In oktober 2021 luidden we de noodklok: er moest openheid komen over de staat van onze ‘kroonjuwelen’. Dit zijn de objecten die in het gemeentehuis staan en waardevol zijn voor onze Tegelse geschiedenis. Sindsdien vond diverse keren overleg tussen onze vereniging en de gemeente Venlo plaats en leidde dit tot een nieuwe inventarisatie van het aanwezige erfgoed. Deze hebben we ondertussen ontvangen. Met de gemeente Venlo zijn goede afspraken gemaakt over het beheer van deze objecten. Met onze acties hebben we bereikt wat we wilden: aandacht voor en veiligstellen van onze kroonjuwelen!

 

Wat er vooraf ging….

Als goed huisvader zou de gemeente Venlo na de herindeling van 2001 de zorg voor het Tegels gemeentehuis en het aanwezige roerend erfgoed op zich nemen. Hierna kreeg het pand diverse gebruikers en stond het lange tijd leeg.

In december 2017 maakte de Heemkundige Kring melding van het niet zorgvuldig omgaan met de kroonjuwelen van Tegelen. Hierop zijn de afspraken die de gemeente Venlo gemaakt had met de huidige pandbeheerder nogmaals bekeken en aangescherpt.

Tijdens de in 2018 door de Heemkundige Kring georganiseerde open dagen in het gemeentehuis van Tegelen moesten wij helaas wederom constateren dat met de “kroonjuwelen” van Tegelen niet zorgvuldig werd omgesprongen. Nadat Ithaka Science Center vertrokken was uit het gemeentehuis bleek dat er een en ander mis was met het interieur. Zaken werden vermist of waren verwijderd en elders in het gebouw geplaatst. Ook hiervan werd melding gemaakt bij de gemeente Venlo. Inmiddels maakte ook EENLOKAAL zich zorgen over de algemene toestand van het pand inclusief inboedel.

Jaren lang gebeurde er niets. Totdat in 2020 de Heemkundige Kring weer aan de bel trok.

Op aandringen van de vereniging onderzocht de gemeente Venlo het gebouw op gebreken (lekkend dak) en werd en er een nieuwe lijst van het inventaris samengesteld. Diverse keren was er overleg tussen vereniging en de afdelingen Vastgoedbeheer en Erfgoed van de gemeente Venlo.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in enkele afspraken tussen de Heemkundige Kring Tegelen en de gemeente Venlo. Afspraken met de pandbeheerder zijn nogmaals bekeken en toezicht wordt aangescherpt. Zo mogen de huidige bewoners niet meer in het monumentale voorgebouw komen. Enkele kostbare stukken zijn overgebracht naar het archief Venlo waar ze veilig worden opgeslagen. Met de potentiële koper van het pand worden afspraken gemaakt over de toekomst van de objecten die zich nu nog in het gebouw bevinden.

De gemeente heeft beloofd de Heemkundige Kring op de hoogte te houden van de toekomstige ontwikkelingen van het gemeentehuis. Verder is de Heemkundige Kring uitgenodigd om na te denken voor herplaatsing van sommige objecten. Hiervoor voert de Heem gesprekken met De Haandert en de nieuwe Harmoniezaal.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie