Bijzonder jaar op komst voor Basisschool Sint Jozefschool

De voorbereidingen zijn al in volle gang. 2016 wordt een speciaal jaar voor basisschool Sint Jozef. Dat jaar wordt het 100-jarig bestaan gevierd. Ook wordt er gekeken naar een mogelijk naslagwerk over 100 jaar onderwijs aan de Grotestraat. De Heemkundige Kring stelt haar archief, indien nodig, hier voor open.

Weet u wie er op deze foto staat? Tweede editie “herken je opa”

Na het succes van vorig jaar, waar circa 80 bezoekers zich konden vergapen aan oude foto’s, organiseert de Heemkundige Kring  Tegelen ook dit jaar weer de foto-avond “Herken je opa”. Tijdens deze avond proberen we weer onbekende personen, gebouwen en gebeurtenissen uit Tegelen en Steyl een naam te geven. Daarvoor willen wij U en ook…

Lees meer

Heemkundige Kring Tegelen bezorgd over leegstand gebouwen

De Heemkundige Kring Tegelen heeft bij de gemeente Venlo aangegeven zich zorgen te maken over het groot aantal leegstaande gebouwen in Tegelen. Het zijn niet zozeer de gebouwen maar voornamelijk de inhoud van deze panden die de vereniging zorgen baart. Voorzitter Jos Wolbertus heeft via een mailbericht aan wethouder Jos Teeuwen aandacht gevraagd voor deze…

Lees meer

Herstel travalje vordert

De door de Heem aangekochte travalje uit 1840 staat inmiddels een half jaar in Lomm te drogen. Ondertussen is een begin gemaakt met de replica van de travalje en is er nieuw smeedwerk gemaakt. De restaurateur is nu aan het onderzoeken welke (stukken) balken van de oude vervangen cq hersteld moeten worden zodat de travalje…

Lees meer

Dodenherdenking Tegelen weer druk bezocht

De op 4 mei gehouden dodenherdenking, georganiseerd door het Tegels Comité Herdenking Gevallenen, werd ook dit jaar weer druk bezocht. Het comité zet zich ieder jaar weer in om deze belangrijke gebeurtenis ook voor Tegelen levend te houden en gezien de vele aanwezigen is hier ook belangstelling en  vraag naar. Ook dit jaar waren Kon. Harmonie St. Caecilia,…

Lees meer

Het voor oorlogse Leonidas

Van oud raadslid Theo Leenen mochten wij deze prachtige foto ontvangen van gymnastiek vereniging Leonidas. Deze foto is in de jaren dertig genomen en zou de athletiek afdeling van Leonidas afbeelden. Ons is verder niet bekend of er inderdaad een vooroorlogse athletiek vereniging in Tegelen was (AVT is van 1949) maar we willen u deze…

Lees meer

beej genóg deilnimmers start Toine Ambaum wir ‘ne cursus Tegels

Beej genóg deilnimmers wil Toine Ambaum, docent Limburgs dialect, wir ‘ne cursus Tegels starte. De pries van ‘ne sjriftelike cursus is € 25,-  De pries van ‘ne móndelinge cursus is aafhankelik van de locatie koste maar wuuert geschat op 45,00 euro. . Het zien 9 lesse en ein toetsles. Het tempo van de sjriftelik cursus…

Lees meer

Overleg gemeente – historische verenigingen

Met enige regelmaat hebben alle historische verenigingen van Groot-Venlo overleg met de gemeente. Allerlei zaken op historisch cultureel gebied kunnen worden aangekaart. Onder voorzitterschap van wethouder Jos Teeuwen worden diverse punten zoals Kazerneterrein, archeologische aandacht en mogelijke beleidszaken op dit gebied besproken. Buiten deze overleggen hebben de verenigingen zelf ook nog overleg zodat wij op…

Lees meer