Inventarisatie waardevolle bomen Tegelen/Steyl

De gemeente gaat samen met inwoners van Venlo een lijst opstellen van waardevolle bomen, bosjes en lanen.De lijst moet voor iedereen duidelijk maken welke bomen niet zomaar gekapt mogen worden. Inwoners kunnen helpen bij het samenstellen door voor 15 oktober bij de gemeente door te geven welke bomen volgens hen waardevol zijn.De lijst moet ervoor…

Lees meer

Eerste redactievergadering boek “100 jaar St. Jozefschool”

Donderdagavond, 27.8., is de redactie over het nog te verschijnen boek “100 jaar St. Jozefschool”, een samenwerking tussen de St. Jozefschool en de Heemkundige Kring Tegelen, voor de 1e keer bijeen geweest. Er is al veel vooronderzoek geweest en de grote lijnen worden langzaam duidelijk.

Boek “100 jaar Sint Jozefschool” in de maak

Na een overleg met de St. Jozefschool heeft de Heemkundige Kring zich bereid gesteld om een boek over het 100-jarig bestaan van de St. Jozefschool uit te brengen. Samen met het redactieteam van de school zullen wij in 2016, bij het 100-jarig bestaan, een prachtig overzichtsboek presenteren. De Sint Jozefschool, waar duizenden leerlingen hun eerste…

Lees meer

Boek Mulder Machinefabriek Tegelen verschijnt na de zomer

Na de zomer geeft de Heemkundige Kring wederom een nieuw boek uit. Vorig jaar presenteerden wij een fotoboek, dit jaar een nieuw boek over de geschiedenis van Mulder Machinefabriek die een leven lang aan de Venloseweg in Tegelen heeft gelegen. Een prachtig boek, vol met foto’s, anekdotes en uiteraard de geschiedenis van de Mulder familie…

Lees meer

Bijzondere rondleiding Caroluskapel

Circa 25 leden van de Heemkundige Kring kregen een bijzondere rondleiding door de Caroluskapel en de bijgebouwen in Roermond. Door een deskundige gids werden zij geïnformeerd over het bestaan van de kapel en het wel en wee van de kloosterlingen die in de kapel en de gebouwen geleefd hebben. Een bijzondere middag, afgesloten met een…

Lees meer

John Raijer (aspirant) secretaris Heemkundige Kring

Na afscheid te hebben genomen van Lambert Rooskens heeft het bestuur gezocht naar een “passende” secretaris. We denken deze gevonden te hebben in John Raijer die sinds kort weer terug is gekeerd naar zijn geboortegrond Tegelen. John stelt zich even zelf voor:   Gaer wil ich mich efkes veursjtelle. Miene naam is John Raijer en…

Lees meer

Restauratie travalje vordert

Inmiddels zijn door de restaurateur alle stukken hout welk totaal verrot waren goed bekeken of er nog iets te redden viel. Daar waar vervangen nodig is, zal dit ook moeten gebeuren. De nieuwe balken zijn inmiddels gedraaid (waarvoor de draaibank extra verlengd moest worden) en liggen klaar om weer in elkaar te worden gezet. Bij…

Lees meer

Bijzonder jaar op komst voor Basisschool Sint Jozefschool

De voorbereidingen zijn al in volle gang. 2016 wordt een speciaal jaar voor basisschool Sint Jozef. Dat jaar wordt het 100-jarig bestaan gevierd. Ook wordt er gekeken naar een mogelijk naslagwerk over 100 jaar onderwijs aan de Grotestraat. De Heemkundige Kring stelt haar archief, indien nodig, hier voor open.