Nieuw boek: Het Tegelen van opa en oma

Speeltuin Klein Zwitserland, Tegelen in oorlogstijd, schutterijen, duivensport, sigarenfabrieken, de SPAR, de bewaarschool en het katholieke leven. Het zijn zomaar enkele onderwerpen die veel herinneringen oproepen in het leven van de oudere inwoners van Tegelen en Steyl. Schrijfster Gertie Schouwenberg brengt deze en vele andere onderwerpen uit de 20e eeuw tot leven in woord en…

Lees verder!

Informatieborden bij wandelknooppunten onthuld

Afgelopen vrijdag, 14 april 2023, zijn door wethouder Frans Schatorjé en Wijkraad De Noordkern de informatieborden bij enkele wandelknooppunten onthuld. Op zes plekken in Tegelen zijn borden geplaatst die de wandelaars informatie geven over de historie van de locatie én de wandelknooppunten die gevolgd kunnen worden. De borden staan op Plein 1817, halverwege de Stationsstraat,…

Lees verder!

De Ford V-Bikkers brandspuit van de Steyler brandweer

In mei 2022 heeft Stichting Behoud Monumenten Steyl de oude brandweerwagen van de Steyler brandweer terug naar Steyl gebracht. Deze wagen wordt momenteel grondig opgeknapt en is daarna te bezichtigen in het Ketelhuis in Steyl. Ons lid Carel van Nisselroy doorzocht de gemeentelijke archieven en diverse documenten om de historie van deze Steyler brandweerwagen uit…

Lees verder!

Zomerrondleidingen in abdij Ulingsheide voor individuen en kleine groepen

In de zomermaanden verzorgt de Heem, in samenwerking met Rendiz, weer rondleidingen voor individuen en kleine groepen (2-6 personen) op de volgende dagen. Deelname kan alleen na inschrijving met onderstaand formulier: Zaterdag 29 juli, 11.00 uur Zaterdag 12 augustus, 11.00 uur De deelnamekosten bedragen € 5,- per persoon. Rondleidingen voor grotere groepen zijn mogelijk op…

Lees verder!

Uitslag laatste prijsvraag

Van april 2022 t/m maart 2023 plaatsten we iedere maand een nieuwe prijsvraag op onze website. Per prijsvraag waren er twee winnaars. Zij ontvingen een set van 7 historische mokken uit Tegelen, Steyl en Belfeld (t.w.v. € 25,-). Deze prijsvraag werd mede mogelijk gemaakt door PLUS Verbeeten. Klik op de foto om het juiste antwoord…

Lees verder!