat 5ATegelen13-12-1949Tjiandjoer-Java20Dienstplichtig Sld. 1e klas, Stamboeknr.291204137 7e Bataljon 2e Regiment 433-BI (Bataljon Infanterie). Vertrek vanuit Nederland 3-8-1949 met de Kota Intan.Was met carrier met enkele collega’s op weg om de wacht af te lossen. Bij het passeren van een tegenligger raakte het voertuig van de weg en startte 5 meter omlaag in een ravijn. Jan was vrijwel meteen overleden. Begraven op Nederlands Ereveld Pandu in Bandung, graf II-108ja
Horck van, Pierre Johannes Antonius23-10-1929TegelenWillemstraat 5Tegelen3-1-1950Soerabaja (Indonesië)20Dienstplichtig Sld 1e klas, Stamboeknr.291023179 43e Reg.Veldartillerie (RVA) Vertrek uit Nederland 30-9-1949 met de Tabinta.Overleden aan de gevolgen van een noodlottig ongeval in Tjitjurug (West-Java). Begraven Nederlands Ereveld Menteng Pulo in Jakarta, graf VI-167.ja
Janissen, Gerardus (Sjraar) Marie Lambertus1-8-1921BeeselNachtegaalstraat 5Tegelen31-1-1947Tjiandjoer-Semarang25Grondwerker
Oorlogsvrijwilliger (OVW), Sld 1e klas, Stamboeknr 210801000 2e Bataljon 13e Regiment (2-13-RI). Vertrek uit Engeland 12-10-1945 met de Alcantara.
Overleden aan de gevolgen van een ziekte. Begraven Nederlands Ereveld Candi-Semarang, graf C-175.ja
Orval, Andreas (André) Gerardus6-7-1927TegelenBakenbosweg 13Tegelen27-2-1949Baturetno, Oost-Java21Metaalbewerker. Dienstplichtig Sld Stamboeknr: 270706239 5e Bataljon 6e Regimet Infanterie (5-6-RI) Vertrek uit Nederland 30-1-1948 met de Nieuw-Holland.Hij is gesneuveld bij een beschieting van de carrier waarop hij zat. Begraven Nederlands Ereveld Candi te Semarang, graf A-52.ja
Wylick van, Franciscus Hendrikus28-8-1916TegelenTuimelsteenstraat 14Aardenburg14-7-1946Soerabaja (Indonesië)29Oorlogsvrijwilliger(OVW). Sergeant Mariniers. Stamboeknr: 4460M en 160828028 1e Inf.Bat.Inf.A-Cie. 1e peloton mariniersbrigade.
In 1943 verhuisd naar Aardenburg (Zeeland). In juli 1945 te Tilburg aangemeld bij de Marine en op 17 november 1945 vanuit de VS met de Noordam vertrokken naar Nederlands-Indië. Volgens Kooystra woonachtig Kerkstraat 24 in Haarlem.
Tijdens een patrouille vlakbij Driaredja ernstig gewond geraakt door een vijandelijke kogel. Overgebracht naar Marinehospitaal in Surabaja en daar de volgende dag bezweken aan het opgelopen letsel. Nederlands ereveld Kembang Kuning, Soerabaja, graf C-152ja, verkeerd op monument: 1946 ipv 1944

Reageer op dit overzicht

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw reactie


  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Ook kan op de volgende manieren contact met ons opgenomen worden:
  1. Maak een afspraak om op dinsdagmiddag of woensdagavond naar het Heemlokaal te komen, Bongerdstraat 223 (rechts achter Bongerdflat).
  2. Telefonisch zijn we te bereiken via het secretariaat (0629381351)
  3. Stuur een mailtje naar info@hktegelen.nl.
  4. Stuur een bericht vanaf onze pagina op Facebook (www.facebook.com/heemtegelen).

  Geef een reactie

  Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

  Plaats reactie