Nieuws

Halfjaarafsluiting in Tiendschuur

Op zaterdag 1 juli houden en we voor onze leden een halfjaarafsluiting. Deze keer zijn we te gast bij de Tiendschuur in Tegelen. We hebben samen met ons lid Henk Bongaerts en het Keramiekcentrum Tiendschuur een leuk programma samengesteld.   We verzamelen ons om 14.00 uur in De Tiendschuur. Daar maken we drie groepen. Deze…

Lees meer

Voorbereiding expositie Passiespelen

De voorbereidingen voor de volgende Expositie namelijk de Passiespelen, zijn in volle gang. Samen met enkele mensen van het bestuur van de Passiespelen zijn we fotomateriaal aan het verzamelen, aan het uitvergroten, kleding van een aantal spelers aan het selecteren om vervolgens enkele paspoppen hiermee aan te kleden, andere attributen die in de loop van…

Lees meer

Wat doet de Heemkundige Kring Tegelen

Op 20 november 1978 werd de Heemkundige Kring Tegelen opgericht. Sindsdien is er veel gebeurd. Sinds 2010 timmert de vereniging aan de weg van bekendheid. Een eigen website, publicaties en het mede-organiseren van culturele evenementen zijn hier onderdeel van. De Heem heeft ten doel: de kennis van- en de belangstelling voor het eigen heem (lees Tegelen en Steyl) te bevorderen en te streven naar het behoud, herstel en bescherming van die waardevolle cultuurelementen, die eigen zijn aan het heem. De vereniging…

Lees verder…