Boek over kasteelheer baron Joachim Reinhold Von Glasenapp verschenen

Onze leden Marcel Dings en Frank Poeth hebben een schitterend boek geschreven over de veelbesproken Tegelse kasteelheer baron Joachim Reinhold Von Glasenapp. Ze deden lang onderzoek naar deze bijzondere bewoner van kasteel Holtmühle om zo het werkelijke verhaal over zijn leven boven water te krijgen. Het boek is nu te verkrijgen voor € 27,50 via…

Lees verder!

Heem eist openheid: waar zijn de Tegelse kroonjuwelen uit het raadhuis?

We hebben aan de gemeente Venlo openheid gevraagd over het erfgoed uit het raadhuis van Tegelen. Met een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur hopen we eindelijk duidelijkheid te krijgen of cultuurhistorische kunstwerken verdwenen zijn, welke nog aanwezig zijn en/of beschadigd zijn. Naar deze duidelijkheid zoeken we al langer. De in…

Lees verder!

Lezing op 9 november: begraafcultuur in Limburg

Op dinsdag 9 november verzorgt Maurice Heemels op ons verzoek in ‘t Zaelke een lezing over ‘Begraafcultuur in Limburg’ n.a.v. zijn proefschrift, getiteld ‘Op den akker des doods, waar allen gelijk worden’ over de begraafcultuur in Roermond 1870-1940. In het proefschrift staat de begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’ te Roermond centraal. Daar vonden in…

Lees verder!